Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Tors  
Gå till nästa dag

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Moment Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 40, 2020 
Tors1/10 09:00 - 10:30 GE2016
GE2018
58770,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
58771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
U29, Geovetenskapens hus U Geosystem och landskapsutveckling I Självstudier 4 Självstudier, Övningssal för mineral- och bergartsstuffer
09:00 - 09:45 KG1301 32257,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML De Geersalen, Geovetenskapens hus Y Johan Berg
Lowe Börjeson
Seminarium Kursavslutning Intro till KG
09:00 - 15:45 KG1304 32256,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML U35, Geovetenskapens hus U Självstudier B Own work
09:00 - 16:00 U12, Geovetenskapens hus U Övrigt MI7014 kurslokal
09:00 - 16:00 U33, Geovetenskapens hus U Kurs Bokad för GE7022
Remote Desktop
09:15 - 11:45 GE5001
GE5017
GE5026
58774,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
58775,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
58826,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Högbomsalen, Geovetenskapens hus U Marianne Abramsson Samhällsplaneringens grunder Föreläsning
Introduktion
Alla Momentintroduktion/Vad är planering?
09:30 - 12:00 MI2004 70519,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Y10, Geovetenskapens hus Y Frida Edberg 2-Naturliga system Föreläsning universum och liv på jorden kap 4 sid 82-95, kap 3 54-61, kap 14
10:00 - 11:45 GE5034 58778,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML U37, Geovetenskapens hus U Steffen Holzkämper Del 1 Föreläsning Alla Global uppvärmning: biosfären och kolcykeln (Kap 28-29)
10:00 - 10:45 KG1302 32258,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML De Geersalen, Geovetenskapens hus Y Johan Berg Introduktion KG Introduktion BMoLiF
10:00 - 11:45 KG7231 32295,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Y21, Geovetenskapens hus Y Peter Schmitt Föreläsning Alla Introduction
10:00 - 12:00 MI8015 70542,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Y12, Geovetenskapens hus Y
Y13, Geovetenskapens hus Y
Matthew Salter Föreläsning
Introduktion
Upprop
Obligatorisk närvaro
Roll call; course intro and pedagogy
10:00 - 11:00 Navarino-rummet, Geovetenskapens hus T Sophie Bergman Trygger Möte Trygger
10:00 - 11:00 Ymer-rummet, Geovetenskapens hus T Madeleine Karpegård Möte Madeleine Karpegård
10:45 - 12:15 GE2016
GE2018
58770,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
58771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
U29, Geovetenskapens hus U Geosystem och landskapsutveckling I Självstudier 3 Självstudier, Övningssal för mineral- och bergartsstuffer
11:00 - 11:45 KG1306 32260,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML De Geersalen, Geovetenskapens hus Y Anders Rickegård Utvärdering
12:30 - 14:15 KG1302 32258,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML De Geersalen, Geovetenskapens hus Y Karen Haandrikman Föreläsning KG Befolkningsgeografi 1
13:00 - 14:30 GE2016
GE2018
58770,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
58771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
U29, Geovetenskapens hus U Geosystem och landskapsutveckling I Självstudier 2 Självstudier, Övningssal för mineral- och bergartsstuffer
13:00 - 16:00 GE5026 58775,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Y23, Geovetenskapens hus Y Annalotta Dessen Jankell Ämnesdidaktik Seminarium Ämnesdidaktik
13:00 - 14:45 GE5034 58778,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML U37, Geovetenskapens hus U Anders Moberg Del 1 Föreläsning Alla Global uppvärmning: orsaker och effekter (Kap 25-27, 29)
13:00 - 17:00 GE7062 58768,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML T229, Geovetenskapens hus T Självstudier
13:00 - 15:45 GE7079 58793,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML U26, Geovetenskapens hus U Nina Kirchner Övning
Obligatorisk närvaro
Icesheet modeling exercise
13:00 - 14:45 GE7081 58795,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML U36, Geovetenskapens hus U Marianne Stoessel Seminarium Different diversity measures
13:00 - 14:45 KG7231 32295,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Y21, Geovetenskapens hus Y Thomas Borén Föreläsning Alla
13:00 - 16:00 MI7019 70537,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML Y10, Geovetenskapens hus Y Merle Plassmann
Zhe Li
Laboration
Obligatorisk närvaro
Lab introductions/Risk assessments/SOP review
13:00 - 15:00 Y12, Geovetenskapens hus Y
Y13, Geovetenskapens hus Y
Hanna Gustavsson Information Biosäkerhet på ACES
13:00 - 15:00 Ymer-rummet, Geovetenskapens hus T Samaneh Seifollahi Möte COASTAL_WP2
14:00 - 15:00 GE6016 58827,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
58905,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
Högbomsalen, Geovetenskapens hus U Peter Kinlund Information Information inför uppsatsskrivande
14:45 - 16:15 GE2016
GE2018
58770,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
58771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
U29, Geovetenskapens hus U Geosystem och landskapsutveckling I Självstudier 1 Självstudier, Övningssal för mineral- och bergartsstuffer
15:00 - 15:45 Navarino-rummet, Geovetenskapens hus T Julia Wagner Möte PhD-Fika
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.

   
Avbokning