Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 14  
Gå till nästa vecka

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 14, 2019 
1/4 08:30 - 12:45 UM3103 64143,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 1.UM3103 Eldens kemi Ewa wiklund seminariet slutar 12.00
08:30 - 12:45 UM4044 64132,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 1 Mönster och strukturer
08:30 - 10:00 UM7104 64135,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML Vivi Täckholmssalen Paola Valero Föreläsning UM7104-Alla A socio-political look at equity in the school.
09:00 - 12:00 UM3102 64142,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML Studio C, KTHB Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 2 UM3102 Digital teknik
09:00 - 12:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Grupp 2.UM3106 Naturhistoriska Riksmuseet
09:00 - 11:00 P243. Arrhenius hus P Kerstin Larsson Handledning
09:00 - 11:30 P472. Arrhenius hus P Anna-Karin Nordin Handledning
10:45 - 12:45 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 3 UM2204 Additiva strukturer/situationer
10:45 - 11:45 UM7104 64135,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 1 Uppföljande diskussion av föreläsning både för grupp 1 och 2.
11:45 - 12:45 UM7104 64135,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 2
13:00 - 15:00 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 4 UM2204 Additiva strukturer/situationer
13:00 - 15:00 P243. Arrhenius hus P Iann Lundegård Kollegium Iann Lundegård, SA
13:00 - 17:00 P464. Arrhenius hus P Kicki Skog Möte
15:00 - 17:00 P465. Arrhenius hus P Iben Christiansen Kurs
Ti2/4 08:30 - 10:30 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 4 UM2204 Rumsuppfattning
08:30 - 12:45 UM3103 64143,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 2.UM3103 Eldens kemi med Ewa Wiklund slut kl12
08:30 - 12:45 UM4044 64132,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Inger Ridderlind Seminarium Grupp 2 Mönster och strukturer
08:30 - 10:30 UM7104 64135,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium UM7104-Grupp 2 Förmågor.
08:30 - 12:00 P472. Arrhenius hus P Matti Karlström Handledning
09:00 - 12:00 UM3103 64143,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML Studio C, KTHB Sandra Tibbelin Teknik, människa och samhälle Seminarium Grupp 1.UM3103 Forts tekniska system
09:00 - 12:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106 Pia Larsson
09:00 - 16:00 P244. Arrhenius hus P Elisabeth Nygren Handledning
09:00 - 10:00 P465. Arrhenius hus P Sara Engström Möte Studieadministrativt möte
10:00 - 15:00 CEUL005 E246. Arrhenius hus E Lise-Lotte Jons Seminarium
UL1sv A
10:00 - 12:00 CEUL005 P464. Arrhenius hus P Lise-Lotte Jons Seminarium
UL1sv A
10:00 - 12:00 P243. Arrhenius hus P Anna Karin Fridolfsson Handledning Självständigt arbete
10:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Kristina Norhammar Möte Grundlärarprogrammet 4-6 Programråd
10:00 - 12:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Sara Engström MND Kalendariet Personalansvariggruppen
10:30 - 13:00 P471. Arrhenius hus P Britt Jakobson Handledning Handledning av en ämneslärarstudent som skriver sin master
10:45 - 12:45 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 3 UM2204 Rumsuppfattning
10:45 - 12:45 UM7104 64135,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium UM7104-Grupp 2 Förmågor.
13:00 - 15:00 CEUL005 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E, E249. Arrhenius hus E Lise-Lotte Jons Seminarium
UL1sv A
13:00 - 16:00 UM2320 64129,VT19,v:1913/1918,100% DAG,NML Vivi Täckholmssalen Lars Forsberg Föreläsning
13:00 - 16:00 UM3102 64142,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Andrea Holmgren Seminarium Grupp 1 UM3102 Luft och tryck
13:00 - 16:00 UM3102 64142,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML Studio C, KTHB Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 2 UM3102 Planering av Tk-undervisning och bedömning
13:00 - 15:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106
13:00 - 16:00 UM4044 64132,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 1 Problemlösning bråk
13:00 - 16:00 UM7104 64135,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium UM7104-Grupp 1 Förmågor.
13:00 - 15:00 P464. Arrhenius hus P Kicki Skog Undervisning
13:00 - 14:30 P465. Arrhenius hus P Veronica Flodin Möte
13:00 - 16:00 P471. Arrhenius hus P Anna-Karin Nordin Handledning
15:00 - 17:00 P465. Arrhenius hus P Elisabeth Nygren Information Elisabeth Nygren, Handledning och intervju
16:00 - 19:30 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Anna Nilsson Möte
16:30 - 17:30 UM4041 64131,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna-Karin Nordin Tentamensgenomgång Alla grupper UM4041
On3/4 08:30 - 10:30 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 4 UM2204 Multiplikativa strukturer/ situationer med fokus på division
08:30 - 10:30 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 3 UM2204 Förminskning, förstoring, skala
08:30 - 12:45 UM3102 64142,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 1 UM3102 Utomhusdidaktik till 12.00
08:30 - 12:45 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106
08:30 - 10:30 UM4044 64132,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Karin Kihlblom Landtblom Seminarium Grupp 2 Statistik 1
08:30 - 10:30 UM4044 64132,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Torbjörn Tambour Seminarium Grupp 1 Matematik 2
08:30 - 10:30 UM7104 64135,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium UM7104-Grupp 2 Läroplansteori 1.
08:30 - 10:30 P243. Arrhenius hus P Kerstin Larsson Handledning
09:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Jonna Wiblom Handledning
09:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Anna-Karin Nordin Handledning
10:00 - 11:00 P471. Arrhenius hus P Sara Engström Möte Ekonomiavstämning
10:00 - 12:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Eva Norén MND Kalendariet Forskarkollegiet
10:45 - 12:45 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 3 UM2204 Multiplikativa strukturer/ situationer med fokus på division
10:45 - 12:45 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 4 UM2204 Förminskning, förstoring, skala
10:45 - 12:45 UM7104 64135,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium UM7104-Grupp 1 Läroplansteori 1.
13:00 - 15:00 P243. Arrhenius hus P Per Anderhag Seminarium
13:15 - 14:30 E249. Arrhenius hus E Sara Engström MND Kalendariet, Möte NV avdelningsmöte
13:15 - 14:30 E262. Arrhenius hus E Sara Engström MND Kalendariet, Möte MA avdelningsmöte
13:30 - 21:00 P242. Arrhenius hus P Anna Ålund Omtentamen
14:30 - 15:00 Sara Engström MND Kalendariet Institutionsfika i lunchrummet
15:00 - 16:30 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Didaktiskt forum hela MND – distans via Zoom
16:00 - 21:00 UM2301, UMT231 64128,VT19,v:1904/1908,100% DAG,NML Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Anna Ålund Omtentamen Alla Grupper
To4/4 08:30 - 10:30 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium Grupp 3 UM2204 Storheten area
08:30 - 12:45 UM3102 64142,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Ola Palm Seminarium Grupp 1 UM3102 Att planera undervisning
08:30 - 10:30 UM4044 64132,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Kerstin Larsson Seminarium Grupp 1 Statistik 1
08:30 - 10:30 UM8033 64127,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML P243. Arrhenius hus P Veronica Jatko Kraft Matematikämnets didaktik Seminarium Ma-did Delkurs-introduktion
09:00 - 12:00 UM3103 64143,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML Studio C, KTHB Sandra Tibbelin Teknik, människa och samhälle Seminarium Grupp 2.UM3103 Forts tekniska system
09:00 - 15:00 UM8033 64127,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Iann Lundegård, Thomas Krigsman Naturvetenskapsämnenas didaktik Seminarium
09:00 - 12:00 UM8033 64127,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML Teknikämnenas didaktik Seminarium Lokal: Lamarr, KTH, lärare Helena Lennholm KTH
09:00 - 11:00 P244. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Seminarium Handledning Självständigt arbete
09:30 - 15:30 UL2NAT E249. Arrhenius hus E Veronica Flodin Seminarium
09:30 - 10:30 P464. Arrhenius hus P Sara Engström Möte Ekonomimöte
09:30 - 11:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Maria Andrée MND Kalendariet NV-seminarium
10:00 - 12:00 P471. Arrhenius hus P Auli Arvola Orlander Handledning
10:30 - 12:00 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 3 UM2204 Arbete i studentarbetslag inför seminariet Beräkningsstrategier/metoder - addition och subtraktion
10:45 - 12:45 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium Grupp 4 UM2204 Storheten area
13:00 - 13:15 P243. Arrhenius hus P Paola Valero Forskningsseminarium MERS
13:00 - 16:00 P472. Arrhenius hus P Jakob von Gyllenpalm Kurs
13:15 - 14:30 P243. Arrhenius hus P Paola Valero MND Kalendariet MERS – Mathematics Education Research Seminar
15:15 - 18:00 UM7035 64107,VT19,v:1904/1923,25% BLA,DST P464. Arrhenius hus P Lovisa Sumpter Seminarium Campusträff 2
16:00 - 18:30 UM2301 64128,VT19,v:1904/1908,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Anna-Karin Nordin Muntlig examination Alla Grupper
16:00 - 18:30 P465. Arrhenius hus P Anna-Karin Nordin Examination
Fr5/4 08:30 - 10:30 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium Grupp 4 UM2204 Objekt i tre dimensioner
08:30 - 12:45 UM3103 64143,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Cecilia Caiman Seminarium Grupp 1.UM3103 Ekologi, slutar kl 12.00
08:30 - 10:30 UM4044 64132,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Torbjörn Tambour Seminarium Grupp 2 Matematik 2
08:30 - 10:30 UM7104 64135,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 1 Bedömningsmetoder.
08:30 - 18:00 P465. Arrhenius hus P Mona Hverven Lärarmöte
09:00 - 12:00 UM3102 64142,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML Studio C, KTHB Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 2 UM3102 Teknikutvecklingsprocessen
09:00 - 16:00 UM4055 64043,HT18,v:1845/1903,25% BLA,DST P242. Arrhenius hus P Jenny Olander Undervisning Återträff
09:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Karim Hamza Forskningsseminarium RiskEdu
09:00 - 11:30 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Maria Andrée Doktorandkurs
10:00 - 11:00 P472. Arrhenius hus P Sara Engström Möte Studieadministrativt möte
10:30 - 12:00 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 4 UM2204 Arbete i studentarbetslag inför seminariet Beräkningsstrategier/metoder - addition och subtraktion
10:45 - 12:45 UM2204 64140,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium Grupp 3 UM2204 Objekt i tre dimensioner
10:45 - 12:45 UM7104 64135,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 1 Bedömningsmetoder.
10:45 - 12:45 UM8033 64127,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E249. Arrhenius hus E Matematikämnets didaktik, Teknikämnenas didaktik Seminarium Lärare: Helena Lennholm
13:00 - 15:00 UM7104 64135,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 2 Bedömningsmetoder.
13:00 - 16:00 P464. Arrhenius hus P Karim Hamza Forskningsseminarium RiskEdu
15:15 - 17:15 UM7104 64135,VT19,v:1913/1923,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 2 Bedömningsmetoder.