Tid
Lokal
Kurs
Aktivitet
Lärare
Information
Institution
v 6 Mån 2023-02-06 v 6
08:00 - 17:00 Teckenspråkstolkning - kandidatkurs Praktik Tolk- och översättarinstitutet
09:00 - 2023-02-10 17:00 Semester Björn Olofsson Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 16:00 D235 Översättning - masterkurs, Översättning – magisterkurs, Översättning – masterkurs Seminarium Yvonne Lindqvist Seminarium 2 Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 15:00 D397 Teckenspråk och tolkning II Seminarium Jenny Olsson Seminarium 3 Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 16:00 via Zoom Pedagogik och didaktik för tolklärare Föreläsning, Webbaserat Elisabeth Geiger Poignant Föreläsning F2 Tolk- och översättarinstitutet
15:30 - 17:00 Övrigt Thomas Thomsen Tolk- och översättarinstitutet
17:00 - 18:00 via Zoom Tolkning i offentlig sektor II, arabiska Seminarium, Webbaserat Ismail Kamil Seminarium Ö1 Tolk- och översättarinstitutet
17:00 - 18:00 via Zoom Tolkning i offentlig sektor II, dari, Tolkning i offentlig sektor II, persiska Seminarium, Webbaserat Liza Noor Seminarium Ö1 Tolk- och översättarinstitutet
17:00 - 18:00 via Zoom Tolkning i offentlig sektor II, somaliska Seminarium, Webbaserat Abdiwali Elmi Abdi Seminarium Ö1 Tolk- och översättarinstitutet
17:00 - 18:00 via Zoom Tolkning i offentlig sektor II, uzbekiska Seminarium, Webbaserat Rob Ghulom Nabi Seminarium Ö1 Tolk- och översättarinstitutet