Tid Lokal Kurs Aktivitet Lärare Institution
v 26 Mån 2022-06-27 v 26
12:00 - 14:00 via Zoom Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn Seminarium Susan Sayehli Centrum för tvåspråkighetsforskning