Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 1/6 
FR230B, FR2IS2, FR2LP2, FR2ULW, FR2VAB, 07434,VT19,v:1904/1923,100% BLA,NML, 07692,VT20,v:2004/2023,100% BLA,NML, 07693,VT20,v:2004/2023,100% BLA,NML, 07738,VT20,v:2004/2023,100% BLA,NML, 07739,VT20,v:2004/2023,50% BLA,NML, Fonetik och fonologi, Franska II GM, Franska II LP, Franska II dag
11:00
08:00
FR3LP2, FRK15A, FRK30B, 07745,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 07746,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 07755,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 07833,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, B522B, Södra huset hus B, Christophe Premat, Francoise Sullet Nylander, Hans Färnlöf, Hugues Engel, Malin Roitman, Mickaelle Cedergren, Per Förnegård, Sofia Lodén, Franska, examensarbete för kandidatexamen, Franska III LP, Franska kandidat, Självständigt arbete och examensarbete för kandidatexamen / Lien Zoom : https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66656502075
15:00
09:00
B554, Södra huset hus B, Anna Gudmundson
12:00
10:00
FR130B, FR1LP2, FR1UL1, FR1UT2, FR1VA1, 07689,VT20,v:2004/2023,100% BLA,NML, 07690,VT20,v:2004/2023,100% BLA,NML, 07733,VT20,v:2004/2023,100% BLA,NML, 07734,VT20,v:2004/2023,50% BLA,NML, 07737,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, Distansundervisning/distance learning –> Athena, Svante Lindberg, Uttal, FRI, dag Grupp1-2, FRI, dag T1 Grupp2, FRI, dag T1Grupp1, FRI, dag, LP Grupp1-2, Franska i Frankrike
15:00
13:00
KSA012, KSB010-012, KSB020, 07600,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 07780,VT20,v:2004/2023,50% BLA,NML, 07782,VT20,v:2004/2023,50% BLA,DST, 07783,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 07784,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, B471, Södra huset hus B, Johanna Koivunen, Pluggstuga
16:00
14:00
B522A, Södra huset hus B, B522B, Södra huset hus B, Vera Cristina Faias Fonseca de Carvalho
18:00
17:00
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D
21:00
17:00
FR011A, 07729,VT20,v:2004/2023,50% KV,NML, B487, Södra huset hus B, Per Förnegård, Fransk grammatik och ordkunskap 1-2, Hörförståelse och muntlig framställning 1, Skriftlig produktion 1, FrFRBkvgr1-2, Examination: kontrollskrivning 2 + hörförståelseprov.
20:00
18:00
FR022A, FR030B, 07730,VT20,v:2004/2023,50% KV,NML, 07732,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E, Malin Roitman, Fransk grammatik och ordkunskap 3, FrFRBdaggr1-2, Franska förberedande 2, kväll, LÄNK TENTAMEN EFTERNAMN PÅ  A-J https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61109950584 LÄNK TENTAMEN EFTERNAMN PÅ  K-Ö https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62432409473
21:00
18:00