Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid Lokal, Byggnad, Våning Karta Kurs Delkurs Aktivitet Lärare Information Rumsplacering tentamen
v 26, 2022 
Fre1/7 10:00 - 12:30 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 FIVE1G Inledning till vetenskapsfilosofi Föreläsning Henning Strandin
v 27, 2022 
Mån4/7 10:00 - 12:00 Aula Magna, Aula Magna FIGE10 Global etik Föreläsning Isaac Taylor Check the screens in Aula Magna for which entrance to use.

This lecture can be followed online too. See Athena for Zoomlink.
Tis5/7 10:00 - 13:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FI17N2 Argumentationsanalys Föreläsning
Gruppövning
Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 10:30 FIGE10 Global etik Webbaserat
Digital hemtentamen
Isaac Taylor Take-home exam handed out. See Athena.
Ons6/7 10:00 - 13:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FI17N2 Argumentationsanalys Föreläsning
Gruppövning
Katharina Berndt Rasmussen
Tors7/7 09:00 - 13:00 *Obestämd skrivsal FIVE1G Inledning till vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Henning Strandin
Simon Allzén
Digital salstentamen
 
KurskodNamn