Kalendarium HSD
Tid Lokal, Byggnad, Våning Kurs Kurstillfälle Aktivitet Lärare Information
v 43, 2021 
Mån25/10 00:00 - 09:00 E376, Arrhenius hus E, Vån 3 Ej tillgänglig
08:00 - 2021-10-29 17:00 UM62VU
UM63VU
UM65UU
64551,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
64602,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
64603,HT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Seminarium Handledningsseminarium III (via Zoom eller på MND). Exakt tid och plats meddelas senare.
09:00 - 15:00 E376, Arrhenius hus E, Vån 3 UM3106 64536,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Seminarium Sofie Stenlund Ljud och ljus
09:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UM2204 64529,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML Räknestuga Anna Nilsson
09:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UM3106 64536,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Seminarium Karim Hamza Evolution
09:00 - 12:00 via Zoom UM3112 64559,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML Seminarium Charlotta Billing Redovisning av skolaktivitet
09:00 - 12:00 via Zoom UM3112 64559,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML Seminarium Anna Carin Nyberg Redovisning odling
15:00 - 2021-10-28 09:00 E376, Arrhenius hus E, Vån 3 Ej tillgänglig
Tis26/10 08:00 - 2021-10-27 17:00 via Zoom UM6010
UM6012
64549,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML
64550,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML
Muntlig examination Exakt tid meddelas senare.
09:00 - 15:00 via Zoom UM4045-4046 64526,HT2021,v:2135/2144,50% DAG,NML
64542,HT2021,v:2135/2144,50% DAG,NML
Seminarium Karin Kihlblom Landtblom
09:00 - 15:00 via Zoom UM501U 64588,HT2021,v:2135/2202,25% BLA,ITD Seminarium Laura Caligari Moreira
10:00 - 12:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 MND Kalendariet Christine Uhrlander Institutionsstyrelsen (IS)
13:00 - 14:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Möte Christine Uhrlander
14:00 - 17:00 via Zoom UM2022
UM202U-V
UM2100
64512,HT2021,v:2135/2143,50% BLA,ITD
64513,HT2021,v:2135/2143,50% BLA,ITD
64600,HT2021,v:2135/2143,50% BLA,ITD
64601,HT2021,v:2135/2143,50% BLA,ITD
Seminarium Kicki Skog
Linda Öhlund
14:45 - 15:00 UM4044 64541,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML Inlämning Lämna in programmering kl. 15.00.
15:00 - 17:00 via Zoom UM2021 64527,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,ITD Seminarium Ewa Wiklund
Ola Palm
Ons27/10 09:00 - 12:00 E276, Arrhenius hus E, Vån 2 UM3106 64536,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Seminarium Karim Hamza Kemiska reaktioner
09:00 - 17:00 Webbaserad undervisning UM7026-7027 64553,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML
64554,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML
Seminarium Andrea Holmgren
Charlotta Billing
Ewa Wiklund
Sofie Stenlund
Reflektionsseminarium. Scheman med grupper, tider och datum kommer att läggas in i VFU-portföljen.
13:00 - 16:00 E276, Arrhenius hus E, Vån 2 UM3106 64536,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Seminarium Karim Hamza Kemiska reaktioner
13:15 - 14:30 MND Kalendariet Auli Arvola Orlander Kursansvarig kallar 1
15:00 - 16:30 MND Kalendariet Auli Arvola Orlander Kursansvarig kallar 2
16:00 - 18:00 E248, Arrhenius hus E, Vån 2
E250, Arrhenius hus E, Vån 2
UM2301 64532,HT2021,v:2135/2139,100% DAG,NML Muntlig examination Anna-Karin Nordin Muntlig omtentamen
Tors28/10 08:00 - 16:00 via Zoom UM4044 64541,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML Redovisning Anna Almqvist
Inger Ridderlind
Karin Kihlblom Landtblom
Redovisning: Programmering
09:00 - 10:00 E262, Arrhenius hus E, Vån 2 MND Kalendariet Anna Danielsson NV-seminarium
09:00 - 15:00 E376, Arrhenius hus E, Vån 3 UM3106 64536,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Seminarium Sofie Stenlund Ljud och ljus
09:00 - 17:00 Webbaserad undervisning UM7026-7027 64553,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML
64554,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML
Seminarium Andrea Holmgren
Charlotta Billing
Ewa Wiklund
Sofie Stenlund
Reflektionsseminarium. Scheman med grupper, tider och datum kommer att läggas in i VFU-portföljen.
09:00 - 14:00 UM2204 64529,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML Hemtentamen Information om hur hemtentamen kommer att gå till tar vi upp tidigare under kursen.
Fre29/10 09:00 - 11:00 Webbaserad undervisning UM2204 64529,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML Tentamensgenomgång Mona Hverven Uppföljning av tentamen
via zoom
09:00 - 17:00 Webbaserad undervisning UM7026-7027 64553,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML
64554,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML
Seminarium Andrea Holmgren
Charlotta Billing
Ewa Wiklund
Sofie Stenlund
Reflektionsseminarium. Scheman med grupper, tider och datum kommer att läggas in i VFU-portföljen.
09:00 - 17:00 via Zoom UM77UU 64560,HT2021,v:2140/2149,100% DAG,NML Seminarium Jesus Piqueras Blasco
09:00 - 15:00 UM3106 64536,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Exkursion Anna Carin Nyberg
Karim Hamza
OBS! Detta pass genomförs ute i Tyresta nationalpark.
14:45 - 15:00 UM4044 64541,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML Examination
Inlämning
Inlämning Examination del 2 kl. 15.00.
23:30 - 00:00 via Athena UM6010
UM6012
64549,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML
64550,HT2021,v:2135/2143,100% DAG,NML
Examination
Inlämning
Inlämning av skriftlig examination senast kl. 23.59.
23:30 - 00:00 UM3112 64559,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML Examination
Inlämning
Inlämning examination moment 1 senast kl. 23.59
v 44, 2021 
Mån1/11 00:00 - 00:00 MND Kalendariet Magdalena Harnesk Period C börjar
08:00 - 17:00 UM6008-6009 64547,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64548,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
Eget arbete Kursens första dag - eget arbete med uppgifter
08:30 - 15:00 E246, Arrhenius hus E, Vån 2 UM54UU 64545,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Seminarium Anna Almqvist
08:30 - 11:30 via Zoom UM3112 64537,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Introduktion Ewa Wiklund Kursintroduktion via zoom kl 9
08:30 - 10:00 via Zoom UM4041 64540,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Introduktion Anna Ålund
Peter Markkanen
Kursstart
08:30 - 10:30 via Zoom UM5006 64543,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Introduktion Anna Almqvist
Charlotta Billing
Kursintroduktion. Meeting ID till zoom publiceras i portföljen.
08:30 - 09:30 via Zoom UM7104
UM7107
UMT710
64556,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
64596,HT2021,v:2139/2148,100% DAG,NML
64604,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
Seminarium Anna Pansell
Inger Ridderlind
Kursstart
09:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UM3106 64536,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Föreläsning Magnus Näslund Astronomi
09:00 - 12:00 via Zoom UM3103 64535,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Föreläsning Anna Carin Nyberg Kursintroduktion
09:00 - 11:00 via Zoom US170G 69217,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML Seminarium Eva Rosenqvist Kursstart
Detta tillfälle genomförs på egen hand. Se information på Athena.
10:00 - 12:00 E262, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2204 64530,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Introduktion Mona Hverven Kursintroduktion
Våning 2 är samma sak som entréplanet.
10:00 - 12:00 E362, Arrhenius hus E, Vån 3 UM2204 64530,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Introduktion Anna Nilsson Kursintroduktion
10:00 - 11:30 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Möte Samuel Sollerman PRIM-möte
10:00 - 11:30 via Zoom UM7104
UM7107
UMT710
64556,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
64596,HT2021,v:2139/2148,100% DAG,NML
64604,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
Föreläsning Anette Nydahl
Inger Ridderlind
Perspektiv på uppgifter
10:00 - 11:00 via Zoom UM9020-9023
UM9100
64567,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64568,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64569,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64571,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64572,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
Frågestund Per Sund Frågestund med kursansvarig efter introduktionsfilm
10:30 - 12:00 via Zoom UM4041 64540,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Föreläsning Peter Markkanen Didaktiska perspektiv Variationsteori
10:45 - 12:45 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Föreläsning Kursintro
12:00 - 17:00 E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E Möte Maria Andrée Lärarnas forskningskonferens
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning UM2204 64530,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Föreläsning
Filmvisning
Likheter. Föreläsning via film.
Mer information i Athena.
13:00 - 15:00 via Zoom UB35UU 61491,HT2021,v:2144/2149,100% DAG,NML Seminarium Anna Ålund
13:00 - 16:00 via Zoom UM3112 64537,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Introduktion Ewa Wiklund Kursintroduktion via zoom kl 13
13:00 - 16:00 via Zoom UM8026 64514,HT2021,v:2135/2202,25% BLA,ITD Seminarium Matti Karlström
Sofie Stenlund
Lärarlett seminarium 2
13:00 - 15:00 via Zoom UM9020-9023
UM9100
64567,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64568,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64569,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64571,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64572,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
Seminarium Per Sund Seminarium 1. Första obligatoriska seminarietillfället för alla grupper och handledare gruppvis. Respektive handledare kontaktar studenterna i sin grupp, fördelat enligt schema, och skickar zoomlänk.
13:00 - 14:00 via Zoom US170G 69217,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML Seminarium Eva Rosenqvist Uppföljning kursstart
Frivilligt deltagande.
13:00 - 16:00 UM7104
UM7107
UMT710
64556,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
64596,HT2021,v:2139/2148,100% DAG,NML
64604,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
Studentarbetslag
13:30 - 17:00 UM4041 64540,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Självstudier
Studentarbetslag
Läsning av kurslitteratur och uppgifter
15:00 - 18:00 via Zoom UM7014
UM8030
64518,HT2021,v:2144/2202,50% BLA,ITD
64565,HT2021,v:2145/2202,50% DAG,NML
Seminarium Jesus Piqueras Blasco Kursintroduktion
Tis2/11 08:00 - 17:00 E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E Möte Maria Andrée Lärarnas forskningskonferens
08:00 - 14:00 UM6008-6009 64547,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64548,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
Eget arbete Eget arbete med uppgifter
08:30 - 12:45 E262, Arrhenius hus E, Vån 2
Utomhus
UM3112 64537,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Anna Carin Nyberg Utomhusdidaktik
08:30 - 12:45 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM3106 64536,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Seminarium Charlotta Billing Astronomi didaktik
08:30 - 10:45 Utomhus UM3103 64535,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Ewa Wiklund Eld och förbränning
OBS samling kl 9.15 på baksidan av MND Arrenius väg 20D
08:30 - 10:30 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Veronica Jatko Kraft Seminarium 1
08:30 - 10:30 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Lisa Österling Seminarium 1
09:00 - 11:30 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Möte Christine Uhrlander
09:00 - 11:00 via Zoom UM2204 64530,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Föreläsning Mona Hverven Rumsuppfattning
09:00 - 12:00 via Zoom UM62VU
UM63VU
UM65UU
64551,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
64602,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
64603,HT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Seminarium Anna Pansell Seminarium V: Att skriva resultat, diskussion och sammanfattning
09:00 - 10:30 via Zoom UM7104
UM7107
UMT710
64556,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
64596,HT2021,v:2139/2148,100% DAG,NML
64604,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
Föreläsning Inger Ridderlind Historiska perspektiv på bedömning
10:45 - 12:45 E276, Arrhenius hus E, Vån 2 UM4041 64540,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Seminarium Anna Ålund Volym 1
10:45 - 12:45 E376, Arrhenius hus E, Vån 3 UM3103 64535,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Ewa Wiklund Eld och förbränning
10:45 - 12:45 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Jakob von Gyllenpalm Seminarium 1
10:45 - 12:45 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Jesus Piqueras Blasco Seminarium 1
10:45 - 12:45 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Per Sund Seminarium 1
11:00 - 16:00 UM7104
UM7107
UMT710
64556,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
64596,HT2021,v:2139/2148,100% DAG,NML
64604,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
Studentarbetslag
13:00 - 16:00 E262, Arrhenius hus E, Vån 2
Utomhus
UM3112 64537,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Ewa Wiklund Utomhusdidaktik
13:00 - 15:00 E276, Arrhenius hus E, Vån 2 UM4041 64540,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Seminarium Anna Ålund Volym 1
13:00 - 16:00 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM3106 64536,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Seminarium Charlotta Billing Astronomi didaktik
13:00 - 16:00 via Zoom UM62VU
UM63VU
UM65UU
64551,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
64602,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
64603,HT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Seminarium Anna Pansell Seminarium V: Att skriva resultat, diskussion och sammanfattning
13:00 - 15:00 via Zoom UM9108
UM9200-9203
64573,HT2021,v:2145/2202,50% DAG,NML
64574,HT2021,v:2145/2202,50% DAG,NML
64575,HT2021,v:2145/2202,50% DAG,NML
64578,HT2021,v:2145/2202,50% DAG,NML
64579,HT2021,v:2145/2202,50% DAG,NML
Seminarium Jesus Piqueras Blasco Kursintroduktion
13:00 - 16:00 via Zoom US170G 69217,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML Seminarium Marie Thisted Kategorisering
Detta tillfälle genomförs på egen hand. Se information på Athena.
13:00 - 15:00 UM2204 64530,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Eget arbete Ta del av bildspel Förminskning, förstoring, skala
14:00 - 17:00 via Zoom UM2030
UM2032
UM203U-V
64581,HT2021,v:2144/2202,50% BLA,ITD
64582,HT2021,v:2144/2202,50% BLA,ITD
64598,HT2021,v:2144/2202,50% BLA,ITD
64599,HT2021,v:2144/2202,50% BLA,ITD
Seminarium Linda Öhlund
14:00 - 15:00 via Zoom UM6008-6009 64547,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64548,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
Seminarium Paola Valero Seminarium I, kursstart (Zoom-länk finns i Athena)
15:00 - 16:30 via Zoom MND Kalendariet Paola Valero Funding seminar
Ons3/11 08:00 - 2021-11-04 17:00 UM6008-6009 64547,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64548,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
Handledning
Seminarium
Handledningsseminarium I. Via Zoom eller på Campus (framgår av handledarens schema).
08:30 - 12:45 E246, Arrhenius hus E, Vån 2 UM54UU 64545,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Seminarium Anna Almqvist
08:30 - 12:45 E248, Arrhenius hus E, Vån 2
E250, Arrhenius hus E, Vån 2
UM7104
UM7107
UMT710
64556,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
64596,HT2021,v:2139/2148,100% DAG,NML
64604,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
Seminarium Anette Nydahl Analys av kunskap
08:30 - 12:45 E262, Arrhenius hus E, Vån 2 US170G 69217,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML Seminarium Marie Thisted Analys
OBS!
Vi ses på campus 9:00-12:00
08:30 - 12:45 E276, Arrhenius hus E, Vån 2 UM3112 64537,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Charlotta Billing Sortering
08:30 - 12:45 E362, Arrhenius hus E, Vån 3 UM7104
UM7107
UMT710
64556,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
64596,HT2021,v:2139/2148,100% DAG,NML
64604,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
Seminarium Inger Ridderlind Analys av kunskap
08:30 - 10:45 Utomhus UM3103 64535,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Ewa Wiklund Eld och förbränning
start kl 9.15 samling utanför Mnds dörrar på baksidan.
08:30 - 15:00 via Zoom UB35UU 61491,HT2021,v:2144/2149,100% DAG,NML Seminarium Anna Ålund
08:30 - 10:30 via Zoom UM2204 64530,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Mona Hverven Uppföljning av Förminskning, förstoring, skala
08:30 - 10:00 via Zoom UM4041 64540,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Föreläsning Anna-Karin Nordin Mätandets idé
08:30 - 17:15 UM3112 64537,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Självstudier Valfri plats
09:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UM3106 64536,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Seminarium Karim Hamza Litteraturseminarium II
09:00 - 12:00 UM3103 64535,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Självstudier Inläsning inför seminarium 1
10:30 - 17:00 UM4041 64540,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Självstudier
Studentarbetslag
Läsning av kurslitteratur och uppgifter
10:45 - 12:45 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM3103 64535,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Ewa Wiklund Eld och förbränning
10:45 - 12:45 via Zoom UM2204 64530,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Mona Hverven Uppföljning av Förminskning, förstoring, skala
10:45 - 12:45 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Seminarium 1
13:00 - 16:00 E248, Arrhenius hus E, Vån 2
E250, Arrhenius hus E, Vån 2
US170G 69217,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML Seminarium Marie Thisted Analys
14:00 - 15:30 UM2204 64530,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Studentarbetslag Inför seminariet Beräkningsstrategier/metoder - addition och subtraktion

Se mer information i Athena
15:00 - 16:30 via Zoom MND Kalendariet Veronica Flodin Ceul at MND
Tors4/11 08:00 - 09:30 via Zoom UM4041 64540,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Föreläsning Peter Markkanen Didaktiska perspektiv Representationsformer/visualisering
08:30 - 12:45 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM3112 64537,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Charlotta Billing Sortering
08:30 - 10:30 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Veronica Jatko Kraft Seminarium 2
08:30 - 10:30 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Lisa Österling Seminarium 2
09:00 - 12:00 E248, Arrhenius hus E, Vån 2
E250, Arrhenius hus E, Vån 2
US170G 69217,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML Seminarium Marie Thisted Analys
09:00 - 12:00 via Zoom UM3103 64535,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Teknikseminarium 1
09:00 - 12:00 UM3103 64535,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Självstudier Inläsning inför seminarium 1
10:00 - 11:30 via Athena UM4041 64540,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Föreläsning Anna Ålund Didaktiska perspektiv
10:45 - 12:45 E276, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2204 64530,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Eva Rosenqvist Strukturer 1: Add. strukturer
10:45 - 12:45 E362, Arrhenius hus E, Vån 3 US170G 69217,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML Seminarium Anna Ålund Bedömning 1
10:45 - 12:45 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Jakob von Gyllenpalm Seminarium 2
10:45 - 12:45 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Jesus Piqueras Blasco Seminarium 2
10:45 - 12:45 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Per Sund Seminarium 2
12:00 - 13:00 via Zoom MND Kalendariet Anna Pansell Seminarium Matematikämnets didaktik: Disputerade
13:00 - 15:00 E276, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2204 64530,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Eva Rosenqvist Strukturer 1: Add. strukturer
13:00 - 16:00 via Zoom UM3103 64535,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Studentarbetslag SA-tid
13:00 - 17:00 UM4041 64540,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Självstudier
Studentarbetslag
Läsninga av kurslitteratur och uppgifter
13:15 - 14:15 US170G 69217,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupparbete
14:00 - 16:00 via Zoom UM3112 64537,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Studentarbetslag Odlingsförsök
14:00 - 16:00 UM3112 64537,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Studentarbetslag Planera odlingsförsök
15:00 - 16:30 via Zoom UM7014
UM8030
64518,HT2021,v:2144/2202,50% BLA,ITD
64565,HT2021,v:2145/2202,50% DAG,NML
Seminarium Jesus Piqueras Blasco
Fre5/11 08:00 - 17:00 UM3112 64537,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Självstudier
08:00 - 17:00 UM3112 64537,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Självstudier
08:30 - 15:00 via Zoom UB35UU 61491,HT2021,v:2144/2149,100% DAG,NML Seminarium Anna Ålund
08:30 - 14:30 via Zoom UM2204 64530,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Anna Nilsson Digitala verktyg
09:00 - 12:00 via Zoom UM3103 64535,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Seminarium Annica Gullberg
Sandra Tibbelin
Teknikseminarium 1
09:00 - 12:00 via Zoom UM4041 64540,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Seminarium Anna-Karin Nordin Räknestuga 1: Area, omkrets, mätandets idé
09:00 - 10:00 via Zoom UM6008-6009 64547,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
64548,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML
Seminarium Paola Valero Seminarium II: Att börja undersöka gemensamt (Zoom-länk finns i Athena)
09:00 - 11:00 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Lisa Österling Seminarium 1
09:00 - 11:00 UM7104
UM7107
UMT710
64556,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
64596,HT2021,v:2139/2148,100% DAG,NML
64604,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML
Föreläsning
Självstudier
Perspektiv på återkoppling 1 (inspelad föreläsning)
10:45 - 12:45 E248, Arrhenius hus E, Vån 2
E250, Arrhenius hus E, Vån 2
US170G 69217,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML Seminarium Eva Rosenqvist Bedömning 1
13:00 - 15:00 E248, Arrhenius hus E, Vån 2
E250, Arrhenius hus E, Vån 2
US170G 69217,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML Seminarium Eva Rosenqvist Bedömning 1
13:00 - 16:00 via Zoom UM3103 64535,HT2021,v:2145/2202,100% DAG,NML Studentarbetslag SA-tid
13:00 - 15:00 via Zoom UM701U
UM7106
UM713U
64552,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64555,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
64587,HT2021,v:2150/2202,100% DAG,NML
Seminarium Jesus Piqueras Blasco Seminarium 1
13:00 - 17:00 UM4041 64540,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Självstudier
Studentarbetslag
Läsning av kurslitteratur och uppgifter
13:15 - 14:15 US170G 69217,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupparbete
15:15 - 16:15 US170G 69217,HT2021,v:2139/2202,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupparbete
KurskodNamn
KurskodNamn