Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 1  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo Obligatorisk närvaro
v 1, 2020 
On1/1 00:00 - 23:45 UM5103 64243,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML Övrigt Alla grupper UM5103 Tentamensanmälan stänger för tentamen som går den 8 januari (för särskilt stöd vid tentamen gäller annat datum, se mnd.su.se/stod).
00:00 - 00:00 Magdalena Harnesk MND Kalendariet Nyårsdagen
Fr3/1 08:30 - 12:30 P464. Arrhenius hus P Jonna Wiblom Handledning Jonna Wiblom
08:30 - 15:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Matti Karlström Handledning
09:00 - 13:00 P465. Arrhenius hus P Camilla Lindahl Seminarium
09:00 - 12:00 P471. Arrhenius hus P Anna-Karin Nordin Handledning
v 2, 2020 
Ti7/1 08:30 - 10:30 UM4044 64230,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 1 Examination programmering
08:30 - 10:30 UM4044 64230,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium Grupp 2 Examination programmering
08:30 - 12:45 US150G 69614,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E Max Strandberg Seminarium Grupp 3 Lärares läxpraktik – Med fokus på SO
08:30 - 10:30 US150G 69614,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium Grupp 2 Läroplansteori 3
08:30 - 17:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Miriam Huovinen Möte UM2204
09:00 - 14:00 UM2204 64240,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Mona Hverven Tentamen Alla Grupper Tillåtna hjälpmedel: matematiklärarbok och linjal
09:00 - 12:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Jonna Wiblom Seminarium Grupp 2.UM3106 Argumentation och källkritik
09:00 - 16:00 UM3112 64242,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Självstudier Grupp 2 UM3112
09:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Charlotta Billing Handledning
10:00 - 12:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 1.UM3106 Mikroundervisning
10:00 - 12:00 UM3112 64242,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 1 UM3112 Sammanställning av odlingsförsök, valfri plats
10:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Elisabeth Rystedt Lärarmöte
10:45 - 12:45 UM4044 64230,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 1 Examination progammering
10:45 - 12:45 UM4044 64230,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium Grupp 2 Examination programmering
10:45 - 12:45 UM7111, UM713U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64258,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Jakob von Gyllenpalm Seminarium Grupp NV-a.UM7111 Grettve (2014) Att bedöma och sätta betyg. (kap 7-8) Johansson (2015) Hur kan lärandeprogressioner planeras och utvärderas? Obligatorisk närvaro
10:45 - 12:45 UM7111, UM713U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64258,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Jesus Piqueras Blasco Seminarium Grupp NV-b.UM7111 Grettve (2014) Att bedöma och sätta betyg. (kap 7-8) Johansson (2015) Hur kan lärandeprogressioner planeras och utvärderas? Obligatorisk närvaro
10:45 - 12:45 US150G 69614,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Grupp 2 Bedömning i NO
13:00 - 16:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Jonna Wiblom Seminarium Grupp 1.UM3106 Argumentation och källkritik
13:00 - 15:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 2.UM3106 Mikroundervisning
13:00 - 16:00 UM3112 64242,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Zeynep Ünsal Seminarium Grupp 1 UM3112 Tvåspråkighet och undervisning i naturvetenskap
13:00 - 15:00 US150G 69614,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium Grupp 3 Läroplansteori 3
14:00 - 17:00 UMK702MA E376. Arrhenius hus E Lisa Österling Seminarium UMK702 Grupp 1
Obligatorisk närvaro
14:00 - 17:00 UMK702MA E476. Arrhenius hus E Katarina Kristiansson Seminarium UMK702 Grupp 2
Obligatorisk närvaro
14:00 - 16:00 US150G 69614,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Seminarium Grupp 1 Bedömning i NO
15:15 - 17:15 UM7111, UM713U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64258,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Veronica Jatko Kraft Seminarium Grupp MA-a.UM7111 Grettve (2014) Att bedöma och sätta betyg. (kap 7-8) Skott mfl (2010) Matematik för lärare (kap. 9) Obligatorisk närvaro
15:15 - 17:15 UM7111, UM713U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64258,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Lisa Österling Seminarium Grupp MA-b.UM7111 Grettve (2014) Att bedöma och sätta betyg. (kap 7-8) Skott mfl (2010) Matematik för lärare (kap. 9) Obligatorisk närvaro
16:00 - 21:00 UM4041 64229,HT19,v:1945/1949,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Anna Ålund Omtentamen Alla grupper UM4041