Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Fr  
Gå till nästa dag

Tid Lokal Byggnad Kurs Delkurs, Moment Studentgrupp Aktivitet Lärare Information Institution
v 9 Fr 2020-02-28 v 9
08:00 - 16:00 1503 Frescativägen 54 Montessoripedagogik Grupp 2 Seminarium Eva-Maria Tebano Ahlquist, Per Gynther Institutionen för pedagogik och didaktik
09:00 - 12:00 2411 Frescativägen 54 Globalisering och utbildning Föreläsning, Obligatorisk närvaro Klas Roth Globalisation: The Primacy of the Economy and Performance Imagination in Education: Policy, Research and Practice - lecture Institutionen för pedagogik och didaktik
09:00 - 12:00 2503 Frescativägen 54 Utbildningens historia och plats i samhället Grund fritidshem Grupp 1 Obligatorisk närvaro, Seminarium Monika Ringborg Seminarium 3 - Utbildning, genus och klass Institutionen för pedagogik och didaktik
09:00 - 12:00 2511 Frescativägen 54 Utbildningens historia och plats i samhället Grund fritidshem Grupp 2 Obligatorisk närvaro, Seminarium Ida Al Fakir Seminarium 3 - Utbildning, genus och klass Institutionen för pedagogik och didaktik
09:00 - 12:00 2519 Frescativägen 54 Utbildningens historia och plats i samhället Grund fritidshem Grupp 3 Obligatorisk närvaro, Seminarium Tobias Dahlkvist Seminarium 3 - Utbildning, genus och klass Institutionen för pedagogik och didaktik
10:00 - 12:00 2403 Frescativägen 54 Att hantera konflikter i arbetslivet Att hantera konflikter i arbetslivet Föreläsning Institutionen för pedagogik och didaktik
10:00 - 12:00 2419 Frescativägen 54 Arbetslivets mångfald och förändring Seminarium Anki Bengtsson Seminarium 3 Institutionen för pedagogik och didaktik
10:00 - 12:00 2527 Frescativägen 54 Utbildning och samhällsförändringar Seminarium Shamal Kaveh Seminarium 4 Institutionen för pedagogik och didaktik
10:00 - 12:00 2531 Frescativägen 54 Hälsopedagogik III, Pedagogik III, Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation Vetenskaplig teori och metod III ALLA Frågestund, Workshop Pelle Pelters Institutionen för pedagogik och didaktik
 
Att hantera konflikter i arbetslivet
 
Vetenskaplig teori och metod III
 
Vetenskaplig teori och metod III
 
Flera Delkurs