Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 48  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Course part Undervisningstyp Student group Information Viktigt meddelande
v 49, 2020 
Mån30/11 08:00 - 17:00 P465, Arrhenius hus P Inger Ridderlind Examination UM7105
08:30 - 10:30 UM2204 64397,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E476, Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium
Obligatorisk närvaro
Grupp 1 UM2204 Mätning - litteraturseminarium
09:00 - 12:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E376, Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 1.UM3103 Hälsa
via Zoom
09:00 - 12:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik, människa och samhälle Studentarbetslag Grupp 2.UM3103 Formulera feedback, inlämning kl 12.00
09:00 - 12:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Studiebesök Grupp 3 UM3112 Naturhistoriska riskmuseét
OBS! Passet är inställt!
10:00 - 12:00 UMK803_ E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Seminarium
10:45 - 12:45 UM2204 64397,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E476, Arrhenius hus E Kerstin Åkerlöf Hartog Seminarium
Obligatorisk närvaro
Grupp 2 UM2204 Mätning - litteraturseminarium
13:00 - 16:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik, människa och samhälle Självstudier Grupp 2.UM3103 Inläsning inför tentamen
13:00 - 16:00 UMK702MA E246, Arrhenius hus E Seminarium UMK702 Grupp 1
13:00 - 16:00 UMK702MA E276, Arrhenius hus E Seminarium UMK702 Grupp 2
Tis1/12 08:15 - 17:15 P465, Arrhenius hus P Inger Ridderlind Examination UM7105
09:00 - 11:00 UM2204 64397,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E246, Arrhenius hus E Anna Nilsson Seminarium
Obligatorisk närvaro
Grupp 1 UM2204 Introduktion Del 2 samt Litteraturseminarium Mattebild (kursobligatorium)
09:00 - 11:00 UM2204 64397,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E276, Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium
Obligatorisk närvaro
Grupp 2 UM2204 Introduktion Del 2 samt Litteraturseminarium Mattebild (kursobligatorium)
09:00 - 12:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik, människa och samhälle Studentarbetslag Grupp 1.UM3103 Studentarbetslag 5, formulera feedback, inlämning kl 12.00
09:00 - 16:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik, människa och samhälle Studentarbetslag Grupp 2.UM3103 Revidering av grupparbete, slutinlämning av gruppuppgift kl 16.00
09:00 - 12:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Ola Palm Föreläsning Grupp 3 UM3112
Grupp 4 UM3112
Syften
Sker via Zoom
12:00 - 14:00 UM2204 64397,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Eva Norén Föreläsning Alla Grupper Matematik och flerspråkighet
13:00 - 16:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik, människa och samhälle Självstudier Grupp 1.UM3103 Inläsning inför tentamen
13:00 - 17:00 UMK803_ E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Seminarium
13:00 - 15:00 P464, Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Seminarium Handledningsgrupp Kerstin P
Ons2/12 08:15 - 17:15 P465, Arrhenius hus P Inger Ridderlind Examination UM7105
08:30 - 14:00 UB314F 61234,HT20,v:2047/2102,100% DAG,NML
61248,HT20,v:2047/2102,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Linda Öhlund Obligatorisk närvaro
Seminarium
Designing and locating You will find a link to the e-meeting service Zoom and further instructions for this web-based session via the learning platform Athena.
08:30 - 15:00 UM3312 64358,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML E246, Arrhenius hus E
E276, Arrhenius hus E
Seminarium
08:30 - 12:30 UM5006 64348,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E
E249, Arrhenius hus E
P464, Arrhenius hus P
Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P
Seminarium Seminarium 2
09:00 - 12:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik, människa och samhälle Självstudier Grupp 2.UM3103 Förberedelse inför redovisning
09:00 - 16:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik, människa och samhälle Studentarbetslag Grupp 1.UM3103 Studentarbetslag 6, revidering av grupparbete, slutinlämning av gruppuppgift kl 16.00
09:00 - 12:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Studio C, KTHB Henni Söderberg Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 4 UM3112 Teknikens arbetssätt och metoder, Hållbar utveckling
09:00 - 15:00 UM77UU 64360,HT20,v:2040/2049,100% DAG,NML E262, Arrhenius hus E Jesus Piqueras Blasco Seminarium
13:00 - 16:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML via Zoom Henni Söderberg
Sandra Tibbelin
Teknik, människa och samhälle Seminarium Grupp 2.UM3103 Teknikseminarium 5
13:00 - 16:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Inlämning
Studentarbetslag
Grupp 4 UM3112 Arbetslagstid 6: Inlämning av grupparbete
13:15 - 14:30 E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Avdelningsmöte MA och NV
14:30 - 15:00 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Institutionsfika i lunchrummet
15:00 - 16:30 E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Didaktiskt forum
Tors3/12 00:00 - 00:00 Magdalena Harnesk MND Kalendariet Period D börjar
08:00 - 12:00 UM2320 64343,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML D289, Södra huset hus D Seminarium Seminarium 1, halvklass
08:00 - 10:00 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
Jakob von Gyllenpalm Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Introduktion Alla grupper UM7111 Kursintroduktion
Alla pass i delkursen är distansundervisning. Se Athena för zoomlänkar och uppgiftsinstruktioner till respektive pass.
08:30 - 11:15 UM3108 64382,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML E262, Arrhenius hus E Anna Carin Nyberg Seminarium Introduktion
Via Zoom
09:00 - 12:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Sandra Tibbelin Teknik, människa och samhälle Självstudier Grupp 1.UM3103 Förberedelse inför redovisning
09:00 - 12:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Studio C, KTHB Henni Söderberg Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 3 UM3112 Teknikens arbetssätt och metoder, Hållbar utveckling
09:00 - 12:00 UMK702MA E376, Arrhenius hus E Seminarium UMK702 Grupp 2
09:00 - 12:00 UMK702MA E476, Arrhenius hus E Seminarium UMK702 Grupp 1
09:00 - 16:00 UQ2MAT 66465,HT20,v:2036/2102,50% DAG,DST E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Inger Ridderlind Seminarium
09:00 - 13:00 E243 (Sälenrummet), Arrhenius hus E Inger Ridderlind Examination UQ2MAT
09:00 - 10:30 E249, Arrhenius hus E Maria Andrée MND Kalendariet NV-seminariet
09:00 - 12:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P Anna Ålund Examination UQ2MAT, speclär
10:00 - 12:00 P465, Arrhenius hus P Anette De Ron MND Kalendariet SoCaMe
10:30 - 12:30 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E246, Arrhenius hus E Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp NV-a.UM7111 Alla pass i delkursen är distansundervisning. Se Athena för zoomlänkar och uppgiftsinstruktioner till respektive pass.
10:30 - 12:30 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E362, Arrhenius hus E Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp NV-b.UM7111 Alla pass i delkursen är distansundervisning. Se Athena för zoomlänkar och uppgiftsinstruktioner till respektive pass.
11:00 - 12:00 E249, Arrhenius hus E Maria Andrée MND Kalendariet NV-ämnesmöte
13:00 - 17:00 UM2320 64343,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML E476, Arrhenius hus E Seminarium Seminarium 1, halvklass
13:00 - 16:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E376, Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 2.UM3103 Etiska dilemman
via Zoom
13:00 - 16:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML via Zoom Henni Söderberg
Sandra Tibbelin
Teknik, människa och samhälle Seminarium Grupp 1.UM3103 Teknikseminarium 5
13:00 - 16:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Inlämning
Studentarbetslag
Grupp 3 UM3112 Arbetslagstid 6: Inlämning av grupparbete
13:15 - 14:30 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P Kerstin Pettersson MND Kalendariet Matematikdidaktiskt forskningsseminarium (MERS): Malin Norberg
13:30 - 15:30 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E246, Arrhenius hus E Veronica Jatko Kraft Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp MA-b.UM7111 Sem 1: Vad ska bedömas?
Alla pass i delkursen är distansundervisning. Se Athena för zoomlänkar och uppgiftsinstruktioner till respektive pass.
13:30 - 15:30 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E362, Arrhenius hus E Lisa Österling Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp MA-a.UM7111 Sem 1: Vad ska bedömas?
Alla pass i delkursen är distansundervisning. Se Athena för zoomlänkar och uppgiftsinstruktioner till respektive pass.
14:00 - 17:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Iann Lundegård Föreläsning Alla grupper UM3106 Lärande för hållbar utv. 1
Start MOM2
Obs! Passet är mellan kl 13-16
15:00 - 18:00 UM8029 64368,HT20,v:2044/2102,50% BLA,ITD P464, Arrhenius hus P Seminarium
Fre4/12 08:30 - 12:45 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E262, Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 4 UM3112 Vattnets faser via zoom kl 10
09:00 - 16:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik, människa och samhälle Självstudier Grupp alla.UM3103 Inläsning inför tentamen
09:00 - 12:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E276, Arrhenius hus E Zeynep Ünsal Seminarium Grupp 3 UM3112 Blandningar och lösningar
09:00 - 16:00 UQ2MAT 66465,HT20,v:2036/2102,50% DAG,DST E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Inger Ridderlind Seminarium
10:45 - 15:00 UM3108 64382,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML E362, Arrhenius hus E Anna Nilsson Seminarium Matematikdidaktik utomhus
Via Zoom. Seminariet slutar kl. 14.30.
13:00 - 15:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Charlotta Billing
Iann Lundegård
Sofie Stenlund
Föreläsning Alla grupper UM3106 Lärande för hållbar utv. 2
Momentintroduktion, MOM2
13:00 - 15:00 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E246, Arrhenius hus E Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp MA-fördjupning.UM7111 Sem. 1F: Formativ bedömning
Alla pass i delkursen är distansundervisning. Se Athena för zoomlänkar och uppgiftsinstruktioner till respektive pass.
13:00 - 15:00 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E262, Arrhenius hus E Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp NV-fördjupning.UM7111 Alla pass i delkursen är distansundervisning. Se Athena för zoomlänkar och uppgiftsinstruktioner till respektive pass.
15:45 - 18:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P Eva Norén Forskningsseminarium
v 50, 2020 
Mån7/12 08:30 - 10:30 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Zeynep Ünsal Föreläsning Grupp 3 UM3112
Grupp 4 UM3112
Tvåspråkighet och undervisning i nv
09:00 - 12:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik, människa och samhälle Hemtentamen Grupp alla.UM3103
09:00 - 12:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E276, Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 2.UM3106 Materiens kretslopp
Passet genomförs på campus och delvis ute
09:00 - 12:00 UM3108 64382,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML via Zoom Studentarbetslag Träffas i SA-lag på Zoom. Läsa artikel samt förbereda seminariet "platsens betydelse"
09:00 - 12:00 UM6008-6009 64410,HT20,v:2044/2102,100% DAG,NML
64411,HT20,v:2044/2102,100% DAG,NML
E376, Arrhenius hus E Seminarium Seminarium V
12:15 - 14:15 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E376, Arrhenius hus E Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp Teknik.UM7111
13:00 - 16:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E276, Arrhenius hus E Iann Lundegård Seminarium Grupp 1.UM3106 Ekosystemtjänster
Passet genomförs på campus
13:00 - 16:00 UMK803_ E248, Arrhenius hus E
E250, Arrhenius hus E
Seminarium
Tis8/12 08:30 - 12:45 UB314F 61234,HT20,v:2047/2102,100% DAG,NML
61248,HT20,v:2047/2102,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Linda Öhlund Obligatorisk närvaro
Seminarium
Playing You will find a link to the e-meeting service Zoom and further instructions for this web-based session via the learning platform Athena.
08:30 - 10:30 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E262, Arrhenius hus E Veronica Jatko Kraft Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp MA-b.UM7111 Sem. 2: Bedömningssituationer
08:30 - 10:30 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E362, Arrhenius hus E Lisa Österling Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp MA-a.UM7111 Sem. 2: Bedömningssituationer
09:00 - 12:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E476, Arrhenius hus E Cecilia Caiman Seminarium Grupp 1.UM3103 Handledning inför vernissage
09:00 - 12:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E276, Arrhenius hus E Sofie Stenlund Seminarium Grupp 1.UM3106 Energi
09:00 - 14:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Anna Carin Nyberg Grupp 4 UM3112 Naturskolan i Sollentuna
Fältstudier utomhus
09:30 - 16:00 UL2NAT_ E250, Arrhenius hus E Veronica Flodin Seminarium
Webbaserat
09:45 - 10:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P Christine Uhrlander Möte
10:00 - 12:00 UM3108 64382,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML E376, Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Sortering via zoom kl 10
10:00 - 12:00 P464, Arrhenius hus P Kristina Norhammar Möte Programråd Grundlärarprogrammet 4-6
10:00 - 12:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P Christine Uhrlander MND Kalendariet Institutionsstyrelsen (IS)
10:45 - 12:45 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E262, Arrhenius hus E Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp NV-a.UM7111
10:45 - 12:45 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E362, Arrhenius hus E Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp NV-b.UM7111
12:00 - 12:15 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P Christine Uhrlander Möte
13:00 - 15:00 UM2204 64397,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E246, Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 2 UM2204 Planering av undervisning
13:00 - 15:00 UM2204 64397,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E362, Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium
Obligatorisk närvaro
Grupp 1 UM2204 Litteraturseminarium - matematikundervisning med utgångspunkt i elevers olikheter, utifrån ett mångkulturellt perspektiv
13:00 - 16:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E476, Arrhenius hus E Cecilia Caiman Seminarium Grupp 2.UM3103 Handeldning inför vernissage
13:00 - 16:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E276, Arrhenius hus E Iann Lundegård Seminarium Grupp 2.UM3106 Ekosystemtjänster
Passet genomförs på campus
15:15 - 17:15 UM2204 64397,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E246, Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 1 UM2204 Planering av undervisning
15:15 - 17:15 UM2204 64397,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E362, Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium
Obligatorisk närvaro
Grupp 2 UM2204 Litteraturseminarium - matematikundervisning med utgångspunkt i elevers olikheter, utifrån ett mångkulturellt perspektiv
Ons9/12 08:30 - 10:30 UM2204 64397,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E246, Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 1 UM2204 Språkutvecklande arbetssätt
09:00 - 11:00 UM3103
UM3106
64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
Michael Tedengren Föreläsning
Webbaserat
Alla grupper UM3106
Grupp 1.UM3103
Grupp 2.UM3103
Ekosystem och ekosystemtjänster
09:00 - 12:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 3 UM3112 Arbetslagstid 7: Formulera skriftlig feedback
09:00 - 12:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 4 UM3112 Arbetslagstid 7: Formulera skriftlig feedback
09:00 - 11:00 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
Katarina Kristiansson
Samuel Sollerman
Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Föreläsning Alla grupper UM7111
09:00 - 12:00 UMK702MA E249, Arrhenius hus E Seminarium UMK702 Grupp 1
09:00 - 12:00 UMK702MA E250, Arrhenius hus E Seminarium UMK702 Grupp 2
10:00 - 12:30 UMK803_ E476, Arrhenius hus E Seminarium
10:45 - 12:45 UM2204 64397,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E246, Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 2 UM2204 Språkutvecklande arbetssätt
12:00 - 14:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM3106 Studentarbetslag 1, Livscykelanalys. Valfri plats
13:00 - 16:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 3 UM3112 Självstudier 4
13:00 - 16:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 4 UM3112 Självstudier 4
15:00 - 16:00 via Zoom Christine Uhrlander MND Kalendariet Digital julfika
Tors10/12 08:30 - 10:30 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E246, Arrhenius hus E Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp NV-b.UM7111
08:30 - 10:30 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E362, Arrhenius hus E Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp NV-a.UM7111
09:00 - 12:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E276, Arrhenius hus E Sofie Stenlund Seminarium Grupp 2.UM3106 Energi
09:00 - 12:00 UM3108 64382,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML E376, Arrhenius hus E Anna Carin Nyberg Seminarium Platsens betydelse
Online- via Zoom
09:00 - 12:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Studio C, KTHB Henni Söderberg
Kristina Andersson
Teknik och teknikdidaktik Redovisning Grupp 3 UM3112
09:30 - 12:00 UB209Z 61310,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Charlotta Andersson
Jane Tuominen
Seminarium
Obligatorisk närvaro
Grupp A Seminarium 2: Matematik 1
10:00 - 12:00 P464, Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Seminarium Handledningsgrupp Kerstin P
10:00 - 12:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum), Arrhenius hus P Eva Norén Högre seminarium
10:45 - 12:45 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E246, Arrhenius hus E Lisa Österling Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp MA-a.UM7111 Sem. 3: Bedömningsmetoder.
10:45 - 12:45 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E362, Arrhenius hus E Veronica Jatko Kraft Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp MA-b.UM7111 Sem. 3: Bedömningsmetoder.
13:00 - 15:30 UB209Z 61310,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Charlotta Andersson
Jane Tuominen
Seminarium
Obligatorisk närvaro
Grupp B Seminarium 2: Matematik 1
13:00 - 16:00 UM2320 64343,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML D416, Södra huset hus D Lars Forsberg Seminarium Seminarium 2
13:00 - 16:00 UM3103 64401,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML E376, Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 1.UM3103 Etiska dilemman
via Zoom
13:00 - 14:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 2.UM3106 Studentarbetslag 2, Livscykelanalys. Valfri plats
13:00 - 16:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 3 UM3112 Arbetslagstid 8: Revidering av grupparbete
13:15 - 14:30 P464, Arrhenius hus P Kerstin Pettersson MND Kalendariet MaRCU
15:00 - 18:00 UM8006 64369,HT20,v:2036/2102,25% BLA,NML P464, Arrhenius hus P Britt Jakobson
Laura Caligari Moreira
Redovisning
Webbaserat
Fre11/12 08:30 - 10:30 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E246, Arrhenius hus E Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp NV-fördjupning.UM7111
08:30 - 10:30 UM7111
UM713U
64356,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
64427,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
E476, Arrhenius hus E Ämnesdidaktik med betyg och bedömning Seminarium Grupp MA-fördjupning.UM7111 Sem. 2F: Bedömningsmetoder
09:00 - 12:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML E276, Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 1.UM3106 Materiens kretslopp
Passet genomförs på campus, delvis ute
09:00 - 12:00 UM3108 64382,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Studentarbetslag Planera matematikaktiviteterna i studentarbetslaget, kl. 9.00-12.00.

Frågestund (frivillig) angående matematikaktiviteterna med Anna, kl. 10.30-11.30 (Zoom-länk finns i Athena)
09:00 - 12:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Studio C, KTHB Henni Söderberg
Kristina Andersson
Teknik och teknikdidaktik Redovisning Grupp 4 UM3112
09:00 - 14:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Anna Carin Nyberg Grupp 3 UM3112 Naturskolan i Sollentuna
Fältstudier utomhus
13:00 - 14:00 UM3106 64344,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 1.UM3106 Studentarbetslag 2, Livscykelanalys. Valfri plats
13:00 - 16:00 UM3112 64399,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Redovisning
Studentarbetslag
Grupp 4 UM3112 Arbetslagstid 8: Redovisning av grupparbete
13:00 - 16:00 UMK702MA E246, Arrhenius hus E Seminarium UMK702 Grupp 1
13:00 - 16:00 UMK702MA E262, Arrhenius hus E Seminarium UMK702 Grupp 2
13:00 - 15:00 Anna Pansell MND Kalendariet TRACE: Arbetsdag, möte
KurskodNamn
KurskodNamn