Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 33  
Gå till nästa vecka

Tid Lokal Aktivitet Lärare Information
10:00 - 12:00 Tarfala-rummet Möte Qiong Zhang
09:00 - 10:00 Tarfala-rummet Möte Moa Holmlund Moa Holmlund, STAM-möte
10:00 - 12:15 Navarino-rummet Möte Susanna Blåndman Susanna
12:15 - 17:30 Navarino-rummet Möte Susanna Blåndman Susanna Blåndman
08:30 - 18:30 Navarino-rummet Möte Susanna Blåndman Susanna Blåndman
09:00 - 13:00 Ymer-rummet Möte Georgia Destouni
09:15 - 11:00 Ymer-rummet Möte Elisabeth Sturesson Elisabeth Sturesson, UB Utbildningsberedningen.
10:00 - 12:00 Tarfala-rummet Möte Britta Sannel
 
Navarino-rummet , Geovetenskapens hus T
 
Tarfala-rummet , Geovetenskapens hus T
 
Ymer-rummet, Geovetenskapens hus T