Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 31  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Kurstillfälle Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 31, 2020 
1/8 00:00 - 23:45 UM2301 64274,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Övrigt Alla Grupper Tentamensanmälan stänger för tentamen som går den 10 augusti 2020 (för särskilt stöd vid tentamen gäller annat datum, se mnd.su.se/stod).