Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Fr  
Gå till nästa dag

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo Obligatorisk närvaro
v 14, 2020 
Fr3/4 09:00 - 12:00 GE1004, GE1015 58576,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 58644,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML U29. Geovetenskapens hus U Thomas Hahn Seminarium Seminarium: miljöekonomisk analys Övn.frågor
09:00 - 09:45 GE8031 58728,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Y23. Geovetenskapens hus Y Jacopo Cantoni Övning Introduction to Project Assignment 1a - Water management Obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 GG2205 59861,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML U13. Geovetenskapens hus U Volker Brüchert Föreläsning Alla Thermodynamics: 1st and 2md law; heat capacity and entropy, irreversibility The virtual chemistry chemistry textbook: Section 23
09:00 - 12:00 MI8022 70480,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML Y13. Geovetenskapens hus Y Anna Beronius Föreläsning Risk assessment of endocrine disruptors
09:00 - 18:00 U33. Geovetenskapens hus U Kurs Kartografikurs GE3001
09:30 - 11:30 MI7011 70493,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Eric McGivney, Kevin Noone Föreläsning, Redovisning Project presentations
10:00 - 10:45 GE8031 58728,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML U30. Geovetenskapens hus U Fernando Jaramillo Introduktion Introduction to Final Project Obligatorisk närvaro
10:00 - 11:45 KG7233 32214,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Y22. Geovetenskapens hus Y Peter Schmitt Seminarium A
10:00 - 15:00 MI7021 70488,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Y12. Geovetenskapens hus Y Peter Tunved, + Assistant Laboration A-L1a Laboration 1 (L1): How to build aerosols and clouds L1 Instruction
10:15 - 12:00 GG7025 59881,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML Y11. Geovetenskapens hus Y Joakim Mansfeld Föreläsning Refraktionsseismik
13:00 - 15:45 GE7082 58707,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML T229. Geovetenskapens hus T Helle Skånes Laboration Data capture from aerial photos, geodatabases
13:00 - 16:00 GG2205 59861,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML U13. Geovetenskapens hus U Volker Brüchert Övning Alla Exercises Appendix C in Albarede; W.M. White: Geochemistry, Chapter 4 (on Athena)
13:00 - 16:00 GG7025 59881,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML Y11. Geovetenskapens hus Y Joakim Mansfeld Övning Övning i refraktionsseismik
13:00 - 14:00 KG2313 32249,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML Y21. Geovetenskapens hus Y Anders Wästfelt Seminarium MAUP seminar
13:00 - 14:45 KG7233 32214,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Y22. Geovetenskapens hus Y Peter Schmitt Seminarium B
13:00 - 15:00 MI7011 70493,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Eric McGivney, Kevin Noone Föreläsning, Redovisning Project presentations
13:00 - 16:00 MI8022 70480,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML Y13. Geovetenskapens hus Y Christina Rudén Föreläsning Mixture, grouping, read across in chemical assessment
13:00 - 14:30 Tarfala-rummet . Geovetenskapens hus T Gustaf Hugelius Möte