Allmänt om schemat

• Observera att schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som pdf eller ics.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller saknas helt vänligen kontakta en kursadministratör på din institution.

Angående rumsplacering för tentamen

• Ska du skriva tentamen i centrala skrivsalar hittar du din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen "Rumsplacering för tentamen". Länken finns även i schemaprenumerationer. Detta gäller för salstentamen som samordnas av Tentamensservice.
• Visas det inte någon länk för en tentamen beror det på att den planeras och samordnas av och hos din institution.
OBS: Rumsplaceringen görs några få dagar före tentamen och är i regel inte tillgänglig tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid Lokal, Byggnad, Våning Kurs Kurstillfälle Delkurs Moment Aktivitet Studentgrupp Lärare Information
v 4, 2022 
Tors27/1 09:00 - 2022-01-28 17:00 Konferens Valérie Alfvén
Fre28/1 08:00 - 10:00 via Zoom TTA521-522
TTA524-525
21648,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
21649,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
21650,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
21651,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
OM252,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
OM557,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
Tolkningsteknik och övningar IV Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Webbaserat
TOFS2 - helgrupp Ali Labriz Föreläsning Ö1
09:00 - 13:00 Extern lokal TTA471 21913,VT2022,v:2203/2222,100% BLA,NML Tolkning V Övning
VFU
Malin Tesfazion Märsta arbetsplatstolkning
09:45 - 10:00 via Athena TTA628 21904,VT2022,v:2203/2211,50% DAG,NML Maskinöversättning Inlämning Master översättn.teoretisk-termin 2 Björn Olofsson
Eva-Maria Grahn Taxén
Linus Olsson
Inlämningsuppgift 2
10:00 - 12:00 D397, Södra huset hus D, Vån 2
via Zoom
TTA614 21936,VT2022,v:2203/2212,100% DAG,NML Konferenstolkning I Egna övningar Eget arbete
Webbaserat
Master konferenstolkning-termin 2
10:00 - 12:00 D480, Södra huset hus D, Vån 4 TTA236 21851,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML Yrkesetik i teori och praktik Seminarium Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Jenny Olsson Seminarium 2
10:00 - 13:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset hus E, Vån 2
via Zoom
TTA628 21904,VT2022,v:2203/2211,50% DAG,NML Maskinöversättning Seminarium
Hybrid
Master översättn.teoretisk-termin 2 Björn Olofsson Seminarium 3
10:00 - 12:00 via Zoom TTA521-522
TTA524-525
21648,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
21649,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
21650,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
21651,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
Terminologi i praktiken II Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Webbaserat
TOFS2 - helgrupp Magnus Dahnberg Föreläsning T1
12:00 - 17:00 D397, Södra huset hus D, Vån 2 Projektmöte Jan Pedersen
13:00 - 15:00 D389, Södra huset hus D, Vån 3 TTA236
TTA471
21851,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
21913,VT2022,v:2203/2222,100% BLA,NML
Gästföreläsning Torbjörn Svensson Lokal: D397
13:00 - 13:15 via Athena TTA628 21904,VT2022,v:2203/2211,50% DAG,NML Maskinöversättning Publicering examination Master översättn.teoretisk-termin 2 Björn Olofsson
Eva-Maria Grahn Taxén
Linus Olsson
Inlämningsuppgift 3
13:00 - 16:00 via Zoom TTA521 21651,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Tolkningsteknik och övningar IV Obligatorisk närvaro
Övning
Webbaserat
TOFS2 - arabiska Ismail Kamil
Issam Said
Övning Ö1
13:00 - 16:00 via Zoom TTA522 21650,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Tolkningsteknik och övningar IV Obligatorisk närvaro
Övning
Webbaserat
TOFS2 - dari Liza Noor Övning Ö1
13:00 - 16:00 via Zoom TTA524 21649,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
21651,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
Tolkningsteknik och övningar IV Obligatorisk närvaro
Övning
Webbaserat
TOFS2 - somaliska Madina Osman Elmi Övning Ö1
13:00 - 16:00 via Zoom TTA525 21648,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Tolkningsteknik och övningar IV Obligatorisk närvaro
Övning
Webbaserat
TOFS2 - persiska Ali Labriz Övning Ö1
14:00 - 16:00 via Zoom TTA614 21936,VT2022,v:2203/2212,100% DAG,NML Konferenstolkning I ERÖ
TyÖ
Övning
Webbaserat
MA konferenstolkning (EngRetur)-termin 2
MA konferenstolkning (Tyska) -termin 2
Jakob Roël
Lena P.
14:45 - 15:00 via Athena TTA471
TTA480
21652,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
21913,VT2022,v:2203/2222,100% BLA,NML
Examensarbete Inlämning Cecilia Wadensjö Inlämning uppsats-PM
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.