Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Information Viktigt meddelande
v 4, 2021 
Mån25/1 10:00 - 12:00 FI20N1 via Zoom Jonas Olson Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Förinspelad
10:00 - 13:00 FIPF10 via Zoom Sama Agahi Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning
10:00 - 12:00 FITF10 via Zoom Mikael Pettersson Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning
Webbaserat
Kunskapsteori
10:00 - 12:00 FITF30
FITF3L
via Zoom Sören Häggqvist Litteraturseminarium Seminarium
Webbaserat
13:00 - 14:00 FI20N1 via Zoom Edit Karlsson Övning SI-möte
13:00 - 15:00 UCG32K via Zoom Niklas Möller Kunskap och vetenskap Föreläsning
Webbaserat
Grundlärare 4-6.
Tis26/1 10:00 - 12:00 FI100L via Zoom Håkan Salwén Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning
Webbaserat
Förskollärareprogrammet
10:00 - 12:00 FILO1G
FITF20
FITF30
via Zoom Sebastian Enqvist Logik I Frågestund
Webbaserat
Q&A, frågestund i samband med de första föreläsningsfilmerna.
13:00 - 15:00 FI20N1 via Zoom Jonas Olson Klassiska texter i praktisk filosofi Frågestund Live via Zoom
18:00 - 20:00 FI12N1 via Zoom Greg Bognar Inledning till medicinsk etik Föreläsning
18:00 - 20:00 FITF10 via Zoom Hana Möller Kalpak Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning
Webbaserat
Övning
Satslogik I: Satslogisk syntax, översättningar.
Ons27/1 10:00 - 12:00 FI100L via Zoom Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
Webbaserat
Förskollärareprogrammet Grupp 1: John Lindqvist
Grupp 2: Henrik Lundvall
Grupp 3: Conrad Samuelsson
10:00 - 12:00 FI30N1 via Zoom Joseph Bowen Föreläsning Rights and directed duties
10:00 - 13:00 FIPF10 via Zoom Sama Agahi Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning
10:00 - 12:00 FITF10 via Zoom Mikael Pettersson Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning
Webbaserat
Kunskapsteori
10:00 - 12:00 FIPL1G
FITF20
FITF30
via Zoom Peter Pagin Språkfilosofi I Föreläsning
Webbaserat
11:00 - 12:00 FILO1G via Zoom Leo Marklund Logik I Övning SI-möte
13:00 - 15:00 FI100L via Zoom Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
Webbaserat
Förskollärareprogrammet Grupp 4: John Lindqvist
Grupp 5: Henrik Lundvall
13:00 - 14:00 FIPF10
FITF10
via Zoom Sama Agahi Föreläsning Lästeknik PFI och TFI
13:00 - 14:00 FITF10 via Zoom Sama Agahi Föreläsning
Webbaserat
Lästeknik: Praktiska tips om lästeknik för universitetsfilosofi.
13:00 - 15:00 FITE10
FITF20
FITF30
FITF3L
via Zoom Sylvain Roudaut Tema från den teoretiska filosofins historia Föreläsning
Webbaserat
13:00 - 15:00 UCG32K via Zoom Kunskap och vetenskap Digital hemtentamen
Webbaserat
Grundlärare 4-6.
18:00 - 20:00 FI10N1 via Zoom Stina Björkholm Metaetik Föreläsning
Webbaserat
Tors28/1 10:00 - 12:00 FI20N1 via Zoom Jonas Olson Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Förinspelad
10:00 - 13:00 FIPF10 via Zoom Sama Agahi Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning
10:00 - 12:00 FITF10 via Zoom Sören Häggqvist Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning
Webbaserat
Vetenskapsfilosofi
11:00 - 12:00 FI100L via Zoom Jesper Olsson Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning SI-möte
13:00 - 15:00 FI100L via Zoom Håkan Salwén Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning
Webbaserat
Förskollärareprogrammet
13:00 - 14:30 FITF10 via Zoom Mikael Pettersson Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium
Webbaserat
Seminarium 2. Grupp 1. Kunskapsteori.
14:00 - 15:00 FIPF10 via Zoom Karl Gåsste Övning SI-möte grupp 2
18:00 - 20:00 FITF10 via Zoom Hana Möller Kalpak Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning
Webbaserat
Övning
Satslogik II: Sanningstabeller, tautologi, motsägelse.
Fre29/1 10:00 - 11:30 FITF10 via Zoom Mikael Pettersson Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium
Webbaserat
Seminarium 2. Grupp 2. Kunskapsteori
10:00 - 12:30 FITF20
FITF30
FITF3L
FIVE10
via Zoom Siska De Baerdemaeker Vetenskapsfilosofi I Föreläsning
Webbaserat
13:00 - 14:00 FIPF10
FITF10
via Zoom Åsa Burman Föreläsning Studieteknik under pandemin
13:00 - 14:00 FITE10
FITF20
FITF30
FITF3L
via Zoom Sandra Lindblom Tema från den teoretiska filosofins historia Webbaserat
Övning
SI-möte
13:00 - 16:00 FIVFE0 via Zoom Mikael Janvid Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning
Webbaserat
KurskodNamn
KurskodNamn

 
FI100L
 
FI10N1
 
FI12N1
 
FI20N1
 
FI30N1
 
FILO1G
 
FIPF10
 
FIPL1G
 
FITE10
 
FITF10
 
FITF20
 
FITF30
 
FITF3L
 
FIVE10
 
FIVFE0
 
UCG32K
 
Flera Kurs