Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo Obligatorisk närvaro
v 23, 2020 
1/6 09:00 - 16:45 KG2314 32250,VT20,v:2018/2023,100% DAG,NML U35. Geovetenskapens hus U Projektarbete Work on project
09:00 - 17:00 KG9209-9211 32216,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 32217,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 32219,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Y21. Geovetenskapens hus Y Dominic Power Seminarium Thesis Seminars
09:00 - 17:00 KG9209-9211 32216,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 32217,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 32219,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Y22. Geovetenskapens hus Y Danielle Drozdzewski Seminarium Thesis Seminars
09:00 - 17:00 KG9209-9211 32216,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 32217,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 32219,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Y23. Geovetenskapens hus Y Seminarium Thesis Seminars
09:00 - 18:00 U33. Geovetenskapens hus U Kurs Kartografikurs GE3001
09:30 - 11:30 MI7011 70493,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Elena Gorokhova, Kevin Noone Föreläsning Course synthesis - modeling and analysis
09:30 - 10:00 Högbomsalen. Geovetenskapens hus U För- och eftertid
10:00 - 12:00 GE4017 58708,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML U26. Geovetenskapens hus U Gunilla Granath Zillén Ämnesdidaktik Seminarium Alla Ämnesdidaktik
10:00 - 11:45 GG7014 59878,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML U10. Geovetenskapens hus U Barbara Wohlfarth, Joakim Mansfeld Redovisning Project 3: Oral presentation of the report Obligatorisk närvaro
10:00 - 12:00 MI7021 70488,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Y12. Geovetenskapens hus Y Douglas Nilsson, All teachers Frågestund T1a Going through old exam from MI7008 Old exam
10:00 - 16:00 UC119F 34302,VT19,v:1919/1923,100% DAG,ITD U37. Geovetenskapens hus U Daniel Hailemariam Vägledning i ett mångkulturellt samhälle Alla
10:00 - 16:00 UC119F 34625,VT20,v:2019/2023,100% DAG,ITD U29. Geovetenskapens hus U Vägledning i ett mångkulturellt samhälle Alla
10:00 - 16:00 UC119F 34625,VT20,v:2019/2023,100% DAG,ITD U36. Geovetenskapens hus U Vägledning i ett mångkulturellt samhälle Alla
10:00 - 11:30 Högbomsalen. Geovetenskapens hus U Seminarium, Uppsatsexamination Presentation master thesis, Alina Klaseva
13:00 - 15:00 MI7011 70493,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Elena Gorokhova, Kevin Noone Föreläsning Course synthesis - modeling and analysis
13:00 - 14:00 MI7021 70488,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Y12. Geovetenskapens hus Y Douglas Nilsson, All teachers Frågestund
13:00 - 14:30 Navarino-rummet . Geovetenskapens hus T Moa Holmlund Möte Moa H, STAM
14:00 - 16:00 U26. Geovetenskapens hus U Stefano Manzoni Möte HWP meeting