Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 46  
Gå till nästa vecka

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 46, 2018 
To15/11 08:30 - 12:45 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Charlotta Billing Undervisning Grupp 1.UM3103 Energi och energiomvandlingar, Lunchrast 12-13
09:00 - 16:00 UL2NAT E262. Arrhenius hus E Veronica Flodin Undervisning
09:00 - 12:00 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Medieverkstan Anna Pansell, Ulf Strandberg Seminarium Grupp 3 UM2204 IKT i Medieverkstan
09:00 - 12:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Sofie Stenlund, Thomas Krigsman Seminarium Grupp 2
09:00 - 12:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studio C, KTHB Seminarium Grupp 1 Planera teknikundervisning
09:00 - 14:00 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Kerstin Larsson Tentamen Alla grupper UM36UU Skriftligt prov Moment 1
09:00 - 16:00 UQ2MAT 66220,HT18,v:1836/1903,50% DAG,DST P242. Arrhenius hus P, P243. Arrhenius hus P Eva Rosenqvist Seminarium
09:00 - 17:00 P464. Arrhenius hus P Mona Hverven Möte
09:00 - 11:15 P465. Arrhenius hus P Malin Lavett Lagerström Seminarium Seminarium 5 självständigt arbete AN
09:00 - 11:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Paola Valero Forskningsseminarium Paola, SOCAME
09:30 - 11:00 P244. Arrhenius hus P Karim Hamza Forskningsseminarium NV-seminariet
09:30 - 11:00 P472. Arrhenius hus P Magdalena Harnesk Möte
09:45 - 13:00 P471. Arrhenius hus P Veronica Jatko Kraft Möte
10:00 - 12:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 2 Litteraturseminarium, valfri plats
10:00 - 12:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 7 Litteraturseminarium. Valfri plats.
10:00 - 15:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Per Sund Kurs UM9100 Sem IV och V
13:00 - 16:00 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Medieverkstan Anna Pansell, Ulf Strandberg Seminarium Grupp 4 UM2204 IKT i Medieverksatn
13:00 - 15:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Undervisning Grupp 2
13:00 - 16:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Seminarium Grupp 1
13:00 - 16:30 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Zeynep Ünsal Seminarium Grupp 2 Luft och tryck Lektionsplanering
13:00 - 16:30 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Ola Palm Seminarium Grupp 7 Att välja innehåll
13:00 - 15:00 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Charlotta Billing Undervisning Grupp 1.UM3103 Livscykelanalys LCA
13:15 - 14:30 P244. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Forskningsseminarium MaRCU
13:30 - 16:15 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Nadia Seneby Möte Nadia Seneby, Programråd ÄL och KPU
15:00 - 17:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Per Sund Kurs UM9100 Handledning Forskar KPU SU/KTH
15:15 - 18:00 UM8029 64030,HT18,v:1845/1903,50% BLA,ITD E246. Arrhenius hus E Lovisa Sumpter Seminarium
17:00 - 00:00 Sara Engström MND Kalendariet Gemensam AW i P-huset med MND, HSD och Östersjöcentrum. Lokal meddelas senare.
Fr16/11 08:00 - 09:00 P471. Arrhenius hus P Jenny Fred Seminarium
08:30 - 12:45 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 7 Lekplatsfysik, Kraft och rörelse Ta med varma kläder för aktivitet ute
08:30 - 12:45 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Cecilia Caiman Undervisning Grupp 2.UM3103 Ekologi
08:30 - 10:30 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 2 UM36UU Bedömningsmall
08:30 - 10:30 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 1 UM36UU Bedömningsmall
08:30 - 10:30 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 2 Bedömningsmetoder.
08:30 - 13:00 UMK702MA E262. Arrhenius hus E Jakob von Gyllenpalm Seminarium UMK702 Grupp 1
08:30 - 13:00 UMK702MA E276. Arrhenius hus E Helena Danielsson Thorell Seminarium UMK702 Grupp 2
09:00 - 15:00 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 3 UM2204 Arbete med film-redovisningen
09:00 - 12:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E Sofie Stenlund, Thomas Krigsman Seminarium Grupp 1
09:00 - 16:00 UQ2MAT 66220,HT18,v:1836/1903,50% DAG,DST P242. Arrhenius hus P, P243. Arrhenius hus P Eva Rosenqvist Seminarium
09:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Karim Hamza Forskningsseminarium RiskEdu
09:00 - 12:00 P471. Arrhenius hus P Jenny Fred Seminarium
10:30 - 13:00 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Alla grupper UM36UU
10:45 - 12:45 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 2 Bedömningsmetoder.
11:00 - 13:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Peter Markkanen Handledning Seminarium 5
13:00 - 16:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Seminarium Grupp 2
13:00 - 16:00 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 2 UM36UU Bedömningsmall
13:00 - 16:00 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 1 UM36UU Bedömningsmall
13:00 - 15:00 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 1 Bedömningsmetoder.
13:00 - 15:30 UM9100 64036,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML P471. Arrhenius hus P Tanja Pelz Wall Handledning
13:00 - 15:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Peter Markkanen Handledning Seminarium 5 AN
15:00 - 17:00 UM5005 64055,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML P465. Arrhenius hus P Elisabeth Nygren Reflektionsseminarium
15:15 - 17:15 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 1 Bedömningsmetoder.
v 47, 2018 
19/11 08:30 - 10:30 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 4 UM2204 Seminarium: Beräkningsstrategier/metoder - addition och subtraktion
08:30 - 12:45 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Charlotta Billing Undervisning Grupp 2.UM3103 Energi och energiomvandlingar, Lunchrast 12-13
08:30 - 10:30 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 2 UM36UU
08:30 - 10:30 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 1 UM36UU
08:30 - 10:30 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 2 Mer om bedömningsmetoder.
08:30 - 10:30 UMK803 P242. Arrhenius hus P Iben Christiansen Seminarium
09:00 - 12:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Seminarium Grupp 1
09:00 - 12:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studiebesök Grupp 7 Naturhistoriska riksmuseét
10:00 - 12:00 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 3 UM2204 Inför seminariet kring beräkningar i addition och subtraktion
10:30 - 12:00 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM36UU
10:45 - 12:45 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 4 UM2204 Arbete med film-redovisningen
10:45 - 12:45 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 1 Statistik 1
10:45 - 12:45 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 2 Mer om bedömningsmetoder.
13:00 - 15:00 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 3 UM2204 Seminarium: Beräkningsstrategier/metoder - addition och subtraktion
13:00 - 16:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML P244. Arrhenius hus P Thomas Krigsman Seminarium Grupp 2
13:00 - 16:30 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Ola Palm Seminarium Grupp 2 Välja innehåll
13:00 - 15:00 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Charlotta Billing Undervisning Grupp 2.UM3103 Livscykelanalys
13:00 - 15:00 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 1 Mer om bedömningsmetoder.
13:00 - 17:00 UMK702MA E362. Arrhenius hus E Jakob von Gyllenpalm Seminarium UMK702 Grupp 1
13:00 - 17:00 UMK702MA E376. Arrhenius hus E Helena Danielsson Thorell Seminarium UMK702 Grupp 2
13:00 - 16:00 P464. Arrhenius hus P Zeynep Ünsal Handledning
13:00 - 17:00 Tuula Lahtinen Lekeby MND Kalendariet Grundutbildningsberedningen Geohuset, Sal U29
14:00 - 17:00 P465. Arrhenius hus P Iben Christiansen Möte
15:15 - 17:15 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 1 Mer om bedömningsmetoder.
Ti20/11 08:30 - 10:30 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Torbjörn Tambour Seminarium Grupp 4 UM2204 Talteori I: -räkning med naturliga tal -introduktion: beräkning av tal i bråkform
08:30 - 12:45 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 1 Kursintroduktion
08:30 - 12:45 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Andrea Holmgren Seminarium Grupp 2.UM3103 Material i kretslopp, återbruk, seminariet slutar 12.00
08:30 - 10:30 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Räknestuga Grupp 2 Räknestuga 2, Ekvationer
09:00 - 12:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Seminarium Grupp 2
09:00 - 12:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studio C, KTHB Seminarium Grupp 2 Intro - Vad är teknik?
09:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Zeynep Ünsal Möte Betygskonferens, Självständigt arbete på grundläggande nivå period AB
09:00 - 12:30 P472. Arrhenius hus P Matti Karlström Handledning
09:30 - 11:00 P471. Arrhenius hus P Nadia Seneby Möte Möte processgruppen TA: Nadia, Elvira och Kristina.
10:00 - 12:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML P243. Arrhenius hus P Thomas Krigsman Seminarium Grupp 1
10:00 - 12:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 7 Planering av skolaktiviteten, valfri plats
10:00 - 12:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Bengt-Olov Molander MND Kalendariet Ledningsgrupp
10:30 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Britt Jakobson Handledning Handledning av ämneslärare som ska skriva en masteruppsats
10:45 - 12:45 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Torbjörn Tambour Seminarium Grupp 3 UM2204 Talteori I: -räkning med naturliga tal -introduktion: beräkning av tal i bråkform
10:45 - 12:45 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Räknestuga Grupp 2 Räknestuga 2, Ekvationer
10:45 - 12:45 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium UM7104-Grupp 1 Litteraturseminarium.
11:00 - 16:00 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 4 UM2204 Arbete med film-redovisningen
13:00 - 16:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Seminarium Grupp 1
13:00 - 16:30 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Zeynep Ünsal Seminarium Grupp 7 Luft och tryck Lektionsplanering
13:00 - 16:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studio C, KTHB Seminarium Grupp 2 Mekanismer 1
13:00 - 16:00 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Andrea Holmgren Undervisning Grupp 1.UM3103 Material i kretslopp
13:00 - 15:00 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium UM7104-Grupp 2 Litteraturseminarium.
13:00 - 16:00 UM9100 64036,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML P472. Arrhenius hus P Jakob von Gyllenpalm Seminarium
13:00 - 16:30 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Matti Karlström Handledning
14:15 - 15:00 E362. Arrhenius hus E Vakttid
15:00 - 20:00 UM2024, UM20UU, UM20VU 64825,VT18,v:1803/1822,25% BLA,DST, 64979,VT18,v:1803/1822,25% BLA,NML, 64981,VT18,v:1803/1822,25% BLA,NML E362. Arrhenius hus E Linda Öhlund Omtentamen
15:00 - 17:00 UM6008, UM65UU 64057,HT18,v:1836/1844,100% DAG,NML, 64076,HT18,v:1836/1903,50% DAG,NML P465. Arrhenius hus P Elisabeth Nygren Handledning Grupphandledning
15:45 - 18:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Nadia Seneby Möte Studentrådet på MND, via Nadia, Möte för MND´s studentråd
20:00 - 20:30 E362. Arrhenius hus E Vakttid
On21/11 08:00 - 17:00 P244. Arrhenius hus P Anette Nydahl Konferens Anny5476
08:30 - 12:45 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Andrea Holmgren Seminarium Grupp 7 Blandningar och lösningar
08:30 - 10:30 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 2 UM36UU
08:30 - 10:30 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Nada Cajic Seminarium Grupp 1 UM36UU
08:30 - 10:30 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Almqvist Räknestuga Grupp 1 Räknestuga 2, Ekvationer
08:30 - 10:30 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Lisa Björklund Boistrup Seminarium UM7104-Grupp 2 Läroplansteori.
09:00 - 15:00 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Anna Carin Nyberg, Ewa Wiklund Grupp 1.UM3103, Grupp 2.UM3103 Tyresta
09:00 - 12:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Paola Valero Handledning Ps, selvArbAdv Paols
10:00 - 13:00 P464. Arrhenius hus P Attila Szabo Handledning
10:30 - 12:00 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM36UU
10:45 - 12:45 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Anna Ålund Seminarium Grupp 3 UM2204 Styrdokument & lärandemål
10:45 - 12:45 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Almqvist Räknestuga Grupp 1 Räknestuga 2, Ekvationer
10:45 - 12:45 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Lisa Björklund Boistrup Seminarium UM7104-Grupp 2 Läroplansteori.
13:00 - 16:00 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 2 UM36UU
13:00 - 16:00 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Nada Cajic Seminarium Grupp 1 UM36UU
13:00 - 16:00 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Karin Kihlblom Landtblom Seminarium Grupp 2 Statistik 2
13:00 - 16:00 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 1 Matematikundervisning
13:00 - 16:00 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Lisa Björklund Boistrup Seminarium UM7104-Grupp 1 Läroplansteori.
13:00 - 14:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Sara Engström Möte Masterclass administrationen
13:00 - 15:00 P243. Arrhenius hus P Iann Lundegård Kollegium Iann Lundegård
13:15 - 16:30 P464. Arrhenius hus P Mona Hverven Möte AE-möte AE F3
13:15 - 16:30 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Arbetsenhet (AE)
13:30 - 16:30 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Anna Ålund, Torbjörn Tambour Seminarium Grupp 3 UM2204 Seminarium: Begrepp vinklar och cirkeln
14:00 - 17:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Seminarium Grupp 2 Moderna museet, ArkDes
To22/11 08:00 - 13:00 UMK702MA E262. Arrhenius hus E Jakob von Gyllenpalm Seminarium UMK702 Grupp 1
08:00 - 13:00 UMK702MA E376. Arrhenius hus E Helena Danielsson Thorell Seminarium UMK702 Grupp 2
08:30 - 10:30 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 4 UM2204 Multiplikativa strukturer/situationer med fokus på division
08:30 - 12:45 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 1 Sortering
09:00 - 14:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Anna Carin Nyberg Studiebesök Grupp 7 Naturskolan i Sollentuna
09:00 - 12:00 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Seminarium Grupp 1.UM3103 Lokal: ArkDes. Lärare: Madeléne Beckman. Stadens tekniska system.
09:00 - 16:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Karim Hamza Möte
10:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Eva Norén Seminarium
10:45 - 12:45 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 3 UM2204 Multiplikativa strukturer/situationer med fokus på division
10:45 - 12:45 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 4 UM2204 Inför seminariet kring beräkningar i multiplikation och division
10:45 - 12:45 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 2 Matematikundervisning
10:45 - 12:45 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 1 Statistik 2
12:00 - 13:45 P465. Arrhenius hus P Eva Norén Seminarium
13:00 - 15:00 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 3 UM2204 Inför seminariet kring beräkningar i multiplikation och division
13:00 - 16:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 1 Sinnen
13:00 - 16:00 UM3103 Sal 620. Frescati backe, ingång 19 F David Fopp Grupp 2.UM3103
Drama
13:00 - 15:00 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 2 Matematikundervisning
13:00 - 15:00 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 1 Statistik 2
13:00 - 16:00 UM5005 64055,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Lars Forsberg, Veronica Flodin Seminarium
13:00 - 16:00 UMK803 P464. Arrhenius hus P Iben Christiansen Seminarium
13:15 - 14:30 E246. Arrhenius hus E Kerstin Pettersson MND Kalendariet, Seminarium MERS. Uwe Gellert: Revisiting functional perspectives on mathematics education
15:00 - 17:00 P465. Arrhenius hus P Paola Valero Handledning PV, Paola's Master/magister group
15:15 - 18:00 UM8006 64015,HT18,v:1836/1903,25% BLA,NML P243. Arrhenius hus P Eva Norén Seminarium
Fr23/11 07:45 - 08:30 E248. Arrhenius hus E, E249. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Vakttid
07:45 - 14:00 P243. Arrhenius hus P Miriam Huovinen
08:00 - 10:00 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Paola Valero Seminarium UM7104-Alla Föreläsning.
08:30 - 12:30 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E249. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Tentamen Alla Grupper
08:30 - 10:30 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 2 UM36UU
08:30 - 10:30 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Anette De Ron, Nada Cajic Seminarium Grupp 1 UM36UU
08:30 - 10:30 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 1 Problemlösning
08:30 - 10:30 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Rikard Bögvad Seminarium Grupp 2 Matematik 2, Algebra
09:00 - 12:00 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Seminarium Grupp 2.UM3103 Lokal: ArkDes. Lärare: Madeléne Beckman. Stadens tekniska system.
09:00 - 12:00 UM3103 Sal 620. Frescati backe, ingång 19 F David Fopp Grupp 1.UM3103
Drama
09:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Zeynep Ünsal Handledning
09:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Jonna Wiblom Handledning Självständigt arbete.
10:00 - 11:00 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML VP-100. Frescati backe Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 2
10:30 - 12:00 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla grupper UM36UU
10:45 - 12:45 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Anna Ålund Seminarium Grupp 4 UM2204 Styrdokument & lärandemål
10:45 - 12:45 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 2 Problemlösning
10:45 - 12:45 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Rikard Bögvad Seminarium Grupp 1 Matematik 2, Algebra
10:45 - 12:45 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 1 Uppföljning föreläsning och diskussion av artiklar.
12:00 - 13:00 Vivi Täckholmssalen Lisa Björklund Boistrup Disputation Anna Pansell disputerar
12:30 - 13:00 E248. Arrhenius hus E, E249. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Vakttid
13:00 - 16:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studio C, KTHB Seminarium Grupp 2 Mekanismer 2
13:00 - 16:00 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Cecilia Caiman Seminarium Grupp 1.UM3103 Ekologi
13:00 - 16:00 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Elisabeth Rystedt Seminarium Grupp 2 UM36UU
13:00 - 16:00 UM36UU 64075,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Nada Cajic Seminarium Grupp 1 UM36UU
13:00 - 15:30 Vivi Täckholmssalen Lisa Björklund Boistrup Disputation, MND Kalendariet Anna Pansell disputerar. Avhandlingstitel: The Ecology of Mary’s Mathematics Teaching - Tracing Co-determination within School Mathematics Practices.
13:30 - 16:30 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Anna Ålund, Torbjörn Tambour Seminarium Grupp 4 UM2204 Seminarium: Begrepp vinklar och cirkeln
15:00 - 16:00 P244. Arrhenius hus P Eva Norén Möte Möte betygsnämnden
15:00 - 17:00 Svend Pedersen-rummet. Arrhenius hus P Iann Lundegård Kollegium Iann Lundegård
15:30 - 16:00 Vivi Täckholmssalen Lisa Björklund Boistrup Disputation Anna Pansell disputerar
v 48, 2018 
26/11 08:30 - 10:30 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 4 UM2204 Multiplikativa strukturer/situationer med fokus på multiplikation
08:30 - 12:45 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Magnus Näslund Seminarium Grupp 7 Astronomi
08:30 - 12:45 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Charlotta Billing Undervisning Grupp 1.UM3103 Hälsa, Seminariet slutar 12
08:30 - 10:30 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Karin Kihlblom Landtblom Seminarium Grupp 2 Litteraturseminarium
08:30 - 10:30 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium UM7104-Grupp 1 Elevmedverkan, valbar bok.
09:00 - 12:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Seminarium Alla Grupper Makie Israelsson
09:00 - 12:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studio C, KTHB Seminarium Grupp 2 Digital teknik
09:00 - 12:00 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Rinman, KTHB Sandra Tibbelin Seminarium Grupp 2.UM3103 Teknik i huset
09:00 - 15:00 UM4044 Sal 610. Frescati backe, ingång 19 F Torben Freytag Grupp 1
IKT Matte
10:00 - 12:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 1 Odlingsförsöket, valfri plats
10:45 - 12:45 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Karin Kihlblom Landtblom Seminarium Grupp 2 Litteraturseminarium
10:45 - 12:45 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium UM7104-Grupp 1 Elevmedverkan, valbar bok
11:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Sara Engström Möte E-handelsportalen
13:00 - 15:00 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Anette De Ron Seminarium Grupp 3 UM2204 Multiplikativa strukturer/situationer med fokus på multiplikation
13:00 - 16:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla Grupper
13:00 - 16:30 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Zeynep Ünsal Seminarium Grupp 1 Vattnets faser, Vattnets faser Produktiva frågor
13:00 - 16:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studio C, KTHB Seminarium Grupp 2 Genus och Teknik
13:00 - 16:00 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Karin Kihlblom Landtblom Seminarium Grupp 2 Statistik 3
13:00 - 16:00 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium UM7104-Grupp 2 Elevmedverkan, valbar bok.
13:00 - 14:00 P465. Arrhenius hus P Sara Engström Möte Ekonomiavstämning
15:00 - 17:00 UM6008, UM65UU 64057,HT18,v:1836/1844,100% DAG,NML, 64076,HT18,v:1836/1903,50% DAG,NML P465. Arrhenius hus P Elisabeth Nygren Handledning Grupphandledning
Ti27/11 08:30 - 10:30 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 3 UM2204 Seminarium: Beräkningsstrategier/metoder - multiplikation och division
08:30 - 10:30 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Torbjörn Tambour Seminarium Grupp 4 UM2204 Seminarium: Likformighet
08:30 - 12:45 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 1 Utomhusdidaktik, allemansrätt kläder efter väder
08:30 - 12:45 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Andrea Holmgren Seminarium Grupp 7 Sinnen
08:30 - 12:45 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Charlotta Billing Undervisning Grupp 2.UM3103 Hälsa
08:30 - 10:30 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Anna Almqvist Seminarium Grupp 1 Litteraturseminarium
08:30 - 12:45 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Anna Pansell Seminarium UM7104-Grupp 1 Kunskapskrav och betyg.
09:00 - 12:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Seminarium Grupp 1
09:00 - 12:00 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Rinman, KTHB Sandra Tibbelin Seminarium Grupp 1.UM3103 Teknik i huset
09:00 - 15:00 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Sal 610. Frescati backe, ingång 19 F Torben Freytag Grupp 2 IKT Matte
10:00 - 16:00 P243. Arrhenius hus P, P244. Arrhenius hus P Eva Norén Konferens
10:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Kerstin Olander MND Kalendariet Utbildningsberedningens möte
10:45 - 12:45 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 4 UM2204 Seminarium: Beräkningsstrategier/metoder - multiplikation och division
10:45 - 12:45 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Torbjörn Tambour Seminarium Grupp 3 UM2204 Seminarium: Likformighet
10:45 - 12:45 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Anna Almqvist Seminarium Grupp 1 Litteraturseminarium
13:00 - 16:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Seminarium Grupp 2
13:00 - 16:00 UM4044 64054,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Kerstin Larsson Seminarium Grupp 1 Statistik 3
13:00 - 16:30 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium UM7104-Grupp 2 Kunskapskrav och betyg.
13:00 - 16:00 P464. Arrhenius hus P Zeynep Ünsal Handledning
13:30 - 15:30 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Studentarbetslag Grupp 1 Litteraturseminarie, valfri plats
On28/11 08:30 - 10:30 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 3 UM2204 Introduktion Del 2 samt Litteraturseminarium Mattebild
08:30 - 12:45 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Ola Palm Seminarium Grupp 7 El och magnetism, Naturvetenskapliga modeller
08:30 - 10:30 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Lisa Björklund Boistrup Seminarium UM7104-Grupp 2 Läroplansteori.
08:30 - 13:00 UMK702MA E262. Arrhenius hus E Jakob von Gyllenpalm Seminarium UMK702 Grupp 1
08:30 - 13:00 UMK702MA E276. Arrhenius hus E Helena Danielsson Thorell Seminarium UMK702 Grupp 2
08:30 - 10:30 P244. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Handledning
09:00 - 12:00 UM3101 64084,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Zeynep Ünsal Seminarium Alla Grupper
09:00 - 12:00 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Undervisning Grupp 2.UM3103 Skansen. Innehåll: platsens betydelse. Lärare: Museipedagoger Boel Recén och Kerstin Holm Söderkvist.
09:00 - 11:00 UMK803 P464. Arrhenius hus P Iben Christiansen Seminarium
09:30 - 11:00 P465. Arrhenius hus P Magdalena Harnesk Möte Utbildningsadministrativt möte
10:00 - 12:00 P243. Arrhenius hus P Eva Norén MND Kalendariet Forskningskollegiet
10:45 - 12:45 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 4 UM2204 Introduktion Del 2 samt Litteraturseminarium Mattebild
10:45 - 12:45 UM7104 64062,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Lisa Björklund Boistrup Seminarium UM7104-Grupp 2 Läroplansteori.
13:00 - 16:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Andrea Holmgren Seminarium Grupp 1 Lösningar
13:00 - 15:00 UM3102 64051,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML P242. Arrhenius hus P Britt Jakobson Seminarium Grupp 7 Språk och kommunikation
13:00 - 16:00 UM3103 64052,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Undervisning Grupp 1.UM3103 Skansen. Innehåll: platsens betydelse. Lärare: Museipedagoger Boel Recén och Kerstin Holm Söderkvist.
13:00 - 15:00 P243. Arrhenius hus P Per Anderhag Seminarium Självständigt arbete
13:15 - 14:30 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Avdelningsmöte
14:00 - 16:00 UM2204 64047,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML Vivi Täckholmssalen Kerstin Larsson Föreläsning Alla Grupper Elevers förståelse för multiplikation Omgång CD Gäller grupp 3 och 4
14:00 - 17:00 P464. Arrhenius hus P Attila Szabo Handledning
14:30 - 15:00 Sara Engström MND Kalendariet Institutionsfika i lunchrummet
15:00 - 18:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Peter Markkanen Handledning Seminarium 5 Grupp AD
15:00 - 16:30 P244. Arrhenius hus P Iann Lundegård MND Kalendariet SSI-grupp
15:00 - 16:30 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Didaktiskt forum

  Ändrad senaste dygnet.

   
Avbokning