Tid Aktivitet Lärare Institution
v 4 Tors 2022-01-27 v 4
09:00 - 2022-01-28 17:00 Konferens Valérie Alfvén Tolk- och översättarinstitutet