Prenumerera
 
Gå till föregående dag
To  
Gå till nästa dag

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Moment Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 38, 2019 
To19/9 9 - 11 B554. Södra huset hus B Maria Plaza ÄK latin
10 - 13 ES030A 07536,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML B307. Södra huset hus B Tamara Strugo Text- och ordkunskap I ES030A Gr B
10 - 12 ES030A 07536,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML C512. Södra huset hus C Aymé Pino Muntlig kommunikation I ES030A Gr A Hörförståelse- Prov 1
10 - 13 ES230A, ES2LP1 07540,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 07578,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML D271 . Södra huset hus D Juan Carlos Cruz Suárez Litteraturanalys I
10 - 12 ES3LP1, ES3LPA 07584,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 07585,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML B471. Södra huset hus B Rakel Österberg Andraspråksinlärning
10 - 12 FR030B 07556,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML B522B. Södra huset hus B Malin Roitman Fransk grammatik och ordkunskap 1-2, Hörförståelse och muntlig framställning 1, Skriftlig produktion 1 FrFRBdaggr2 6
10 - 12 FR130B, FR1LP2, FR1UL1, FR1VA1 07459,VT19,v:1904/1923,50% BLA,NML, 07559,HT19,v:1936/2003,100% BLA,NML, 07617,HT19,v:1936/2003,100% BLA,NML, 07618,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 07619,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML B522A. Södra huset hus B Bengt Novén Modern fransk litteratur FRI, dag Grupp1, FRI, dag T2 Grupp1, halvfart, FRI, dag, LP Grupp1
10 - 12 FR130B, FR1LP2, FR1UL1, FR1VA1 07459,VT19,v:1904/1923,50% BLA,NML, 07559,HT19,v:1936/2003,100% BLA,NML, 07617,HT19,v:1936/2003,100% BLA,NML, 07618,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 07619,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML C585. Södra huset hus C Hans Färnlöf Modern fransk litteratur FRI, dag Grupp2, FRI, dag T2 Grupp2, halvfart, FRI, dag, LP Grupp2
10 - 12 FR330B, FR3KKI, FR3LP2, FR3ULW, FR3VAB 07570,HT19,v:1936/2003,100% BLA,NML, 07624,HT19,v:1936/2003,100% BLA,NML, 07625,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 07626,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 07642,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML E339. Södra huset hus E Christophe Premat Kultur och identitet
10 - 12 IT230A, IT2LP1 07531,HT19,v:1936/2003,100% BLA,NML, 07631,HT19,v:1936/2003,100% BLA,NML B479. Södra huset hus B Valeria Benzi Muntlig kommunikation
12 - 14 KSB011 07598,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML B479. Södra huset hus B Johanna Koivunen Nybörjarkurs 1 Amanuens Latin I, 1 campus
12 - 14 PO230A 07608,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 07609,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML B522B. Södra huset hus B Juanito Ornelas de Avelar Språkstruktur och introduktion till språkvetenskap
12 - 13 C585. Södra huset hus C
12 - 14 IT230A 07531,HT19,v:1936/2003,100% BLA,NML C512. Södra huset hus C Tzortzis Ikonomou Italiensk kultur och samhälle La questione politica; Gli stat Reinhardt: 16-44
13 - 15 IT130B, IT1LP2 07528,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 07591,HT19,v:1936/2003,100% BLA,NML B522A. Södra huset hus B Valeria Benzi Skriftlig produktion
13 - 14 C585. Södra huset hus C Nathan Vandeweerd, Gästdoktorand från Université Catholique de Louvain håller ett föredrag : La complexité phraséologique comme indice de la compétence rédactionnelle chez les apprenants de français L2 (inbjuden av Fanny Forsberg Lundell)
14 - 16 ES030A 07536,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML B522B. Södra huset hus B Aymé Pino Muntlig kommunikation I ES030A Gr B Hörförståelse- Prov 1
14 - 16 KSB011 07598,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML B479. Södra huset hus B Erika Kihlman Nybörjarkurs 1 Latin I, 1 campus
14 - 16 C585. Södra huset hus C Gästföreläsning av Dr Francesco De Toni, University of Western Australia, (OBS! Via Skype/Zoom) om sitt kommande projekt inom ”Historical Pragmatics”: Emotion language in Italian across texts and time: a corpus-based enquiry". (inbjuden av prof. Michele Colombo)
15 - 17 ES230A, ES2LP1 07540,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 07578,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Tamara Strugo Textstruktur och grammatik
17 - 19 KSA011 07592,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B479. Södra huset hus B Denis Searby Introduktionskurs 1 Grekiska I, 1
18 - 20 FR011A 07554,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML E397. Södra huset hus E Per Förnegård Fransk grammatik och ordkunskap 1-2, Hörförståelse och muntlig framställning 1, Skriftlig produktion 1 FrFRBkvgr2
18 - 20 IT022A 07525,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML E420. Södra huset hus E Maria Tikka Muntlig produktion 2, Skriftlig produktion 2 ITFRB II gr1