Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Moment Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 8, 2021 
Tors25/2 09:00 - 17:00 TTA471 21559,VT21,v:2103/2122,100% BLA,NML Praktiska tillämpningar Praktik
09:00 - 12:00 Elisabeth Bladh Övrigt
11:45 - 12:00 TTA531-532
TTA535
21356,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21357,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21358,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
via Athena Morena Azbel Schmidt Textanalys II Inlämning Inlämningsuppgift 2
12:00 - 15:00 TTA521-522
TTA524-525
21352,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21353,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21354,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21355,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
via Zoom Larisa Dubrovina Tolkningsteknik och övningar IV Föreläsning
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
TOFS2 - helgrupp Föreläsning Ö2
13:00 - 16:00 TTA236 21549,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML D389, Södra huset hus D
D397, Södra huset hus D
Jenny Olsson Tolkning II Övning Övning 12
13:00 - 15:00 via Zoom Seminarium
14:00 - 16:00 LITK21 20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML via Zoom Gunlög Åkerstedt Lindell Muntlig framställning och språkligt uttryck Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
Teckenspråk i teori och praktik II-alla Seminarium 4
15:00 - 17:00 TTA521-522
TTA524-525
21352,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21353,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21354,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21355,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
via Zoom Magnus Dahnberg Grundläggande terminologi II Föreläsning
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
TOFS2 - helgrupp Föreläsning T2
16:00 - 17:00 TTA150 21348,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML via Zoom Larisa Dubrovina Undervisning i fackspråk, terminologi och lexikografi Seminarium
Webbaserat
Chatt F2
16:00 - 17:00 Catrin Thorin
Malin Tesfazion
Utbildning
17:00 - 18:00 TTA511 21543,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML via Zoom Ismail Kamil Terminologi i praktiken I Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
TOFS1 - arabiska grupp 2 Chatt T4
17:00 - 18:00 TTA511 21543,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML via Zoom Issam Said Terminologi i praktiken I Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
TOFS1 - arabiska grupp 1 Chatt T4
17:00 - 18:00 TTA512 21544,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML via Zoom Liza Noor Terminologi i praktiken I Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
TOFS1 - dari Chatt T4
17:00 - 18:00 TTA514 21546,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML via Zoom Madina Osman Elmi Terminologi i praktiken I Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
TOFS1 - somaliska Chatt T4
17:00 - 18:00 TTA515 21547,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML via Zoom Ali Labriz Terminologi i praktiken I Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
TOFS1 - persiska Chatt T4
Fre26/2 08:00 - 12:00 TTA521-522
TTA524-525
21352,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21353,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21354,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21355,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
via Zoom Ali Labriz
Elisabeth Geiger Poignant
Ismail Kamil
Issam Said
Liza Noor
Madina Osman Elmi
Tolkningsteknik och övningar IV Simultan Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
TOFS2 - helgrupp Seminarium Ö2
09:00 - 12:00 TTA236 21549,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Extern lokal Jenny Olsson Tolkning II Studiebesök
09:00 - 17:00 TTA471 21559,VT21,v:2103/2122,100% BLA,NML Praktiska tillämpningar Praktik
09:00 - 12:00 TTA619 21472,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML via Zoom Ulf Norberg Fackspråk och terminologi Seminarium
Webbaserat
Master översättning - termin 2 Seminarium 6
KurskodNamn
KurskodNamn