Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 16, 2021 
Ons21/4 08:00 - 17:00 GE7082 58899,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML T229, Geovetenskapens hus T
U30, Geovetenskapens hus U
Laboration Alla Individual interpretation project
08:00 - 20:00 U33, Geovetenskapens hus U Kurs Bokat för fjärrskrivbord, GE3001
13:00 - 14:45 KG7244 32332,VT21,v:2112/2122,100% DAG,NML Y21, Geovetenskapens hus Y Danielle Drozdzewski Föreläsning Reading the landscape
KurskodNamn