Tid Lokal Byggnad Kurs Delkurs, Moment Studentgrupp Aktivitet Lärare Institution
v 24 Tis 2021-06-15 v 24
09:00 - 17:00 D480 Södra huset hus D Gunlög Åkerstedt Lindell, Vendela Blomström Svenska Nordiska språk
12:00 - 14:00 via Zoom Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn Grupp 2 Seminarium Susan Sayehli Centrum för tvåspråkighetsforskning
13:00 - 16:00 via Zoom SVA I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling Seminarium Goran Maljan Centrum för tvåspråkighetsforskning
 
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling