Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 40  
Gå till nästa vecka

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 39, 2020 
Tis22/9 10:00 - 2020-10-01 16:00 Ewa Wiklund ewa.wiklund@mnd.su.se
v 40, 2020 
Tors1/10 00:00 - 00:00 Magdalena Harnesk MND Kalendariet Period B börjar
08:00 - 12:00 UM54UU 64349,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Anette De Ron
Kerstin Larsson
Räkneoperationer med naturliga tal Tentamen Alla grupper UM54UU Papperstentamen
08:00 - 12:00 UM54UU 64349,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Ugglevikssalen, Södra huset hus E Anette De Ron
Kerstin Larsson
Räkneoperationer med naturliga tal Tentamen Alla grupper UM54UU Papperstentamen
08:30 - 10:30 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Charlotta Billing
Sofie Stenlund
Seminarium
Webbaserat
Alla grupper UM3106 Kursintro
09:00 - 11:30 UB308Y 61256,HT20,v:2036/2046,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Cecilia Caiman Seminarium Grupp 1 Ekologi
09:00 - 12:00 UM3112 64398,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Studio C, KTHB Sandra Tibbelin Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 1 UM3112 Datorns delar, Programmering
09:00 - 16:00 UM4055 64380,HT20,v:2042/2102,25% BLA,DST E262, Arrhenius hus E Seminarium
09:00 - 12:00 UM77UU 64360,HT20,v:2040/2049,100% DAG,NML E246, Arrhenius hus E Jesus Piqueras Blasco Seminarium
09:00 - 10:30 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P Maria Andrée MND Kalendariet NV-seminariet
09:30 - 12:00 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Lärarutbildningsberedningen (LUS)
10:00 - 15:00 UB308Y 61256,HT20,v:2036/2046,100% DAG,NML Ewa Wiklund Seminarium Grupp 2 LIV I VATTEN Utomhusdidaktik vid vatten. Undervisning sker utomhus se tid och plats i Athena
10:00 - 13:00 UM8044 64361,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML E249, Arrhenius hus E
E362, Arrhenius hus E
Ola Palm
Veronica Jatko Kraft
Seminarium
10:45 - 12:45 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E250, Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium
Webbaserat
Grupp 2.UM3106 Flyta sjunka
10:45 - 12:45 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E276, Arrhenius hus E Sofie Stenlund Seminarium
Webbaserat
Grupp 1.UM3106 Flyta sjunka
12:30 - 15:00 UB308Y 61256,HT20,v:2036/2046,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Cecilia Caiman Seminarium Grupp 6 Ekologi
12:30 - 15:00 P472, Arrhenius hus P Christine Uhrlander Möte
13:00 - 16:00 UM3112 64398,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Inlämning
Studentarbetslag
Grupp 1 UM3112 Arbetslagstid 6: Inlämning av grupparbete
14:00 - 15:00 UM9000
UM9020-9023
UM9100
64418,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
64419,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
64420,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
64421,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
64422,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Kerstin Pettersson Introduktion Kursintroduktion
15:15 - 17:15 UM9000
UM9020-9023
UM9100
64418,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
64419,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
64420,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
64421,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
64422,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
E246, Arrhenius hus E
E248, Arrhenius hus E
E249, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
E276, Arrhenius hus E
E362, Arrhenius hus E
E376, Arrhenius hus E
E476, Arrhenius hus E
P464, Arrhenius hus P
P465, Arrhenius hus P
P471 (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P
P472, Arrhenius hus P
Kerstin Pettersson Seminarium
Fre2/10 09:00 - 11:30 UB308Y 61256,HT20,v:2036/2046,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Cecilia Caiman Seminarium Grupp 2 Ekologi
09:00 - 11:30 UB308Y 61256,HT20,v:2036/2046,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Ewa Wiklund Seminarium Grupp 1 Vattnets kemi - via zoom
OBS start 9.30
09:00 - 12:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E276, Arrhenius hus E Seminarium
Webbaserat
Grupp 2.UM3106 Faser och fasövergångar
OBS! Båda grupperna, gr 1 och 2 har seminarier kl 9-12 denna dag
09:00 - 16:00 UM4055 64380,HT20,v:2042/2102,25% BLA,DST E262, Arrhenius hus E Seminarium
09:00 - 12:00 UMK310_ E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Seminarium
Webbaserat
UMK310 Grupp 1
Teknik
09:00 - 12:00 UMK310_ E249, Arrhenius hus E Seminarium
Webbaserat
UMK310 Grupp 2
Fysik/Kemi
12:30 - 15:00 UB308Y 61256,HT20,v:2036/2046,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Ewa Wiklund Seminarium Grupp 4 Vattnets kemi- via zoom
start 12.30
12:30 - 13:00 Vivi Täckholmssalen Jonna Wiblom För- och eftertid Förarbete disputation
13:00 - 16:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E276, Arrhenius hus E Seminarium
Webbaserat
Grupp 1.UM3106 Faser och fasövergångar
OBS! Båda grupperna, gr 1 och gr 2 har seminarie kl 9-12 denna dag.
13:00 - 15:00 Vivi Täckholmssalen Jonna Wiblom MND Kalendariet Jonna Wiblom disputerar med titeln: Cultivating Humanity in Science Education: Expanding the notion of critical examination in students' engagement with science in the media
14:00 - 17:00 E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E Jonna Wiblom MND Kalendariet Betygsnämndens sammanträde efter Jonna Wibloms disputation
14:00 - 17:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P Karim Hamza Möte Betygsnämnd Jonna Wiblom
15:00 - 16:00 Vivi Täckholmssalen Jonna Wiblom För- och eftertid Efterarbete disputation
v 41, 2020 
Mån5/10 08:00 - 2020-10-09 17:00 Anna Pansell MND Kalendariet TRACE: Skrivarvecka
08:30 - 12:45 UM3112 64398,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Magnus Näslund Föreläsning Grupp 1 UM3112
Grupp 2 UM3112
Astronomi
Via Zoom
09:00 - 12:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E476, Arrhenius hus E Anna Carin Nyberg Seminarium
Webbaserat
Grupp 2.UM3106 sortering och klassificering inom biologin - biologisk mångfald
09:30 - 12:00 UB308Y 61256,HT20,v:2036/2046,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Ewa Wiklund Seminarium Grupp 6 Vattnets kemi- via zoom Obs start kl 10
10:00 - 12:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P Christine Uhrlander Möte
12:30 - 15:00 UB308Y 61256,HT20,v:2036/2046,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Ewa Wiklund Seminarium Grupp 5 Vattnets kemi- via zoom OBS start kl 13
13:00 - 15:30 UB308Y 61256,HT20,v:2036/2046,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Zeynep Ünsal Seminarium Grupp 1 Energi
13:00 - 16:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E476, Arrhenius hus E Anna Carin Nyberg Seminarium
Webbaserat
Grupp 1.UM3106 sortering och klassificering inom biologin - biologisk mångfald
14:00 - 16:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P Christine Uhrlander Möte
Tis6/10 08:30 - 15:00 UM3107 64345,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML E249, Arrhenius hus E Karin Kihlblom Landtblom Seminarium
Webbaserat
09:00 - 11:30 UB308Y 61256,HT20,v:2036/2046,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Ewa Wiklund Seminarium Grupp 2 Vattnets kemi- via zoom
OBS start 9.30
09:00 - 12:00 UM3112 64398,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML E376, Arrhenius hus E Zeynep Ünsal Seminarium Grupp 2 UM3112 luft och tryck
09:00 - 12:00 UM3112 64398,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 1 UM3112 Arbetslagstid 7: Formulera skriftlig feedback
09:00 - 12:00 UMK310_ E246, Arrhenius hus E Seminarium
Webbaserat
UMK310 Grupp 2
Fysik/Kemi
09:00 - 12:00 UMK310_ E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Seminarium
Webbaserat
UMK310 Grupp 1
Teknik
09:30 - 16:00 UL2NAT_ E362, Arrhenius hus E Veronica Flodin Seminarium
Webbaserat
12:00 - 15:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E262, Arrhenius hus E Sofie Stenlund Seminarium
Webbaserat
Grupp 1.UM3106 Värme
12:30 - 15:00 UB308Y 61256,HT20,v:2036/2046,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Ewa Wiklund Seminarium Grupp 3 Vattnets kemi- via zoom
Obs start kl 13
13:00 - 16:00 UM3112 64398,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 1 UM3112 Självstudier 4
Ons7/10 08:30 - 10:30 UM2204 64396,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML E246, Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
Grupp 3 UM2204 Litteraturseminrium - matematikundervisning med utgångspunkt i elevers olikheter, utifrån ett mångkulturellt perspektiv
08:30 - 10:30 UM2204 64396,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML E250, Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
Grupp 4 UM2204 Analys av elevers kunnande inom aritmetik och geometri
09:00 - 12:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E276, Arrhenius hus E Sofie Stenlund Seminarium
Webbaserat
Grupp 2.UM3106 Värme
09:00 - 12:00 UM3112 64398,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML E476, Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 1 UM3112 Lekplatsfysik
Via Zoom
09:00 - 14:00 UM3112 64398,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Anna Carin Nyberg Grupp 2 UM3112 Fältstudier, vid Naturskolan i Sollentuna
10:45 - 12:45 UM2204 64396,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML E246, Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
Grupp 4 UM2204 Litteraturseminrium - matematikundervisning med utgångspunkt i elevers olikheter, utifrån ett mångkulturellt perspektiv
10:45 - 12:45 UM2204 64396,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML E250, Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
Grupp 3 UM2204 Analys av elevers kunnande inom aritmetik och geometri
13:00 - 15:00 UM3112 64398,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML E476, Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 1 UM3112 Handledning inför skolaktivitet Via zoom
13:15 - 14:30 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Programansvariga kallar till möte (F-3/4-6/CL)
15:00 - 16:30 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Programansvariga kallar till möte (KPU/ÄL)
KurskodNamn
KurskodNamn