Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Tors  
Gå till nästa dag

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Moment Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2021 
Tors28/1 08:00 - 2021-02-04 08:00 Y12, Geovetenskapens hus Y Rickard Lipski Övrigt
09:00 - 16:00 GE8028 58902,VT21,v:2103/2112,100% DAG,NML T229, Geovetenskapens hus T Laboration Lab work
09:00 - 10:00 GE8032 58929,VT21,v:2103/2107,100% DAG,NML U30, Geovetenskapens hus U
via Zoom
Jacopo Cantoni
Lan Wang Erlandsson
Introduktion
Obligatorisk närvaro
Introduction to Moisture Recycling Assignement
09:00 - 11:45 KG3213
KG3220
32314,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
32315,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
32357,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
U34, Geovetenskapens hus U Vasiliki Tsoumari 1 Seminarium Alla Övning D: GIS
10:00 - 12:00 GE8032 58929,VT21,v:2103/2107,100% DAG,NML U30, Geovetenskapens hus U
via Zoom
Jacopo Cantoni Laboration Time for consultation - Moisture Recycling
10:00 - 11:45 KG2315 32346,VT21,v:2103/2107,100% DAG,NML De Geersalen, Geovetenskapens hus Y Johan Berg Föreläsning Alla
13:00 - 17:00 GE8032 58929,VT21,v:2103/2107,100% DAG,NML U30, Geovetenskapens hus U
via Zoom
Självstudier
13:00 - 14:45 KG3217 32316,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Y22, Geovetenskapens hus Y Thomas Borén 1plan Föreläsning Alla Text- och diskursanalys
KurskodNamn
KurskodNamn