Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Nov.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/10 
MM5012
MM508U
MM509U
48567,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48568,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48589,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48590,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48615,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48616,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D
Alan Sola
Yishao Zhou
Matematik II - Linjär algebra
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM5012
MM508U
MM509U
48567,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48568,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48589,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48590,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48615,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48616,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D
Alan Sola
Yishao Zhou
Matematik II - Linjär algebra
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM3001
48557,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E
Lionel Lang
Matematiska metoder för ekonomer
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM5012
MM508U
MM509U
48567,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48568,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48589,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48590,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48615,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48616,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
A5137, Södra huset hus A
Alan Sola
Yishao Zhou
Matematik II - Linjär algebra
Tentamen
Papperstentamen
19:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/10 
MT7001
48527,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48531,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Daniel Ahlberg
Tentamen
14:00
09:00
MM5020
48600,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48709,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
E306, Södra huset hus E
Gregory Arone
Matematik III - Abstrakt algebra
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM5020
48600,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48709,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Resurs enskilt rum.
Gregory Arone
Matematik III - Abstrakt algebra
Tentamen
Papperstentamen
19:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/10 
MT3001
48323,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML
Maria Deijfen
Tentamen
Hemtentamen
14:00
09:00
MM1005
48599,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A
Lionel Lang
Matematik för ekonomi och statistik
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/10 
MM1003
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D
Håkan Granath
Problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
11:00
08:00
MT5003
48582,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Taras Bodnar
Tentamen
Hemtentamen
14:00
09:00
MT7012
48522,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48528,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Mathias Millberg Lindholm
Tentamen
14:00
09:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/11 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
14:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/11 
MM5010
MM512U
MM513U
48559,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48560,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48623,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48624,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48628,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48629,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D
Martin C Å Tamm
Matematik II - Analys, del A
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
MM5010
MM512U
MM513U
48559,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48560,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48623,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48624,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48628,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48629,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D
Martin C Å Tamm
Matematik II - Analys, del A
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
MM5010
MM512U
MM513U
48559,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48560,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48623,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48624,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48628,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48629,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
Hörsal 8, Södra huset hus D
Martin C Å Tamm
Matematik II - Analys, del A
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/11 
MT5001
48581,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Ola G H Hössjer
Omtentamen
Hemtentamen
14:00
09:00
MM5020
48600,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Omtentamen
Teacher: Gregory Arone
14:00
09:00
MT7001
48527,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48531,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Daniel Ahlberg
Omtentamen
14:00
09:00
MM5020
48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Gregory Arone
Omtentamen
14:00
09:00
MT3001
48323,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML
Maria Deijfen
Omtentamen
Hemtentamen
14:00
09:00
MM5012
48567,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48568,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48589,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48590,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48615,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48616,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A
Alan Sola
Yishao Zhou
Matematik II - Linjär algebra
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/11 
MM3001
48557,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D
Lionel Lang
Matematiska metoder för ekonomer
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/11 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/11 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/12 
MM1003
48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Ugglevikssalen, Södra huset hus E
Håkan Granath
Problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
11:00
08:00
MM1003
48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D
Håkan Granath
Problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
11:00
08:00
MM1003
48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D
Håkan Granath
Problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
11:00
08:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/12 
MT5003
48582,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Taras Bodnar
Omtentamen
Hemtentamen
14:00
09:00
MT7006
48532,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Mathias Millberg Lindholm
Omtentamen
14:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/12 
MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D
Martin C Å Tamm
Algebra, problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D
Martin C Å Tamm
Algebra, problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E
Martin C Å Tamm
Algebra, problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Hörsal 2, Södra huset hus A
Martin C Å Tamm
Algebra, problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MT7012
48522,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48528,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
D499, Södra huset hus D
Mathias Millberg Lindholm
Livförsäkringsmatematik I
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/12 
MM2002
48555,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A
Salvador Rodriguez Lopez
Matematik för naturvetenskaper I - teori
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM2002
48555,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D
Salvador Rodriguez Lopez
Matematik för naturvetenskaper I - teori
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM2002
48555,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E
Salvador Rodriguez Lopez
Matematik för naturvetenskaper I - teori
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/12 
MM7043
48666,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Wushi Goldring
Omtentamen
Digital tenta
14:00
09:00
MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D
Håkan Granath
Matematisk analys, problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E
Håkan Granath
Matematisk analys, problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
D416, Södra huset hus D
Håkan Granath
Matematisk analys, problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Hörsal 11, Södra huset hus F
Håkan Granath
Matematisk analys, problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM5022
48602,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
Hörsal 3, Södra huset hus B
Oliver Leigh
Matematik III - Komplex analys
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM5022
48602,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
Hörsal 5, Södra huset hus B
Oliver Leigh
Matematik III - Komplex analys
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM7023
48663,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
E319, Södra huset hus E
Peter LeFanu Lumsdaine
Teori för beräkningar och formella språk
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/12 
MT5013
48583,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Sal 36, Kräftriket hus 5
Erik Thorsén
Jan Alexandersson
Omtentamen
17:00
14:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 27/12 

v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/1 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/1 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/1 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/1 
MM5013
MM510U
MM511U
D416, Södra huset hus D
Matematik II - Algebra och kombinatorik
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM5013
MM510U
MM511U
D499, Södra huset hus D
Matematik II - Algebra och kombinatorik
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MT4001
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D
Statistisk analys, tentamen
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MT4001
Ugglevikssalen, Södra huset hus E
Statistisk analys, tentamen
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/1 
MM5016
48539,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Woosok Moon
Tentamen
14:00
09:00
MT5014
48584,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Kristofer Lindensjö
Tentamen
14:00
09:00
MM5011
MM514U
MM515U
48563,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48564,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48632,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48633,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48636,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48637,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D
Rikard Bögvad
Matematik II - Analys, del B
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM5011
MM514U
MM515U
48563,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48564,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48632,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48633,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48636,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48637,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
Ugglevikssalen, Södra huset hus E
Rikard Bögvad
Matematik II - Analys, del B
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM7041
48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Hörsal 8, Södra huset hus D
Gregory Arone
Topologi
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM7041
48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Hörsal 4, Södra huset hus B
Gregory Arone
Topologi
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MT7028
48523,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
E319, Södra huset hus E
Filip Lindskog
Prissättning inom sakförsäkring - Teori
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MT7028
48523,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
A5137, Södra huset hus A
Filip Lindskog
Prissättning inom sakförsäkring - Teori
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM5021
48601,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Hörsal 4, Södra huset hus B
Alan Sola
Matematik III - Analysens grunder
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM5021
48601,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
A5137, Södra huset hus A
Alan Sola
Matematik III - Analysens grunder
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/1 
MM1003
48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D
Håkan Granath
Problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
11:00
08:00
MM1003
48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D
Håkan Granath
Problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
11:00
08:00
MM1003
48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Hörsal 4, Södra huset hus B
Håkan Granath
Problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
11:00
08:00
DA4001
48609,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Lars Arvestad
Tentamen
14:00
09:00
MT1011
48530,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Jan-Olov Persson
Ola G H Hössjer
Tentamen
14:00
09:00
MM7028
48610,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Yishao Zhou
Tentamen
Hemtentamen
14:00
09:00
MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Hörsal 2, Södra huset hus A
Martin C Å Tamm
Algebra, problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Hörsal 4, Södra huset hus B
Martin C Å Tamm
Algebra, problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/1 
MM7042
48665,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Dan Petersen
Tentamen
14:00
09:00
MT7031
48533,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Maria Deijfen
Pieter Trapman
Tom Britton
Tentamen
14:00
09:00
DA2005
48673,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
E306, Södra huset hus E
Lars Arvestad
Teori
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
DA2005
48673,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
E319, Södra huset hus E
Lars Arvestad
Teori
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
DA2005
48673,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
D289, Södra huset hus D
Lars Arvestad
Teori
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
DA2004
48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
E487, Södra huset hus E
Lars Arvestad
Teori
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
DA2004
48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
E497, Södra huset hus E
Lars Arvestad
Teori
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
DA2004
48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
F497, Södra huset hus F
Lars Arvestad
Teori
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
DA2004
48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
F420, Södra huset hus F
Lars Arvestad
Teori
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/1 
MM8040
48612,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Alan Sola
Tentamen
14:00
09:00
MM5023
48604,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Boris Shapiro
Tentamen
14:00
09:00
MT5006
48529,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Ola G H Hössjer
Tentamen
14:00
09:00
MT7038
48534,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Chun-Biu Li
Tentamen
14:00
09:00
MM5023
48604,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D
Boris Shapiro
Matematik III - Kombinatorik
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
MM5023
48604,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D
Boris Shapiro
Matematik III - Kombinatorik
Tentamen
Papperstentamen
18:00
13:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/1 
MM2002
48555,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
E319, Södra huset hus E
Salvador Rodriguez Lopez
Matematik för naturvetenskaper I - teori
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
MM2002
48555,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
E487, Södra huset hus E
Salvador Rodriguez Lopez
Matematik för naturvetenskaper I - teori
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/1 
MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A
Håkan Granath
Matematisk analys, problemlösning
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/1 
MT5013
48583,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Sal 36, Kräftriket hus 5
Erik Thorsén
Jan Alexandersson
Omtentamen
17:00
14:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/2 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
MM7042
48665,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Dan Petersen
Omtentamen
14:00
09:00
MM7041
48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Gregory Arone
Tentamen
14:00
09:00
DA2004
48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Kristoffer Sahlin
Omtentamen
14:00
09:00
MM5016
48539,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Woosok Moon
Omtentamen
14:00
09:00
MM5022
48602,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
Oliver Leigh
Omtentamen
14:00
09:00
MT5006
48529,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Ola G H Hössjer
Omtentamen
14:00
09:00
MT7028
48523,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Filip Lindskog
Omtentamen
14:00
09:00
DA2005
48673,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
Christian Helanow
Omtentamen
14:00
09:00
MM5013
48571,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48572,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48593,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48620,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
Ugglevikssalen, Södra huset hus E
Per Alexandersson
Matematik II - Algebra och kombinatorik
Tentamen
Papperstentamen
Omtentamen
18:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/2 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/2 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
MM7023
48663,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Peter LeFanu Lumsdaine
Omtentamen
14:00
09:00
DA4001
48609,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Lars Arvestad
Omtentamen
14:00
09:00
MM5021
48601,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Alan Sola
Omtentamen
14:00
09:00
MT1011
48530,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Jan-Olov Persson
Ola G H Hössjer
Tentamen
14:00
09:00
MM7028
48610,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Yishao Zhou
Omtentamen
Hemtentamen
14:00
09:00
MT7031
48533,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Maria Deijfen
Pieter Trapman
Tom Britton
Omtentamen
14:00
09:00
MT4001
48580,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
D416, Södra huset hus D
Statistisk analys, tentamen
Tentamen
18:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/2 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
MM8040
48612,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Alan Sola
Omtentamen
14:00
09:00
MM5023
48604,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Boris Shapiro
Omtentamen
14:00
09:00
MT5014
48584,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Kristofer Lindensjö
Omtentamen
14:00
09:00
MT7038
48534,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Chun-Biu Li
Omtentamen
14:00
09:00
MM7043
48666,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Wushi Goldring
Omtentamen
Digital omtentamen
14:00
09:00
MM5011
48563,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48564,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E
Matematik II - Analys, del B
Tentamen
18:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/3 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/3 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/3 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/3 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/3 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/4 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/4 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/4 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/4 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/5 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/5 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/5 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/5 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/5 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/5 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/6 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/6 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/6 
Sal 36, Kräftriket hus 5
Eva Nygren
Tentamen
19:00
08:00
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 27/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/7 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/7 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/7 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/7 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 31/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/8 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/10 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/10 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/10 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/10 
KurskodNamn
KurskodNamn


  Ändrad senaste dygnet.