Prenumerera
 
Gå till föregående dag
To  
Gå till nästa dag

Tid Lokal Kurs Information
v 4 Torsdag 2020-01-23 v 4
09:00 - 12:00 G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Svenska för grundlärare i förskoleklass – grundskolan årskurs 1-3, I Studie- och språkverkstaden
09:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning IV, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurse
09:30 - 15:30 E243 (ISD). Södra huset hus E SVAII: Litteracitet och lärande
09:30 - 15:30 Y23. Geovetenskapens hus Y SVAI: Flerspråkighet - individ och samhälle
10:00 - 12:00 F231. Södra huset hus F Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass
10:00 - 12:00 F255. Södra huset hus F Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass