Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Ti  
Gå till nästa dag

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 12, 2019 
Ti19/3 09:00 - 13:00 SU3H18 41089,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 032. Sveaplan Lars Brännström Kvantitativa forskningsmetoder Seminarium S3B
09:00 - 16:00 SU5B17 41086,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 214 (Studion). Sveaplan Eva Ekelund Wrangsjö Verksamhetsfältet - perspektiv och färdigheter Inspelning S5D Grupp 1, samtalsövningar
09:00 - 12:00 SU7262 41114,VT19,v:1904/1912,50% DAG,NML Sal 127. Sveaplan Alain Topor Föreläsning
09:00 - 11:00 SUARB6 41085,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 124. Sveaplan Thomas Öhlund Forskningsplanering Seminarium S6A
09:00 - 11:00 SUARB6 41085,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 125. Sveaplan Lis Karlsson Forskningsplanering Seminarium S6E
09:00 - 12:00 Rum 814. Sveaplan Anna Bäckman, Hans Dahlén, Katrin Rau, Lena Hübner Sammanträde Referensgruppsmöte
09:00 - 16:00 Sal 630 . Sveaplan Sammanträde
11:00 - 12:00 SU2H18 41090,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Aula, Sveaplan. Sveaplan Michael Tärnfalk Juridik i socialt arbete II Frågestund S2A-E
11:00 - 13:00 Sal 023. Sveaplan, Sal 024. Sveaplan Lunchrum
13:00 - 16:00 SU2H18 41090,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 124. Sveaplan Anita Dahllöf Juridik i socialt arbete II Seminarium S2B
13:00 - 15:00 SU8253, SUE119 41078,VT19,v:1904/1923,50% DAG,NML, 41081,VT19,v:1904/1923,50% DAG,NML Sal 125. Sveaplan Josefin Månsson Socialt arbete med alkohol och droger Föreläsning
13:00 - 15:00 SUARB6 41085,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 033. Sveaplan Ulla-Karin Schön Forskningsplanering Seminarium S6C
13:00 - 15:00 SUARB6 41085,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 127. Sveaplan Maria Andersson Vogel Forskningsplanering Seminarium S6B
13:00 - 15:00 Rum 814. Sveaplan Sirpa Salovaara Kursmöte Termin 1 & 2
13:15 - 14:45 Sal 222 . Sveaplan Marie Sallnäs Seminarium
15:00 - 17:00 Rum 218 (Mötesrum). Sveaplan David Matscheck Forskningsseminarium Seminariegrupp socialpsykiatri
15:00 - 17:15 Rum 814. Sveaplan Marie Sallnäs Seminarium Marie Sallnäs

  Ändrad senaste dygnet.