Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 8, 2021 
Fre26/2 13:00 - 18:00 MT7017 48682,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Johan Sandstedt Tentamen
v 9, 2021 
Ons3/3 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
09:00 - 14:00 MT7038 48534,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Chun-Biu Li Omtentamen
Tors4/3 09:00 - 14:00 MM5010 48561,VT21,v:2103/2112,50% ING,ITD Tentamen Lärare Alan Sola
v 10, 2021 
Ons10/3 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
Tors11/3 08:00 - 13:00 MT7037 48669,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Chun-Biu Li
Joanna Tyrcha
Tentamen
Fre12/3 08:00 - 13:00 DA2004-2005 48498,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
48674,VT21,v:2103/2112,50% ING,ITD
Lars Arvestad Tentamen
v 11, 2021 
Mån15/3 08:00 - 13:00 DA4003 48703,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Anders Mörtberg Tentamen
08:00 - 13:00 MM3001 48558,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Gregory Arone Tentamen
08:00 - 13:00 MT4002 48688,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Maria Deijfen Tentamen
Tis16/3 08:00 - 13:00 MM5015 48690,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Torbjörn Tambour Tentamen
08:00 - 13:00 MM7029 48702,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Jonas Bergström Tentamen
08:00 - 13:00 MT7027 48683,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Filip Lindskog Tentamen
Ons17/3 08:00 - 13:00 DA4004 48704,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Sebastian Rosengren Tentamen
08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
Tors18/3 13:00 - 18:00 MM5022 48658,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Sven Raum Tentamen
13:00 - 18:00 MT7039 48670,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Chun-Biu Li Tentamen
Fre19/3 13:00 - 18:00 DA3004 48694,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Lars Arvestad Tentamen
v 12, 2021 
Tis23/3 13:00 - 18:00 MM5012 48569,VT21,v:2103/2112,50% ING,ITD Martin C Å Tamm Tentamen MM508U MM509U
Ons24/3 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 13, 2021 
Mån29/3 08:00 - 11:00 MM1003 48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD Tentamen
Ons31/3 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 14, 2021 
Ons7/4 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
Fre9/4 08:00 - 13:00 MT7017 48682,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Omtentamen Lärare Johan Sandstedt
v 15, 2021 
Ons14/4 08:00 - 13:00 MM3001 48558,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Gregory Arone Omtentamen
08:00 - 13:00 MM5010 48561,VT21,v:2103/2112,50% ING,ITD Alan Sola Omtentamen MM5023U MM5013U
08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
13:00 - 18:00 MM5022 48658,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Sven Raum Omtentamen
v 16, 2021 
Mån19/4 08:00 - 13:00 DA4003 48703,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Anders Mörtberg Omtentamen
08:00 - 13:00 DA4004 48704,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Sebastian Rosengren Omtentamen
08:00 - 13:00 MT7037 48669,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Chun-Biu Li
Joanna Tyrcha
Omtentamen
Tis20/4 08:00 - 13:00 MM5015 48690,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Torbjörn Tambour Omtentamen
08:00 - 13:00 MM7029 48702,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Jonas Bergström Omtentamen
Ons21/4 08:00 - 13:00 DA2004-2005 48498,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
48674,VT21,v:2103/2112,50% ING,ITD
Lars Arvestad Omtentamen
08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 17, 2021 
Mån26/4 08:00 - 13:00 MT7039 48670,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Chun-Biu Li Omtentamen
13:00 - 18:00 DA3004 48694,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Lars Arvestad Omtentamen
Ons28/4 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
13:00 - 18:00 MT4002 48688,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Maria Deijfen Omtentamen
Fre30/4 08:00 - 13:00 MT7027 48683,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Filip Lindskog Omtentamen
v 18, 2021 
Ons5/5 08:00 - 13:00 MM2001
MMU304-305
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48553,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
D299, Södra huset hus D Boris Shapiro Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MM2001
MMU304-305
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48553,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
D416, Södra huset hus D Boris Shapiro Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MM2001
MMU304-305
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48553,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Boris Shapiro Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MM2001
MMU304-305
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48553,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Boris Shapiro Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MM5012 48569,VT21,v:2103/2112,50% ING,ITD Martin C Å Tamm Omtentamen MM508U MM509U
08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
Tors6/5 14:00 - 17:00 MM1003 48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
D416, Södra huset hus D Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
14:00 - 17:00 MM1003 48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
14:00 - 17:00 MM1003 48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
v 19, 2021 
Ons12/5 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 20, 2021 
Mån17/5 08:00 - 13:00 MM8039 48667,VT21,v:2103/2122,25% DAG,NML Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Pavel Kurasov Avancerad reell analys II Tentamen Papperstentamen
Tis18/5 08:00 - 13:00 MM2001
MMU304-305
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48644,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48646,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48647,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48651,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48653,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48654,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48655,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Alan Sola Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MM2001
MMU304-305
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48644,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48646,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48647,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48651,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48653,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48654,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48655,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Alan Sola Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MM2001
MMU304-305
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48644,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48646,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48647,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48651,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48653,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48654,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48655,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Alan Sola Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MM2001
MMU304-305
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48644,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48646,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48647,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48651,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48653,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48654,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48655,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Alan Sola Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MT7035 48684,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Kristofer Lindensjö Försäkringsredovisning Tentamen Papperstentamen
Ons19/5 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 21, 2021 
Mån24/5 14:00 - 19:00 MM4001 48691,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Salvador Rodriguez Lopez Matematik för naturvetenskaper II - teori Tentamen Papperstentamen
14:00 - 19:00 MM4001 48691,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML Ugglevikssalen, Södra huset hus E Salvador Rodriguez Lopez Matematik för naturvetenskaper II - teori Tentamen Papperstentamen
Tis25/5 08:00 - 13:00 MM2002 48556,VT21,v:2112/2122,100% DAG,NML Ugglevikssalen, Södra huset hus E Sofia Tirabassi Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MM2002 48556,VT21,v:2112/2122,100% DAG,NML Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Sofia Tirabassi Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MT5009 48660,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Kristofer Lindensjö Grundläggande finansmatematik Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MT5009 48660,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Ugglevikssalen, Södra huset hus E Kristofer Lindensjö Grundläggande finansmatematik Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MT7002 48668,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Taras Bodnar Statistiska modeller Tentamen Papperstentamen
Ons26/5 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
Tors27/5 08:00 - 13:00 MM5011
MM514U
MM515U
48565,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48566,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48634,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48635,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48638,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48639,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
Hörsal 2, Södra huset hus A Boris Shapiro Matematik II - Analys, del B Tentamen Papperstentamen
08:00 - 13:00 MM5011
MM514U
MM515U
48565,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48566,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48634,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48635,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48638,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48639,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
Hörsal 6, Södra huset hus C Boris Shapiro Matematik II - Analys, del B Tentamen Papperstentamen
Fre28/5 13:00 - 18:00 MM5013 48573,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48574,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48595,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48596,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48621,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48622,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Per Alexandersson Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5013 48573,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48574,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48595,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48596,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48621,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48622,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Per Alexandersson Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5013 48573,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48574,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48595,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48596,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48621,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48622,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Per Alexandersson Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5024 48659,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Peter LeFanu Lumsdaine Matematik III - Logik Tentamen Papperstentamen
v 22, 2021 
Mån31/5 13:00 - 18:00 DA3018 48695,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML D416, Södra huset hus D Lars Arvestad Teori Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 DA3018 48695,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Lars Arvestad Teori Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MT5012 48662,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML D499, Södra huset hus D Pieter Trapman Teori Tentamen Papperstentamen
Tis1/6 14:00 - 19:00 MM5026 48701,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML D499, Södra huset hus D Jonathan Rohleder Teori Tentamen Papperstentamen
14:00 - 19:00 MT5011 48661,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Ugglevikssalen, Södra huset hus E Mathias Millberg Lindholm Teori Tentamen Papperstentamen
Ons2/6 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
Tors3/6 14:00 - 19:00 MM5016 48538,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML D416, Södra huset hus D Woosok Moon Teori Tentamen Papperstentamen
14:00 - 19:00 MM5016 48538,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Woosok Moon Teori Tentamen Papperstentamen
14:00 - 19:00 MM5023 48603,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD D416, Södra huset hus D Boris Shapiro Matematik III - Kombinatorik Tentamen Papperstentamen
14:00 - 19:00 MT1011 48689,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML D499, Södra huset hus D Jan-Olov Persson Sannolikhetslära och statistik för lärare Tentamen Papperstentamen
14:00 - 19:00 MT1011 48689,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Hörsal 2, Södra huset hus A Jan-Olov Persson Sannolikhetslära och statistik för lärare Tentamen Papperstentamen
14:00 - 19:00 MT5002 48687,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML C497, Södra huset hus C Daniel Ahlberg Sannolikhetsteori II Tentamen Papperstentamen
14:00 - 19:00 MT5002 48687,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML D299, Södra huset hus D Daniel Ahlberg Sannolikhetsteori II Tentamen Papperstentamen
14:00 - 19:00 MT5002 48687,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML D499, Södra huset hus D Daniel Ahlberg Sannolikhetsteori II Tentamen Papperstentamen
14:00 - 19:00 MT5002 48687,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML F389, Södra huset hus F Daniel Ahlberg Sannolikhetsteori II Tentamen Papperstentamen
v 23, 2021 
Tis8/6 08:00 - 13:00 MM2001
MMU304-305
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48553,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Boris Shapiro Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 MM2001
MMU304-305
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48553,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Boris Shapiro Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
Ons9/6 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 24, 2021 
Mån14/6 08:00 - 11:00 MM1003 48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 11:00 MM1003 48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
D416, Södra huset hus D Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 11:00 MM1003 48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
Tis15/6 08:00 - 13:00 MM2001
MMU304-305
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48644,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48646,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48647,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48651,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48653,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48654,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48655,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Alan Sola Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 MM2001
MMU304-305
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48644,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48646,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48647,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48651,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48653,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48654,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48655,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Alan Sola Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
Ons16/6 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 30, 2021 
Tors29/7 13:00 - 16:00 MM1003 48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
13:00 - 16:00 MM1003 48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
13:00 - 16:00 MM1003 48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD Ugglevikssalen, Södra huset hus E Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
v 32, 2021 
Fre13/8 14:00 - 19:00 MM5016 48538,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Woosok Moon Teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 MT1011 48689,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Jan-Olov Persson Sannolikhetslära och statistik för lärare Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 MT5012 48662,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Pieter Trapman Teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 33, 2021 
Mån16/8 08:00 - 11:00 MM1003 48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 11:00 MM1003 48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD D416, Södra huset hus D Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 11:00 MM1003 48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD Ugglevikssalen, Södra huset hus E Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 11:00 MM1003 48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48553,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Boris Shapiro Algebra, problemlösning Tentamen Digital tentamen
Omtentamen
13:00 - 18:00 MM4001 48691,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML E306, Södra huset hus E Salvador Rodriguez Lopez Matematik för naturvetenskaper II - teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
13:00 - 18:00 MM7029 48702,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML E306, Södra huset hus E Jonas Bergström Teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
13:00 - 18:00 MT5002 48687,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Daniel Ahlberg Sannolikhetsteori II Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
Tis17/8 08:00 - 13:00 MM5010
MM512U
MM513U
48561,VT21,v:2103/2112,50% ING,ITD
48562,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
48625,VT21,v:2103/2112,50% ING,ITD
48626,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
48630,VT21,v:2103/2112,50% ING,ITD
48631,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Alan Sola Matematik II - Analys, del A Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
Ons18/8 08:00 - 13:00 DA3018 48695,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML E306, Södra huset hus E Lars Arvestad Teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 MM5023 48603,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD E306, Södra huset hus E Boris Shapiro Matematik III - Kombinatorik Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 MT3001 48526,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48540,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
E319, Södra huset hus E Maria Deijfen Sannolikhetsteori I, tentamen Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 MT5001 48581,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML E306, Södra huset hus E Ola G H Hössjer Teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 MT7035 48684,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML E319, Södra huset hus E Kristofer Lindensjö Försäkringsredovisning Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
Tors19/8 08:00 - 13:00 MM5012
MM508U
MM509U
48569,VT21,v:2103/2112,50% ING,ITD
48570,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
48591,VT21,v:2103/2112,50% ING,ITD
48592,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
48617,VT21,v:2103/2112,50% ING,ITD
48618,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
D416, Södra huset hus D Martin C Å Tamm Matematik II - Linjär algebra Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 MM5024 48659,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML D416, Södra huset hus D Peter LeFanu Lumsdaine Matematik III - Logik Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 MM8039 48667,VT21,v:2103/2122,25% DAG,NML D416, Södra huset hus D Pavel Kurasov Avancerad reell analys II Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 MT5009 48660,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML D416, Södra huset hus D Kristofer Lindensjö Grundläggande finansmatematik Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
Fre20/8 14:00 - 19:00 DA4001 48536,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Lars Arvestad Teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 MT5011 48661,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Mathias Millberg Lindholm Teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 MT7002 48668,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML Ugglevikssalen, Södra huset hus E Taras Bodnar Statistiska modeller Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 34, 2021 
Mån23/8 14:00 - 19:00 MT4002 48688,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML B413, Södra huset hus B Maria Deijfen Stokastiska processer och simulering I, tentamen Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
Tis24/8 14:00 - 19:00 DA4004 48704,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML D416, Södra huset hus D Sebastian Rosengren Teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 MM2001
MMU304-305
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48552,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48554,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48644,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48646,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48647,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48651,VT21,v:2103/2122,50% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48653,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
48654,VT21,v:2103/2122,100% ING,ITD
48655,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Alan Sola Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 MM2002 48556,VT21,v:2112/2122,100% DAG,NML D499, Södra huset hus D Sofia Tirabassi Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 MM5026 48701,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML D416, Södra huset hus D Jonathan Rohleder Teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
Ons25/8 08:00 - 13:00 MM5011
MM514U
MM515U
48566,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48634,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48635,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48638,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48639,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Boris Shapiro Matematik II - Analys, del B Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
Tors26/8 13:00 - 18:00 DA4003 48703,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Anders Mörtberg Teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
13:00 - 18:00 MM3001 48558,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML D416, Södra huset hus D Gregory Arone Matematiska metoder för ekonomer Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
13:00 - 18:00 MT4001 48580,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML D416, Södra huset hus D Tom Britton Statistisk analys, tentamen Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
13:00 - 18:00 MT5003 48582,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Taras Bodnar Statistisk inferensteori - tentamen Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
Fre27/8 13:00 - 18:00 MM5013 48573,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48574,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48595,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48596,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
48621,VT21,v:2112/2122,50% ING,ITD
48622,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Per Alexandersson Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.