Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 9  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo Obligatorisk närvaro
v 10, 2020 
2/3 08:30 - 12:45 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 3 UM3112 Redovisning odlingsförsök, OBS. Startar kl 9 - 12
09:00 - 12:00 UM3106 64277,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Charlotta Billing Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106 Elektricitet
09:00 - 10:00 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Iben Christiansen Möte
10:00 - 13:00 P465. Arrhenius hus P Jakob von Gyllenpalm Kurs
10:15 - 15:00 Anna Carin Nyberg
10:45 - 12:45 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 1 UM2204 Litteraturseminarium - matematikundervisning med utgångspunkt i elevers olikheter, utifrån ett mångkulturellt perspektiv (kursobligatorium) [Del 2] Obligatorisk närvaro
10:45 - 15:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Anna Carin Nyberg Seminarium Grupp 4 UM3112 Livscykler, Obs. Under seminariet är vi delvis utomhus. Kläder efter väder.
11:15 - 12:15 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Christine Uhrlander Möte
13:00 - 15:30 UB313F 61175,VT20,v:2004/2010,100% DAG,NML, 61185,VT20,v:2004/2010,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Cecilia Caiman Obligatorisk närvaro, Seminarium Sustainability in Early Childhood Obligatorisk närvaro
13:00 - 15:00 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 2 UM2204 Litteraturseminarium - matematikundervisning med utgångspunkt i elevers olikheter, utifrån ett mångkulturellt perspektiv (kursobligatorium) [Del 2] Obligatorisk närvaro
13:00 - 15:00 UM3106 64277,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106 Litteraturseminariet 1
13:00 - 16:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Tanja Pelz Wall Handledning Självständigt arbete UM65UU Grupp A
13:00 - 14:30 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Christine Uhrlander Uppföljning
13:00 - 14:30 P472. Arrhenius hus P Anna-Karin Nordin Handledning
14:00 - 15:30 P464. Arrhenius hus P Veronica Jatko Kraft Möte
14:00 - 17:00 P465. Arrhenius hus P Jakob von Gyllenpalm Kurs
15:00 - 16:00 P472. Arrhenius hus P Christine Uhrlander Möte
16:30 - 17:30 E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Lars Forsberg Information Informera T5-studenter om SA I
Ti3/3 09:00 - 12:00 UM3106 64277,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106 Soretering av ämnen
09:00 - 12:30 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 4 UM3112 Vattnets faser till kl 12
09:00 - 10:30 P465. Arrhenius hus P Iben Christiansen Handledning
10:15 - 12:00 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Lovisa Sumpter Handledning Handledning ex-arb grund
12:30 - 14:00 P465. Arrhenius hus P Christine Uhrlander Uppföljning
12:45 - 16:15 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Lars Forsberg Möte Möte om UVK III
13:00 - 16:00 UB313F 61175,VT20,v:2004/2010,100% DAG,NML, 61185,VT20,v:2004/2010,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Cecilia Caiman Obligatorisk närvaro, Seminarium Micro Teaching Obligatorisk närvaro
13:00 - 15:00 UM3106 64277,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E250. Arrhenius hus E Stefan Nordlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106 Kemins bärande ideer del I
13:00 - 16:15 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Tanja Pelz Wall Handledning Självständigt arbete UM65UU Grupp B
13:00 - 15:00 E276. Arrhenius hus E Ola Palm MND Kalendariet Workshop i Athena för MND-personal
23:45 - 00:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Examination, Inlämning Grupp 3 UM3112 Inlämning examination 23.59
On4/3 08:15 - 09:00 UM5103 64243,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Vakttid
08:30 - 15:00 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Anna Nilsson Seminarium Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204 Utedag, Leda matematikundervisning utomhus (kursobligatorium) [Del 2] Obligatorisk närvaro
08:30 - 12:00 UM3106 64277,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Charlotta Billing Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106 Kraft och rörelse
08:30 - 12:45 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 4 UM3112 Lösningar och bl till kl 12
08:30 - 15:30 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Miriam Huovinen Möte UM4044
09:00 - 12:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Studio C, KTHB Henni Söderberg, Kristina Andersson Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 3 UM3112 Kursintroduktion, Teknik som kunskapsområde, Teknikens utveckling
09:00 - 13:00 UM4044 64320,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Tentamen Alla Del 1
09:00 - 16:00 UM5103 64243,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E, E476. Arrhenius hus E Linda Öhlund Digital tentamen, omtentamen, Komplettering Alla grupper UM5103
12:30 - 13:30 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Christine Uhrlander Uppföljning
13:00 - 15:00 UM3106 64277,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Studentarbetslag Alla grupper UM3106 Skolaktivitet
13:00 - 16:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 3 UM3112
13:00 - 14:30 P465. Arrhenius hus P Iben Christiansen Handledning
13:00 - 17:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Paola Valero Forskardagarna PV, RelMaS Board meeting
13:15 - 14:30 P464. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Möte Kursansvarig kallar SA AN
13:15 - 16:30 P472. Arrhenius hus P Anna Ålund Lärarmöte
13:15 - 14:30 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Kursansvariga kallar till möte 1
15:00 - 16:30 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Kursansvariga kallar till möte 2
16:00 - 16:30 UM5103 64243,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Vakttid
To5/3 08:00 - 2020-03-06 17:00 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Internat för hela MND, exakt tid och mer info kommer senare
08:30 - 12:00 UM3106 64277,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Thomas Krigsman Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106 Lösningar och blandningar
08:30 - 12:45 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Ola Palm Seminarium Grupp 4 UM3112 Astronomididaktik
09:00 - 16:00 UL2NAT_ E249. Arrhenius hus E Veronica Flodin Grupparbete, Seminarium, Undervisning
09:00 - 16:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 3 UM3112
09:15 - 14:00 UMU206 64042,HT18,v:1936/2003,50% DAG,NML Håkan Granath Tentamen
Fr6/3 09:00 - 12:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Studio C, KTHB Kristina Andersson Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 3 UM3112 Genus & teknik
09:00 - 11:00 P464. Arrhenius hus P Lisa Österling Kurs Lisa Österling, Självständigt arbete GN period AD
10:00 - 13:00 UM4044 64320,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla Planera mattestig
13:00 - 16:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 3 UM3112
v 11, 2020 
9/3 08:30 - 17:15 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML P464. Arrhenius hus P, P465. Arrhenius hus P Anna Nilsson, Anna Ålund Muntlig examination Grupp 1 UM2204 [Del 2]
08:30 - 15:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Matti Karlström Handledning Matti K
09:00 - 15:00 UM3106 64277,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106 Ljud och ljus
09:00 - 16:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 3 UM3112
09:00 - 10:00 UM4044 64320,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Hörsal 12. Södra huset hus F Kerstin Larsson Föreläsning Alla Planera för elevers lärande
09:00 - 12:00 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Jesus Piqueras Blasco Handledning UM6010 Handledningsseminarium 4
10:45 - 12:45 UM4044 64320,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Anna Almqvist Seminarium Grupp 1 Planera och utvärdera
10:45 - 12:45 UM4044 64320,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E262. Arrhenius hus E Inger Ridderlind Seminarium Grupp 3 Planera och utvärdera
10:45 - 12:45 UM4044 64320,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Seminarium Grupp 2 Planera och utvärdera
13:00 - 16:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Cecilia Caiman Seminarium Grupp 4 UM3112 Lärande för hållbar utveckling
13:00 - 15:00 UM5006 64282,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Lars Forsberg Föreläsning
14:00 - 15:30 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Christine Uhrlander Uppföljning
17:30 - 23:45 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Övrigt Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204 Tentamensanmälan stänger för tentamen som går den 16 mars 2020 (för särskilt stöd vid tentamen gäller annat datum, se mnd.su.se/stod).
Ti10/3 08:30 - 10:30 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 1 UM2204 Strukturer/situationer 3 - Additiva och multiplikativa strukturer/situationer
08:30 - 17:15 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML P464. Arrhenius hus P, P465. Arrhenius hus P Kerstin Åkerlöf Hartog, Mona Hverven Muntlig examination Grupp 2 UM2204 [Del 2]
08:30 - 12:45 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Seminarium Grupp 4 UM3112 Kraft och rörelse, Seminariet sker delvis ute (kläder efter väder) och avslutas 12.00 Lärare Lotta Billing
09:00 - 12:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 3 UM3112
09:00 - 12:00 P472. Arrhenius hus P Anna Pansell Handledning Självständigt arbete AB
09:00 - 10:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Veronica Flodin Utbildningsmöte
10:00 - 15:00 UM4044 64320,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla Testa mattestig och finjustera
10:00 - 12:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Jesus Piqueras Blasco Kurs UM7101 VT Omexamination
10:00 - 11:00 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Anette De Ron Handledning
10:00 - 12:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Kristina Norhammar Möte Programråd Grundlärarprogrammet 4-6
11:00 - 17:00 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Eva Rosenqvist Lärarmöte
12:00 - 16:00 P243. Arrhenius hus P Jakob von Gyllenpalm Handledning Handledning i kurs UM6010
12:00 - 16:00 P472. Arrhenius hus P Jonna Wiblom Handledning
13:00 - 15:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Studentarbetslag Grupp 4 UM3112 Planering av skolaktivitet, Handledning av Lotta Billing
13:00 - 16:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 3 UM3112 Hållfasta strukturers uppbyggnad. Lärare: Madeléne Beckaman. Lokal: Moderna museet, Arkdes
15:00 - 16:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Anette De Ron Handledning
On11/3 08:30 - 13:00 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Anna Nilsson Räknestuga Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204 Räknestuga
09:00 - 12:45 UM3106 64277,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Thors Hans Hansson Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106 Fysikens bärande idéer + SA skolaktivitet
09:00 - 12:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Studio C, KTHB Kristina Andersson Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 3 UM3112 Material för eget konstruktionsarbete, Mekanismer
09:00 - 15:00 UM4044 64320,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Studentarbetslag Alla Mattestig med elever
09:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Zeynep Ünsal Handledning Handledningsseminarium IV
09:00 - 13:00 P472. Arrhenius hus P Anna-Karin Nordin Handledning
09:30 - 11:00 P465. Arrhenius hus P Kristina Norhammar MND Kalendariet Möte utbildningsadministrationen
10:00 - 11:00 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Elisabeth Rystedt Handledning
11:00 - 12:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Per Sund Kurs Handledning UM9100
11:30 - 12:30 P465. Arrhenius hus P Marcus Rostamkhani Handledning Anette de Ron
13:00 - 16:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 3 UM3112
13:00 - 16:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Tanja Pelz Wall Handledning Självständigt arbete UM65UU Grupp B
13:00 - 14:30 P465. Arrhenius hus P Christine Uhrlander Uppföljning
13:15 - 16:30 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Anna Ålund Lärarmöte
13:15 - 16:30 Auli Arvola Orlander MND Kalendariet Arbetsenhet (AE)
14:45 - 16:30 P464. Arrhenius hus P Elisabeth Rystedt Lärarmöte Elisabeth Rystedt, Ae F-3
15:00 - 16:00 P465. Arrhenius hus P Marcus Rostamkhani Möte
To12/3 08:30 - 12:45 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Ewa Wiklund Seminarium Grupp 4 UM3112 Våra sinnen till kl 12
08:30 - 12:45 UM4044 64320,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Anna Almqvist Muntlig examination Grupp 1 Muntlig examination Del 3
08:30 - 12:45 UM4044 64320,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Kerstin Larsson Muntlig examination Grupp 2 Muntlig examination Del 3
08:30 - 16:30 UM4044 64320,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML P465. Arrhenius hus P Inger Ridderlind Muntlig examination Grupp 3 Muntlig examination Del 3
08:30 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Examination Självständigt arbete AN
09:00 - 16:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Teknik och teknikdidaktik Självstudier Grupp 3 UM3112
09:00 - 12:00 UMK704MA E249. Arrhenius hus E, E262. Arrhenius hus E Veronica Jatko Kraft Seminarium NV & TK did, Jakob Gyllenpalm i sal E249 (NV) Helena Lennholm i sal E262 (TK) Se läsanvisningar i canvas för respektive ämnesgrupp
Obligatorisk närvaro
10:00 - 12:00 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Elisabeth Rystedt Handledning
10:00 - 12:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Anna Pansell Forskningsseminarium SoCAME
10:45 - 12:45 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Ålund Workshop Grupp 1 UM2204 Bråk Workshop
10:45 - 12:45 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Eva Rosenqvist Seminarium Grupp 2 UM2204 Strukturer/situationer 3 - Additiva och multiplikativa strukturer/situationer
11:00 - 14:00 UM3106 64277,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Charlotta Billing Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106 Genomförande av skolaktivitet Helenelundsskolan
12:00 - 13:00 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Möte Disputerade ma did
12:30 - 13:30 P471 (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Anette De Ron Handledning
12:45 - 13:45 P472. Arrhenius hus P Per Sund Kurs Handledning UM9100
13:00 - 15:00 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E362. Arrhenius hus E Anna Ålund Workshop Grupp 2 UM2204 Bråk Workshop
13:00 - 16:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Tanja Pelz Wall Handledning Självständigt arbete UM65UU Grupp A
13:00 - 16:30 P464. Arrhenius hus P Kerstin Pettersson Examination Självständigt arbete AN
13:00 - 14:30 Svend Pedersen (fjärrmötesrum). Arrhenius hus P Elvira Bergquist Information Elvira Bergquist, Informationsträff Ämneslärarutbildningen
15:00 - 18:00 UM7050 64314,VT20,v:2004/2012,50% BLA,ITD E248. Arrhenius hus E, E250. Arrhenius hus E Seminarium
15:15 - 19:00 UM7103 64296,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML E249. Arrhenius hus E Inger Ridderlind, Katarina Kristiansson Seminarium
Fr13/3 08:30 - 10:30 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 1 UM2204 Geometristuga
08:30 - 12:00 UM3106 64277,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E476. Arrhenius hus E Sofie Stenlund Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Seminarium Alla grupper UM3106 Kemiska reaktioner
08:30 - 12:45 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E276. Arrhenius hus E Charlotta Billing Seminarium Grupp 4 UM3112 Genomförande av skolaktivitet, Seminariet sker ute (kläder efter väder) Samling Sturebyskolan, se vägbeskrivning på Athena
09:00 - 12:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Studio C, KTHB Catherine Couturier Teknik och teknikdidaktik Seminarium Grupp 3 UM3112 Teknikens arbetssätt och metoder, Hållbar utveckling
09:00 - 12:00 UMK704MA E249. Arrhenius hus E, E362. Arrhenius hus E Veronica Jatko Kraft Seminarium MA-didaktik och muntlig redovisning av VFU
Obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 P464. Arrhenius hus P Karim Hamza Forskningsseminarium RiskEdu
10:45 - 12:45 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Studentarbetslag Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204
11:00 - 12:00 E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E Anette De Ron Handledning
12:30 - 2020-03-15 12:45 P244. Arrhenius hus P
13:00 - 15:00 UM2204 64272,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML E376. Arrhenius hus E Mona Hverven Seminarium Grupp 2 UM2204 Geometristuga
13:00 - 16:00 UM3112 64278,VT20,v:2004/2012,100% DAG,NML Studio C, KTHB Teknik och teknikdidaktik Studentarbetslag Grupp 3 UM3112 Öppen verkstad

  Ändrad senaste dygnet.

 
Obligatorisk närvaro