Prenumerera
 
Gå till föregående dag
To  
Gå till nästa dag

Tid Lokal Byggnad Kurs Delkurs, Moment Studentgrupp Aktivitet Lärare Information Institution
08:30 - 11:00 D331 Södra huset hus D Handledning Linnea Hanell Handledning 8:30, och10:00 Institutionen för svenska och flerspråkighet
08:30 - 11:00 Tolkning i offentlig sektor II, arabiska, Tolkning i offentlig sektor II, dari, Tolkning i offentlig sektor II, persiska, Tolkning i offentlig sektor II, somaliska, Tolkning i offentlig sektor II, tigrinska Tolkningsteknik och övningar IV TOFS2 - helgrupp Studiebesök Ali Labriz J10, Stockholms tingsrätt Tolk- och översättarinstitutet
09:00 - 12:00 D263 Södra huset hus D Akademisk svenska för andraspråkstalare Det skrivna språket i akademiska sammanhang Grupp 2 Seminarium Anna Karlsson Svenska Nordiska språk
09:00 - 12:00 D289 Södra huset hus D Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV Läsa och skriva i akademiska sammanhang I, Läsa och skriva i akademiska sammanhang II Språkintroduktion ULV - grupp 1 Seminarium Mårten Michanek Svenska Nordiska språk
09:00 - 12:00 D299 Södra huset hus D Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV Läsa och skriva i akademiska sammanhang I, Läsa och skriva i akademiska sammanhang II Språkintroduktion ULV - grupp 2 Seminarium Anna Hallström Svenska Nordiska språk
09:00 - 12:00 D365 Södra huset hus D Översättning II Översättningsteori Översättning II - Grupp C Seminarium Valérie Alfvén Seminarium 8, Forts. systemteorier inom översättningsvetenskapen. DTS. Avslutning och utvärdering av kursen. Tolk- och översättarinstitutet
09:00 - 12:00 D373 Södra huset hus D Översättning II Översättningsteori Översättning II - Grupp A Seminarium Cecilia Alvstad Seminarium 8, Forts. systemteorier inom översättningsvetenskapen. DTS. Avslutning och utvärdering av kursen.----Undvik rakvatten och parfym! Tolk- och översättarinstitutet
09:00 - 12:00 D397 Södra huset hus D Konferenstolkning II Konferenstolkning II, TyÖ MA konferenstolkning (Tyska) -termin 2 Övning Lena Öhman, Talare: Barbro Wollberg Tolk- och översättarinstitutet
09:00 - 10:00 D600 Södra huset hus D Möte Tolk- och översättarinstitutet
09:00 - 12:00 E231, Språkparken Södra huset hus E Teckenspråk och tolkning II Tolkning II Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning Jenny Lindström Övning 18 Tolk- och översättarinstitutet
09:00 - 12:00 F4204 Södra huset hus F Akademisk svenska för andraspråkstalare Det skrivna språket i akademiska sammanhang Grupp 1 Seminarium Annette Lindberg Svenska Nordiska språk
10:00 - 11:15 D235 Södra huset hus D Möte Elisabet Tiselius Tolk- och översättarinstitutet
10:00 - 12:00 D238 Södra huset hus D Konferenstolkning II Konferenstolkning II, FrÖ MA konferenstolkning (Franska)-termin 2 Övning Maria Bodner Gröön, HAMZAOUI Nayrouz PA franska Tolk- och översättarinstitutet
10:00 - 12:00 E319 Södra huset hus E Svenska I för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervis, Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk Grupp 1-2 Seminarium Lasse Mårtensson Svenska Nordiska språk
11:00 - 13:00 D560 Södra huset hus D Möte Yvonne Carlsson Svenska Nordiska språk
11:00 - 11:15 Tolkning i offentlig sektor II, arabiska, Tolkning i offentlig sektor II, dari, Tolkning i offentlig sektor II, persiska, Tolkning i offentlig sektor II, somaliska, Tolkning i offentlig sektor II, tigrinska Tolkningsteknik och övningar IV TOFS2 - helgrupp Publicering examination J10 Tolk- och översättarinstitutet
12:00 - 15:00 D389 Södra huset hus D Tolkning i offentlig sektor II, arabiska, Tolkning i offentlig sektor II, dari, Tolkning i offentlig sektor II, persiska, Tolkning i offentlig sektor II, somaliska, Tolkning i offentlig sektor II, tigrinska Tolkningsteknik och övningar IV TOFS2 - helgrupp Föreläsning Ismail Kamil J11 Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 16:00 D235 Södra huset hus D Teckenspråk och tolkning II Yrkesetik i teori och praktik Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Grupparbete Jenny Lindström Seminarium 5, Diskussion av etiska dilemman Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 14:00 D238 Södra huset hus D Konferenstolkning II Konferenstolkning II, Egna övningar, TyÖ MA konferenstolkning (Tyska) -termin 2 Eget arbete Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 16:00 D307 Södra huset hus D Svenska II Svenska språkets struktur II Alla grupper Seminarium Johan Brandtler Svenska Nordiska språk
13:00 - 15:00 D331 Södra huset hus D Möte Jan Pedersen Medarbetarsamtal Institutionen för svenska och flerspråkighet
13:00 - 16:00 D365 Södra huset hus D Översättning II Översättningsteori Översättning II - Grupp B Seminarium Ulf Norberg Seminarium 8, Forts. systemteorier inom översättningsvetenskapen. DTS. Avslutning och utvärdering av kursen. Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 16:00 D373 Södra huset hus D Översättning - kandidatkurs Examensarbete Grupphandledning Cecilia Alvstad Undvik rakvatten och parfym!, Gäller enbart studenter som handleds av Cecilia Alvstadt Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 14:00 D397 Södra huset hus D Konferenstolkning II Konferenstolkning II, FrÖ MA konferenstolkning (Franska)-termin 2 Övning Paolo Balzano, HAMZAOUI Nayrouz PA franska Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 14:30 D560 Södra huset hus D Möte Institutionen för svenska och flerspråkighet
13:00 - 16:00 D600 Södra huset hus D Kollokvium Jonatan Pettersson nordisk filologi Svenska Nordiska språk
13:00 - 15:00 D480, E231, Språkparken Södra huset hus D-E Teckenspråk i teori och praktik II Muntlig framställning och språkligt uttryck Teckenspråk i teori och praktik II-alla Seminarium Gunlög Åkerstedt Lindell, Malin Tesfazion Seminarium 7 Tolk- och översättarinstitutet
13:00 - 15:00 E306 Södra huset hus E Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk Grupp 3-4 Seminarium Lasse Mårtensson Svenska Nordiska språk
13:00 - 16:00 E339 Södra huset hus E Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV Texter och samtal i förskola/skola Språkintroduktion ULV - grupp 1 Examination Helen Ericson, Theres Bellander Svenska Nordiska språk
13:00 - 14:30 E355 Södra huset hus E Nordiska språk med historisk inriktning - magisterkurs, Svenska - magisterkurs, Svenska - masterkurs, Svenska som andraspråk - Masterkurs, Svenska som andraspråk - Magisterkurs Examensarbete Arbetsseminarium Cecilia Falk, Jan Svanlund Svenska Nordiska språk
13:00 - 16:00 E371 Södra huset hus E Akademisk svenska för andraspråkstalare Svenska språkets struktur Alla grupper Seminarium Peter Lundkvist Svenska Nordiska språk
13:00 - 15:00 F4204 Södra huset hus F Språkkonsultprogrammet, kurs 2 Språksociologi och samtalsanalys Seminarium Lena Lind Palicki Svenska Nordiska språk
13:00 - 15:00 Hörsal 11 Södra huset hus F Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Grammatik Alla grupper Föreläsning Urban Östberg Svenska Nordiska språk

  Ändrad senaste dygnet.

 
Det skrivna språket i akademiska sammanhang, Tolkningsteknik och övningar IV
 
Examensarbete, Tolkningsteknik och övningar IV
 
Examensarbete, Yrkesetik i teori och praktik
 
Examensarbete, Översättningsteori
 
Examensarbete
 
Examensarbete
 
Examensarbete
 
Grammatik
 
Konferenstolkning II
 
Läsa och skriva i akademiska sammanhang I
 
Läsa och skriva i akademiska sammanhang II
 
Muntlig framställning och språkligt uttryck
 
Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk
 
Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk
 
Språksociologi och samtalsanalys
 
Svenska språkets struktur
 
Svenska språkets struktur II
 
Texter och samtal i förskola/skola
 
Tolkning II
 
Tolkningsteknik och övningar IV
 
Tolkningsteknik och övningar IV
 
Tolkningsteknik och övningar IV