Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 23  
Gå till nästa vecka

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 23, 2020 
Fr5/6 08:00 - 13:00 UM2320 64275,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E, E246. Arrhenius hus E, E248. Arrhenius hus E, E249. Arrhenius hus E, P464. Arrhenius hus P, Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Seminarium
08:00 - 17:00 UM3106 64277,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P, P472. Arrhenius hus P Charlotta Billing, Sofie Stenlund Människa, natur och samhälle, ekologisk hållbar utveckling Muntlig examination Alla grupper UM3106
08:30 - 17:00 US150G 69751,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E, E262. Arrhenius hus E, E276. Arrhenius hus E Anna Pansell Fokus på matematik Muntlig examination US150G-Alla
09:00 - 12:00 UM3112 64279,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Tentamen Grupp 1 UM3112 KTH CAMPUS
09:00 - 12:00 UM8033 64310,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Studio C, KTHB Teknikämnenas didaktik Seminarium Lärare: Helena Lennholm, KTH
09:00 - 12:00 P465. Arrhenius hus P Karim Hamza Forskningsseminarium RiskEdu
10:45 - 12:45 UM2204 64273,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 3 UM2204, Grupp 4 UM2204
12:00 - 17:00 P465. Arrhenius hus P Eva Rosenqvist Examination
13:00 - 16:00 UM3112 64279,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 1 UM3112 Omarbeta lektionsplanering utifrån feedback. Slutinlämning av gruppuppgift kl.16.00
23:45 - 00:00 UM3103 64276,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hemtentamen, Inlämning Grupp 1.UM3103, Grupp 2.UM3103 Inlämning av individuell skriftlig reflektion senast kl. 23.59.
23:45 - 00:00 UM3108 64270,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Examination, Inlämning Inlämning av examination kl. 23.59.
23:45 - 00:00 UM3112 64279,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Examination, Inlämning Grupp 2 UM3112
23:45 - 00:00 UM8033 64310,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Naturvetenskapsämnenas didaktik Examination
7/6 00:00 - 00:00 Magdalena Harnesk MND Kalendariet Period D slutar - terminsslut
v 24, 2020 
8/6 09:00 - 13:00 UM9100 E246. Arrhenius hus E Carl-Johan Rundgren Seminarium
Forskar KPU
Ti9/6 08:30 - 17:00 E246. Arrhenius hus E Karin Kihlblom Landtblom Undervisning Forskar KPU
10:00 - 16:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Tanja Pelz Wall Handledning Självständigt arbete UM65UU
10:00 - 12:00 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Zeynep Ünsal Möte Betygskonferens och kursutvärdering SA CD & AD
10:00 - 12:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Utbildningsberedningen (UB)
13:00 - 15:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Karim Hamza Möte Ledningsgrupp
On10/6 08:30 - 17:00 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet FoU dagen - Sven Peders Award
13:00 - 14:30 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Christine Uhrlander MND Kalendariet Avdelningsmöte TA
To11/6 09:30 - 11:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Maria Andrée MND Kalendariet NV-seminarium
09:30 - 12:00 Susanne Ekström MND Kalendariet Lärarutbildningsberedningen (LUS)
10:00 - 12:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Anna Pansell Forskningsseminarium SoCAME
12:00 - 13:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Möte Disputerade ma did
13:00 - 16:00 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Jesus Piqueras Blasco Kurs Bedömningskonferens SA Magister/master ämneslärare
15:00 - 18:00 UM8008 64306,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Paola Valero Seminarium
Fr12/6 10:00 - 16:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Tanja Pelz Wall Seminarium Självständigt arbete UM65UU Grupp B Grupp A
10:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Iben Christiansen Forskningsseminarium TRACE
v 25, 2020 
Ti16/6 10:00 - 15:00 Veronica Flodin MND Kalendariet VFU-dag, fm samtliga (VFU-kurslärare, VFU-kursansvariga), em KPU/GL 4-6 separat enligt särskild inbjudan. Distans eller Campus.
13:00 - 17:15 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Tanja Pelz Wall Handledning Självständigt arbete UM65UU
On17/6 09:30 - 11:00 P465. Arrhenius hus P Kristina Norhammar MND Kalendariet Möte utbildningsadministrationen
To18/6 10:00 - 12:00 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Jesus Piqueras Blasco Kurs Bedömningskonferens SA Magister/master ämneslärare