Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 43  
Gå till nästa vecka

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo Obligatorisk närvaro
v 43, 2019 
21/10 08:30 - 11:30 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Mona Hverven Redovisning, Seminarium Grupp 2 UM2204 Redovisningsseminarium: Analys av läromedel [Athena; under planering Analyser av läromedel respektive elevers kunnande]
09:00 - 12:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Anna Carin Nyberg Seminarium Grupp 1.UM3106 Sortering och klassificering, Biologisk mångfald
09:00 - 12:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarium Grupp 2.UM3106 Naturhistoriska riksmuséet, Samling innanför huvudentrén
09:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 4 UM3112 Inläsning - angiven litteratur
09:00 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 3 UM3112 Valfri plats. Förbereda presentation av odlingsförsöket.
11:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Anna Pansell Handledning
13:00 - 16:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Sofie Stenlund, Thomas Krigsman Seminarium Grupp 2.UM3106 Sortering av ämnen
13:00 - 14:30 P465. Arrhenius hus P Anna Pansell Handledning
13:30 - 14:30 P464. Arrhenius hus P Karim Hamza Möte Avstämning Utbildningsadministration
16:00 - 18:00 P472. Arrhenius hus P Anna-Karin Nordin Möte
Ti22/10 09:00 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 4 UM3112 Lärare: Madeléne Beckman. Lokal: Moderna museet, Arkdes. Hållfasta strukturers uppbyggnad.
09:00 - 14:00 P465. Arrhenius hus P Anna Pansell Seminarium Självständigt arbete på grundnivå AB. Handledningsseminarium 3
09:00 - 12:00 P472. Arrhenius hus P Karin Kihlblom Landtblom Handledning Karlan
10:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Kristina Norhammar Möte Kristina Norhammar, Programråd Grundlärarprogrammet 4-6
10:00 - 12:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Sara Engström MND Kalendariet Institutionsstyrelsen (IS)
10:30 - 13:00 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Anna Nilsson Räknestuga Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204 Räknestuga - artimetik
12:00 - 17:00 P464. Arrhenius hus P Matti Karlström Handledning
13:00 - 16:30 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Anna Carin Nyberg Seminarium Grupp 2.UM3106 Sortering och klassificering, Biologisk mångfald
13:00 - 16:30 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 3 UM3112 Blandningar och lösningar
13:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 4 UM3112
13:00 - 15:00 P471. Arrhenius hus P Iben Christiansen Samverkansmöte
13:30 - 16:30 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 1 UM2204 Redovisningsseminarium: Analys av läromedel [Athena; under planering Analyser av läromedel respektive elevers kunnande]
16:45 - 23:45 UM2204, UM22UU 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, 64245,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Övrigt Alla Grupper Tentamensanmälan stänger för tentamen som går den 29 oktober 2019 kl. 9-14 (för särskilt stöd vid tentamen gäller annat datum, se mnd.su.se/stod).
On23/10 08:30 - 10:30 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Stefan Nordlund Seminarium Alla grupper UM3106 Kemins bärande idéer, Med Stefan Nordlund
09:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 4 UM3112 Inläsning - angiven litteratur
09:00 - 12:00 UM65UU 64256,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML P472. Arrhenius hus P Anna Carin Nyberg Handledning
09:00 - 12:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Zeynep Ünsal Handledning Handledningsseminarium III, Självständigt arbete GN period AB
09:00 - 12:00 E249. Arrhenius hus E Kristin Persson Kurs Handledning Självständigt arbete
09:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Seminarium Handledningsseminarium II
09:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Charlotta Billing Handledning
10:00 - 15:00 P471. Arrhenius hus P Eva Rosenqvist Lärarmöte UM2201
10:00 - 12:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Eva Norén MND Kalendariet Forskarkollegiet
10:45 - 12:45 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Ålund Redovisning Grupp 2 UM2204 Redovisningsseminarium: Analys av elevers kunnande inom aritmetik och geometri [Athena; under planering Analyser av läromedel respektive elevers kunnande]
10:45 - 12:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM3106 Odlingsförsöket, Avstämning, planering inför redovisning
13:00 - 15:00 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Ålund Redovisning Grupp 1 UM2204 Redovisningsseminarium: Analys av elevers kunnande inom aritmetik och geometri [Athena; under planering Analyser av läromedel respektive elevers kunnande]
13:00 - 15:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Ann-Kristin Östlund Farrants Föreläsning Alla grupper UM3106 Genetik och antibiotikaresistens
13:00 - 16:00 P465. Arrhenius hus P Paola Valero Handledning PV, SelvArbGrund Seminarium 3
13:00 - 16:15 P472. Arrhenius hus P Anna-Karin Nordin Möte
13:00 - 18:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Maria Andrée Möte Seminarium med besökare från Helsingfors universitet.
13:00 - 17:00 Sara Engström MND Kalendariet Forskningsseminarier med gäster från Helsingfors universitet (kontakta P-O Wickman för närmare info)
16:15 - 18:15 P472. Arrhenius hus P Anna-Karin Nordin Möte
To24/10 08:00 - 17:00 Sara Engström MND Kalendariet Forskningsseminarier med gäster från Helsingfors universitet (kontakta P-O Wickman för närmare info)
08:30 - 14:00 P465. Arrhenius hus P Mona Hverven Lärarmöte
09:00 - 12:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Seminarium Grupp 2.UM3106 Människokroppen
09:00 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studio C, KTHB Sandra Tibbelin Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 4 UM3112 Programmering
09:00 - 12:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium
09:00 - 12:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Maria Andrée MND Kalendariet Workshop on potential collaborations with Helsingfors University and the LUMAT center.
09:30 - 15:30 UL2NAT_ E262. Arrhenius hus E Veronica Flodin Undervisning CeUL
10:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Anna Pansell MND Kalendariet Anna Wallins 50% licentiatseminarium. Läsare är Maria Johansson, Luleå Universitet och Lisa Björklund Boistrup, MND.
10:45 - 12:45 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 1 UM2204 Additiva och multiplikativa strukturer [Athena; under planeringen Strukturer/situationer]
13:00 - 15:00 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 2 UM2204 Additiva och multiplikativa strukturer [Athena; under planeringen Strukturer/situationer]
13:00 - 16:30 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Seminarium Grupp 1.UM3106 Människokroppen
13:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 4 UM3112 Lokal: Öppen verkstad, Studio C
13:15 - 14:30 E362. Arrhenius hus E Anna Pansell Forskningsseminarium, MND Kalendariet MERS. Anna Pansell
15:15 - 18:00 UM8005 64191,HT19,v:1936/2003,25% BLA,NML E249. Arrhenius hus E Samuel Sollerman Seminarium
15:15 - 18:00 UM8028 64194,HT19,v:1936/2003,50% KV,ITD E246. Arrhenius hus E Kerstin Pettersson Seminarium Campusträff inom magister/masterprogrammet
Fr25/10 08:30 - 12:45 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Seminarium Grupp 3 UM3112 Redovisning Odlingsförsöket Anna Carin Nyberg
09:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 4 UM3112 Inläsning - angiven litteratur
13:00 - 14:00 P464. Arrhenius hus P Anna Pansell Handledning
13:00 - 16:00 P465. Arrhenius hus P Zeynep Ünsal Handledning Handledning AD
v 44, 2019 
28/10 08:30 - 10:30 UMK803_ E362. Arrhenius hus E Iben Christiansen Seminarium
08:30 - 16:30 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E, E249. Arrhenius hus E, P464. Arrhenius hus P, P465. Arrhenius hus P, P471. Arrhenius hus P, P472. Arrhenius hus P, Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson, Zeynep Ünsal Examination Muntlig examination, Självständigt arbete på grundläggande nivå, period AB
08:30 - 12:45 E246. Arrhenius hus E Karin Kihlblom Landtblom Kurs LT2029 Verksametsförlagd utbildning
09:00 - 14:30 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Anna Carin Nyberg Seminarium Grupp 1.UM3106 Ekologi, Naturskolan i Sollentuna (ute, kläder efter väder)
09:00 - 12:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Seminarium Grupp 2.UM3106 Bedömning, Litteraturseminarie 2
09:00 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studio C, KTHB Henni Söderberg Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 4 UM3112 Material för eget konstruktionsarbete. Mekanismer.
09:00 - 11:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Elisabeth Rystedt Föreläsning Alla grupper UM54UU
10:45 - 12:45 UMK212MA E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Veronica Jatko Kraft Seminarium Alla grupper UMK212
Obligatorisk närvaro
11:00 - 12:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM54UU
13:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 4 UM3112 Inlämning av grupparbetet kl. 16
13:00 - 15:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 1 UM54UU
13:00 - 15:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 2 UM54UU
14:00 - 16:00 UMK212MA E246. Arrhenius hus E Lisa Österling Seminarium Grupp 1.UMK212
Obligatorisk närvaro
Ti29/10 08:30 - 12:00 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 2.UM3106 Sex och samlevnadsundervisning
08:30 - 15:00 UM3107 64195,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML E249. Arrhenius hus E Karin Kihlblom Landtblom Seminarium
08:30 - 12:45 UM8017 64259,HT19,v:1934/2003,25% BLA,DST E262. Arrhenius hus E Karin Kihlblom Landtblom Seminarium Naturvetenskapsämnets didaktik – experiment och kommunikation
08:30 - 17:15 UM8044 64237,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Ola Palm, Veronica Jatko Kraft Seminarium
08:30 - 16:30 P464. Arrhenius hus P Miriam Huovinen Möte UM2204
09:00 - 14:00 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Mona Hverven Tentamen Alla Grupper Tillåtna hjälpmedel: Linjal och matematiklärarboken
09:00 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 4 UM3112 Inläsning - förbered feedback
10:00 - 11:00 P472. Arrhenius hus P Sara Engström Möte Ekonomimöte
10:00 - 12:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Susanne Ekström Möte
11:00 - 12:30 P471. Arrhenius hus P Anna Ålund Lärarmöte
13:00 - 16:30 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 1.UM3106 Sex och samlevnadsundervisning
13:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Studio C, KTHB Henni Söderberg Teknik och teknikdidaktik Redovisning Grupp 4 UM3112 Redovisning av grupparbetet
13:00 - 17:15 UM8018 64260,HT19,v:1934/2003,25% BLA,DST E262. Arrhenius hus E Karin Kihlblom Landtblom Seminarium Naturvetenskapsämnets didaktik - individ och samhälle
13:00 - 16:30 UM8044 64237,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Ola Palm Seminarium
13:00 - 15:00 P465. Arrhenius hus P Karim Hamza Forskningsseminarium
13:30 - 17:00 P472. Arrhenius hus P Per Norström Kurs KTH-kurs: LT2030
14:00 - 17:00 UM8027 64262,HT19,v:1934/2003,25% BLA,DST P471. Arrhenius hus P Karin Kihlblom Landtblom Seminarium
16:15 - 17:30 UM2301 64226,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Anna Ålund Tentamensgenomgång Alla Grupper
On30/10 08:30 - 10:30 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 2 UM54UU
08:30 - 10:30 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 1 UM54UU
08:30 - 17:00 UM77UU, UM8044 64237,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, 64250,HT19,v:1940/1949,100% DAG,NML E249. Arrhenius hus E Ola Palm Seminarium Se schema i VFU-portföljen, Studenter i UM77UU ska vara med och lyssna på redovisningar av studenter i UM8044. Under tisdag 29 oktober eller onsdag 30 oktober. OBS! viktigt att veta att studenter från UM77UU ska vara med och lyssna på redovisningar av pedagogisk grundsyn TISDAG 29/10 eller Onsdag 30/10
08:30 - 17:00 UM77UU, UM8044 64237,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, 64250,HT19,v:1940/1949,100% DAG,NML P244. Arrhenius hus P Veronica Jatko Kraft Seminarium se schema i VFUportfölj, Se schema i VFU-portföljen Studenter i UM77UU ska vara med och lyssna på redovisningar av studenter i UM8044. Under tisdag 29 oktober eller onsdag 30 oktober. OBS! viktigt att veta att studenter från UM77UU ska vara med och lyssna på redovisningar av pedagogisk grundsyn TISDAG 29/10 eller Onsdag 30/10
08:30 - 12:45 UM8022 64261,HT19,v:1934/2003,25% BLA,DST E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Karin Kihlblom Landtblom Seminarium Matematikämnets didaktik
08:30 - 10:30 UMK212MA E246. Arrhenius hus E Lisa Österling Seminarium Grupp 2.UMK212
Obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 UM3106, UMT310 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 64248,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Seminarium Grupp 1.UM3106 Bedömning, Litteraturseminarie 2
09:00 - 14:30 UM3106 64228,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Anna Carin Nyberg Seminarium Grupp 2.UM3106 Ekologi, Naturskolan i Sollentuna. (ute, kläder efter väder)
09:00 - 16:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 4 UM3112 Inläsning - tentamenförberedelser
09:00 - 12:00 UMK310_ E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Seminarium UMK310 Grupp 1
09:00 - 12:00 UMK310_ E262. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Seminarium UMK310 Grupp 2
09:00 - 14:00 UMU206 64042,HT18,v:1904/1923,50% DAG,NML Håkan Granath Tentamen
10:30 - 12:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM54UU
13:00 - 16:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM54UU
13:00 - 16:00 UMK310_ E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Seminarium UMK310 Grupp 1
13:00 - 16:00 UMK310_ E262. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Seminarium UMK310 Grupp 2
13:00 - 17:15 P472. Arrhenius hus P Karin Kihlblom Landtblom Kurs LT2030 Teknikdidaktik
13:15 - 15:00 Susanne Ekström MND Kalendariet AE för F-3 matematik
13:30 - 17:00 UM9100 64217,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML P464. Arrhenius hus P Carl-Johan Rundgren Seminarium
To31/10 08:00 - 16:00 UM7026 64231,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E249. Arrhenius hus E Lars Forsberg Seminarium
08:00 - 17:00 Sara Engström MND Kalendariet Lärarutbildningsberedningen (LUS), tid kommer senare
08:30 - 15:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 1 UM54UU
08:30 - 15:00 UM54UU 64249,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 2 UM54UU
08:30 - 10:30 UMK212MA Grupparbete Alla grupper UMK212
Obligatorisk närvaro
08:30 - 10:30 UMK803_ E362. Arrhenius hus E Iben Christiansen Seminarium
09:00 - 12:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Tentamen Grupp 4 UM3112 KTH Campus
09:00 - 10:30 P471. Arrhenius hus P Karin Kihlblom Landtblom Lärarmöte karlan, Intervju
10:45 - 12:45 UM2204 64239,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Mona Hverven Tentamensgenomgång Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204 Uppföljning av tentamen
10:45 - 12:45 UMK212MA E362. Arrhenius hus E Veronica Jatko Kraft Seminarium Grupp 1.UMK212
Obligatorisk närvaro
13:00 - 18:00 UM7014, UM8030 64190,HT19,v:1936/2003,50% BLA,ITD, 64207,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Per-Olof Wickman Föreläsning Föreläsning och arbete i grupper
13:00 - 15:00 UMK212MA E362. Arrhenius hus E Veronica Jatko Kraft Seminarium Grupp 2.UMK212
Obligatorisk närvaro
15:00 - 18:00 UM7022 64187,HT19,v:1936/2003,25% BLA,NML Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Paola Valero Seminarium
15:00 - 18:00 P464. Arrhenius hus P Auli Arvola Orlander Examination Auli, Naturvetenskapsämnenas didaktik A, UM7013
Fr1/11 08:00 - 16:00 UM7026 64231,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E249. Arrhenius hus E Lars Forsberg Seminarium
23:45 - 00:00 UM3112 64241,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Inlämning Grupp 3 UM3112 Inlämning av skriftlig examination i naturvetenskap kl. 13.59