Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Okt.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 40, 2020 
Ons30/9 09:00 - 16:00 MM5020 48598,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD Wushi Goldring Omtentamen Hemtentamen
13:00 - 18:00 MM1005 48599,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML D499, Södra huset hus D Lionel Lang Matematik för ekonomi och statistik Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM1005 48599,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Hörsal 10, Södra huset hus E Lionel Lang Matematik för ekonomi och statistik Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM1005 48599,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Hörsal 11, Södra huset hus F Lionel Lang Matematik för ekonomi och statistik Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM1005 48599,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Lionel Lang Matematik för ekonomi och statistik Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM1005 48599,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Lionel Lang Matematik för ekonomi och statistik Tentamen Papperstentamen
v 41, 2020 
Mån5/10 15:00 - 18:30 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
Tis6/10 15:00 - 18:30 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 42, 2020 
Tis13/10 14:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
Ons14/10 13:00 - 18:00 MM5010
MM512U
MM513U
48559,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48560,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48623,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48624,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48628,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48629,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Martin C Å Tamm Matematik II - Analys, del A Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5010
MM512U
MM513U
48559,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48560,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48623,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48624,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48628,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48629,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
D416, Södra huset hus D Martin C Å Tamm Matematik II - Analys, del A Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5010
MM512U
MM513U
48559,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48560,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48623,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48624,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48628,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48629,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
Hörsal 4, Södra huset hus B Martin C Å Tamm Matematik II - Analys, del A Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5010
MM512U
MM513U
48559,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48560,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48623,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48624,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48628,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48629,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
Hörsal 6, Södra huset hus C Martin C Å Tamm Matematik II - Analys, del A Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5010
MM512U
MM513U
48559,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48560,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48623,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48624,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48628,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48629,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
Hörsal 8, Södra huset hus D Martin C Å Tamm Matematik II - Analys, del A Tentamen Papperstentamen
v 43, 2020 
Fre23/10 09:00 - 14:00 MT5001 48581,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Tentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT7006 48532,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Mathias Millberg Lindholm Tentamen
v 44, 2020 
Mån26/10 13:00 - 18:00 MM3001 48557,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Lionel Lang Matematiska metoder för ekonomer Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM3001 48557,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Hörsal 11, Södra huset hus F Lionel Lang Matematiska metoder för ekonomer Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5012
MM508U
MM509U
48567,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48568,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48589,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48590,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48615,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48616,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Hörsal 11, Södra huset hus F Alan Sola
Yishao Zhou
Matematik II - Linjär algebra Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5012
MM508U
MM509U
48567,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48568,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48589,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48590,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48615,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48616,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Alan Sola
Yishao Zhou
Matematik II - Linjär algebra Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5012
MM508U
MM509U
48567,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48568,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48589,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48590,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48615,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48616,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Alan Sola
Yishao Zhou
Matematik II - Linjär algebra Tentamen Papperstentamen
Tis27/10 09:00 - 14:00 MM5020 48600,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Gregory Arone Tentamen
09:00 - 14:00 MT7001 48527,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48531,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Daniel Ahlberg Tentamen
13:00 - 18:00 MM5020 48600,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48709,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Hörsal 10, Södra huset hus E Gregory Arone Matematik III - Abstrakt algebra Tentamen Papperstentamen
Ons28/10 09:00 - 14:00 MT3001 48323,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Maria Deijfen Tentamen Hemtentamen
13:00 - 18:00 MM1005 48599,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Lionel Lang Matematik för ekonomi och statistik Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
13:00 - 18:00 MM1005 48599,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Lionel Lang Matematik för ekonomi och statistik Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
Tors29/10 08:00 - 11:00 MM1003 48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 11:00 MM1003 48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
Hörsal 2, Södra huset hus A Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
08:00 - 11:00 MM1003 48541,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD
48542,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD
Hörsal 6, Södra huset hus C Håkan Granath Problemlösning Tentamen Papperstentamen
09:00 - 14:00 MT5003 48582,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Taras Bodnar Tentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT7012 48522,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48528,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Mathias Millberg Lindholm Tentamen
v 46, 2020 
Tis10/11 14:00 - 19:00 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 47, 2020 
Ons18/11 13:00 - 18:00 MM5010
MM512U
MM513U
48559,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48560,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48623,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48624,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48628,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48629,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
Hörsal 8, Södra huset hus D Martin C Å Tamm Matematik II - Analys, del A Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
13:00 - 18:00 MM5010
MM512U
MM513U
48559,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48560,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48623,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48624,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48628,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48629,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Martin C Å Tamm Matematik II - Analys, del A Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
13:00 - 18:00 MM5010
MM512U
MM513U
48559,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48560,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48623,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48624,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48628,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48629,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Martin C Å Tamm Matematik II - Analys, del A Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 48, 2020 
Ons25/11 09:00 - 14:00 MM5020 48600,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Omtentamen Teacher: Gregory Arone
09:00 - 14:00 MM5020 48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Gregory Arone Omtentamen
09:00 - 14:00 MT3001 48323,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Maria Deijfen Omtentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT5001 48581,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Omtentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT7001 48527,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48531,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Daniel Ahlberg Omtentamen
13:00 - 18:00 MM5012 48567,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48568,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48589,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48590,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48615,HT20,v:2036/2045,50% ING,ITD
48616,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Alan Sola
Yishao Zhou
Matematik II - Linjär algebra Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
Tors26/11 13:00 - 18:00 MM3001 48557,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Lionel Lang Matematiska metoder för ekonomer Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 49, 2020 
Ons2/12 09:00 - 14:00 MT5003 48582,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Taras Bodnar Omtentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT7006 48532,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Mathias Millberg Lindholm Omtentamen
Fre4/12 13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Martin C Å Tamm Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Hörsal 5, Södra huset hus B Martin C Å Tamm Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Martin C Å Tamm Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Martin C Å Tamm Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Värtasalen, Biblioteket Södra huset hus D Martin C Å Tamm Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MT7012 48522,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48528,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
D499, Södra huset hus D Livförsäkringsmatematik I Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 51, 2020 
Mån14/12 13:00 - 18:00 MM2002 Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen
13:00 - 18:00 MM2002 Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen
13:00 - 18:00 MM2002 Ugglevikssalen, Södra huset hus E Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen
Fre18/12 09:00 - 14:00 MM7043 48666,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Wushi Goldring Omtentamen Digital tenta
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
D416, Södra huset hus D Håkan Granath Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Hörsal 11, Södra huset hus F Håkan Granath Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Håkan Granath Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Håkan Granath Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5022 48602,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD Hörsal 3, Södra huset hus B Oliver Leigh Matematik III - Komplex analys Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5022 48602,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD Hörsal 5, Södra huset hus B Oliver Leigh Matematik III - Komplex analys Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM7023 E319, Södra huset hus E Peter LeFanu Lumsdaine Tentamen Papperstentamen
v 52, 2020 
Tis22/12 14:00 - 17:00 MT5013 48583,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Sal 36, Kräftriket hus 5 Erik Thorsén
Jan Alexandersson
Omtentamen
v 1, 2021 
Tis5/1 13:00 - 18:00 MM5013
MM510U
MM511U
D416, Södra huset hus D Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5013
MM510U
MM511U
D499, Södra huset hus D Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MT4001 Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Statistisk analys, tentamen Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MT4001 Ugglevikssalen, Södra huset hus E Statistisk analys, tentamen Tentamen Papperstentamen
Tors7/1 09:00 - 14:00 MM5016 48539,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Woosok Moon Tentamen
09:00 - 14:00 MM5021 48601,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Alan Sola Tentamen
09:00 - 14:00 MM7041 48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Gregory Arone Tentamen
09:00 - 14:00 MT5014 48584,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Kristofer Lindensjö Tentamen
09:00 - 14:00 MT7028 48523,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Filip Lindskog Tentamen
13:00 - 18:00 MM5011
MM514U
MM515U
48563,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48564,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Laduvikssalen, Biblioteket Södra huset hus D Matematik II - Analys, del B Tentamen Papperstentamen
13:00 - 18:00 MM5011
MM514U
MM515U
48563,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48564,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Matematik II - Analys, del B Tentamen Papperstentamen
Fre8/1 09:00 - 14:00 DA4001 48609,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Lars Arvestad Tentamen
09:00 - 14:00 MM7028 48610,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Yishao Zhou Tentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT1011 48530,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Jan-Olov Persson
Ola G H Hössjer
Tentamen
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Hörsal 2, Södra huset hus A Martin C Å Tamm Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Hörsal 4, Södra huset hus B Martin C Å Tamm Algebra, problemlösning Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 2, 2021 
Mån11/1 09:00 - 14:00 MM7042 48665,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Dan Petersen Tentamen
09:00 - 14:00 MT7031 48533,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Maria Deijfen
Pieter Trapman
Tom Britton
Tentamen
Ons13/1 09:00 - 14:00 MM5023 48604,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Boris Shapiro Tentamen
09:00 - 14:00 MM8040 48612,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Alan Sola Tentamen
09:00 - 14:00 MT5006 48529,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Tentamen
09:00 - 14:00 MT7038 48534,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Chun-Biu Li Tentamen
Tors14/1 13:00 - 18:00 MM2002 48555,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Ugglevikssalen, Södra huset hus E Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 3, 2021 
Mån18/1 13:00 - 18:00 MM2001
MMU304-305
48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48439,VT20,v:2004/2023,50% ING,ITD
48467,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
48547,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48548,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48549,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48550,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48587,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48640,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48641,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48642,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
48643,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48648,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
48649,HT20,v:2036/2102,50% ING,ITD
48650,HT20,v:2036/2102,100% ING,ITD
48652,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Håkan Granath Matematisk analys, problemlösning Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 4, 2021 
Ons27/1 14:00 - 17:00 MT5013 48583,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Sal 36, Kräftriket hus 5 Erik Thorsén
Jan Alexandersson
Omtentamen
v 5, 2021 
Ons3/2 09:00 - 14:00 DA2004 48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Kristoffer Sahlin Omtentamen
09:00 - 14:00 DA2005 48673,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD Christian Helanow Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5016 48539,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Woosok Moon Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5022 48602,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD Oliver Leigh Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7041 48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Gregory Arone Tentamen
09:00 - 14:00 MM7042 48665,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Dan Petersen Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5006 48529,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Omtentamen
09:00 - 14:00 MT7028 48523,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Filip Lindskog Omtentamen
13:00 - 18:00 MM5013 48571,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48572,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen
v 7, 2021 
Ons17/2 09:00 - 14:00 DA4001 48609,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Lars Arvestad Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5021 48601,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Alan Sola Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7023 48663,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Peter LeFanu Lumsdaine Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7028 48610,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Yishao Zhou Omtentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT1011 48530,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Jan-Olov Persson
Ola G H Hössjer
Tentamen
09:00 - 14:00 MT7031 48533,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Maria Deijfen
Pieter Trapman
Tom Britton
Omtentamen
13:00 - 18:00 MT4001 48580,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML D416, Södra huset hus D Statistisk analys, tentamen Tentamen
v 8, 2021 
Ons24/2 09:00 - 14:00 MM5023 48604,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Boris Shapiro Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7043 48666,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Wushi Goldring Omtentamen Digital omtentamen
09:00 - 14:00 MM8040 48612,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Alan Sola Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5014 48584,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Kristofer Lindensjö Omtentamen
09:00 - 14:00 MT7038 48534,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Chun-Biu Li Omtentamen
13:00 - 18:00 MM5011 48563,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD
48564,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Ugglevikssalen, Södra huset hus E Matematik II - Analys, del B Tentamen
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.

   
Avbokning