Prenumerera
 
Gå till föregående dag
On  
Gå till nästa dag

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Moment Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 51, 2018 
On19/12 08:00 - 17:00 GE2016, GE2018 58460,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 58464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U30. Geovetenskapens hus U, U32. Geovetenskapens hus U Geografisk metodik I Självstudier Alla Projektarbete
08:00 - 10:00 JU889L Högbomsalen. Geovetenskapens hus U Jaan Paju Grupp 1
7 Allmän statsrätt
08:00 - 18:00 KG1217 32104,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U35. Geovetenskapens hus U GIS ass 3 Självstudier Alla eget arbete datasal
09:00 - 17:00 GE2021 58442,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML U31. Geovetenskapens hus U Geomorfologi och glaciologi Självstudier Alla Inläsning, eget övningsarbete. Datorsal tillgänglig.
09:00 - 12:00 GE7063 58406,HT18,v:1844/1903,100% DAG,NML U26. Geovetenskapens hus U, U28. Geovetenskapens hus U Tentamen Alla Written examination
09:00 - 17:00 GE7071 58408,HT18,v:1844/1903,100% DAG,NML U15. Geovetenskapens hus U Projektarbete Alla
09:00 - 11:45 GE8013 58412,HT18,v:1844/1903,100% DAG,NML U33. Geovetenskapens hus U Laboration Alla Project work
09:00 - 10:45 GG5113 59680,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML U13. Geovetenskapens hus U Helen Coxall Föreläsning IODP-core Assignment: Presention of your site (background) dating and proxies
09:00 - 16:45 KG2204 32083,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML U34. Geovetenskapens hus U William Gibbs Projektarbete Work on project, and GIS literature
09:00 - 10:00 MI2004 70391,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Y11. Geovetenskapens hus Y Frida Edberg 4-Störda naturliga system Seminarium Alla återlämning tentamen
09:00 - 12:00 MI7006 70396,HT18,v:1844/1903,100% DAG,NML Y21. Geovetenskapens hus Y, Y22. Geovetenskapens hus Y Paul Glantz, Zhe Li Grupparbete Block II, Part B, PBL meeting
09:00 - 11:30 MI8011 70397,HT18,v:1844/1903,100% DAG,NML U11. Geovetenskapens hus U Christer Johansson Föreläsning Air quality IV
09:00 - 11:00 Tarfala-rummet . Geovetenskapens hus T Torbjörn Karlin Möte T. Karlin, Möte med SFVs avgående och tillträdande förvaltare av TRS
09:00 - 11:00 Ymer-rummet. Geovetenskapens hus T Georgia Destouni Möte Gia
10:00 - 11:45 GE4010 58461,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML U37. Geovetenskapens hus U Lars-Ove Westerberg, Steffen Holzkämper Seminarium Introduktion till självständigt arbete. Obligatoriskt
10:00 - 15:00 GE5001, GE6017 58467,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 58470,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML U29. Geovetenskapens hus U Peter Kinlund Projektarbete Seminarium A Peer-review
10:00 - 15:00 GE5001, GE6017 58467,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 58470,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML U36. Geovetenskapens hus U Sophie Bergman Trygger Projektarbete Seminarium B Peer-review
10:00 - 11:45 KG1201, KG1213 32064,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 32068,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML William-Olssonsalen. Geovetenskapens hus Y Marianne Abramsson UOS Föreläsning Alla Staden och planering
10:00 - 11:45 KG3201 32069,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Y23. Geovetenskapens hus Y Lowe Börjeson 2 Seminarium A 75% seminarium
10:00 - 12:00 MI2004 70391,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Y11. Geovetenskapens hus Y Frida Edberg 4-Störda naturliga system Övning 1 möte 1
10:00 - 12:00 MI2004 70391,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Y12. Geovetenskapens hus Y Frida Edberg 4-Störda naturliga system Övning 2 möte 1
10:00 - 12:00 MI2004 70391,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Y13. Geovetenskapens hus Y Frida Edberg 4-Störda naturliga system Övning 3 möte 1
10:00 - 12:00 Y10. Geovetenskapens hus Y Hillevi Lenz Taguchi Möte
10:15 - 10:45 GG4210 59679,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML U27. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm Föreläsning Python Lecture 2
10:30 - 12:15 Navarino-rummet . Geovetenskapens hus T Carmen Prieto Hierro Möte Möte om geolokaler
10:45 - 12:00 GG4210 59679,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML U27. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm, David Hutchinson Övning Script programming Python
11:00 - 11:45 GG5113 59680,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML U13. Geovetenskapens hus U Helen Coxall Föreläsning Minimum 1 proxy for each team member. Feed back opportunity
13:00 - 14:45 GE4010 58461,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML U37. Geovetenskapens hus U Gunnel Göransson (SGI) Seminarium SGI:s arbete med skredriskkartering
13:00 - 14:45 GE4017 58465,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Jacob Nordangård Globala processer Föreläsning Alla Den globala klimatförändringen
13:00 - 15:45 GE7063 58406,HT18,v:1844/1903,100% DAG,NML Ahlmannsalen. Geovetenskapens hus U Arvid Bring Seminarium Alla Introduction to environmental negotiations
13:00 - 16:45 GE8013 58412,HT18,v:1844/1903,100% DAG,NML U33. Geovetenskapens hus U Laboration Alla Project work
13:00 - 14:45 KG3201 32069,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Y23. Geovetenskapens hus Y Lowe Börjeson 2 Seminarium B 75% seminarium
13:00 - 14:00 MI4005 70394,HT18,v:1848/1903,100% DAG,NML U11. Geovetenskapens hus U Kevin Noone Föreläsning
13:00 - 15:00 Tarfala-rummet . Geovetenskapens hus T Annika Burström Möte Annika B, Bolincentret, Bolincentret
13:15 - 16:00 GG4210 59679,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML U27. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm, David Hutchinson Övning Script programming Python
13:30 - 15:30 Navarino-rummet . Geovetenskapens hus T Nadja Stadlinger Möte ERD möte
14:00 - 15:00 MI4005 70394,HT18,v:1848/1903,100% DAG,NML U11. Geovetenskapens hus U Kevin Noone Föreläsning

  Ändrad senaste dygnet.