Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Ti  
Gå till nästa dag

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 15, 2020 
Ti7/4 09:00 - 15:45 SU1044 41186,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Kerstin Wennberg Undervisning Grupp B
09:00 - 10:30 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Anneli Stranz Fältstudier Handledning S3C Grupp 1
09:00 - 10:30 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Devin Rexvid Fältstudier Handledning S3B Grupp 1
09:00 - 10:30 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Nicklas Enroth, Palle Storm Fältstudier Handledning S3A Grupp 1 Lokal: FoU Nordväst
09:00 - 10:30 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Sibel Korkmaz Fältstudier Handledning S3E Grupp 1
09:00 - 12:00 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Nora Germundsson, Sofia Härd Fältstudier Handledning S3D Grupp 2
09:00 - 11:00 SUARB1 41183,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Lambros Roumbanis Sociologi för socialt arbete Seminarium S1B Grupp B
09:00 - 11:00 SUARB1 41183,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Lennart Räterlinck Sociologi för socialt arbete Seminarium S1D Grupp B
09:00 - 16:00 Sal 630 . Sveaplan Sammanträde
10:00 - 16:00 SU5B17 41190,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Tina Wittsell Verksamhetsfältet - perspektiv och färdigheter Inspelning S5B Grupp B, samtalsövningar
10:00 - 12:00 SU7251 41205,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Josefin Månsson Föreläsning
10:30 - 12:00 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Anneli Stranz Fältstudier Handledning S3C Grupp 2
10:30 - 12:00 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Devin Rexvid Fältstudier Handledning S3B Grupp 2
10:30 - 12:00 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Nicklas Enroth, Palle Storm Fältstudier Handledning S3A Grupp 2 Lokal: FoU Nordväst
10:30 - 12:00 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Sibel Korkmaz Fältstudier Handledning S3E Grupp 2
11:00 - 13:00 Sal 023. Sveaplan, Sal 024. Sveaplan Lunchrum
12:00 - 14:00 SUARB1 41183,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Lambros Roumbanis Sociologi för socialt arbete Seminarium S1B Grupp A
12:00 - 14:00 SUARB1 41183,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Lennart Räterlinck Sociologi för socialt arbete Seminarium S1F Grupp B
13:00 - 14:30 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Anneli Stranz Fältstudier Handledning S3C Grupp 3
13:00 - 14:30 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Devin Rexvid Fältstudier Handledning S3B Grupp 3
13:00 - 14:30 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Nicklas Enroth, Palle Storm Fältstudier Handledning S3A Grupp 3 Lokal: FoU Nordväst
13:00 - 14:15 SU7247 41203,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Hanna Linell Föreläsning
14:00 - 16:00 SUARB1 41183,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Lennart Räterlinck Sociologi för socialt arbete Seminarium S1F Grupp A
14:30 - 16:00 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Anneli Stranz Fältstudier Handledning S3C Grupp 4
14:30 - 16:00 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Devin Rexvid Fältstudier Handledning S3B Grupp 4
14:30 - 16:00 SU3H18 41182,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Nicklas Enroth, Palle Storm Fältstudier Handledning S3A Grupp 4 Lokal: FoU Nordväst
14:30 - 16:00 SU7247 41203,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Distansundervisning – se Athena Hanna Linell, Mira Sörmark, Sibel Korkmaz Seminarium