Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec.  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 51, 2020 
Fre18/12 09:00 - 14:00 MM7043 48666,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Wushi Goldring Omtentamen Digital tenta
v 52, 2020 
Tis22/12 14:00 - 17:00 MT5013 48583,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Sal 36, Kräftriket hus 5 Erik Thorsén
Jan Alexandersson
Omtentamen
v 1, 2021 
Tis5/1 13:00 - 18:00 MM5013
MM510U
MM511U
48571,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48572,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48593,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48620,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
D416, Södra huset hus D Per Alexandersson Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5013
MM510U
MM511U
48571,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48572,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48593,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48620,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
D499, Södra huset hus D Per Alexandersson Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MT4001 48580,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Tom Britton Statistisk analys, tentamen Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MT4001 48580,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Ugglevikssalen, Södra huset hus E Tom Britton Statistisk analys, tentamen Tentamen Papperstentamen
Tors7/1 09:00 - 14:00 MM5016 48539,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Woosok Moon Tentamen
09:00 - 14:00 MT5014 48584,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Kristofer Lindensjö Tentamen
13:00 - 18:00 MM5011
MM514U
MM515U
48563,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48564,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48632,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48633,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48636,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48637,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Rikard Bögvad Matematik II - Analys, del B Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5011
MM514U
MM515U
48563,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48564,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48632,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48633,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48636,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48637,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Rikard Bögvad Matematik II - Analys, del B Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5021 48601,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML A5137, Södra huset hus A Alan Sola Matematik III - Analysens grunder Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5021 48601,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Alan Sola Matematik III - Analysens grunder Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM7041 48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Gregory Arone Topologi Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM7041 48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Gregory Arone Topologi Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MT7028 48523,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML A5137, Södra huset hus A Filip Lindskog Prissättning inom sakförsäkring - Teori Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MT7028 48523,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML E319, Södra huset hus E Filip Lindskog Prissättning inom sakförsäkring - Teori Tentamen Papperstentamen
Fre8/1 08:00 - 11:00 MM1003 48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Hörsal 4, Södra huset hus B Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 11:00 MM1003 48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 11:00 MM1003 48313,VT20,v:2004/2023,25% ING,ITD
48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
48543,VT21,v:2103/2122,25% ING,ITD
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
09:00 - 14:00 DA4001 48609,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Lars Arvestad Tentamen
09:00 - 14:00 MT1011 48530,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Jan-Olov Persson
Ola G H Hössjer
Tentamen
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Hörsal 2, Södra huset hus A Martin C Å Tamm Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Hörsal 4, Södra huset hus B Martin C Å Tamm Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 2, 2021 
Mån11/1 09:00 - 14:00 MM7042 48665,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Dan Petersen Tentamen
09:00 - 14:00 MT7031 48533,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Maria Deijfen
Pieter Trapman
Tom Britton
Tentamen
13:00 - 18:00 DA2004 48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML D299, Södra huset hus D Lars Arvestad Teori Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 DA2004 48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML F289, Södra huset hus F Lars Arvestad Teori Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 DA2004 48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML F389, Södra huset hus F Lars Arvestad Teori Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 DA2004 48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML F420, Södra huset hus F Lars Arvestad Teori Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 DA2005 48673,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD D289, Södra huset hus D Lars Arvestad Teori Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 DA2005 48673,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD E306, Södra huset hus E Lars Arvestad Teori Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 DA2005 48673,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD E319, Södra huset hus E Lars Arvestad Teori Tentamen Papperstentamen
Ons13/1 09:00 - 14:00 MM8040 48612,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Alan Sola Tentamen
09:00 - 14:00 MT5006 48529,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Tentamen
09:00 - 14:00 MT7038 48534,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Chun-Biu Li Tentamen
13:00 - 18:00 MM5023 48604,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Boris Shapiro Matematik III - Kombinatorik Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5023 48604,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Boris Shapiro Matematik III - Kombinatorik Tentamen Papperstentamen
Tors14/1 13:00 - 18:00 MM2002 48555,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML E319, Södra huset hus E Salvador Rodriguez Lopez Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
13:00 - 18:00 MM2002 48555,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML E487, Södra huset hus E Salvador Rodriguez Lopez Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 3, 2021 
Mån18/1 13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Håkan Granath Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 4, 2021 
Ons27/1 14:00 - 17:00 MT5013 48583,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Sal 36, Kräftriket hus 5 Erik Thorsén
Jan Alexandersson
Omtentamen
v 5, 2021 
Ons3/2 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
09:00 - 14:00 DA2004 48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Kristoffer Sahlin Omtentamen
09:00 - 14:00 DA2005 48673,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD Christian Helanow Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5016 48539,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Woosok Moon Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5022 48602,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD Oliver Leigh Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7041 48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Gregory Arone Tentamen
09:00 - 14:00 MM7042 48665,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Dan Petersen Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5006 48529,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Omtentamen
09:00 - 14:00 MT7028 48523,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Filip Lindskog Omtentamen
13:00 - 18:00 MM5013 48571,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48572,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48593,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
48620,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Per Alexandersson Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 6, 2021 
Ons10/2 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 7, 2021 
Ons17/2 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
09:00 - 14:00 DA4001 48609,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Lars Arvestad Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5021 48601,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Alan Sola Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7023 48663,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Peter LeFanu Lumsdaine Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7028 48610,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Yishao Zhou Omtentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT1011 48530,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Jan-Olov Persson
Ola G H Hössjer
Tentamen
09:00 - 14:00 MT7031 48533,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Maria Deijfen
Pieter Trapman
Tom Britton
Omtentamen
13:00 - 18:00 MT4001 48580,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML D416, Södra huset hus D Tom Britton Statistisk analys, tentamen Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 8, 2021 
Ons24/2 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
09:00 - 14:00 MM5023 48604,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Boris Shapiro Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7043 48666,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Wushi Goldring Omtentamen Digital omtentamen
09:00 - 14:00 MM8040 48612,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Alan Sola Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5014 48584,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Kristofer Lindensjö Omtentamen
09:00 - 14:00 MT7038 48534,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Chun-Biu Li Omtentamen
v 9, 2021 
Ons3/3 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 10, 2021 
Ons10/3 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 11, 2021 
Ons17/3 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 12, 2021 
Ons24/3 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 13, 2021 
Ons31/3 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 14, 2021 
Ons7/4 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 15, 2021 
Ons14/4 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 16, 2021 
Ons21/4 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 17, 2021 
Ons28/4 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 18, 2021 
Ons5/5 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 19, 2021 
Ons12/5 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 20, 2021 
Ons19/5 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 21, 2021 
Ons26/5 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 22, 2021 
Ons2/6 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 23, 2021 
Ons9/6 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 24, 2021 
Ons16/6 08:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.

   
Avbokning