Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 40  
Gå till nästa vecka

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/9 
P464, Arrhenius hus P, Helena Sternhoff, Möte
12:30
07:30
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E250, Arrhenius hus E, Kerstin Larsson, Seminarium, Grupp 1 UM54UU
10:30
08:30
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, P242, Arrhenius hus P, Anna Almqvist, Seminarium, Grupp 2 UM54UU
10:30
08:30
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E246, Arrhenius hus E, Ola Palm, Seminarium, Grupp 3 UM3112, Ljus och ljud
12:00
08:30
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E276, Arrhenius hus E, Anna Carin Nyberg, Seminarium, Grupp 4 UM3112, Ekologi
12:00
08:30
UM2201, 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML, Eva Rosenqvist, Alla grupper UM2201, Utematte
12:00
09:00
UM3106, UMT310, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Teknik och teknikdidaktik, Tentamen, Alla grupper UM3106, KTH Campus
12:00
09:00
P465, Arrhenius hus P, Anna Pansell, Seminarium, Handledningsseminarium 2
12:00
09:00
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Studentarbetslag, Alla grupper UM54UU
12:00
10:30
UM7111, UM711U, 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML, P242, Arrhenius hus P, Veronica Jatko Kraft, Ämnesdidaktik med läroplansteori, Seminarium, Grupp MA-a.UM7111, Sammanfattning, Repetition av det vi hittills läst i Ma-did, Obligatorisk närvaro
12:45
10:45
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E246, Arrhenius hus E, Eva Rosenqvist, Seminarium, Grupp 2 UM2204, Litteraturseminarium - matematikundervisning med utgångspunkt i elevers olikheter, utifrån ett mångkulturellt perspektiv [Athena; under Del 2]
15:00
13:00
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E476, Arrhenius hus E, Kerstin Larsson, Seminarium, Grupp 1 UM54UU
16:00
13:00
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E248, Arrhenius hus E, Anna Almqvist, Seminarium, Grupp 2 UM54UU
16:00
13:00
Sara Engström, MND Kalendariet, Grundutbildningsberedningen (GB). Lokal: U29, Geohuset.
17:00
13:00
UM7026, 64231,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E, P464, Arrhenius hus P, P465, Arrhenius hus P, P472, Arrhenius hus P, Lars Forsberg, Seminarium
17:30
13:00
UM2025, UM28UU, UM28VU, 64186,HT19,v:1936/2003,25% BLA,DST, 64265,HT19,v:1936/2003,25% BLA,DST, 64266,HT19,v:1936/2003,25% BLA,DST, E250, Arrhenius hus E, E362, Arrhenius hus E, E376, Arrhenius hus E, Linda Öhlund, Seminarium
18:00
13:00
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, Studentarbetslag, Grupp 3 UM3112, Litteraturseminarium, valfri plats
15:30
13:30
UM7111, UM711U, 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML, E276, Arrhenius hus E, Lisa Österling, Ämnesdidaktik med läroplansteori, Seminarium, Grupp MA-b.UM7111, Sammanfattning, Repetition av det vi hittills läst i Ma-did, Obligatorisk närvaro
16:00
14:00
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E246, Arrhenius hus E, Eva Rosenqvist, Seminarium, Grupp 1 UM2204, Litteraturseminarium - matematikundervisning med utgångspunkt i elevers olikheter, utifrån ett mångkulturellt perspektiv [Athena; under Del 2]
17:15
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/10 
Anna Carin Nyberg
12:45
08:15
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E362, Arrhenius hus E, Mona Hverven, Seminarium, Grupp 2 UM2204, Planering av undervisning [Athena; under Del 2]
10:30
08:30
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E250, Arrhenius hus E, Seminarium, Grupp 1 UM54UU
10:30
08:30
P464, Arrhenius hus P, Matti Karlström, Handledning
12:30
08:30
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E476, Arrhenius hus E, Seminarium, Grupp 3 UM3112, Livscykler, Liv i vatten Anna Carin Nyberg
12:45
08:30
UM3107, 64195,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML, E249, Arrhenius hus E, Karin Kihlblom Landtblom, Seminarium
15:00
08:30
UB313F, 61042,HT19,v:1936/1942,100% DAG,NML, 61043,HT19,v:1936/1942,100% DAG,NML, E262, Arrhenius hus E, Zeynep Ünsal, Seminarium, Exploring water, Obligatorisk närvaro
11:30
09:00
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, Studentarbetslag, Grupp 4 UM3112, Valfri plats. Förbereda presentation av odlingsförsöket.
12:00
09:00
Svend Pedersen-rummet, Arrhenius hus P, Sara Engström, MND Kalendariet, Ledningsgruppsmöte (LG)
12:00
10:00
UM7111, UM711U, 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML, E246, Arrhenius hus E, Jakob von Gyllenpalm, Ämnesdidaktik med läroplansteori, Seminarium, Grupp NV-a.UM7111
12:45
10:45
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E250, Arrhenius hus E, Seminarium, Grupp 2 UM54UU
12:45
10:45
UM7111, UM711U, 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML, E248, Arrhenius hus E, Jesus Piqueras Blasco, Ämnesdidaktik med läroplansteori, Seminarium, Grupp NV-b.UM7111
12:45
10:45
P242, Arrhenius hus P, Lisa Björklund Boistrup, För- och eftertid
13:00
12:30
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Mona Hverven, Seminarium, Grupp 1 UM2204, Planering av undervisning [Athena; under Del 2]
15:00
13:00
P242, Arrhenius hus P, Lisa Björklund Boistrup, Licentiatseminarium, MND Kalendariet, Jenny Freds licentiatseminarium. Titel: Att etablera och upprätthålla ett algebraiskt arbete i årskurs 2 och 3
15:00
13:00
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E276, Arrhenius hus E, Cecilia Caiman, Seminarium, Grupp 4 UM3112, Lärande för hållbar utveckling
15:30
13:00
UM7026, 64231,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E, E248, Arrhenius hus E, P465, Arrhenius hus P, Svend Pedersen-rummet, Arrhenius hus P, Lars Forsberg, Seminarium
17:30
13:00
UM3005, UM35UU, UM35VU, 64188,HT19,v:1936/2003,25% BLA,NML, 64251,HT19,v:1936/2003,25% BLA,NML, 64264,HT19,v:1936/2003,25% BLA,NML, E250, Arrhenius hus E, E262, Arrhenius hus E, E362, Arrhenius hus E, Linda Öhlund, Seminarium
18:00
13:00
P472, Arrhenius hus P, Eva Norén, Konferens
16:00
14:45
P242, Arrhenius hus P, Lisa Björklund Boistrup, För- och eftertid
15:30
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/10 
P465, Arrhenius hus P, Helena Sternhoff, MND Kalendariet, Kursplanegruppen
09:30
08:30
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E248, Arrhenius hus E, E250, Arrhenius hus E, Magnus Näslund, Föreläsning, Grupp 3 UM3112, Grupp 4 UM3112, Astronomi
12:00
08:30
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, Anna Nilsson, Seminarium, Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204, Redovisningsseminarium: Leda matematikundervisning utomhus [Athena; under Del 2]
15:00
08:30
UM2301, 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML, E362, Arrhenius hus E, E376, Arrhenius hus E, E476, Arrhenius hus E, Anna Almqvist, Anna Ålund, Anna-Karin Nordin, Muntlig examination, Alla Grupper
15:00
08:30
P471, Arrhenius hus P, Veronica Flodin, Utbildningsmöte, Underkännandesamtal/Stödsamtal
10:15
08:45
P472, Arrhenius hus P, Zeynep Ünsal, Handledning, Handledningsseminarium II, Självständigt arbete GN period AB
12:00
09:00
UM65UU, 64256,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E, Anna Carin Nyberg, Handledning
12:00
09:00
Svend Pedersen-rummet, Arrhenius hus P, Paola Valero, Handledning, PV, SelvArbGru handl.seminarium 2
12:00
09:00
P464, Arrhenius hus P, Kristin Persson, Kurs, Handledning Självständigt arbete
12:00
09:00
P465, Arrhenius hus P, Kerstin Pettersson, Möte, Utbildningsgranskning magister/master
11:00
10:00
P471, Arrhenius hus P, Veronica Flodin, Möte
12:00
11:00
P464, Arrhenius hus P, Eva Rosenqvist, Seminarium, Kompletteringsseminarium UM2201
14:30
12:30
E246, Arrhenius hus E, Carl-Johan Rundgren, Möte, Programansvarig kallar: CL
14:30
13:00
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E248, Arrhenius hus E, E250, Arrhenius hus E, Ewa Wiklund, Föreläsning, Grupp 3 UM3112, Grupp 4 UM3112, Vad är NTA och KVA?
15:00
13:00
Svend Pedersen-rummet, Arrhenius hus P, Charlotta Billing, Handledning
16:00
13:00
P471, Arrhenius hus P, Anna Pansell, Handledning, Självständigt arbete grundnivå, AD, handledningsseminarium 1
16:00
13:00
UM7026, 64231,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E, E249, Arrhenius hus E, P465, Arrhenius hus P, P472, Arrhenius hus P, Lars Forsberg, Seminarium
17:30
13:00
Sara Engström, MND Kalendariet, Programansvarig kallar (F-3, 4-6, CL)
14:30
13:15
E262, Arrhenius hus E, Lars Forsberg, Möte
16:30
13:15
Sara Engström, MND Kalendariet, Programansvarig kallar (KPU, ÄL)
16:30
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/10 
Magdalena Harnesk, MND Kalendariet, Period B börjar
00:00
00:00
UM3106, UMT310, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E248, Arrhenius hus E, E250, Arrhenius hus E, Charlotta Billing, Sofie Stenlund, Introduktion, Alla grupper UM3106, Momentsintroduktion
10:30
08:30
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Kerstin Åkerlöf Hartog, Seminarium, Grupp 1 UM2204, Mätning - storheten volym [Athena; under planeringen Mätning]
10:30
08:30
UM8044, 64237,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E362, Arrhenius hus E, Ola Palm, Seminarium
12:00
09:00
UM77UU, 64250,HT19,v:1940/1949,100% DAG,NML, P472, Arrhenius hus P, Jesus Piqueras Blasco, Seminarium
12:00
09:00
E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E, Elisabeth Rystedt, Seminarium
12:00
09:00
P464, Arrhenius hus P, Kerstin Pettersson, Seminarium, Handledningsseminarium I
12:00
09:00
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E276, Arrhenius hus E, Ewa Wiklund, Seminarium, Grupp 3 UM3112, Sinnen
12:00
09:00
Svend Pedersen-rummet, Arrhenius hus P, Erica Aldenius, Konferens
15:00
09:00
UM3106, UMT310, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E246, Arrhenius hus E, E262, Arrhenius hus E, Charlotta Billing, Sofie Stenlund, Seminarium, Alla grupper UM3106, Flyta och sjunka
12:45
10:45
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Kerstin Åkerlöf Hartog, Seminarium, Grupp 2 UM2204, Mätning - storheten volym [Athena; under planeringen Mätning]
12:45
10:45
P471, Arrhenius hus P, Paola Valero, Handledarkollegiet, PV, Matte Disputerade grupp
13:00
12:00
UM9000, UM9020-9023, UM9100, 64213,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64214,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64215,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64216,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64217,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, P216, Kerstin Pettersson, Introduktion, Kursintroduktion för självständigt arbete avancerad nivå
15:00
14:00
UM9000, UM9020-9023, UM9100, 64213,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64214,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64215,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64216,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 64217,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E, E246, Arrhenius hus E, E248, Arrhenius hus E, E249, Arrhenius hus E, E250, Arrhenius hus E, E362, Arrhenius hus E, P243, Arrhenius hus P, P244, Arrhenius hus P, P464, Arrhenius hus P, P465, Arrhenius hus P, P471, Arrhenius hus P, P472, Arrhenius hus P, Svend Pedersen-rummet, Arrhenius hus P, Kerstin Pettersson, Seminarium, Självständigt arbete avancerad nivå
17:15
15:15
UM8005, 64191,HT19,v:1936/2003,25% BLA,NML, E262, Arrhenius hus E, Samuel Sollerman, Seminarium
18:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/10 
E248, Arrhenius hus E, E250, Arrhenius hus E, Carl-Johan Rundgren, Förberedelse lic
09:00
08:00
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E362, Arrhenius hus E, Kerstin Åkerlöf Hartog, Seminarium, Grupp 2 UM2204, Språkutvecklande arbetssätt [Athena; under Del 2]
10:30
08:30
UM3106, UMT310, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Sofie Stenlund, Seminarium, Grupp 1.UM3106, Faser och fasövergångar
12:00
08:30
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E262, Arrhenius hus E, Charlotta Billing, Seminarium, Grupp 3 UM3112, Människokroppen, Obs! Passet är mellan kl 9-12
12:00
08:30
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E276, Arrhenius hus E, Ola Palm, Seminarium, Grupp 4 UM3112, Astronomididaktik
12:00
08:30
E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E, Miriam Huovinen, Möte, UM36UU
15:30
08:30
E248, Arrhenius hus E, E250, Arrhenius hus E, Carl-Johan Rundgren, Licentiatseminarium, MND Kalendariet, Cecilia Dudas licentiatseminarium med titeln Chemistry education for citizenship: Didactic modelling for complexity in students’ discussions. Opponent är Jesper Sjöström, Malmö universitet och examinator Maria Andrée.
11:00
09:00
P464, Arrhenius hus P, Karim Hamza, Forskningsseminarium, RiskEdu
12:00
09:00
UM54UU, Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E, Kerstin Larsson, Räkneoperationer med naturliga tal, Tentamen, Alla grupper UM54UU
13:00
09:00
P465, Arrhenius hus P, Jakob von Gyllenpalm, Kurs, Halvtidsutvärdering med studenter i UM7111
12:00
10:00
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E362, Arrhenius hus E, Kerstin Åkerlöf Hartog, Seminarium, Grupp 1 UM2204, Språkutvecklande arbetssätt [Athena; under Del 2]
12:45
10:45
E248, Arrhenius hus E, E250, Arrhenius hus E, Carl-Johan Rundgren, Efterarbete lic
12:00
11:00
P472, Arrhenius hus P, Magdalena Harnesk, Möte
12:00
11:00
P465, Arrhenius hus P, Anna Pansell, Handledning
14:00
13:00
P464, Arrhenius hus P, Karim Hamza, Forskningsseminarium, RiskEdu
15:00
13:00
UMK310_, E248, Arrhenius hus E, E250, Arrhenius hus E, Carl-Johan Rundgren, Seminarium, UMK310 Grupp 1
16:00
13:00
UMK310_, E246, Arrhenius hus E, Carl-Johan Rundgren, Seminarium, UMK310 Grupp 2
16:00
13:00
UM3106, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Sofie Stenlund, Seminarium, Grupp 2.UM3106, Faser och fasövergångar
16:30
13:00
Svend Pedersen-rummet, Arrhenius hus P, Veronica Jatko Kraft, Möte, Programråd KPU, båda områdena
16:00
14:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/10 
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Studentarbetslag, Alla grupper UM54UU, Studentarbetslag: planera inför utedagen. Grupparbetet följs upp senare under dagen
10:15
09:00
UM3106, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Charlotta Billing, Sofie Stenlund, Seminarium, Grupp 2.UM3106, Värme
12:00
09:00
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, Studiebesök, Grupp 3 UM3112, Naturhistoriska riksmuseét: Extramuralt lärande. Samling vid huvudentrén.
12:00
09:00
P465, Arrhenius hus P, Elisabeth Nygren, Handledning, elisabeth Nygren
11:00
10:00
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E362, Arrhenius hus E, Elisabeth Rystedt, Seminarium, Grupp 1 UM54UU
16:00
10:45
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E476, Arrhenius hus E, Anna Nilsson, Seminarium, Grupp 2 UM54UU
16:00
10:45
UMK212MA, Veronica Jatko Kraft, VFU-information, Alla grupper UMK212, Sal på KTH
13:00
12:00
P471, Arrhenius hus P, Anna Carin Nyberg, MND Kalendariet, Arbetsmiljöberedningen (AB)
15:00
13:00
UM3106, UMT310, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Charlotta Billing, Sofie Stenlund, Seminarium, Grupp 1.UM3106, Värme
16:00
13:00
P465, Arrhenius hus P, Karim Hamza, Möte
14:30
13:30
E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E, Per Anderhag, Seminarium
16:00
14:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/10 
Sara Engström, MND Kalendariet, Områdesöverskridande lärarutbildningsberedning "BLUS", tid kommer senare
17:00
08:00
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Zeynep Ünsal, Seminarium, Grupp 4 UM3112, Det naturvetenskapliga språket
10:30
08:30
UM3106, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E476, Arrhenius hus E, Anna Carin Nyberg, Seminarium, Grupp 2.UM3106, Utomhusdidaktik, Liv i vatten utforskande arbetssätt Livscykler (utomhus stor del av seminariet, kläder efter väder)
12:00
08:30
UM3107, 64195,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML, E249, Arrhenius hus E, Karin Kihlblom Landtblom, Seminarium
15:00
08:30
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Studentarbetslag, Alla grupper UM54UU, Färdigställ planeringen inför utedagen.
16:00
08:30
UM3106, UMT310, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E276, Arrhenius hus E, Charlotta Billing, Seminarium, Grupp 1.UM3106, Kraft och rörelse
12:00
09:00
P472, Arrhenius hus P, Sara Engström, Möte, Ekonomiavstämning
11:00
10:00
E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E, Kerstin Pettersson, Möte
12:00
11:00
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E362, Arrhenius hus E, Cecilia Caiman, Seminarium, Grupp 3 UM3112, Lärande för hållbar utveckling
15:30
13:00
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Ewa Wiklund, Seminarium, Grupp 4 UM3112, Redovisning av odlingsförsöket OBS vi startar kl 12 om salen ej är bokad och håller på till 15
16:00
13:00
UMK310_, E248, Arrhenius hus E, E250, Arrhenius hus E, Carl-Johan Rundgren, Seminarium, UMK310 Grupp 1
16:00
13:00
UMK310_, E262, Arrhenius hus E, Carl-Johan Rundgren, Seminarium, UMK310 Grupp 2
16:00
13:00
UM6002-6003, E276, Arrhenius hus E, Paola Valero, Seminarium
17:15
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/10 
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E262, Arrhenius hus E, Ola Palm, Seminarium, Grupp 3 UM3112, Astronomididaktik
12:00
08:30
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Seminarium, Alla grupper UM54UU, Utomhus
12:30
08:30
UM3106, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Charlotta Billing, Seminarium, Grupp 2.UM3106, Kraft och rörelse
12:00
09:00
UM3106, UMT310, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E362, Arrhenius hus E, Thomas Krigsman, Seminarium, Grupp 1.UM3106, Styrdokument, Odling
12:00
09:00
P465, Arrhenius hus P, Helena Sternhoff, Möte, UA möte
11:00
09:30
UM3106, UMT310, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Studentarbetslag, Grupp 1.UM3106, Planering av odlingsförsök
14:00
13:00
Svend Pedersen-rummet, Arrhenius hus P, Sara Engström, MND Kalendariet, Avdelningsmöte administrationen
14:30
13:00
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E246, Arrhenius hus E, Anna Nilsson, Seminarium, Grupp 1 UM54UU, Reflektion och uppföljning av utomhusundervisningen
15:00
13:00
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E262, Arrhenius hus E, Anette De Ron, Seminarium, Grupp 2 UM54UU, Reflektion och uppföljning av utomhusundervisningen
15:00
13:00
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Zeynep Ünsal, Seminarium, Grupp 4 UM3112, Tvåspråkighet
16:00
13:00
P471, Arrhenius hus P, Auli Arvola Orlander, Möte
16:00
13:00
P464, Arrhenius hus P, Veronica Flodin, Utbildningsmöte
17:00
13:00
Sara Engström, MND Kalendariet, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
14:30
13:15
Sara Engström, MND Kalendariet, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
16:30
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/10 
UM3106, UMT310, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E276, Arrhenius hus E, Anna Carin Nyberg, Seminarium, Grupp 1.UM3106, Utomhusdidaktik, Liv i vatten utforskande arbetssätt Anpassningar (utomhus stor del av seminariet, kläder efter väder)
12:00
08:30
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Ewa Wiklund, Seminarium, Grupp 3 UM3112, Vattnets faser
12:00
08:30
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, P464, Arrhenius hus P, P465, Arrhenius hus P, P471, Arrhenius hus P, P472, Arrhenius hus P, Mona Hverven, Muntlig examination, Alla Grupper, Se särskilt schema i Athena
17:00
08:30
Svend Pedersen-rummet, Arrhenius hus P, Maria Andrée, Möte, NV-seminarium
09:30
09:00
E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E, Karin Kihlblom Landtblom, Handledning, karlan
11:00
09:00
UM4055, 64184,HT19,v:1942/2003,25% BLA,DST, E362, Arrhenius hus E, Jenny Olander, Seminarium, KRC
16:00
09:00
Svend Pedersen-rummet, Arrhenius hus P, Maria Andrée, MND Kalendariet, Joe Ferguson, Deakin University.
11:00
09:30
UL2NAT_, E262, Arrhenius hus E, Veronica Flodin, Undervisning, CeUL
15:30
09:30
UM3106, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E476, Arrhenius hus E, Thors Hans Hansson, Undervisning i naturvetenskapliga ämnen, Seminarium, Grupp 2.UM3106, Fysikens bärande idéer
12:00
10:00
E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E, Per Sund, Forskningsseminarium, Besök av forskare från Teachers College, Columbia University. USA
12:00
11:00
UM3106, UMT310, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E476, Arrhenius hus E, Thors Hans Hansson, Undervisning i naturvetenskapliga ämnen, Seminarium, Grupp 1.UM3106, Fysikens bärande idéer
15:00
13:00
UM3106, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E276, Arrhenius hus E, Thomas Krigsman, Seminarium, Grupp 2.UM3106, Styrdokument Odling
16:00
13:00
Svend Pedersen-rummet, Arrhenius hus P, Lovisa Sumpter, Forskningsseminarium, MARCU seminarium
14:30
13:15
UM3106, UMT310, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Studentarbetslag, Grupp 1.UM3106, Planering av utomhusaktivitet
16:15
15:15
UM3106, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Studentarbetslag, Grupp 2.UM3106, Planering, "att undervisa utomhus"
17:00
16:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/10 
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E246, Arrhenius hus E, Anna Nilsson, Seminarium, Grupp 2 UM54UU
10:30
08:30
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E276, Arrhenius hus E, Elisabeth Rystedt, Seminarium, Grupp 1 UM54UU
10:30
08:30
UMU206, 64042,HT18,v:1904/1923,50% DAG,NML, Sal 31, Kräftriket hus 5, Håkan Granath
17:00
08:30
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, Studentarbetslag, Grupp 2 UM2204, Inför seminariet Beräkningsstrategier/metoder - multiplikation och division
10:30
09:00
Svend Pedersen-rummet, Arrhenius hus P, Maria Andrée, Doktorandkurs
11:30
09:00
P464, Arrhenius hus P, Karim Hamza, Forskningsseminarium, RiskEdu
12:00
09:00
UM3112, 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, Anna Carin Nyberg, Seminarium, Grupp 3 UM3112, Naturskolan i Sollentuna
14:00
09:00
UM3106, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E476, Arrhenius hus E, Sofie Stenlund, Seminarium, Grupp 2.UM3106, Ljud och ljus
15:00
09:00
UM4055, 64184,HT19,v:1942/2003,25% BLA,DST, E262, Arrhenius hus E, Jenny Olander, Seminarium, KRC
16:00
09:00
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, Studentarbetslag, Grupp 1 UM2204, Inför seminariet Beräkningsstrategier/metoder - multiplikation och division
12:00
10:30
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Anna Ålund, Seminarium, Grupp 2 UM2204, Bråk - olika representationer [Athena; under planeringen Bråk]
12:45
10:45
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E246, Arrhenius hus E, Anna Nilsson, Seminarium, Grupp 2 UM54UU
12:45
10:45
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E276, Arrhenius hus E, Elisabeth Rystedt, Seminarium, Grupp 1 UM54UU
12:45
10:45
P465, Arrhenius hus P, Zeynep Ünsal, Handledning, Handledning AD
15:30
12:30
UM2204, 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, E376, Arrhenius hus E, Anna Ålund, Seminarium, Grupp 1 UM2204, Bråk - olika representationer [Athena; under planeringen Bråk]
15:00
13:00
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E246, Arrhenius hus E, Anna Nilsson, Seminarium, Grupp 2 UM54UU
16:00
13:00
UM54UU, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, E276, Arrhenius hus E, Elisabeth Rystedt, Seminarium, Grupp 1 UM54UU
16:00
13:00
UMK310_, E248, Arrhenius hus E, E250, Arrhenius hus E, Carl-Johan Rundgren, Seminarium, UMK310 Grupp 1
16:00
13:00
UMK310_, E362, Arrhenius hus E, Carl-Johan Rundgren, Seminarium, UMK310 Grupp 2
16:00
13:00
UM3106, 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Studentarbetslag, Grupp 2.UM3106, Odlingsförsöket
16:15
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/10