Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 8  
Gå till nästa vecka

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 9, 2019 
25/2 08:30 - 10:30 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 2 UM5103 Kombinatorik 1
09:00 - 12:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Grupp 1.UM3106
09:00 - 16:00 Ola Palm
10:00 - 12:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Medieverkstan Ola Palm, Sofie Stenlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Grupp 2.UM3106
10:45 - 12:45 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 3 UM5103 Kombinatorik 1
13:00 - 16:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Grupp 2.UM3106
13:00 - 15:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Medieverkstan Ola Palm, Thomas Krigsman Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Grupp 1.UM3106
14:30 - 19:30 P464. Arrhenius hus P Miriam Huovinen Möte UM4041
15:15 - 17:15 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Linda Öhlund Seminarium Grupp 3 UM5103 Likhetstecknets betydelse
16:00 - 19:00 UM4041 64068,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Anna Ålund Matematikkunskap för undervisning i åk 4-6 Omtentamen Alla grupper UM4041
Ti26/2 08:30 - 12:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Grupp 1.UM3106
08:30 - 12:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Grupp 2.UM3106
08:30 - 10:30 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 1 UM5103 Kombinatorik 1
08:30 - 12:45 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Linda Öhlund Seminarium Grupp 2 UM5103 Mönster 1
08:30 - 09:30 P465. Arrhenius hus P Helena Sternhoff MND Kalendariet Kursplanegruppen
09:00 - 12:45 P464. Arrhenius hus P Matti Karlström Handledning
09:30 - 12:00 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Sal 210. Frescati backe, ingång 19 F Torben Freytag MatteBild, Seminarium Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204, Grupp B Mattebild II (andra mattebildseminariet) Gäller grupp B
10:00 - 12:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Kristina Norhammar Möte Grundlärarprogrammet 4-6 Programråd
10:45 - 15:00 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Linda Öhlund Seminarium Grupp 3 UM5103 Mönster 1
13:00 - 15:30 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Sal 210. Frescati backe, ingång 19 F Torben Freytag MatteBild, Seminarium Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204, Grupp C Mattebild I (första mattebildseminariet) Gäller grupp C
13:00 - 17:15 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Linda Öhlund Seminarium Grupp 1 UM5103 Mönster 1
15:00 - 16:00 P471. Arrhenius hus P Veronica Flodin Möte Ämne - ämnesdidaktiskt projekt
On27/2 08:30 - 12:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106
08:30 - 10:30 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Linda Öhlund Seminarium Grupp 1 UM5103 Likhetstecknets betydelse
08:30 - 10:30 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 3 UM5103 Kombinatorik 2
09:00 - 11:00 P465. Arrhenius hus P Sara Engström MND Kalendariet Utbildningsadministrativt möte
10:00 - 16:00 P472. Arrhenius hus P Anna Ålund Lärarmöte Anna Ålund
10:45 - 12:45 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Linda Öhlund Seminarium Grupp 2 UM5103 Likhetstecknets betydelse
10:45 - 13:15 P471. Arrhenius hus P Eva Rosenqvist Tentamen
13:00 - 15:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Studentarbetslag Alla grupper UM3106 Valfri plats
13:15 - 14:30 P464. Arrhenius hus P Anna Carin Nyberg MND Kalendariet Arbetsmiljöberedningen
13:30 - 14:30 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Sara Engström MND Kalendariet MasterClass administrationen
To28/2 08:30 - 17:00 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E, P243. Arrhenius hus P, P244. Arrhenius hus P, Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Anna Nilsson, Mona Hverven Muntlig examination Alla Grupper Examinationerna sker efter särskilt schema. Se mondo
08:30 - 10:30 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 1 UM5103 Kombinatorik 2
09:00 - 14:30 UMK703MA E246. Arrhenius hus E, P242. Arrhenius hus P Veronica Jatko Kraft Seminarium E246 NV-did P242 TK-did, kl 9 - 12 tk&nv didaktik kl 13.00 - 14.30 Föreläsning om betyg och bedömning av Thomas Krigsman i sal P242
se läsanvisningar på Canvas
09:00 - 10:30 P465. Arrhenius hus P Lise-Lotte Jons Kurs CeUL-kurs Relationskompetens i undrvisningen
09:30 - 12:00 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet LUS. Lokal: Kungstenen
10:00 - 12:00 UCG31K 34400,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Camilla Lindahl Seminarium
10:45 - 12:45 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 2 UM5103 Kombinatorik 2
13:15 - 14:30 P464. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Seminarium MaRCU
15:15 - 18:00 UM7035 64107,VT19,v:1904/1923,25% BLA,DST P464. Arrhenius hus P Lovisa Sumpter Seminarium Campusträff 1
Fr1/3 09:00 - 12:00 UMK703MA E246. Arrhenius hus E, P242. Arrhenius hus P Veronica Jatko Kraft Seminarium Ma-didaktik
se läsanvisningar på Canvas
09:00 - 12:00 P243. Arrhenius hus P Eva Rosenqvist Seminarium UQ2MAT
09:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Elisabeth Nygren Handledning Elisabeth Nygren, Sem IV Självständigt arbete
v 10, 2019 
4/3 08:30 - 12:45 UM3102 64138,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 3 UM3102 Redovisning odlingsf. till 12
09:00 - 14:00 UM3102 64138,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Anna Carin Nyberg Seminarium Grupp 4 UM3102 Naturskolan i Sollentuna, Se PM i Athena
09:00 - 12:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Charlotta Billing Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Grupp 2.UM3106
09:00 - 12:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Sofie Stenlund, Thomas Krigsman Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Grupp 1.UM3106
09:30 - 12:00 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Sal 610. Frescati backe, ingång 19 F Torben Freytag MatteBild, Seminarium Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204, Grupp C Mattebild II (andra mattebildseminariet) Gäller grupp C
10:45 - 12:45 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Gunilla Andersson Seminarium Grupp 3 UM5103 Digitala verktyg 1 Uppgift B
13:00 - 15:30 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Sal 610. Frescati backe, ingång 19 F Torben Freytag MatteBild, Seminarium Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204, Grupp A Mattebild II (andra mattebildseminariet) Gäller grupp A
13:00 - 15:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106
13:00 - 15:00 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Gunilla Andersson Seminarium Grupp 2 UM5103 Digitala verktyg 1 Uppgift B
15:15 - 17:15 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Gunilla Andersson Seminarium Grupp 1 UM5103 Digitala verktyg 1 Uppgifte B
15:15 - 17:15 UM63VU, UM64UU, UM65UU 64151,VT19,v:1904/1923,50% DAG,NML, 64152,VT19,v:1904/1923,50% DAG,NML, 64161,VT19,v:1904/1923,50% BLA,NML P471. Arrhenius hus P Per-Olof Wickman Handledning
Ti5/3 08:30 - 10:30 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Anna Nilsson Seminarium Grupp 1 UM2204 Beräkningsstrategier/metoder - multiplikation och division
08:30 - 12:45 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Andreas Hernvald Seminarium Grupp 1 UM5103 Statistik 2
08:30 - 10:30 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 2 UM5103 Sannolikhet 1
09:00 - 12:30 UM3102 64138,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Zeynep Ünsal Seminarium Grupp 4 UM3102 Luft och tryck
09:00 - 12:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Sofie Stenlund, Thomas Krigsman Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106
10:00 - 12:00 CEUL005 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E, E249. Arrhenius hus E Lise-Lotte Jons Seminarium UL1sv A
10:00 - 15:00 CEUL005 E246. Arrhenius hus E Lise-Lotte Jons Seminarium UL1sv A
10:45 - 12:45 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 1 UM2204 Seminarium: Additiva och multiplikativa strukturer/situationer
10:45 - 12:45 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Anna Nilsson Seminarium Grupp 2 UM2204 Beräkningsstrategier/metoder - multiplikation och division
10:45 - 12:45 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 3 UM5103 Sannolikhet 1
13:00 - 15:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106
16:00 - 22:00 P471. Arrhenius hus P Anna Ålund Lärarmöte Anna Ålund
16:00 - 20:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Anna Nilsson Möte
On6/3 08:30 - 12:45 UM3102 64138,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Andrea Holmgren Seminarium Grupp 4 UM3102 Lekplatsfysik, Delvis ute kläder efter väder
08:30 - 12:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Charlotta Billing Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Grupp 1.UM3106
08:30 - 12:00 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Sofie Stenlund, Thomas Krigsman Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Grupp 2.UM3106
08:30 - 12:45 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Andreas Hernvald Seminarium Grupp 3 UM5103 Statistik 2
08:30 - 10:30 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 1 UM5103 Sannolikhet 1
08:30 - 10:30 UM8040 64126,VT19,v:1913/1918,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Lisa Österling Seminarium
09:00 - 12:00 UM3102 64138,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Cecilia Caiman Seminarium Grupp 3 UM3102 Lärande för hållbar utveckling
10:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Kerstin Larsson Handledning
10:45 - 12:45 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 2 UM2204 Seminarium: Additiva och multiplikativa strukturer/situationer
13:00 - 17:15 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Andreas Hernvald Seminarium Grupp 2 UM5103 Statistik 2
13:15 - 16:30 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Programansvariga (F-3/4-6) kallar till möte
13:15 - 16:30 Susanne Ekström MND Kalendariet Programansvariga (KPU/Ämneslärare/CL) kallar till möte
15:00 - 16:00 P464. Arrhenius hus P Iann Lundegård Kollegium Iann Lundegård, Möte FOU-gruppen
15:00 - 16:30 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Veronica Flodin Möte Programansvarig kallar 4-6 samt KPU
To7/3 08:30 - 10:30 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium Grupp 2 UM2204 Litteraturseminarium: Mätning
08:30 - 12:45 UM3102 64138,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Anna Carin Nyberg Seminarium Grupp 4 UM3102 Ekologi, seminariet slutar 12.00
08:30 - 12:45 UM3106 64145,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106
08:30 - 10:30 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 2 UM5103 Sannolikhet 2
09:00 - 15:00 UM64UU 64151,VT19,v:1904/1923,50% DAG,NML P472. Arrhenius hus P Jakob von Gyllenpalm Seminarium
09:00 - 12:00 E249. Arrhenius hus E Lise-Lotte Jons Workshop CeUL
09:00 - 14:30 P464. Arrhenius hus P Zeynep Ünsal Handledning Seminarium V
09:00 - 14:30 P465. Arrhenius hus P Jesus Piqueras Blasco Handledning UM65UU Självständigt arbete på grundnivå
09:30 - 15:30 UL2NAT E246. Arrhenius hus E Veronica Flodin Seminarium
09:30 - 11:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Maria Andrée MND Kalendariet NV-seminarium
10:45 - 12:45 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium Grupp 1 UM2204 Litteraturseminarium: Mätning
10:45 - 12:45 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Anna Ålund Seminarium Grupp 2 UM2204 Bråk - olika representationer
10:45 - 12:45 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 1 UM5103 Sannolikhet 2
13:00 - 15:00 UM2204 64141,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Anna Ålund Seminarium Grupp 1 UM2204 Bråk - olika representationer
13:00 - 15:00 UM3102 64138,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 4 UM3102 SA-tid. Sammanställa odlingsförsöket. Valfri plats.
13:00 - 13:15 P243. Arrhenius hus P Paola Valero Forskningsseminarium MERS
13:15 - 14:30 P243. Arrhenius hus P Paola Valero MND Kalendariet MERS – Mathematics Education Research Seminar, Kerstin Larsson
15:00 - 18:00 UM8037 64016,HT18,v:1836/1903,25% BLA,NML P464. Arrhenius hus P Veronica Flodin Seminarium
15:15 - 17:00 P243. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Seminarium Magister/master självständigt arbete. Metodseminarium med Paola Valero.
23:45 - 00:00 UM3102 64138,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Inlämning Grupp 3 UM3102 Inlämning av individuell examination naturvetenskap (moment 1) senast kl. 23:59
Fr8/3 08:30 - 12:45 UM3102 64138,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Anna Carin Nyberg Seminarium Grupp 4 UM3102 Lösningar och blandningar
08:30 - 10:30 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 3 UM5103 Sannolikhet 2
08:30 - 12:30 P464. Arrhenius hus P Iben Christiansen Forskningsseminarium LUGN
09:00 - 12:00 UM3102 64138,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Lallerstedt, KTHB Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 3 UM3102 Intro – Vad är teknik?
09:00 - 16:00 UMU206 64042,HT18,v:1836/1903,50% DAG,NML P244. Arrhenius hus P Lisa Österling Analys, bedömning och betygsättning av matematikkunskaper Seminarium
09:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Karim Hamza Forskningsseminarium RiskEdu
09:00 - 13:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Paola Valero Handledning Paola, SelvArbGrund
10:45 - 12:45 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Andreas Hernvald Seminarium Grupp 3 UM5103 Statistik 3
13:00 - 15:00 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Andreas Hernvald Seminarium Grupp 2 UM5103 Statistik 3
15:15 - 17:15 UM5103 64144,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Andreas Hernvald Seminarium Grupp 1 UM5103 Statistik 3

  Ändrad senaste dygnet.