Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs
Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 6, 2023 
Tors9/2 09:00 - 11:45 U32, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE7051 58251,VT2023,v:2303/2307,100% DAG,NML Övning Alla Clara Hübinger GIS exercise
09:00 - 17:00 U35, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE4001
GE4017
58179,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
58216,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Geografisk metodik II Projektarbete Alla Christopher Cosgrove Handledning efter överenskommelse
09:00 - 12:00 De Geersalen, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 Disputation Yan Ma Defense rehearsal
09:00 - 12:00 U29, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE7083 58242,VT2023,v:2303/2312,100% DAG,NML Obligatorisk närvaro
Seminarium
Panel discussion
09:00 - 10:00 Y10, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 Möte Marcus Sundbom ACESb enhetsmöte
09:00 - 10:15 Y22, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 KG2315 32540,VT2023,v:2303/2307,100% DAG,NML Seminarium A Lukas Smas Examination
09:00 - 11:45 T110, Geovetenskapens hus T, Vån 1 GE7076 58245,VT2023,v:2303/2312,100% DAG,NML Labbövningar Britta Sannel Plant macrofossils
10:00 - 12:00 T229, Geovetenskapens hus T, Vån 2 GE7090 58238,VT2023,v:2303/2312,100% DAG,NML Problem 2 Labbövningar Jenny Marika Wennbom Lab work
10:00 - 12:00 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 KG7204 32552,VT2023,v:2303/2312,100% DAG,NML Föreläsning Alla Andrew Byerley
10:00 - 12:00 U12, Geovetenskapens hus U, Vån 1 MI4011 70679,VT2023,v:2303/2307,100% DAG,NML Övning Julia Asplund
Sara Blichner
Independent work on Case 3 (Teachers as support)
10:00 - 11:45 U26, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE6018 58252,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Seminarium Alla Peter Jansson Litteraturseminarium 3
10:00 - 11:45 Y21, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 KG7227 32553,VT2023,v:2303/2312,100% DAG,NML Seminarium Bo Malmberg litteratur
10:00 - 12:00 Ymer-rummet, Geovetenskapens hus T, Vån 3 Möte Lars-Ove Westerberg Arbetsmöte revision geovetarprorammet
10:00 - 12:00 Tarfala-rummet, Geovetenskapens hus T, Vån 4 Möte Maria Basova Bolin Centre Board Meeting
10:30 - 11:45 Y22, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 KG2315 32540,VT2023,v:2303/2307,100% DAG,NML Seminarium B Lukas Smas Examination
11:00 - 12:30 Navarino-rummet, Geovetenskapens hus T, Vån 2 Möte Francisco Pena Meeting with master students
13:00 - 16:00 T229, Geovetenskapens hus T, Vån 2 GE7090 58238,VT2023,v:2303/2312,100% DAG,NML Problem 2 Seminarium Ian Brown
Jenny Marika Wennbom
Presentations
13:00 - 17:00 U32, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE7051 58251,VT2023,v:2303/2307,100% DAG,NML Självstudier Alla GIS excercise/Report writing
13:00 - 16:00 U12, Geovetenskapens hus U, Vån 1 MI4011 70679,VT2023,v:2303/2307,100% DAG,NML Övning Julia Asplund
Sara Blichner
Independent work on Case 3 (Teachers as support)
13:00 - 15:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5037 58217,VT2023,v:2304/2311,100% DAG,NML Föreläsning Michael Löfroth Våtmarker naturvård, klimat, närsaltsreduktion
13:00 - 15:00 U36, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GU6001 37597,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Tematisk specialisering GU6:1 Tema Seminarium GU6001 alla Lennert Jongh
13:00 - 14:45 Y21, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 KG7227 32553,VT2023,v:2303/2312,100% DAG,NML Seminarium Anders Wästfelt projekt
13:00 - 14:15 Y22, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 KG2315 32540,VT2023,v:2303/2307,100% DAG,NML Seminarium C Lukas Smas Examination
13:00 - 15:45 T110, Geovetenskapens hus T, Vån 1 GE7076 58245,VT2023,v:2303/2312,100% DAG,NML Övning Plant macrofossils (without supervision)
13:00 - 17:00 Ymer-rummet, Geovetenskapens hus T, Vån 3 Möte Alexandra Hamm PhD writing afternoon
13:00 - 15:00 Tarfala-rummet, Geovetenskapens hus T, Vån 4 Möte Elisabeth Sturesson Programansvarsmöte
13:30 - 15:00 Navarino-rummet, Geovetenskapens hus T, Vån 2 Möte Martina Hättestrand NEO-möte
14:30 - 15:45 Y22, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 KG2315 32540,VT2023,v:2303/2307,100% DAG,NML Seminarium D Lukas Smas Examination
15:00 - 17:00 Navarino-rummet, Geovetenskapens hus T, Vån 2 Möte Jessica Lindgren Prefektrådet
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.