Tid Lokal Kurs Delkurs, Moment Aktivitet Lärare Information Institution
v 41 Sön 2021-10-17 v 41
11:45 - 12:00 via Athena Tolkning – kandidatkurs Forskningsmetoder inom tolkning Inlämning Helena Bani Shoraka Uppsats-PM för redovisning Tolk- och översättarinstitutet
 
Forskningsmetoder inom tolkning