Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Delkurs
Aktivitet
Lärare
Information
Rumsplacering tentamen
v 6, 2023 
Tors9/2 08:00 - 12:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonas Olson Digital salstentamen
10:00 - 12:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Adrian Thomasson
10:00 - 12:00 D271, Södra huset D, Vån 2 FITE10
FITF21
FITF30
FITF3L
Tema från den teoretiska filosofins historia Föreläsning Sylvain Roudaut
13:00 - 14:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FI100L Övning Malcolm Jensen SI-möte
13:00 - 14:00 D247, Södra huset D, Vån 2 FI100L Övning Hanna Sonidsson SI-möte
13:00 - 15:00 F320, Södra huset F, Vån 3 FILO1G
FITF21
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
18:00 - 20:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning
Övning
Anders Lundstedt Del 2
Fre10/2 10:00 - 12:30 A5137, Södra huset A, Vån 5 FITF21
FITF30
FITF3L
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning James Nguyen
10:00 - 12:00 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 FI100L Föreläsning Håkan Salwén
10:00 - 11:00 F289, Södra huset F, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Johannes Nyström
10:00 - 12:00 F239, Södra huset F, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Seminarium Materialseminarium
11:00 - 13:00 F289, Södra huset F, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Johannes Nyström
Sama Agahi
13:00 - 16:00 D289, Södra huset D, Vån 2 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 15:00 F239, Södra huset F, Vån 2 FI30N1 Litteraturkurs 1 Föreläsning Greg Bognar Moral relativism
14:00 - 18:00 Brunnsvikssalen, Södra huset A, Vån 5 FIBE10 Inledning till argumentation, semantik och logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Katharina Berndt Rasmussen Digital salstentamen
14:00 - 18:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FIBE10 Inledning till argumentation, semantik och logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Katharina Berndt Rasmussen Digital salstentamen
14:00 - 18:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Katharina Berndt Rasmussen Digital salstentamen
14:00 - 18:00 Ugglevikssalen, Södra huset E, Vån 5 FI17N2 Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi Digital salstentamen
Omtentamen
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Katharina Berndt Rasmussen Digital salstentamen
14:30 - 16:30 via Zoom FILO1G
FITF21
FITF30
Övning Mikael Eriksson SI-möte
15:00 - 17:00 via Zoom FIML12 Övning Mikael Eriksson SI-möte
Lör11/2 09:00 - 13:00 Brunnsvikssalen, Södra huset A, Vån 5 HVUKV3
UM7107
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
Omtentamen
09:00 - 13:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 HVUKV3
UM7107
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
Omtentamen
09:00 - 13:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 HVUKV3
UM7107
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
Omtentamen
15:00 - 19:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FI10P1 Politisk filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Niklas Möller Digital salstentamen
Omtentamen
15:00 - 19:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 FI10P1 Politisk filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Niklas Möller Digital salstentamen
Omtentamen
15:00 - 19:00 Ugglevikssalen, Södra huset E, Vån 5 FI10P1 Politisk filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Niklas Möller Digital salstentamen
Omtentamen
15:00 - 19:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FI10N1
FIPF10
Metaetik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Conrad Bakka Digital salstentamen
Omtentamen
v 7, 2023 
Mån13/2 08:00 - 12:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
08:00 - 12:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
08:00 - 12:00 Ugglevikssalen, Södra huset E, Vån 5 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
10:00 - 11:00 F420, Södra huset F, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Johannes Nyström
10:00 - 12:00 F331, Södra huset F, Vån 3 FI30N1 Litteraturkurs 1 Föreläsning
Seminarium
Greg Bognar Moral relativism
10:00 - 12:00 D700, Södra huset D, Vån 7 FITF30
FITF3L
Examensarbete Arbetsseminarium Åsa Maria Wikforss Arbetsseminariusm: Synopsis färdigt
11:00 - 13:00 D299, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Johannes Nyström
Sama Agahi
13:00 - 15:00 D220, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Greg Bognar
13:00 - 15:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FIML12
FITF21
FITF30
Metalogik 1
Metalogik I
Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
15:00 - 17:00 F299, Södra huset F, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
Tis14/2 10:00 - 12:00 Lärosal 5, Albano Hus 1, Vån 2 FIBE10 Normativ etik Föreläsning Isaac Taylor
10:00 - 11:00 F420, Södra huset F, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Johannes Nyström
10:00 - 12:00 D315, Södra huset D, Vån 3 FIEP10
FITF21
FITF30
FITF3L
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
11:00 - 13:00 F420, Södra huset F, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Johannes Nyström
Sama Agahi
13:00 - 14:30 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 FIBE10 Föreläsning Sama Agahi How to read philosophical texts
13:00 - 15:00 D307, Södra huset D, Vån 3 FILO1G
FITF21
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
14:00 - 15:30 E355, Södra huset E, Vån 3 FITF10 Övning Love Lanneborn SI-möte
15:00 - 16:30 D215, Södra huset D, Vån 2 Alma Norström Wiklund Uppstartsmöte
Filosofiska studentrådet
18:00 - 20:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning
Övning
Anders Lundstedt Del 2
Ons15/2 10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
10:00 - 11:00 F420, Södra huset F, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Johannes Nyström
11:00 - 13:00 F420, Södra huset F, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Johannes Nyström
Sama Agahi
13:00 - 15:00 ALB Hörsal 4, Albano Hus 2, Vån 2 FIBE10 Normativ etik Föreläsning Isaac Taylor
13:00 - 15:00 F231, Södra huset F, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Greg Bognar
13:00 - 15:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FIML12
FITF21
FITF30
Metalogik 1
Metalogik I
Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
15:00 - 16:30 Lärosal 10, Albano Hus 2, Vån 2 FIBE10 Övning Sophia Eriksson
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn