Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Tis  
Gå till nästa dag

Tid Lokal Kurs Delkurs, Moment Studentgrupp Aktivitet Lärare Information Institution
v 4 Tis 2021-01-26 v 4
08:45 - 12:00 Övrigt Anki Olsson Nyström Svenska Nordiska språk
09:00 - 11:00 via Exia, via Zoom Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vu Skriftlig framställning Alla Digital tentamen Nicklas Junker Tentamen genomförs online med anledning av coronapandemin. Mer information finns på Athena. Svenska Nordiska språk
09:00 - 12:00 via Zoom Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV Tala och samtala i akademiska sammanhang I, Tala och samtala i akademiska sammanhang II Språkintroduktion ULV - grupp 1 Seminarium, Webbaserat Helen Ericson Obligatorisk Presentation 1 Svenska Nordiska språk
09:00 - 12:00 via Zoom Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV Tala och samtala i akademiska sammanhang I, Tala och samtala i akademiska sammanhang II Språkintroduktion ULV - grupp 2 Seminarium, Webbaserat Yvonne Hedman Obligatorisk presentation 1 Svenska Nordiska språk
09:00 - 12:00 via Zoom Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV Tala och samtala i akademiska sammanhang I, Tala och samtala i akademiska sammanhang II Språkintroduktion ULV - grupp 3 Seminarium, Webbaserat Jonas Kauppi Svenska Nordiska språk
09:00 - 12:00 via Zoom Svenska - kandidatkurs, Svenska III, Svenska IV inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan Grammatik, Språkvetenskaplig kurs 1, ... Projekt 1, Projekt I Seminarium Johanna Prytz, Shiro Shibata Svenska Nordiska språk
09:00 - 12:00 via Zoom Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Muntlig färdighet och hörförståelse I, Muntlig färdighet och hörförståelse II Grupp 1 Seminarium, Webbaserat Susanna Melin Svenska Nordiska språk
09:00 - 12:00 via Zoom Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Skriftlig färdighet och läsförståelse I, Skriftlig färdighet och läsförståelse II Grupp 2 Seminarium, Webbaserat Matilda Gulbrandsen Mattsson Svenska Nordiska språk
09:00 - 12:00 via Zoom Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Skriftlig färdighet och läsförståelse I, Skriftlig färdighet och läsförståelse II Grupp 3 Seminarium, Webbaserat Anders Eklund Perruchon Skrivuppgift 1 Svenska Nordiska språk
09:00 - 12:00 via Zoom Teckenspråkstolkning - kandidatkurs Tolkning V Webbaserat, Övning Eira Balkstam, Malin Tesfazion Övning 5 Tolk- och översättarinstitutet
09:00 - 12:00 Samtalsanalys 1 - allmän del Samtalsanalys 1 - allmän del, ... Seminarium Catrin Norrby Svenska Nordiska språk
10:00 - 12:00 via Zoom Kommunikatörsprogrammet, kurs 4 Medielandskapet, ... Alla grupper Seminarium Johannes Malmgren Svenska Nordiska språk
10:00 - 12:00 via Zoom Svenska I Skriva och tala, Tala, ... Alla grupper Föreläsning, Obligatorisk närvaro Sofia Jonsson Svenska Nordiska språk
10:00 - 12:00 via Zoom Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasiet Sociolingvistik och samtalsanalys, ... Grupp P1 Seminarium Jessica Holmdahl Svenska Nordiska språk
10:00 - 12:00 via Zoom Svenska för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, III Textanalys och elevers skrivande Alla Föreläsning Theres Bellander Svenska Nordiska språk
11:45 - 12:00 via Athena Tolkning i offentlig sektor I, arabiska, Tolkning i offentlig sektor I, dari, Tolkning i offentlig sektor I, persiska, Tolkning i offentlig sektor I, somaliska Terminologi i praktiken I TOFS1 - helgrupp Inlämning Ali Labriz, Ismail Kamil, Issam Said, Liza Noor, Madina Osman Elmi, Magnus Dahnberg Ordlista T1, Examinator: se lärare Tolk- och översättarinstitutet
12:45 - 16:00 Semester Anki Olsson Nyström Svenska Nordiska språk
13:00 - 16:00 via Zoom Akademisk svenska för andraspråkstalare Svenska språkets ordförråd, ... Alla grupper Seminarium Eva Nobel Obligatorisk inlämningsuppg. 1 Svenska Nordiska språk
13:00 - 15:00 via Zoom Språkkonsultprogrammet, kandidatkurs Arbete i det moderna språksamhället, ... Alla grupper Seminarium Suzanne Rosendahl Svenska Nordiska språk
13:00 - 15:00 via Zoom Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasiet Sociolingvistik och samtalsanalys, ... Grupp P2 Seminarium Jessica Holmdahl Svenska Nordiska språk
13:00 - 15:00 via Zoom Nordiska språk och svensk språkhistoria, Svenska II, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Nordiska språk och svensk språkhistoria, ... Alla grupper Obligatorisk närvaro, Seminarium Mikael Kalm Svenska Nordiska språk
13:00 - 16:00 via Zoom Svenska - kandidatkurs, Svenska III, Svenska IV inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan Samtalsanalys, Språkvetenskaplig kurs 2 NS3035, Projekt 2 Seminarium Karolina Wirdenäs Svenska Nordiska språk
13:00 - 16:00 via Zoom Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Muntlig färdighet och hörförståelse I, Muntlig färdighet och hörförståelse II Grupp 2 Seminarium, Webbaserat Lina Heinold Johansson Svenska Nordiska språk
13:00 - 16:00 via Zoom Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Muntlig färdighet och hörförståelse I, Muntlig färdighet och hörförståelse II Grupp 3 Seminarium, Webbaserat Anders Eklund Perruchon Svenska Nordiska språk
13:00 - 16:00 via Zoom Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Skriftlig färdighet och läsförståelse I, Skriftlig färdighet och läsförståelse II Grupp 1 Seminarium, Webbaserat Irina Reschetiuk Svenska Nordiska språk
13:00 - 16:00 via Zoom Översättning II Översättningsteori Översättning II - Grupp A Seminarium, Webbaserat Valérie Alfvén Seminarium 2 Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 16:00 via Zoom Översättning II Översättningsteori Översättning II - Grupp B Seminarium, Webbaserat Elisabeth Bladh Seminarium 2 Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 16:00 via Zoom Översättning II Översättningsteori Översättning II - Grupp C Seminarium, Webbaserat Elin Svahn Seminarium 2 Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 16:00 via Zoom Översättning - kandidatkurs Översättningsteori II Översättning kandidat - grupp 1 Seminarium, Webbaserat Cecilia Alvstad Seminarium 2 Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 16:00 via Zoom Översättning - kandidatkurs Översättningsteori II Översättning kandidat - grupp 2 Seminarium, Webbaserat Yvonne Lindqvist Seminarium 2 Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 15:00 Teckenspråktolkning Tolkning IV INSTÄLLT, Omexamination Magnus Ryttervik, Malin Tesfazion Examinator: se lärare Tolk- och översättarinstitutet
14:00 - 16:00 via Zoom Teckenspråkstolkning - kandidatkurs Praktiska tillämpningar Seminarium, Webbaserat Jenny Olsson Seminarium 1 Tolk- och översättarinstitutet
14:00 - 16:00 via Zoom Översättning i offentlig sektor, målspråk arabiska, Översättning i offentlig sektor, målspråk dari, Översättning i offentlig sektor, målspråk persiska Praktisk översättning II Seminarium, Webbaserat Linus Olsson Seminarium 1, del A, https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64306055576 Tolk- och översättarinstitutet
14:30 - 15:30 via Zoom Tolkning i offentlig sektor I, arabiska, Tolkning i offentlig sektor I, dari, Tolkning i offentlig sektor I, persiska, Tolkning i offentlig sektor I, somaliska Yrkesetik och professionskunskap I TOFS1 - Grupp A Seminarium, Webbaserat Larisa Dubrovina Chatt Y1 Tolk- och översättarinstitutet

  Ändrad senaste dygnet.

 
Arbete i det moderna språksamhället, Tolkning IV
 
Grammatik, Tolkning V
 
Medielandskapet, Tolkning V
 
Muntlig färdighet och hörförståelse I, Yrkesetik och professionskunskap I
 
Muntlig färdighet och hörförståelse II, Yrkesetik och professionskunskap I
 
Nordiska språk och svensk språkhistoria, Yrkesetik och professionskunskap I
 
Nordiska språk och svensk språkhistoria, Yrkesetik och professionskunskap I
 
Nordiska språk och svensk språkhistoria, Översättningsteori
 
Nordiska språk och svensk språkhistoria, Översättningsteori II
 
Praktisk översättning II
 
Praktisk översättning II
 
Praktisk översättning II
 
Praktiska tillämpningar
 
Samtalsanalys
 
Samtalsanalys 1 - allmän del
 
Skriftlig framställning
 
Skriftlig färdighet och läsförståelse I
 
Skriftlig färdighet och läsförståelse II
 
Skriva och tala
 
Sociolingvistik och samtalsanalys
 
Språkvetenskaplig kurs 1
 
Språkvetenskaplig kurs 1
 
Språkvetenskaplig kurs 2
 
Språkvetenskaplig kurs 2
 
Svenska språkets ordförråd
 
Tala och samtala i akademiska sammanhang I
 
Tala och samtala i akademiska sammanhang II
 
Terminologi i praktiken I
 
Terminologi i praktiken I
 
Terminologi i praktiken I
 
Terminologi i praktiken I
 
Textanalys och elevers skrivande
 
Flera Delkurs