Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 49, 2022 
Mån5/12 12:00 - 12:15 via Athena TTA116
TTA160
21011,HT2022,v:2236/2245,50% DAG,NML
21950,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Introduktion till tolkning och tolkningsteori Hemtentamen
Omskrivning
Publicering
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Elisabeth Geiger Poignant
Malin Tesfazion
13:00 - 16:00 D231, Södra huset D, Vån 2 TTA111 21009,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 3 Elin Svahn Se anslag på Athena: https://athena.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=17642&LocationType=1
Seminarium 8
13:00 - 15:00 D255, Södra huset D, Vån 2 TTA641
TTA645
TTA650
21910,VT2022,v:2203/2222,50% DAG,NML
21911,VT2022,v:2203/2222,50% DAG,NML
21912,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Examensarbete Uppsatsventilering Master översättn.teoretisk-termin 2
Master översättn.till sv-termin 2
Master översättning - termin 4
Yvonne Lindqvist
13:00 - 16:00 D397, Södra huset D, Vån 2
E231, Språkparken, Södra huset E, Vån 2
Karta
Karta
TTA436 21951,HT2022,v:2235/2302,100% BLA,NML Tolkning IV Övning Catrin Thorin
Katarina Mårtensson
Övning 14
13:00 - 16:00 D600, Södra huset D, Vån 6 TTA111 21009,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 4 Thérèse Eng Seminarium 8
13:00 - 16:00 D365, Södra huset D, Vån 3 TTA111 21009,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 1 Linus Olsson Se anslag på Athena: https://athena.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=17642&LocationType=1
Seminarium 8
13:00 - 16:00 D373, Södra huset D, Vån 3 TTA151 21010,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,NML Undervisning i tolkteknik och tolketik Seminarium Magnus Dahnberg Seminarium T5A
13:00 - 14:30 D331, Södra huset D, Vån 8 Möte Raphael Sannholm - forskningspresentation
16:00 - 19:00 via Zoom TTA313 21959,HT2022,v:2235/2302,25% BLA,NML Yrkesetik och dialogtolkning för konferenstolkar Muntlig examination Laura Babcock
Tis6/12 09:00 - 12:00 D397, Södra huset D, Vån 2 TTA436
TTA707
21024,HT2022,v:2236/2302,50% BLA,NML
21951,HT2022,v:2235/2302,100% BLA,NML
Dövblindtolkning II Övning Catrin Thorin Övning 13 med Mio Parsmo
09:00 - 12:00 D373, Södra huset D, Vån 3 TTA430 21012,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Medicinöversättning Seminarium Översättning III - helgrupp Björn Olofsson
Charlotte Sjögren
Seminarium 5
11:45 - 12:00 via Athena TTA531-536 21018,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,DST Praktisk översättning I Inlämning Amanuel Harboy
Linus Olsson
Liza Noor
Madina Osman Elmi
Muna Chwayyed Duraid Al-Rahmawee
Ulzii Badamsed Fredriksson
Inlämningsuppgift 4
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.