Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

v 38 
Fredag 22/9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
U12, Vån 1
Karta
MI2007
70714,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Frida Edberg
12:00
09:00
Y23, Vån 2
Karta
KG1306
32608,HT2023,v:2335/2339,100% DAG,NML
Lukas Smas
Presentation och diskussion
12:00
09:00
Y21, Vån 2
Karta
KG1306
32608,HT2023,v:2335/2339,100% DAG,NML
Anders Rickegård
Presentation och diskussion
12:00
09:00
U33, Vån 3
Karta
GE7022
58290,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Salim Belyazid
Written exam
12:00
09:00
U31, Vån 3
Karta
GE7069
58325,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Tenta
13:00
09:00
De Geersalen, Vån 2
Karta
Värmdö gymnasium
11:45
09:15
Y12, Vån 1
Karta
MI7026
70724,HT2023,v:2335/2339,100% DAG,NML
Obligatorisk närvaro
Crister Johansson
Health impact -presentations
12:00
09:15
Y10, Vån 1
Karta
MI7014
70717,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Matthew MacLeod
Anne Soerensen
The Mercury Game
Room Y10 + Y13
12:00
09:30
U36, Vån 3
Karta
GE7079
58292,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Obligatorisk närvaro
Peter Kuhry
Arctic System Science discussion seminar
11:45
10:00
U37, Vån 3
Karta
GE7081
58281,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Heather Wood
Global drivers/climate change
11:45
10:00
Högbomsalen, Vån 3
Karta
GE2016
GE2018
58267,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
58298,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
Steffen Holzkämper
Endogena processer/landformer
11:45
10:00
U26, Vån 2
Karta
KG7242
32630,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Onyanta Adama-Ajonye
12:00
10:00
Y22, Vån 2
Karta
GE7088
58303,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Anna Treydte
Literature Seminar 4, Land use pressure on Protected Areas
12:00
10:00
U29, Vån 2
Karta
Maria Basova
CRS Climate & Gender Inspirational Event
Bolincentret
13:00
10:00
Tarfala-rummet, Vån 4
Karta
Francisco Pena
11:30
10:30
U36, Vån 3
Karta
GE7079
58292,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Obligatorisk närvaro
Peter Kuhry
Selection topic individual report, instructions
13:45
13:00
Tarfala-rummet, Vån 4
Karta
Anna Treydte
Soapbox science event
14:00
13:00
U37, Vån 3
Karta
GE5034
58274,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Steffen Holzkämper
Paleoklimat och kolcykeln
14:45
13:00
Y23, Vån 2
Karta
GE7088
58303,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Marianne Stoessel
Biodiversity
14:45
13:00
Högbomsalen, Vån 3
Karta
GE7075
58291,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Felicity Pike
Women in seaweed farming
14:45
13:00
U26, Vån 2
Karta
KG7242
32630,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Onyanta Adama-Ajonye
15:00
13:00
Y22, Vån 2
Karta
KG1304
32580,HT2023,v:2335/2343,50% DAG,NML
Written exam
15:00
13:00
Y21, Vån 2
Karta
KG1304
32580,HT2023,v:2335/2343,50% DAG,NML
Written exam
15:00
13:00
De Geersalen, Vån 2
Karta
KG1304
32580,HT2023,v:2335/2343,50% DAG,NML
Written exam
15:00
13:00
Y10, Vån 1
Karta
MI7014
70717,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Matthew MacLeod
Anne Soerensen
The Mercury Game
Room Y10 + Y13
16:00
13:00
U36, Vån 3
Karta
GE7079
58292,HT2023,v:2335/2343,100% DAG,NML
Peter Kuhry
Question hour
14:45
14:00
 
KurskodNamn
GE2016Geografi IL med ämnesdidaktik
GE2018Geografi I
GE5034Klimat och samhälle
GE7022Tillämpad modellering för miljöanalys
GE7069Trafik och miljö
GE7075Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv
GE7079Polara och alpina miljöer och klimatförändringar
GE7081Landskapsekologi - teori och design
 
KurskodNamn
GE7088Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys
KG1304GIS och rumslig analys I
KG1306Samhällsplaneringens grunder
KG7242Globalisering, miljö och social förändring
MI2007Miljövetenskap
MI7014Storskaliga utmaningar för klimat och miljö
MI7026Luftkvalitet - från utsläpp till effekter