Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Tors  
Gå till nästa dag

Tid Lokal Byggnad Kurs Delkurs, Moment Studentgrupp Aktivitet Lärare Information Institution
v 40 Tors 2020-10-01 v 40
14:00 - 16:00 F-salen Filmhuset Filmvetenskap I Filmhistorisk översiktskurs 1 Film I grupp 1 Seminarium Bo Florin Seminarium 1 Enheten för filmvetenskap
 
Filmhistorisk översiktskurs 1