Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Ti  
Gå till nästa dag

Tid Lokal Kurs Information
v 42 Ti 2019-10-15 v 42
08:00 - 10:00 D247. Södra huset hus D Engelska I för grundlärarprogrammet årskurs 4-6
08:00 - 11:00 E243 (ISD). Södra huset hus E Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare årskurs 4-6
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning III - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning IV, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurse
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning, ämneslärare med inriktning språk, årskurserna 7-9 och gymnasiet
09:00 - 12:00 D307. Södra huset hus D Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbild, Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vu, Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9
09:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasiet, Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9
10:00 - 12:00 E237. Södra huset hus E Engelska i klassrummet för Grundlärarprogrammet F-3 Seminarium III
10:00 - 12:00 F289. Södra huset hus F Engelska I för grundlärarprogrammet årskurs 4-6
13:00 - 15:00 E237. Södra huset hus E Engelska i klassrummet för Grundlärarprogrammet F-3
13:00 - 14:30 E243 (ISD). Södra huset hus E
13:00 - 15:00 E487. Södra huset hus E Engelska I för grundlärarprogrammet årskurs 4-6