Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 8  
Gå till nästa vecka

Tid Lokal Aktivitet Lärare Information
13:00 - 15:00 Navarino-rummet Möte Jessica Lindgren
15:00 - 17:00 Ymer-rummet Möte Yan Ma Project meeting
14:00 - 16:00 Navarino-rummet Möte Susanna Blåndman Susanna Blåndman
14:00 - 16:00 Tarfala-rummet Information Davood Moshir Panahi
09:15 - 12:00 Ymer-rummet Möte Carmen Prieto Hierro LG-möte
13:15 - 17:30 Ymer-rummet Forskningsseminarium Max Rautenberg Forskningsseminarium Green Access
09:30 - 11:30 Tarfala-rummet Information Davood Moshir Panahi
09:30 - 11:00 Ymer-rummet Information Davood Moshir Panahi
10:00 - 12:00 Ymer-rummet Möte Carmen Prieto Hierro Tellus I
09:15 - 12:15 Ymer-rummet Möte Carmen Prieto Hierro LG-möte

  Ändrad senaste dygnet.

 
Navarino-rummet , Geovetenskapens hus T
 
Tarfala-rummet , Geovetenskapens hus T
 
Ymer-rummet, Geovetenskapens hus T
   
Avbokning