Tid Lokal Kurs Aktivitet Lärare Institution
v 40 Ons 2022-10-05 v 40
13:00 - 16:30 D480 Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbil Seminarium Nathan Joel Young Centrum för tvåspråkighetsforskning