Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 17  
Gå till nästa vecka

Tid    Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information Litteraturinfo
v 17, 2019 
On24/4 09:00 - 16:00 AR5000 Anders Carlsson Avancerad fältkurs Fältinventeringar
09:00 - 16:00 ARL842 Eget arbete (Prospekteringsrapport, Undersöknings- och Provtagningsplan) [valfri]
09:00 - 16:00 111. Wallenberg Undervisning
09:00 - 11:00 439a. Wallenberg Maria Wojnar-Johansson Möte Möte om risk och sårbarhetsanalys
13:00 - 15:00 AN1200 435. Wallenberg Ann-Louise Schallin Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken Seminarium 2: Republikens litteraturhistoria
15:00 - 17:00 334. Wallenberg Forskningsseminarium
18:00 - 20:00 AN1219 435. Wallenberg Ann-Louise Schallin Första palatsperioden Betancourt i Shelmerdine: kap 9; Hitchcock & Preziosi, kap. 3; Manning & Knappett i Shelmerdine: kap. 5a och b; McEnroe kap, 5-6
18:00 - 20:00 ARL313 Eget arbete. Deadline för skiss av eget projekt
To25/4 09:00 - 16:00 AR5000 Anders Carlsson Avancerad fältkurs Fältinventeringar
09:00 - 16:00 ARL842 Eget arbete (Prospekteringsrapport, Undersöknings- och Provtagningsplan) [valfri]
09:00 - 12:00 111. Wallenberg Undervisning
09:00 - 16:00 334. Wallenberg Damien Huffer Konferens
10:00 - 12:00 AN3210 435. Wallenberg Lena Sjögren Examensarbete Muntlig presentation av uppsatsämne: materialavgränsningar & frågeställningar (grupphandledning)
12:00 - 13:00 111. Wallenberg Sven Isaksson Möte
13:00 - 15:00 AN2200 435. Wallenberg Lena Sjögren Antikens konst Seminarium: Konst som propaganda 1. Pollitt 1986: kap. 1. 2. Zanker 1988: kap. 2, 3, 4, 5.
13:00 - 15:00 ARO931 Jan Storå Handledning
13:00 - 16:00 111. Wallenberg Undervisning
15:00 - 16:00 435. Wallenberg Anna-Lena Löfberg Föreläsning
18:00 - 20:00 ARL313 Lärare Göran Alm Sal U31 Föreläsning Landhöjning bearbetat och visuliserat i GIS Presentation av projektarbete. 5min. Lottning
Fr26/4 09:00 - 17:00 AR5000 Anders Carlsson Avancerad fältkurs Exkursion till Dragbygravfältet norr om Uppsala (med flera platser). Start från universitetet, Studenhuset, Södra parkeringen.
09:00 - 15:00 ARL842 Eget arbete (Prospekteringsrapport, Undersöknings- och Provtagningsplan) [valfri]. Inlämning av Examinationsportfölj moment 1 (Undersökningsplan, Provtagningsplan & Prospekteringsrapport)
09:00 - 16:00 334. Wallenberg Damien Huffer Konferens
10:00 - 15:00 AN1220 435. Wallenberg
13:00 - 15:00 231. Wallenberg Gunilla Eriksson Handledning Anita M, med KL
13:00 - 14:00 439a. Wallenberg Vendela Kempe Lagerholm Möte ATLAS gruppmöte
14:00 - 15:00 ARA101 Home exam due
17:00 - 18:00 AN1200 Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken INLÄMNING: SKRIFTLIG HEMTENTAMEN i ATHENA, senast kl. 18.00
27/4 09:00 - 17:00 ARA101 Nanouschka Myrberg Burström Excursion to Viking-Age sites. Detailed timetable to follow.