Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Fr  
Gå till nästa dag

Tid Lokal Kurs Information
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning I, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnasi
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning II - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
09:00 - 12:00 D247. Södra huset hus D Ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning för förskoleklass och grundskolan årskurs 1-3 Seminarium 8
09:00 - 16:00 E237. Södra huset hus E Multimodalitet och IKT i skolan, Multimodalitet och IKT i skolan - ULV, Multimodalitet och IKT i skolan - VAL Campusträff 2
09:00 - 12:00 E243 (ISD). Södra huset hus E Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbild, Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vu
09:00 - 12:00 E387. Södra huset hus E Ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning för förskoleklass och grundskolan årskurs 1-3 Seminarium 8
09:00 - 12:00 U26. Geovetenskapens hus U Svenska för grundlärare i förskoleklass – årskurs 3, II
09:00 - 16:00 Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II Online seminar
09:00 - 17:00 Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass
09:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasiet, Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9
10:00 - 16:00 E328. Södra huset hus E Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik
13:00 - 16:00 F487. Södra huset hus F Svenska för grundlärare i förskoleklass – årskurs 3, II