Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Tis  
Gå till nästa dag

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/1 
EC2109
33025,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U
Adam Jacobsson
Föreläsning
Lecture 1
10:00
08:00
GE8032
58929,VT21,v:2103/2107,100% DAG,NML
U30, Geovetenskapens hus U
via Zoom
Yan Ma
Introduktion
Obligatorisk närvaro
Introduction to Sediment Transport Lab
10:00
09:00
GE8028
58902,VT21,v:2103/2112,100% DAG,NML
T229, Geovetenskapens hus T
Laboration
Lab work
16:00
09:00
KG2315
32346,VT21,v:2103/2107,100% DAG,NML
De Geersalen, Geovetenskapens hus Y
Lukas Smas
Föreläsning
Alla
11:45
10:00
KG3213
KG3220
32314,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
32315,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
32357,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Y22, Geovetenskapens hus Y
Ida Borg
1
Seminarium
Alla
Uppgift A
11:45
10:00
KG3217
32316,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Y21, Geovetenskapens hus Y
Bo Malmberg
1plan
Föreläsning
Alla
Att problematisera rumslighet
11:45
10:00
GE5026
58942,VT21,v:2103/2112,100% DAG,NML
U36, Geovetenskapens hus U
Annika Dahlberg
Vetenskapsfil., vetenskaplighet och geografisk idéhistoria
Föreläsning
Alla
Vetenskapsteori - Obligatorisk
11:45
10:00
GE8032
58929,VT21,v:2103/2107,100% DAG,NML
T105, Geovetenskapens hus T
via Zoom
Yan Ma
Laboration
Obligatorisk närvaro
Laboratory - Sediment Transport
12:00
10:00
KG2312
32345,VT21,v:2103/2107,100% DAG,NML
De Geersalen, Geovetenskapens hus Y
Peter Schmitt
Föreläsning
Alla
14:45
13:00
GE8032
58929,VT21,v:2103/2107,100% DAG,NML
T105, Geovetenskapens hus T
via Zoom
Yan Ma
Laboration
Obligatorisk närvaro
Laboratory - Sediment Transport
16:00
13:00
KurskodNamn
KurskodNamn