Tid
Lokal
Kurs
Aktivitet
Lärare
Information
Institution
v 6 Mån 2023-02-06 v 6
13:00 - 16:00 D373 Kritiska sociolingvistiska perspektiv inom två- och flerspråkighetsforskning Seminarium Caroline Kerfoot Centrum för tvåspråkighetsforskning
13:00 - 14:30 D389 Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, gymnasieskolan oc Grammatikstuga Frederik Wallin Centrum för tvåspråkighetsforskning
13:00 - 16:00 D480 Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbil Seminarium Susan Sayehli Centrum för tvåspråkighetsforskning
13:00 - 14:00 F299 Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, gymnasieskolan oc Grupparbete, Seminarium Centrum för tvåspråkighetsforskning
14:00 - 16:00 F299 Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, gymnasieskolan oc Föreläsning Goran Maljan Centrum för tvåspråkighetsforskning