Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Fre  
Gå till nästa dag

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Fredag 30/10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KG1304
32256,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
De Geersalen
Oscar Jacobsson
Tola Gemechu Ango
GIS ass
Examination (presentation)
11:45
09:00
GE4027
58773,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
U30
Förbereda presentationer
11:45
09:00
GE4027
58773,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
U31
Förbereda presentationer
11:45
09:00
MI7009
70512,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Y10
Ann-Kristin Eriksson Wiklund
Anna Sobek
Christer Johansson
Jana Weiss
Paul Glantz
12:00
09:00
U33
Bokad för GE7022
Remote Desktop
16:00
09:00
U12
MI7014 kurslokal
16:00
09:00
KG7231
32295,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Y22
Peter Schmitt
11:45
10:00
GE7079
58793,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
U26
Peter Kuhry
Obligatorisk närvaro
Oral presentations students individual report.
Also via Zoom.
11:45
10:00
KG1304
32256,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Y23
Oscar Jacobsson
Tola Gemechu Ango
GIS ass
Examination (presentation)
14:45
13:00
KG7231
32295,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Y22
Peter Schmitt
14:45
13:00
GE7079
58793,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
U26
Peter Kuhry
Obligatorisk närvaro
Oral presentations students individual report.
Also via Zoom.
14:45
13:00
GE4027
58773,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
U30
Förbereda presentationer
15:45
13:00
GE4027
58773,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
U31
Förbereda presentationer
15:45
13:00
MI7009
70512,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Y10
Ann-Kristin Eriksson Wiklund
Anna Sobek
Christer Johansson
Jana Weiss
Paul Glantz
Redovisning gruppuppgift
16:00
13:00
GE7062
58768,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
T229
17:00
13:00
GE7079
58793,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
U26
Peter Kuhry
Obligatorisk närvaro
Course review.
Also via Zoom.
15:45
15:00
KurskodNamn
KurskodNamn