Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Ons  
Gå till nästa dag

Tid Lokal Byggnad Kurs Delkurs, Moment Studentgrupp Aktivitet Lärare Information Institution Viktigt meddelande
v 48 Ons 2020-11-25 v 48
13:00 - 16:00 via Athena, via Zoom Psykologiska perspektiv på karriärutveckling Psykologiska perspektiv på karriärutveckling CAMPUS Seminarium Lisa M Tönus Seminariediskussion om Uppgift B Institutionen för pedagogik och didaktik Distansundervisning via Zoom och Athena.
13:00 - 16:00 via Athena, via Zoom Skolan i samhället Utbildningens historia och skolans plats i samhället Grund F-3 Grupp 3 Seminarium Ida Al Fakir Seminarium 3 Institutionen för pedagogik och didaktik Distansundervisning via Zoom och Athena
13:00 - 16:00 via Athena, via Zoom Skolan i samhället Utbildningens historia och skolans plats i samhället Grund F-3 Grupp 4 Seminarium Shamal Kaveh Seminarium 3 Institutionen för pedagogik och didaktik Distansundervisning via Zoom och Athena
13:00 - 15:00 Fördjupad metodkurs Avslutning, Obligatorisk närvaro Susanne Kreitz-Sandberg Research ethics and rounding up the course content Institutionen för pedagogik och didaktik ZOOM Live- See Athena for the link
13:00 - 15:00 Teorier om lärande och individens utveckling DIG01K Alla Ann Kylén Frivilligt extra zoom-tillfälle för frågor. Institutionen för pedagogik och didaktik Distansundervisning via Zoom och Athena
13:00 - 15:00 Utbildning i det mångkulturella samhället Föreläsning Brendan Munhall Unit 8: School choice in the Swedish school system Institutionen för pedagogik och didaktik Pre-recorded lecture. See Athena for the recording
13:00 - 16:00 Vetenskapsteori Obligatorisk närvaro, Seminarium Malgorzata Malec Rawinski, Rebecca Adami Collegial Reflection on Students Papers Institutionen för pedagogik och didaktik ZOOM LIVE- links can be found on Athena
14:15 - 14:30 2511 Frescativägen 54 Didaktik i yrkesutbildning, Didaktik i yrkesutbildning - kurs inom VAL projektet Vård, Vård VAL Obligatorisk närvaro, Seminarium Katarina Lagercrantz All Institutionen för pedagogik och didaktik Distansundervisning via Athena och Zoom

  Ändrad senaste dygnet.

 
Psykologiska perspektiv på karriärutveckling
 
Utbildningens historia och skolans plats i samhället