Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 24, 2021 
Fre18/6 09:00 - 12:00 GE2016
GE2018
58770,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
58771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
GE216,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
GE218,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
U29, Geovetenskapens hus U Geosystem och landskapsutveckling I Tentamen GE2018 Alla Omtentamen Geosystem I
09:00 - 15:00 Ymer-rummet, Geovetenskapens hus T Sophie Bergman Trygger Möte Trygger
12:00 - 13:30 U29, Geovetenskapens hus U Tentamen Extra skrivtid GE2018
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.