Tid Lokal, Byggnad, Våning Kurs Kurstillfälle Delkurs Aktivitet Lärare Information Rumsplacering (tentamen)
v 48, 2021 
Tis30/11 08:00 - 13:00 B3 enskilt rum* , Södra huset hus B, Vån 3 MM5020 48762,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
48878,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
Matematik III - Abstrakt algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gregory Arone Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 B3 grupprum*, Södra huset hus B, Vån 3 MM5012
MM508U
MM509U
48761,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
48763,HT2021,v:2135/2143,50% ING,ITD
48879,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
48880,HT2021,v:2135/2143,50% ING,ITD
48883,HT2021,v:2135/2143,50% ING,ITD
Matematik II - Linjär algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sven Raum Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 D416, Södra huset hus D, Vån 4 MM5012
MM508U
MM509U
48761,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
48763,HT2021,v:2135/2143,50% ING,ITD
48879,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
48880,HT2021,v:2135/2143,50% ING,ITD
48883,HT2021,v:2135/2143,50% ING,ITD
Matematik II - Linjär algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sven Raum Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Hörsal 6, Södra huset hus C, Vån 3 MM5020 48762,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
48878,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
Matematik III - Abstrakt algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gregory Arone Papperstentamen
Omtentamen
Tors2/12 08:00 - 13:00 Ugglevikssalen, Södra huset hus E, Vån 5 MT5001 48725,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D, Vån 6 MT5001 48725,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
Omtentamen
Fre3/12 08:00 - 13:00 D499, Södra huset hus D, Vån 4 MM5014
MM5016
48870,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
OM457,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
Numerisk analys, teori
Teori
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Yishao Zhou Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Ugglevikssalen, Södra huset hus E, Vån 5 MT5003 48732,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML Statistisk inferensteori - tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Taras Bodnar Papperstentamen
Omtentamen
v 49, 2021 
Mån6/12 08:00 - 13:00 F299, Södra huset hus F, Vån 2 MM2001
MMU304-305
48551,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48553,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48644,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48651,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48653,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
08:00 - 13:00 Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D, Vån 6 MM2001
MMU304-305
48551,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48553,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48644,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48651,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48653,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
08:00 - 13:00 Ugglevikssalen, Södra huset hus E, Vån 5 MM2001
MMU304-305
48551,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48553,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48644,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48651,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48653,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
08:00 - 13:00 Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D, Vån 6 MM2001
MMU304-305
48551,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48553,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48644,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48651,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48653,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
14:00 - 17:00 Ugglevikssalen, Södra huset hus E, Vån 5 MM1003 48772,HT2021,v:2135/2202,25% ING,ITD
48774,VT2021,v:2123/2134,50% ING,ITD
Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
v 50, 2021 
Mån13/12 08:00 - 13:00 Ugglevikssalen, Södra huset hus E, Vån 5 MM7041 48821,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,NML Topologi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gregory Arone Papperstentamen
Ons15/12 08:00 - 13:00 Brunnsvikssalen, Södra huset hus A, Vån 5 MM7022 48816,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,NML Logik II Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Peter LeFanu Lumsdaine Papperstentamen
Tors16/12 08:00 - 13:00 Brunnsvikssalen, Södra huset hus A, Vån 5 DA4001 48813,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
Fre17/12 08:00 - 13:00 Brunnsvikssalen, Södra huset hus A, Vån 5 MM2001
MMU304-305
48551,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48553,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48644,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48651,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48653,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola
Martin Carl Åke Tamm
Papperstentamen
08:00 - 13:00 Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D, Vån 6 MM2001
MMU304-305
48551,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48553,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48644,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48651,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48653,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola
Martin Carl Åke Tamm
Papperstentamen
08:00 - 13:00 Ugglevikssalen, Södra huset hus E, Vån 5 MM2001
MMU304-305
48551,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48553,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48644,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48651,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48653,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola
Martin Carl Åke Tamm
Papperstentamen
v 51, 2021 
Mån20/12 13:00 - 18:00 Hörsal 8, Södra huset hus D, Vån 3 MM2002 48777,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
13:00 - 18:00 Hörsal 10, Södra huset hus E, Vån 3 MM2002 48777,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
Tis21/12 08:00 - 13:00 D416, Södra huset hus D, Vån 4 MT7041 48735,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,NML Markovprocesser Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Daniel Ahlberg Papperstentamen
Ons22/12 12:00 - 16:00 MT4007 48745,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Tentamen Erik Thorsén
Michael Karsten Höhle
v 2, 2022 
Mån10/1 08:00 - 13:00 D416, Södra huset hus D, Vån 4 MM5011
MM514U
MM515U
48766,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48767,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48876,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48891,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48892,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
Matematik II - Analys, del B Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Martin Carl Åke Tamm
Rikard Bögvad
Papperstentamen
08:00 - 13:00 D499, Södra huset hus D, Vån 4 MM5011
MM514U
MM515U
48766,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48767,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48876,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48891,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48892,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
Matematik II - Analys, del B Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Martin Carl Åke Tamm
Rikard Bögvad
Papperstentamen
08:00 - 13:00 D499, Södra huset hus D, Vån 4 MT8003 48731,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mathias Millberg Lindholm Papperstentamen
08:00 - 13:00 Hörsal 6, Södra huset hus C, Vån 3 MM2001
MMU304-305
48551,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48553,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48644,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48651,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48653,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Hörsal 6, Södra huset hus C, Vån 3 MM5011
MM514U
MM515U
48766,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48767,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48876,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48891,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48892,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
Matematik II - Analys, del B Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Martin Carl Åke Tamm
Rikard Bögvad
Papperstentamen
08:00 - 13:00 Hörsal 10, Södra huset hus E, Vån 3 MM2001
MMU304-305
48551,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48553,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48644,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48651,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48653,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Hörsal 12, Södra huset hus F, Vån 2 MT8003 48731,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mathias Millberg Lindholm Papperstentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM5011
MM514U
MM515U
48766,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48767,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48876,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48891,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48892,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
Matematik II - Analys, del B Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Martin Carl Åke Tamm
Rikard Bögvad
Papperstentamen
14:00 - 17:00 Hörsal 6, Södra huset hus C, Vån 3 MM1003 48772,HT2021,v:2135/2202,25% ING,ITD
48774,VT2021,v:2123/2134,50% ING,ITD
Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48772,HT2021,v:2135/2202,25% ING,ITD
48774,VT2021,v:2123/2134,50% ING,ITD
Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
Tis11/1 08:00 - 13:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 MT7038 48734,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Chun-Biu Li
Taras Bodnar
Papperstentamen
08:00 - 13:00 D416, Södra huset hus D, Vån 4 MM5013
MM510U
MM511U
48758,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48885,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48886,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath
Magnus Carlsson
Papperstentamen
08:00 - 13:00 D499, Södra huset hus D, Vån 4 DA5001 48847,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Josefin Ahlkrona Papperstentamen
08:00 - 13:00 E306, Södra huset hus E, Vån 3 MM5013
MM510U
MM511U
48758,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48885,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48886,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath
Magnus Carlsson
Papperstentamen
08:00 - 13:00 E319, Södra huset hus E, Vån 3 MM5013
MM510U
MM511U
48758,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48885,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48886,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath
Magnus Carlsson
Papperstentamen
08:00 - 13:00 Hörsal 10, Södra huset hus E, Vån 3 MM5023 48770,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD Matematik III - Kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sofia Tirabassi Papperstentamen
Ons12/1 08:00 - 13:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 MM7028 48819,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Optimering Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Yishao Zhou Papperstentamen
08:00 - 13:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 MT5006 48733,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Analys av kategoridata, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Ola Gerton Henrik Hössjer Papperstentamen
08:00 - 13:00 D416, Södra huset hus D, Vån 4 MT4001 48865,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Statistisk analys, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Tom Britton Papperstentamen
08:00 - 13:00 D499, Södra huset hus D, Vån 4 MT1011
MT102U
MT103U
48722,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48900,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48902,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Sannolikhetslära och statistik för lärare Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gudrun Brattström Papperstentamen
08:00 - 13:00 E306, Södra huset hus E, Vån 3 MT4001 48865,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Statistisk analys, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Tom Britton Papperstentamen
08:00 - 13:00 E306, Södra huset hus E, Vån 3 MT5006 48733,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Analys av kategoridata, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Ola Gerton Henrik Hössjer Papperstentamen
Tors13/1 08:00 - 13:00 D416, Södra huset hus D, Vån 4 MM2002 48777,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 MM5021 48769,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Matematik III - Analysens grunder Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Salvador Rodriguez Lopez Papperstentamen
08:00 - 18:00 Sal 36, Kräftriket hus 5, Vån 3 MM2001 48840,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
48841,VT2022,v:2203/2222,100% ING,ITD
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48917,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Tentamen Datalaborationstentamen
Fre14/1 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal DA2004
DA200U
DA201U
48812,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48856,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48857,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristoffer Sahlin Papperstentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal DA2005 48785,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
v 3, 2022 
Tis18/1 08:00 - 13:00 Brunnsvikssalen, Södra huset hus A, Vån 5 MM2001
MMU304-305
48551,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48553,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48644,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48651,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48653,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola
Martin Carl Åke Tamm
Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Ugglevikssalen, Södra huset hus E, Vån 5 MM2001
MMU304-305
48551,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48553,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48644,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48645,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48651,VT2021,v:2103/2122,50% ING,ITD
48653,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,NML
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola
Martin Carl Åke Tamm
Papperstentamen
Omtentamen
v 5, 2022 
Mån31/1 08:00 - 13:00 *Obestämd skrivsal MM7041 48821,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,NML Topologi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gregory Arone Papperstentamen
Omtentamen
Ons2/2 08:00 - 13:00 Brunnsvikssalen, Södra huset hus A, Vån 5 MM7022 48816,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,NML Logik II Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Peter LeFanu Lumsdaine Papperstentamen
Omtentamen
Tors3/2 08:00 - 13:00 Brunnsvikssalen, Södra huset hus A, Vån 5 DA4001 48813,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
Omtentamen
Fre4/2 08:00 - 13:00 *Obestämd skrivsal MM5023 48770,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD Matematik III - Kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sofia Tirabassi Papperstentamen
Omtentamen
v 6, 2022 
Tis8/2 08:00 - 13:00 Ugglevikssalen, Södra huset hus E, Vån 5 MT7041 48735,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,NML Markovprocesser Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Daniel Ahlberg Papperstentamen
Omtentamen
Ons9/2 12:00 - 16:00 MT4007 48745,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Omtentamen Erik Thorsén
Michael Karsten Höhle
v 7, 2022 
Mån14/2 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM5011
MM514U
MM515U
48766,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48767,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48876,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48891,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48892,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
Matematik II - Analys, del B Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Martin Carl Åke Tamm
Rikard Bögvad
Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT8003 48731,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mathias Millberg Lindholm Papperstentamen
Omtentamen
Tis15/2 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal DA5001 48847,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Josefin Ahlkrona Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM5013
MM510U
MM511U
48758,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48885,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48886,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath
Magnus Carlsson
Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT7038 48734,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Chun-Biu Li
Taras Bodnar
Papperstentamen
Omtentamen
Ons16/2 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM7028 48819,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Optimering Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Yishao Zhou Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT1011
MT102U
MT103U
48722,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48900,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48902,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Sannolikhetslära och statistik för lärare Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gudrun Brattström Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT4001 48865,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Statistisk analys, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Tom Britton Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT5006 48733,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Analys av kategoridata, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Ola Gerton Henrik Hössjer Papperstentamen
Omtentamen
Tors17/2 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM5021 48769,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Matematik III - Analysens grunder Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Salvador Rodriguez Lopez Papperstentamen
Omtentamen
Fre18/2 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal DA2004
DA200U
DA201U
48812,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48856,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48857,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristoffer Sahlin Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal DA2005 48785,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
Omtentamen
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.