Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

Tid Lokal Byggnad Kurs Delkurs, Moment Studentgrupp Aktivitet Lärare Information Institution
09:00 - 10:00 157 (Röda rummet) Manne Siegbahn A-B Möte Rikard Hoogland Acceleratormöte Institutionen för kultur och estetik
09:00 - 18:00 Auditoriet Manne Siegbahn A-B Konferens Christer Johansson Institutionen för kultur och estetik
09:00 - 11:00 DeGeersalen Geovetenskapens hus Y Föreläsning Torbjörn Wilson LVGN01, storföreläsning Litteraturvetenskap
09:00 - 11:00 Hörsal 7 Södra huset hus D Konstvetenskap I: Visuella studier Bildbruk Alla Föreläsning Andrea Kollnitz Modemedier Konstvetenskap
09:00 - 11:00 Litteraturens historia II - kurs inom VAL-projektet, Litteraturvetenskap I, Litteraturvetenskap I - kurs inom VAL-projektet, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan Litteraturens historia II, Litteraturens historia 2, Poetisk modernism Alla grupper, Helklass Föreläsning Axel Englund OBS, Lokal: DeGeersalen, plan 2, Hus Y, Geovetarhusen. Litteraturvetenskap
09:30 - 10:30 143A Manne Siegbahn A-B Möte Anna Bengtsson Alzén Personal-ekonomimöte Institutionen för kultur och estetik
 
Bildbruk
 
Litteraturens historia 2
 
Litteraturens historia II
 
Litteraturens historia II
 
Litteraturens historia II