Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Ti  
Gå till nästa dag

Tid Lokal Kurs Information
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning III, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurs
09:00 - 12:00 B315. Södra huset hus B Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas
09:00 - 12:00 D320. Södra huset hus D Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas
09:00 - 12:00 E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas
09:00 - 12:00 E413. Södra huset hus E Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas
09:00 - 12:00 F239. Södra huset hus F Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas
09:00 - 12:00 F3154 (Caserummet). Södra huset hus F Läs- och skrivinlärning - ULV Seminarium 1
09:00 - 09:30 Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas Språkstudio 1 (E299), Information om VFU-portfölj
09:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning IV, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurse
09:30 - 15:00 E355. Södra huset hus E SVAIII: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs
09:30 - 10:00 Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas Språkstudio 1 (E299), Information om VFU-portfölj
10:00 - 12:00 E237. Södra huset hus E Svenska för grundlärare i förskoleklass – grundskolan årskurs 1-3, I Seminarium I
10:00 - 12:00 E243 (ISD). Södra huset hus E Svenska för grundlärare i förskoleklass – grundskolan årskurs 1-3, I Seminarium I
10:00 - 12:00 F307. Södra huset hus F Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans
10:15 - 10:45 Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas Språkstudio 1 (E299), Information om VFU-portfölj
10:45 - 11:15 Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas Språkstudio 1 (E299), Information om VFU-portfölj
11:30 - 12:00 Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas Språkstudio 1 (E299), Information om VFU-portfölj
13:00 - 14:00 E237. Södra huset hus E Gemensamt
13:00 - 16:00 F3154 (Caserummet). Södra huset hus F Läs- och skrivinlärning - ULV Seminarium 1
13:00 - 14:15 Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas Medieverkstan
14:00 - 16:00 E237. Södra huset hus E Modes
14:00 - 16:00 E328. Södra huset hus E Läs- och skriv
14:00 - 16:00 Konferensrum 123. Södra huset huset Modul EF SVA
14:15 - 15:30 Medieverkstan Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnas