Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 35  
Gå till nästa vecka

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo Obligatorisk närvaro
v 36, 2019 
2/9 00:00 - 00:00 Sara Engström MND Kalendariet Period A börjar
08:00 - 09:00 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Anna Almqvist, Anna Ålund Introduktion Alla Grupper Kursstart
08:00 - 09:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Anette De Ron, Kerstin Larsson Introduktion Alla grupper UM54UU Kursstart
08:30 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Introduktion Grupp 4 UM3112 Kursintroduktion kl 9-12.00
09:00 - 11:45 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla Grupper
09:00 - 16:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 1.UM3106
09:00 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studio C, KTHB Henni Söderberg Teknik och teknikdidaktik Introduktion Grupp 3 UM3112 Kursintroduktion. Teknik som kunskapsområde. Teknikens utveckling.
09:00 - 09:30 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM54UU
09:00 - 12:00 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Vivi Täckholmssalen Veronica Jatko Kraft Ämnesdidaktik med läroplansteori Introduktion Alla grupper UM7111 Kursstart
10:00 - 13:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Lallerstedt, KTHB Birgit Kempinsky Fahrman Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 2.UM3106 Kursintroduktion. Teknik som kunskapsområde. Teknikens utveckling.
10:00 - 12:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 1 UM54UU Kursstart
10:00 - 12:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 2 UM54UU
12:00 - 14:00 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Elisabeth Rystedt, Eva Rosenqvist Introduktion Alla grupper UM2201 Kursintroduktion
13:00 - 16:00 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Anna Ålund Seminarium Grupp 1 Kursstart
13:00 - 16:00 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 2 Kursstart
13:00 - 16:00 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 3 Kursstart
13:00 - 16:00 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 4 Kursstart
13:00 - 16:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Grupparbete Grupp 2.UM3106
13:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 3 UM3112
13:00 - 14:00 UM4041 64131,VT19,v:1919/1923,100% DAG,NML Utlämning av tentamen Alla grupper UM4041 Omtentamen från 190812 är klar för utlämning. För utlämningstider se: https://www.mnd.su.se/utbildning/studieinformation/tentamen#Tentamensutl%C3%A4mning
13:00 - 16:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM54UU
13:00 - 14:30 P465. Arrhenius hus P Karin Kihlblom Landtblom Lärarmöte karlan
13:00 - 14:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Karim Hamza Möte
15:00 - 17:15 E250. Arrhenius hus E Kerstin Larsson
15:00 - 16:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Karim Hamza Möte
15:15 - 17:15 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 1 UM2201 Matematikämnets didaktik
15:15 - 17:15 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 3 UM2201 Matematikämnets didaktik
Ti3/9 08:00 - 10:00 UM2301, UM54UU 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 2. Södra huset hus A Kerstin Larsson Föreläsning Alla Grupper, Alla grupper UM54UU Addition och subtraktion
08:30 - 10:30 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 4 UM2201 Matematikämnets didaktik
08:30 - 10:30 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 2 UM2201 Matematikämnets didaktik
08:30 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 4 UM3112 Utomhusdidaktik, Allemansrätten kl 8.30- 12
08:30 - 12:45 E246. Arrhenius hus E Kerstin Pettersson Introduktion, Kurs Kursintroduktion för Självständigt arbete grundnivå, period AD
09:00 - 10:30 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Anna Nilsson Seminarium Grupp 1 UM2204 Kursintroduktion Period AB
09:00 - 10:30 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Mona Hverven Introduktion Grupp 2 UM2204 Kursintroduktion, Kl. 9-10.30
09:00 - 12:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studio C, KTHB Birgit Kempinsky Fahrman Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 1.UM3106 Kursintroduktion. Teknik som kunskapsområde. Teknikens utveckling.
09:00 - 16:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 2.UM3106
09:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 3 UM3112 Inläsning - angiven litteratur
10:00 - 16:00 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla Grupper
10:00 - 16:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Eva Norén Konferens Eva Norén
10:00 - 11:00 P465. Arrhenius hus P Sara Engström Möte Valberedning IS
10:30 - 12:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM54UU
10:45 - 12:45 UM3107 64195,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML E249. Arrhenius hus E Karin Kihlblom Landtblom Seminarium
10:45 - 12:45 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Jakob von Gyllenpalm Ämnesdidaktik med läroplansteori Seminarium Grupp NV-a.UM7111 Chiappetta, Chapter 1: Thoughts and actions of beginning teachers Chiappetta, Chapter 3: Planning to teach science (ersättning på sv saknas) Obligatorisk närvaro
10:45 - 12:45 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Jesus Piqueras Blasco Ämnesdidaktik med läroplansteori Seminarium Grupp NV-b.UM7111 Chiappetta, Chapter 1: Thoughts and actions of beginning teachers Chiappetta, Chapter 3: Planning to teach science (ersättning på sv saknas) Obligatorisk närvaro
11:00 - 12:00 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Anna Nilsson Föreläsning Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204 Likheter
13:00 - 16:00 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 1 UM2201 Grundläggande räkneprinciper
13:00 - 14:30 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Anna Nilsson Seminarium Grupp 2 UM2204 Räknestrategier Uppföljning föreläsningen om likheter
13:00 - 14:00 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 1 UM2204 Inför workshop Digitala verktyg
13:00 - 16:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Grupparbete Grupp 1.UM3106
13:00 - 15:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 4 UM3112 Odling, valfri plats
13:00 - 16:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM54UU
13:00 - 17:15 UM6002-6003 E476. Arrhenius hus E Paola Valero Introduktion
13:00 - 14:00 P465. Arrhenius hus P Sara Engström Möte Ekonomiavstämning
14:00 - 16:00 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Veronica Jatko Kraft Ämnesdidaktik med läroplansteori Seminarium Grupp MA-a.UM7111 Introduktion till undervisning Skott mfl (2010) Matematik för lärare (inledning +kapitel 1) Obligatorisk närvaro
14:00 - 16:00 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E Lisa Österling Ämnesdidaktik med läroplansteori Seminarium Grupp MA-b.UM7111 Introduktion till undervisning Skott mfl (2010) Matematik för lärare (Inledning + kapitel 1) Obligatorisk närvaro
14:45 - 16:15 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Anna Nilsson Seminarium Grupp 1 UM2204 Räknestrategier Uppföljning av föreläsningen om likheter
14:45 - 15:45 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 2 UM2204 Inför workshop Digitala verktyg
16:00 - 17:15 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 2 UM54UU
16:00 - 17:15 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 1 UM54UU
On4/9 08:00 - 10:00 UM2301, UM54UU 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML, 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Kerstin Larsson Föreläsning Alla Grupper, Alla grupper UM54UU Multiplikation och division
08:30 - 12:45 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 1 UM2201 Grundläggande Aritmetik, Taluppfattning konkret
09:00 - 12:00 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 4 UM2201 Styrdokument
09:00 - 16:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 1.UM3106
09:00 - 16:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 2.UM3106
09:00 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studio C, KTHB Kristina Andersson Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 3 UM3112 Genus och teknik
09:00 - 12:00 UMK310_ E246. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Seminarium UMK310 Grupp 2
09:00 - 12:00 UMK310_ E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Seminarium UMK310 Grupp 1
10:00 - 16:00 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla Grupper
10:00 - 12:00 UM6002-6003 64071,HT18,v:1836/1903,50% BLA,NML, 64097,HT18,v:1836/1903,50% BLA,NML P464. Arrhenius hus P Elisabeth Nygren Handledning
10:00 - 12:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Eva Norén MND Kalendariet Forskarkollegiet
10:30 - 12:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM54UU
13:00 - 16:00 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 2 UM2201 Grundläggande räkneprinciper
13:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 4 UM3112 Sortering Delar av passet sker ute
13:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 3 UM3112
13:00 - 15:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM54UU
13:00 - 15:00 UM6002-6003 64071,HT18,v:1836/1903,50% BLA,NML, 64097,HT18,v:1836/1903,50% BLA,NML P464. Arrhenius hus P Elisabeth Nygren Handledning
13:00 - 14:00 UM6003 64097,HT18,v:1836/1903,50% BLA,NML P465. Arrhenius hus P Elisabeth Nygren Handledning
14:00 - 15:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 1 UM54UU
15:00 - 16:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 2 UM54UU
15:00 - 16:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Jenny Olander Möte jenny olander, Lärarmöte Teaching Chemistry
To5/9 08:30 - 12:45 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 2 UM2201 Grundläggande Aritmetik, Taluppfattning konkret
08:30 - 10:30 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium Grupp 1 UM2204 Rumsuppfattning [Athena; under planeringen Geometriska begrepp]
08:30 - 10:30 UM6002-6003 E476. Arrhenius hus E Paola Valero Seminarium
09:00 - 16:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 1.UM3106
09:00 - 12:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Grupparbete Grupp 2.UM3106
09:00 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studio C, KTHB Catherine Couturier Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 3 UM3112 Teknikens arbetssätt och metoder. Hållbar utveckling.
09:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Självstudier Grupp 4 UM3112
09:00 - 09:30 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Maria Andrée Möte NV-seminarium
09:30 - 11:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Maria Andrée MND Kalendariet Sara Planting Bergloo lägger fram en text. Läsare är Maria Andrée.
10:00 - 12:00 UM6002-6003 64071,HT18,v:1836/1903,50% BLA,NML, 64097,HT18,v:1836/1903,50% BLA,NML P465. Arrhenius hus P Elisabeth Nygren Handledning
10:00 - 15:00 E249. Arrhenius hus E Anthony Burden Kurs CeUL-kurs: Introduction to teaching
10:30 - 12:00 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 1 UM2204 Inför seminariet Beräkningsstrategier/metoder - addition och subtraktion
10:45 - 12:45 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 4 UM2201 Uppföljning styrdokument
10:45 - 12:45 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Jakob von Gyllenpalm Ämnesdidaktik med läroplansteori Seminarium Grupp NV-a.UM7111 Wickman, Kap 1 Didaktiken som kunskapsområde Wickman, Kap 2 Lärares kunskaper Utdrag ur aktuellt läromedel Obligatorisk närvaro
10:45 - 12:45 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Jesus Piqueras Blasco Ämnesdidaktik med läroplansteori Seminarium Grupp NV-b.UM7111 Wickman, Kap 1 Didaktiken som kunskapsområde Wickman, Kap 2 Lärares kunskaper Utdrag ur aktuellt läromedel Obligatorisk närvaro
12:00 - 13:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Paola Valero Handledarkollegiet PV, matte disputerade grupp
13:00 - 16:00 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 3 UM2201 Grundläggande räkneprinciper
13:00 - 17:15 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna-Karin Nordin Seminarium Grupp 1 Uppföljning
13:00 - 17:15 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Anna Almqvist Seminarium Grupp 2 Uppföljning
13:00 - 16:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studio C, KTHB Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 2.UM3106 Teknikens arbetssätt och metoder + HU. Lärare: CC
13:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 3 UM3112
13:00 - 14:00 UM6002-6003 64071,HT18,v:1836/1903,50% BLA,NML, 64097,HT18,v:1836/1903,50% BLA,NML P465. Arrhenius hus P Elisabeth Nygren Handledning
13:00 - 14:15 P464. Arrhenius hus P Sara Engström Möte Intervju TA
13:00 - 14:30 P471. Arrhenius hus P Veronica Flodin Möte
13:00 - 14:45 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Marcus Rostamkhani Möte
14:00 - 16:00 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E Lisa Österling Ämnesdidaktik med läroplansteori Seminarium Grupp MA-b.UM7111 Introduktion till undervisning Skott mfl (2010) Matematik för lärare (kapitel 5) Orientera dig i Kursplanen i matematik Skriv ett referat (instruktioner ges 3/9) Obligatorisk närvaro
14:00 - 16:00 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Veronica Jatko Kraft Ämnesdidaktik med läroplansteori Seminarium Grupp MA-a.UM7111 Introduktion till undervisning Skott mfl (2010) Matematik för lärare (kapitel 5) Orientera dig i Ämnesplanen i matematik Skriv ett referat (instruktioner ges 3/9) Obligatorisk närvaro
14:00 - 16:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Anna Åkerfeldt Möte
14:45 - 18:30 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Auli Arvola Orlander Undervisning Auli, Naturvetenskapsämnenasdidaktik A UM 7013
15:15 - 17:15 UM6002-6003 E476. Arrhenius hus E Paola Valero Seminarium
15:15 - 18:00 UM8028 64194,HT19,v:1936/2003,50% KV,ITD E246. Arrhenius hus E Kerstin Pettersson Seminarium Campusträff inom magister/masterprogrammet
Fr6/9 08:00 - 13:00 Anna Carin Nyberg
08:30 - 12:45 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 3 UM2201 Grundläggande Aritmetik, Taluppfattning konkret
08:30 - 10:30 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium Grupp 2 UM2204 Rumsuppfattning [Athena; under planeringen Geometriska begrepp]
08:30 - 12:45 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Anna-Karin Nordin Seminarium Grupp 3 Uppföljning
08:30 - 12:45 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Anna Almqvist Seminarium Grupp 4 Uppföljning
08:30 - 12:45 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Anna Carin Nyberg Seminarium Grupp 4 UM3112 Livscykler, Liv i vatten Utomhusdidaktik Kläder efter väder. Utefika/matsäck.
08:30 - 10:30 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 1 UM54UU
08:30 - 10:30 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 2 UM54UU
08:30 - 17:00 UMU206 64042,HT18,v:1904/1923,50% DAG,NML Sal 31. Kräftriket hus 5 Håkan Granath
08:30 - 12:45 E262. Arrhenius hus E Kerstin Pettersson Kurs, Seminarium Självständigt arbete grundnivå, period AD
09:00 - 12:00 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 1 UM2201 Styrdokument
09:00 - 11:45 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Medieverkstan Anna Nilsson, Eva-Mari Kallin Workshop Grupp 1 UM2204 Digitala verktyg IKT
09:00 - 12:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studio C, KTHB Kristina Andersson Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 1.UM3106 Genus & Teknik
09:00 - 16:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 2.UM3106
09:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 3 UM3112 Inläsning - angiven litteratur
11:00 - 12:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM54UU
13:00 - 16:00 UM2201 64238,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 4 UM2201 Grundläggande räknepriniciper
13:00 - 15:45 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Medieverkstan Anna Nilsson, Eva-Mari Kallin Workshop Grupp 2 UM2204 Digitala verktyg IKT
13:00 - 16:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Grupparbete Grupp 1.UM3106
13:00 - 16:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 2 UM54UU
13:00 - 16:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 1 UM54UU
13:00 - 16:00 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E Jesus Piqueras Blasco Ämnesdidaktik med läroplansteori Seminarium Grupp NV-fördjupning.UM7111 Herr, Chapter 7: Thinking critically and resolving missconceptions (På svenska: Skolverket, Strategier för begreppsförståelse) Schoultz, Att utvärdera begreppsförståelse Obligatorisk närvaro
13:00 - 16:00 UM7111, UM711U 64206,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64257,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Lisa Österling Ämnesdidaktik med läroplansteori Seminarium Grupp MA-fördjupning.UM7111 Helenius (2006) Kompetenser och matematik Nämnaren Skott mfl (2010) Matematik för lärare (kapitel 14) Obligatorisk närvaro
13:00 - 17:15 E276. Arrhenius hus E Kerstin Pettersson Kurs, Seminarium Självständigt arbete grundnivå, period AD
13:15 - 16:15 P465. Arrhenius hus P Anna-Karin Nordin Möte