Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 21, 2019 
20/5 08:00 - 12:00 Rum 218 (Mötesrum). Sveaplan Jenny Sjöström Svebeck Möte Intervjumöte inför leg utbildningen.
09:00 - 16:00 SU1044 41092,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 028 . Sveaplan, Sal 029. Sveaplan, Sal 030 . Sveaplan, Sal 034. Sveaplan, Sal 127. Sveaplan Kerstin Wennberg, Lena Cederlund Undervisning Grupp A & B
09:00 - 12:00 SU5B17 41086,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 031 . Sveaplan, Sal 125. Sveaplan, Sal 635. Sveaplan, Sal 640. Sveaplan, Sal 645. Sveaplan Tina Wittsell Verksamhetsfältet - perspektiv och färdigheter Seminarium S5B Samtalsövningar
09:00 - 12:00 SU5B17 41086,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 128. Sveaplan Lis Karlsson Verksamhetsfältet - perspektiv och färdigheter Seminarium S5C
09:00 - 12:00 SUARB1 41024,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 032. Sveaplan Anneli Silvén Hagström Psykosocialt arbete I Seminarium S1A
09:00 - 16:00 Sal 630 . Sveaplan Sammanträde
09:30 - 11:00 Sal 430 . Sveaplan Sirpa Salovaara Studentprästen
10:00 - 12:00 SU4H18 41088,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Aula, Sveaplan. Sveaplan Ulla-Karin Schön Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning Föreläsning S4A-D
10:00 - 12:00 SU7261 41113,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML Sal 126. Sveaplan Katarina Thorén, Åsa Backlund Föreläsning
10:00 - 11:00 Rum 814. Sveaplan Tore Svendsen Övrigt Tore Svendsen, Möte
10:00 - 12:00 Sal 124. Sveaplan Sirpa Salovaara Avhandlingsseminarium
11:00 - 13:00 Sal 023. Sveaplan, Sal 024. Sveaplan Lunchrum
12:30 - 13:30 Rum 814. Sveaplan Lisa Skogens Möte
13:00 - 16:00 SU2H18 41090,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 124. Sveaplan Renate Minas Välfärdsstaten - en introduktion II Seminarium S2A
13:00 - 16:00 SU2H18 41090,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 125. Sveaplan Tore Svendsen Välfärdsstaten - en introduktion II Seminarium S2D
13:00 - 16:00 SU5B17 41086,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 207. Sveaplan Tina Wittsell Verksamhetsfältet - perspektiv och färdigheter Seminarium S5B Grupp 1, samtalsövningar
13:00 - 16:00 SU7243 41104,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML Sal 128. Sveaplan Kerstin Wennberg Undervisning
13:00 - 16:00 SUARB1 41024,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Aula, Sveaplan. Sveaplan Anne Denhov, Gunnel Andersson Collins Psykosocialt arbete I Föreläsning S1A-F
13:00 - 15:00 Rum 218 (Mötesrum). Sveaplan Åsa Backlund Sammanträde Forskarmöte tvärvetenskapligt samarbete