Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Måndag 25/5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
GE4001, GE4017, 58651,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 58708,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, Y23, Qian Zhang, Workshop (globaliserings påverkan)
10:30
09:00
US150G, 69751,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, Nordenskiöldsalen, Anna Pansell, Storseminarium
11:00
09:00
KG2314, 32250,VT20,v:2018/2023,100% DAG,NML, U35, Work on project, and GIS literature
16:45
09:00
GG7014, 59878,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML, U10, Joakim Mansfeld, Paul Evins, Richard Gyllencreutz, Project 3: Drill core mapping , Obligatorisk närvaro
17:00
09:00
U33, Kartografikurs GE3001
18:00
09:00
MI7011, 70493,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, U12, Seminar IV: Tell us a story about a model…
11:30
09:30
GE4001, GE4017, 58651,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 58708,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, Y23, Qian Zhang, Workshop (globaliserings påverkan)
12:00
10:30
GE4001, GE4017, 58651,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 58708,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, Y23, Qian Zhang, Workshop (globaliserings påverkan)
14:30
13:00
MI7011, 70493,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, U12, The final project: assignment, tasks and guidelines
15:00
13:00
U13, Helen Coxall
17:00
14:00