Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Tors  
Gå till nästa dag

Tid Lokal Byggnad Kurs Delkurs, Moment Studentgrupp Aktivitet Lärare Information Institution
v 40 Tors 2020-10-01 v 40
09:00 - 17:00 D600 Södra huset hus D Fredrik Holmstedt Svenska Nordiska språk
09:00 - 16:45 via Zoom Konferens Aleksandra Adler, Ali Labriz, Anna Carlqvist, Catrin Thorin, Cecilia Wadensjö, Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Helena Bani Shoraka, Jan Pedersen, Jenny Olsson, Larisa Dubrovina, Magnus Dahnberg, Malin Tesfazion, Nereida Betancor Sánchez, Thomas Thomsen Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 16:00 D397 Södra huset hus D Teckenspråk och tolkning I Tolkning I Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Övning Eira Balkstam, Malin Tesfazion Övning 5 Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 16:00 via Zoom Akademisk svenska för andraspråkstalare Det talade språket i akademiska sammanhang, ... Grupp 1 Seminarium Helen Ericson Obligatoriskt grupparbete Svenska Nordiska språk
13:00 - 16:00 via Zoom Akademisk svenska för andraspråkstalare Det talade språket i akademiska sammanhang, ... Grupp 2 Seminarium Yvonne Hedman Obligatoriskt grupparbete Svenska Nordiska språk
13:00 - 16:00 via Zoom Kommunikatörsprogrammet, kurs 1 Praktisk språkanalys, ... Alla grupper Seminarium Johan Brandtler Svenska Nordiska språk
13:00 - 16:00 via Zoom Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, gymnasieskolan oc Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Grupp 1 Webinarium Goran Maljan Centrum för tvåspråkighetsforskning
13:00 - 16:00 via Zoom Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbil Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet Webinarium Linus Salö Centrum för tvåspråkighetsforskning
13:00 - 16:00 via Zoom Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Muntlig färdighet och hörförståelse I, Muntlig färdighet och hörförståelse II Grupp 1 Seminarium, Webbaserat Susanna Melin Obligatorisk muntlig uppgift Svenska Nordiska språk
13:00 - 16:00 via Zoom Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Muntlig färdighet och hörförståelse I, Muntlig färdighet och hörförståelse II Grupp 2 Seminarium, Webbaserat Anders Eklund Perruchon Obligatorisk muntlig uppgift Svenska Nordiska språk
14:00 - 17:00 via Zoom Översättning i offentlig sektor, målspråk arabiska, Översättning i offentlig sektor, målspråk dari, Översättning i offentlig sektor, målspråk persiska Textanalys I Seminarium, Webbaserat Morena Azbel Schmidt Seminarium 2, https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67942120037 Tolk- och översättarinstitutet
14:30 - 16:30 via Zoom Tolkning i offentlig sektor II, arabiska, Tolkning i offentlig sektor II, dari, Tolkning i offentlig sektor II, persiska, Tolkning i offentlig sektor II, somaliska Yrkesetik och professionskunskap II TOFS2 - helgrupp Föreläsning, Webbaserat Larisa Dubrovina Föreläsning Y2, https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66222308641 Tolk- och översättarinstitutet
16:00 - 17:00 via Zoom Tolkning – kandidatkurs Tolkning - tematisk fördjupning Webbaserat Cecilia Alvstad Chatt T2 Tolk- och översättarinstitutet
16:30 - 19:30 via Zoom Svenska för internationella anställda kurs A Kväll/helg Personal, kurs A grupp 2 Seminarium, Webbaserat Göran Basth
Svenska Nordiska språk
17:00 - 20:00 E319 Södra huset hus E Retorik för lärare Retorik för lärare, Kväll/helg, ... Alla grupper Seminarium Erika Carlén Svenska Nordiska språk
18:00 - 21:00 via Zoom SVA II: Svenskans uttal i inlärningsperspektiv Svenskans uttal i inlärningsperspektiv, Kväll/helg Webinarium Julia Backelin Forsberg Seminarium 5 Svenska Nordiska språk
18:00 - 21:00 via Zoom Svenska för internationella studenter och forskare, kurs 2 Kurs 2, Kväll/helg Grupp 2 Seminarium, Webbaserat Isabella Weng Svenska Nordiska språk
18:00 - 21:00 via Zoom Svenska för internationella studenter och forskare, kurs 3 Kurs 3, Kväll/helg Grupp 3 Obligatorisk uppgift, Seminarium, Webbaserat Jeanette Lilja Svenska Nordiska språk
18:00 - 21:00 via Zoom Svenska för internationella studenter och forskare, kurs 4 Kurs 4, Kväll/helg Grupp 1 Obligatorisk uppgift, Seminarium, Webbaserat Zhiyin Zhang Svenska Nordiska språk
18:00 - 21:00 via Zoom Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Muntlig färdighet och hörförståelse I, Muntlig färdighet och hörförståelse II, Kväll/helg Grupp 1 Seminarium, Webbaserat Lina Heinold Johansson Obligatorisk muntlig uppgift Svenska Nordiska språk
18:00 - 21:00 via Zoom Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Muntlig färdighet och hörförståelse I, Muntlig färdighet och hörförståelse II, Kväll/helg Grupp 3 Seminarium, Webbaserat Anders Eklund Perruchon Obligatorisk muntlig uppgift Svenska Nordiska språk
18:00 - 20:00 Danska - baskurs 3, Norska - baskurs 3 Grammatik i jämförande nordiskt perspektiv, Kväll/helg, ... Föreläsning, Webbaserat Mikael Kalm Svenska Nordiska språk

  Ändrad senaste dygnet.

 
Det talade språket i akademiska sammanhang
 
Grammatik i jämförande nordiskt perspektiv
 
Grammatik i jämförande nordiskt perspektiv
 
Kurs 2
 
Kurs 3
 
Kurs 4
 
Muntlig färdighet och hörförståelse I
 
Muntlig färdighet och hörförståelse II
 
Praktisk språkanalys
 
Retorik för lärare
 
Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet
 
Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet
 
Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv
 
Svenskans uttal i inlärningsperspektiv
 
Textanalys I
 
Textanalys I
 
Textanalys I
 
Tolkning - tematisk fördjupning
 
Tolkning I
 
Tolkning I
 
Yrkesetik och professionskunskap II
 
Yrkesetik och professionskunskap II
 
Yrkesetik och professionskunskap II
 
Yrkesetik och professionskunskap II
 
Flera Delkurs