Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 40  
Gå till nästa vecka

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Passerkod Lärare Delkurs Moment Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo Obligatorisk närvaro
v 40, 2019 
Ti1/10 08:15 - 12:45 Anna Carin Nyberg
08:30 - 10:30 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 2 UM2204 Planering av undervisning [Athena; under Del 2]
08:30 - 15:00 UM3107 64195,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML E249. Arrhenius hus E Karin Kihlblom Landtblom Seminarium
08:30 - 12:45 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Seminarium Grupp 3 UM3112 Livscykler, Liv i vatten Anna Carin Nyberg
08:30 - 10:30 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Seminarium Grupp 1 UM54UU
08:30 - 12:30 P464. Arrhenius hus P Matti Karlström Handledning
09:00 - 11:30 UB313F 61042,HT19,v:1936/1942,100% DAG,NML, 61043,HT19,v:1936/1942,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Zeynep Ünsal Seminarium Exploring water Obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 4 UM3112 Valfri plats. Förbereda presentation av odlingsförsöket.
10:00 - 12:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Sara Engström MND Kalendariet Ledningsgruppsmöte (LG)
10:45 - 12:45 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Seminarium Grupp 2 UM54UU
10:45 - 12:45 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Jakob von Gyllenpalm Ämnesdidaktik med läroplansteori Seminarium Grupp NV-a.UM7111
10:45 - 12:45 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E Jesus Piqueras Blasco Ämnesdidaktik med läroplansteori Seminarium Grupp NV-b.UM7111
12:30 - 13:00 P242. Arrhenius hus P Lisa Björklund Boistrup För- och eftertid
13:00 - 15:00 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 1 UM2204 Planering av undervisning [Athena; under Del 2]
13:00 - 18:00 UM3005, UM35UU, UM35VU 64188,HT19,v:1936/2003,25% BLA,NML, 64251,HT19,v:1936/2003,25% BLA,NML, 64264,HT19,v:1936/2003,25% BLA,NML E250. Arrhenius hus E, E262. Arrhenius hus E, E362. Arrhenius hus E Linda Öhlund Seminarium
13:00 - 15:30 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Cecilia Caiman Seminarium Grupp 4 UM3112 Lärande för hållbar utveckling
13:00 - 17:30 UM7026 64231,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E, E248. Arrhenius hus E, P465. Arrhenius hus P, Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Lars Forsberg Seminarium
13:00 - 15:00 P242. Arrhenius hus P Lisa Björklund Boistrup Licentiatseminarium, MND Kalendariet Jenny Freds licentiatseminarium. Titel: Att etablera och upprätthålla ett algebraiskt arbete i årskurs 2 och 3
14:45 - 16:00 P472. Arrhenius hus P Eva Norén Konferens
15:00 - 15:30 P242. Arrhenius hus P Lisa Björklund Boistrup För- och eftertid
On2/10 08:30 - 15:00 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Anna Nilsson Seminarium Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204 Redovisningsseminarium: Leda matematikundervisning utomhus [Athena; under Del 2]
08:30 - 15:00 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E, E376. Arrhenius hus E, E476. Arrhenius hus E Anna Almqvist, Anna Ålund, Anna-Karin Nordin Muntlig examination Alla Grupper
08:30 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Magnus Näslund Föreläsning Grupp 3 UM3112, Grupp 4 UM3112 Astronomi
08:30 - 09:30 P465. Arrhenius hus P Helena Sternhoff MND Kalendariet Kursplanegruppen
08:45 - 10:15 P471. Arrhenius hus P Veronica Flodin Utbildningsmöte Underkännandesamtal/Stödsamtal
09:00 - 12:00 UM65UU 64256,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Anna Carin Nyberg Handledning
09:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Kristin Persson Kurs Handledning Självständigt arbete
09:00 - 12:00 P472. Arrhenius hus P Zeynep Ünsal Handledning Handledningsseminarium II, Självständigt arbete GN period AB
09:00 - 12:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Paola Valero Handledning PV, SelvArbGru handl.seminarium 2
10:00 - 11:00 P465. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Möte Utbildningsgranskning magister/master
11:00 - 12:00 P471. Arrhenius hus P Veronica Flodin Möte
12:30 - 14:30 P464. Arrhenius hus P Eva Rosenqvist Seminarium Kompletteringsseminarium UM2201
13:00 - 15:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Föreläsning Grupp 3 UM3112, Grupp 4 UM3112 Vad är NTA och KVA?
13:00 - 17:30 UM7026 64231,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E, E249. Arrhenius hus E, P465. Arrhenius hus P, P472. Arrhenius hus P Lars Forsberg Seminarium
13:00 - 14:30 E246. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Möte Programansvarig kallar: CL
13:00 - 16:00 P471. Arrhenius hus P Anna Pansell Handledning Självständigt arbete grundnivå, AD, handledningsseminarium 1
13:00 - 16:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Charlotta Billing Handledning
13:15 - 16:30 E262. Arrhenius hus E Lars Forsberg Möte
13:15 - 14:30 Sara Engström MND Kalendariet Programansvarig kallar (F-3, 4-6, CL)
15:00 - 16:30 Sara Engström MND Kalendariet Programansvarig kallar (KPU, ÄL)
To3/10 00:00 - 00:00 Magdalena Harnesk MND Kalendariet Period B börjar
08:30 - 10:30 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium Grupp 1 UM2204 Mätning - storheten volym [Athena; under planeringen Mätning]
08:30 - 10:30 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Charlotta Billing, Sofie Stenlund Introduktion Alla grupper UM3106 Momentsintroduktion
09:00 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 3 UM3112 Sinnen
09:00 - 12:00 UM77UU 64250,HT19,v:1940/1949,100% DAG,NML P472. Arrhenius hus P Jesus Piqueras Blasco Seminarium
09:00 - 12:00 UM8044 64237,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Ola Palm Seminarium
09:00 - 12:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium
09:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Seminarium Handledningsseminarium I
09:00 - 15:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Erica Aldenius Konferens
10:45 - 12:45 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium Grupp 2 UM2204 Mätning - storheten volym [Athena; under planeringen Mätning]
10:45 - 12:45 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E, E262. Arrhenius hus E Charlotta Billing, Sofie Stenlund Seminarium Alla grupper UM3106 Flyta och sjunka
12:00 - 13:00 P471. Arrhenius hus P Paola Valero Handledarkollegiet PV, Matte Disputerade grupp
14:00 - 15:00 UM9000, UM9020-9023, UM9100 64213,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64214,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64215,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64216,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64217,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML P216 Kerstin Pettersson Introduktion Kursintroduktion för självständigt arbete avancerad nivå
15:15 - 18:00 UM8005 64191,HT19,v:1936/2003,25% BLA,NML E262. Arrhenius hus E Samuel Sollerman Seminarium
15:15 - 17:15 UM9000, UM9020-9023, UM9100 64213,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64214,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64215,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64216,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64217,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E, E246. Arrhenius hus E, E248. Arrhenius hus E, E249. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E, E362. Arrhenius hus E, P243. Arrhenius hus P, P244. Arrhenius hus P, P464. Arrhenius hus P, P465. Arrhenius hus P, P471. Arrhenius hus P, P472. Arrhenius hus P, Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Seminarium Självständigt arbete avancerad nivå
Fr4/10 08:00 - 09:00 E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Förberedelse lic
08:30 - 10:30 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium Grupp 2 UM2204 Språkutvecklande arbetssätt [Athena; under Del 2]
08:30 - 12:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Seminarium Grupp 1.UM3106 Faser och fasövergångar
08:30 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 3 UM3112 Människokroppen, Obs! Passet är mellan kl 9-12
08:30 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Ola Palm Seminarium Grupp 4 UM3112 Astronomididaktik
08:30 - 15:30 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Miriam Huovinen Möte UM36UU
09:00 - 13:00 UM54UU Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Kerstin Larsson Räkneoperationer med naturliga tal Tentamen Alla grupper UM54UU
09:00 - 11:00 E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Licentiatseminarium, MND Kalendariet Cecilia Dudas licentiatseminarium med titeln Chemistry education for citizenship: Didactic modelling for complexity in students’ discussions. Opponent är Jesper Sjöström, Malmö universitet och examinator Maria Andrée.
09:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Karim Hamza Forskningsseminarium RiskEdu
10:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Jakob von Gyllenpalm Kurs Halvtidsutvärdering med studenter i UM7111
10:45 - 12:45 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium Grupp 1 UM2204 Språkutvecklande arbetssätt [Athena; under Del 2]
11:00 - 12:00 E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Efterarbete lic
11:00 - 12:00 P472. Arrhenius hus P Magdalena Harnesk Möte
13:00 - 16:30 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Seminarium Grupp 2.UM3106 Faser och fasövergångar
13:00 - 16:00 UMK310_ E246. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Seminarium UMK310 Grupp 2
13:00 - 16:00 UMK310_ E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Seminarium UMK310 Grupp 1
13:00 - 15:00 P464. Arrhenius hus P Karim Hamza Forskningsseminarium RiskEdu
13:00 - 14:00 P465. Arrhenius hus P Anna Pansell Handledning
14:00 - 16:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Veronica Jatko Kraft Möte Programråd KPU, båda områdena
v 41, 2019 
7/10 09:00 - 12:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Charlotta Billing, Sofie Stenlund Seminarium Grupp 2.UM3106 Värme
09:00 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studiebesök Grupp 3 UM3112 Naturhistoriska riksmuseét: Extramuralt lärande. Samling vid huvudentrén.
09:00 - 10:15 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM54UU Studentarbetslag: planera inför utedagen. Grupparbetet följs upp senare under dagen
10:00 - 11:00 P465. Arrhenius hus P Elisabeth Nygren Handledning elisabeth Nygren
10:45 - 16:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 1 UM54UU
10:45 - 16:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Anna Nilsson Seminarium Grupp 2 UM54UU
12:00 - 13:00 UMK212MA Veronica Jatko Kraft VFU-information Alla grupper UMK212 Sal på KTH
13:00 - 16:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Charlotta Billing, Sofie Stenlund Seminarium Grupp 1.UM3106 Värme
13:00 - 15:00 P471. Arrhenius hus P Anna Carin Nyberg MND Kalendariet Arbetsmiljöberedningen (AB)
13:30 - 14:30 P465. Arrhenius hus P Karim Hamza Möte
14:00 - 16:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Per Anderhag Seminarium