Tid
Lokal
Kurs
Aktivitet
Lärare
Information
Institution
v 49 Mån 2022-12-05 v 49
13:00 - 15:00 Sal1 Journalistik III Gästföreläsning Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK
14:00 - 16:00 Sal3 Medie- och kommunikationsvetenskap II Föreläsning Jörgen Skågeby Framtidens medier. Forskning och fiktion Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK
16:00 - 16:15 Medie- och kommunikationsvetenskap II Omtentamen Martina Ladendorf Hemtentamen publiceras på Athena - Omtentamen Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK