Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 42  
Gå till nästa vecka

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/10 
Tarfala-rummet , Forskningsseminarium, Benjamin Fischer, lunch sem
13:00
12:15
Tarfala-rummet , Möte, Moa Holmlund, Moa H, STAM
14:30
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/10 
Tarfala-rummet , Möte, Carmen Prieto Hierro, Institutionsstyrelse
15:15
09:00
Navarino-rummet , Examination, Fernando Jaramillo, Research meeting
11:30
10:00
Ymer-rummet, Möte, Carmen Prieto Hierro, LG-möte
18:15
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/10 
Navarino-rummet , Möte, Caroline Nielsen
11:00
10:00
Tarfala-rummet , Samverkansmöte, Mathias Winterdahl
12:00
10:00
Ymer-rummet, Möte, Per Holmlund
12:00
10:00
Navarino-rummet , Möte, Torbjörn Karlin, T. Karlin, Bygguppföljningsmöte
13:15
11:15
Tarfala-rummet , Möte, Sara Cousins, BG doktorander
13:30
12:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/10 
Tarfala-rummet , Möte, Arjen Stroeven, GE5033
12:00
11:00
Tarfala-rummet , Möte, Jessica Lindgren
15:00
12:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/10 
Tarfala-rummet , Möte, Eva Gylfe, CRS möte
12:00
09:00
Navarino-rummet , Möte, Gustaf Hugelius, Möte med IGV samt Linköping U om våtmarker
13:30
09:30
Ymer-rummet, Möte, Martina Hättestrand
12:00
10:15
Ymer-rummet, Möte, Marianne Stoessel
15:30
13:00
Navarino-rummet , Möte, Caroline Nielsen
14:30
13:30
Navarino-rummet , Möte, Qiong Zhang, RA5 fika
16:00
14:30
Ymer-rummet, Möte, Jacopo Cantoni
17:00
16:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/10 
Tarfala-rummet , Möte, Helle Skånes, Helle Skånes , IKT-beredningsmöte
15:00
13:00
Ymer-rummet, Möte, Carmen Prieto Hierro, LG-möte
16:15
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/10 
Navarino-rummet , Möte, Annika Granebeck, Bolincentret, Planeringsmöte Kliatfestival 2020
11:30
10:00
Tarfala-rummet , Möte, Clas Hättestrand, Tarfala styrelsemöte
17:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/10 
Navarino-rummet , Möte, Jerker Jarsjö, FEA Bemanningsmöte
12:30
09:30
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/10 
Ymer-rummet, Möte, Yan Ma
15:00
13:00
Tarfala-rummet , Doktorandkurs, Stefano Manzoni, "Frontiers in Physical Geography" introductory lecture & seminar
16:00
13:00
Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, Navarino-rummet , Alla, Seminarium, Andrew Byerley, Annika Dahlberg, Håkan Berg, Max Rautenberg, Peter Kinlund, Book pub: Discussions and refreshments.
18:45
15:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 27/10 

  Ändrad senaste dygnet.

 
Tarfala-rummet , Geovetenskapens hus T