Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Tis  
Gå till nästa dag

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 49, 2020 
Tis1/12 08:00 - 17:00 GE2023
GE2026
58818,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML
58825,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
U37, Geovetenskapens hus U Christina Schaffer
Thomas Hahn
Examination Muntlig examination i smågrupper
08:00 - 10:00 GE5033 58777,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML U30, Geovetenskapens hus U
Webbaserad undervisning
Arjen Stroeven
Britta Sannel
Lars-Ove Westerberg
Martim Mas e Braga
Övning Geomorfologisk kartproduktion/rapportskrivning
09:00 - 11:45 GE7080 58794,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML U33, Geovetenskapens hus U Julia Wagner Laboration Alla Preparation for projects, testing GIS-methods
09:00 - 17:00 GE8029 58796,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML U32, Geovetenskapens hus U Jessica Page Övning
Obligatorisk närvaro
HBV Modeling Project
09:00 - 12:00 Ymer-rummet, Geovetenskapens hus T Carmen Prieto Hierro Möte LG-Möte
10:00 - 11:45 KG7206 32286,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Y21, Geovetenskapens hus Y Natasha Webster Seminarium A Seminar interview techniques
10:00 - 12:00 KG7232 32296,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML De Geersalen, Geovetenskapens hus Y Louisa Vogiazides Föreläsning Alla Exploratory analysis
11:00 - 11:45 GE2016
GE2018
58770,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
58771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
GE216,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
GE218,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Högbomsalen, Geovetenskapens hus U Peter Kinlund Geografisk metodik I Föreläsning Alla Kartan som (politiskt) verktyg?
12:00 - 17:00 GE5033 58777,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML U30, Geovetenskapens hus U
Webbaserad undervisning
Arjen Stroeven
Britta Sannel
Lars-Ove Westerberg
Martim Mas e Braga
Övning Geomorfologisk kartproduktion/rapportskrivning
13:00 - 13:15 GE2016
GE2018
58770,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
58771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
GE216,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
GE218,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Högbomsalen, Geovetenskapens hus U Stefan Ene Geografisk metodik I Övning Alla Introduktion kartografiövning 3
13:00 - 15:45 GE7080 58794,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML U33, Geovetenskapens hus U Marianne Stoessel Laboration Alla Preparation for projects, testing GIS-methods
13:00 - 14:30 KG7206 32286,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Y21, Geovetenskapens hus Y Natasha Webster Seminarium A Seminar the life story interview
13:15 - 15:45 GE2016
GE2018
58770,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
58771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
GE216,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
GE218,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
U26, Geovetenskapens hus U Stefan Ene Geografisk metodik I Övning B Kartografiövning 3
13:15 - 15:45 GE2016
GE2018
58770,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
58771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
GE216,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
GE218,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
U29, Geovetenskapens hus U Stefan Ene Geografisk metodik I Övning A Kartografiövning 3
14:30 - 15:45 GE2016
GE2018
58770,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
58771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
GE216,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
GE218,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Högbomsalen, Geovetenskapens hus U Stefan Ene Geografisk metodik I Övning Alla Kartografiövning 3
KurskodNamn
KurskodNamn