Prenumerera
 
Gå till föregående dag
On  
Gå till nästa dag

Tid Lokal Kurs Information
08:00 - 10:00 E413. Södra huset hus E Engelska I för grundlärarprogrammet årskurs 4-6
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning III - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasiet, Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning, ämneslärare med inriktning språk, årskurserna 7-9 och gymnasiet
10:00 - 12:00 D499. Södra huset hus D Engelska I för grundlärarprogrammet årskurs 4-6, Engelska I för grundlärarprogrammet årskurs 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning
10:00 - 12:00 E243 (ISD). Södra huset hus E Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans
10:00 - 12:00 F220. Södra huset hus F Spanska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska som förstaämne
12:00 - 15:00 D247. Södra huset hus D Verksamhetsförlagd utbildning IV, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurse
12:00 - 15:00 E387. Södra huset hus E Verksamhetsförlagd utbildning IV, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurse
12:00 - 15:00 F4204. Södra huset hus F Verksamhetsförlagd utbildning IV, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurse
13:30 - 14:00 E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E
14:00 - 15:00 E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Engelska för grundlärare, åk 4-6
15:00 - 15:30 E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E
15:00 - 17:00 E397. Södra huset hus E Engelska i klassrummet för Grundlärarprogrammet F-3
15:00 - 17:00 F220. Södra huset hus F Engelska II inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan
17:30 - 19:30 E243 (ISD). Södra huset hus E Självständigt arbete, Självständigt arbete - kurs inom ULV-projektet, Självständigt arbete - kurs inom VAL-projektet, Självständigt arbete i språkdidaktik

  Ändrad senaste dygnet.