Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 44  
Gå till nästa vecka

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 26/10 
TTA430
21310,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
E306, Södra huset hus E
Jan Pedersen
Medieöversättning
Redovisning
Seminarium
Medieöversättning
Seminarium 2
Examinator: delkursens lärare
12:00
09:00
TTA436
21430,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
D397, Södra huset hus D
Anna Carlqvist
Tolkning III
Examination
Övning
Övning 32
Offentlig service A;
Examination i form av analys: 2 studenter (schemat meddelas vid terminsstart);
Examinator: se lärare
12:00
09:00
Elisabeth Bladh
Semester
00:00
09:00
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
via Athena
Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik
Inlämning
Översättning I - helgrupp
Inlämningsuppgift 4
12:00
11:45
TTA622
21422,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
via Athena
Cecilia Alvstad
Översättning och samhälle
Hemtentamen
Inlämning
Master översättning - termin 1
Examinatorer: kursens lärare
12:00
11:45
TTA150
21348,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
via Athena
Elisabet Tiselius
Pedagogiska och didaktiska perspektiv i tolkutbildning
Inlämning
Inlämning P3
Examinator: se lärare
17:00
16:45
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 27/10 
Elisabeth Bladh
Semester
00:00
00:00
TTA430
21310,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
via Zoom
Björn Olofsson
Charlotte Sjögren
IT-översättning
Seminarium
Webbaserat
Översättning III - helgrupp
Seminarium 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65038750462
12:00
09:00
TTA436
21430,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
D397, Södra huset hus D
Jenny Olsson
Tolkning III
Övning
Övning 33
12:00
09:00
TTA436
21430,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
D373, Södra huset hus D
Anna Carlqvist
Tolkning III
Övning
Övning 34
Finska krigsbarn
12:00
09:00
D389, Södra huset hus D
Jenny Olsson
Inspelning
11:00
09:30
TTA629
21314,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
via Athena
Ida Solberg
Översättning och ideologi
Hemtentamen
Inlämning
Master översättning - termin 3
Examinator: kursens lärare
12:00
11:45
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E
Jan Pedersen
Översättningens och tolkningens villkor
Seminarium
Översättning I - grupp 1
Seminarium 2
15:00
12:00
TTA436
21430,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
D397, Södra huset hus D
Jenny Olsson
Tolkning III
Övning
Övning 35
16:00
13:00
TTA531-532
TTA535
21356,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21357,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21358,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
via Zoom
Linus Olsson
Praktisk översättning I
Seminarium
Webbaserat
Seminarium 3, del A
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64065485602
16:00
14:00
TTA531
21356,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
via Zoom
Fahed Al Mulki
Praktisk översättning I
Seminarium
Webbaserat
ÖOFS arabiska grupp 1
Seminarium 3, del B
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64336253782
17:00
16:00
TTA532
TTA535
21357,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
21358,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
via Zoom
Liza Noor
Praktisk översättning I
Seminarium
Webbaserat
Seminarium 3, del B
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61019787462
17:00
16:00
TTA531
21356,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
via Zoom
Fahed Al Mulki
Praktisk översättning I
Seminarium
Webbaserat
ÖOFS arabiska grupp 2
Seminarium 3, del B
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62616342376
18:00
17:00
Liza Noor
Undervisning
TOFS1 Lund
19:00
18:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 28/10 
Elisabeth Bladh
Semester
00:00
00:00
TTA436
21430,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
D397, Södra huset hus D
Eira Balkstam
Jenny Olsson
Tolkning III
Övning
Övning 36
12:00
09:00
via Zoom
Personalmöte
TÖI:s planeringsdag
12:00
09:00
Cecilia Wadensjö
Konferens
00:00
09:00
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
via Athena
Björn Olofsson
Yrkesteknik
Inlämning
Översättning I - helgrupp
Inlämningsuppgift 2
12:00
11:45
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E
Jan Pedersen
Översättningens och tolkningens villkor
Seminarium
Översättning I - grupp 3
Seminarium 2
16:00
13:00
TTA436
21430,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
D389, Södra huset hus D
Jenny Olsson
Tolkning III
Övning
Övning 37
16:00
13:00
TTA115-116
21429,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
OM771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
D397, Södra huset hus D
Eira Balkstam
Malin Tesfazion
Tolkning I
Övning
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp
Övning 9
16:00
13:00
TTA430
21310,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
via Athena
Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering
Hemtentamen
Inlämning
Efterredigering
17:00
16:45
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 29/10 
Cecilia Wadensjö
Konferens
17:00
00:00
Elisabeth Bladh
Semester
00:00
00:00
TTA608
21417,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
via Zoom
Elisabeth Geiger Poignant
Samtida forskning om tolkning
Föreläsning
Introduktion
Webbaserat
Master tolkning - termin 1
Föreläsning 1
12:00
10:00
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E
Jan Pedersen
Översättningens och tolkningens villkor
Seminarium
Översättning I - grupp 2
Seminarium 2
15:00
12:00
TTA436
21430,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
D397, Södra huset hus D
Eira Balkstam
Tolkning III
Övning
Övning 38
16:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 30/10 
Elisabeth Bladh
Semester
17:00
00:00
via Zoom
INSTÄLLT
Seminarium
12:00
10:00
TTA115-116
TTA160
21413,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
21429,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
OM771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
via Athena
Magnus Dahnberg
Introduktion till tolkning och tolkningsteori
Hemtentamen
Inlämning
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp
Examinator: se lärare
12:00
11:45
TTA480
21351,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
via Athena
Cecilia Alvstad
Tolkning - tematisk fördjupning
Inlämning
Slutversion poster
Examinator: delkursens lärare
12:00
11:45
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset hus E
Jan Pedersen
Översättningens och tolkningens villkor
Seminarium
Översättning I - grupp 4
Seminarium 2
15:00
12:00
TTA256
21403,HT20,v:2036/2102,50% DAG,DST
Johanna Svartström
Litterär översättning och redaktörsarbete
Inlämning
Deadline 2
17:00
16:45
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 1/11 
KurskodNamn
KurskodNamn