Tid
Lokal
Kurs
Aktivitet
Lärare
Institution
v 22 Tis 2023-05-30 v 22
10:00 - 16:00 Sal3 Modevetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Seminarium Paula von Wachenfeldt Enheten för modevetenskap