Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs
Aktivitet
Lärare
Information
Rumsplacering tentamen
v 49, 2022 
Tis6/12 14:00 - 19:00 Brunnsvikssalen, Södra huset A, Vån 5 DA4005 48032,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Marc Hellmuth Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Brunnsvikssalen, Södra huset A, Vån 5 MM5012
MM508U
MM509U
48053,HT2022,v:2235/2243,50% ING,ITD
48054,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48089,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48090,HT2022,v:2235/2243,50% ING,DST
48093,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
Matematik II - Linjär algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Brunnsvikssalen, Södra huset A, Vån 5 MM7024 48965,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Linjär algebra och inlärning från stordata Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Yishao Zhou Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 DA4005 48032,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Marc Hellmuth Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 MM5012
MM508U
MM509U
48053,HT2022,v:2235/2243,50% ING,ITD
48054,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48089,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48090,HT2022,v:2235/2243,50% ING,DST
48093,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
Matematik II - Linjär algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 MM5012
MM508U
MM509U
48053,HT2022,v:2235/2243,50% ING,ITD
48054,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48089,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48090,HT2022,v:2235/2243,50% ING,DST
48093,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
Matematik II - Linjär algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
Omtentamen
Tors8/12 08:00 - 13:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 MM2001
MMU304-305
48030,HT2022,v:2235/2302,50% ING,ITD
48040,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48041,HT2022,v:2235/2302,100% ING,ITD
48108,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48109,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48110,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48111,HT2022,v:2235/2302,100% ING,DST
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48896,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48919,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48981,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
08:00 - 13:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 MM2001
MMU304-305
48030,HT2022,v:2235/2302,50% ING,ITD
48040,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48041,HT2022,v:2235/2302,100% ING,ITD
48108,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48109,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48110,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48111,HT2022,v:2235/2302,100% ING,DST
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48896,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48919,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48981,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
08:00 - 13:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 MM2001
MMU304-305
48030,HT2022,v:2235/2302,50% ING,ITD
48040,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48041,HT2022,v:2235/2302,100% ING,ITD
48108,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48109,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48110,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48111,HT2022,v:2235/2302,100% ING,DST
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48896,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48919,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48981,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
Fre9/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5001 48069,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Ola Gerton Henrik Hössjer Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7006 48975,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Sannolikhetsteori III Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mathias Millberg Lindholm Papperstentamen
Omtentamen
v 50, 2022 
Mån12/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM3001 48043,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Matematiska metoder för ekonomer Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sofia Tirabassi Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7001 48974,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48987,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
Sannolikhetsteori III Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Daniel Ahlberg Papperstentamen
Omtentamen
Ons14/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT3001 48066,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Sannolikhetsteori I - kurs inom VAL-projektet, tentamen
Sannolikhetsteori I, tentamen
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Maria Deijfen Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5003 48017,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Statistisk inferensteori - tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Taras Bodnar Papperstentamen
Omtentamen
Tors15/12 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM7052 48080,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Topologi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alexander Berglund Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA4001 48020,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7012 48958,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Livförsäkringsmatematik I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mathias Millberg Lindholm Papperstentamen
Omtentamen
Fre16/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48030,HT2022,v:2235/2302,50% ING,ITD
48040,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48041,HT2022,v:2235/2302,100% ING,ITD
48108,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48109,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48110,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48111,HT2022,v:2235/2302,100% ING,DST
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48896,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48919,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48981,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
v 51, 2022 
Mån19/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2002 48031,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,NML Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2002 48119,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7043 48969,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Galoisteori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Wushi Goldring Papperstentamen
v 1, 2023 
Tis3/1 14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48027,HT2022,v:2235/2302,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Marcus Högås Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5011
MM514U
MM515U
48049,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48050,HT2022,v:2244/2302,50% ING,ITD
48104,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48105,HT2022,v:2244/2302,50% ING,DST
48106,HT2022,v:2244/2302,50% ING,DST
Matematik II - Analys, del B Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7022 48964,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Logik II Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Peter LeFanu Lumsdaine Papperstentamen
Ons4/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM8043 48971,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Reduktiva algebraiska grupper Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Wushi Goldring Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7028 48959,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Prissättning inom sakförsäkring - Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Filip Lindskog Papperstentamen
Tors5/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5013
MM510U
MM511U
48057,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,ITD
48095,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,DST
48096,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,DST
Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Samuel Lundqvist Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5023 48016,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,ITD Matematik III - Kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sofia Tirabassi Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7042 48968,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Kommutativ algebra och algebraisk geometri Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Dan Petersen Papperstentamen
14:00 - 19:00 *Obestämd skrivsal MT4007 48068,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Michael Karsten Höhle Digital salstentamen
v 2, 2023 
Mån9/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48030,HT2022,v:2235/2302,50% ING,ITD
48040,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48041,HT2022,v:2235/2302,100% ING,ITD
48108,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48109,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48110,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48111,HT2022,v:2235/2302,100% ING,DST
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48896,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48919,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48981,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5021 48014,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Matematik III - Analysens grunder Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Markus Hausmann Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT1011
MT102U
MT103U
48065,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48115,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48116,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
Sannolikhetslära och statistik för lärare Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gudrun Brattström Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT4001 48067,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Statistisk analys, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Tom Britton Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7038 48976,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Chun-Biu Li Papperstentamen
Tis10/1 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT7043 48978,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML BM och SDE Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7028 48966,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Optimering Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Yishao Zhou Papperstentamen
Tors12/1 08:00 - 12:00 Obestämd skrivsal DA2004
DA200U
DA201U
48010,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48085,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48087,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Anders Mörtberg
Lars Arvestad
Papperstentamen
08:00 - 12:00 Obestämd skrivsal DA2005
DA200U
DA201U
48019,HT2022,v:2244/2302,50% ING,ITD
48085,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48087,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Evan Cavallo
Lars Arvestad
Papperstentamen
Fre13/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2004 48145,HT2022,v:2244/2302,100% DAG,NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5006 48018,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Analys av kategoridata, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Ola Gerton Henrik Hössjer Papperstentamen
v 3, 2023 
Mån16/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 1 MT8003 48731,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mathias Millberg Lindholm Papperstentamen
Ons18/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 1 BÅ0100 47616,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,ITD Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Marcus Högås Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 1 MM2001
MMU304-305
48030,HT2022,v:2235/2302,50% ING,ITD
48040,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48041,HT2022,v:2235/2302,100% ING,ITD
48108,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48109,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48110,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48111,HT2022,v:2235/2302,100% ING,DST
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48919,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48981,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
Omtentamen
Tors19/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 2 DA4001 48020,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 2 MM2002 48031,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,NML Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
Omtentamen
v 4, 2023 
Tis24/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 1 MM7052 48080,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Topologi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alexander Berglund Papperstentamen
Omtentamen
v 5, 2023 
Mån30/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7043 48969,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Galoisteori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Wushi Goldring Papperstentamen
Omtentamen
Ons1/2 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7022 48964,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Logik II Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Peter LeFanu Lumsdaine Papperstentamen
Omtentamen
v 6, 2023 
Ons8/2 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5013
MM510U
MM511U
48057,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,ITD
48095,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,DST
48096,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,DST
Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Samuel Lundqvist Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5023 48016,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,ITD Matematik III - Kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sofia Tirabassi Papperstentamen
Omtentamen
v 7, 2023 
Mån13/2 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal DA2004 48010,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristoffer Sahlin
Lars Arvestad
Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal DA2005 48019,HT2022,v:2244/2302,50% ING,ITD Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Evan Cavallo
Lars Arvestad
Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5011
MM514U
MM515U
48049,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48050,HT2022,v:2244/2302,50% ING,ITD
48104,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48105,HT2022,v:2244/2302,50% ING,DST
48106,HT2022,v:2244/2302,50% ING,DST
Matematik II - Analys, del B Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7042 48968,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Kommutativ algebra och algebraisk geometri Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Dan Petersen Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7038 48976,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Chun-Biu Li Papperstentamen
Omtentamen
Ons15/2 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM8043 48971,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Reduktiva algebraiska grupper Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Wushi Goldring Papperstentamen
Omtentamen
Tors16/2 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5021 48014,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Matematik III - Analysens grunder Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Salvador Rodriguez Lopez Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT4001 48067,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Statistisk analys, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Tom Britton Papperstentamen
Omtentamen
Fre17/2 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7028 48966,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Optimering Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Yishao Zhou Papperstentamen
Omtentamen
v 8, 2023 
Mån20/2 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM2004 48145,HT2022,v:2244/2302,100% DAG,NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 *Obestämd skrivsal MT4007 48068,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Michael Karsten Höhle Digital salstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT1011
MT102U
MT103U
48065,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48116,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
Sannolikhetslära och statistik för lärare Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gudrun Brattström Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7043 48978,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML BM och SDE Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
Omtentamen
Tors23/2 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT5006 48018,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Analys av kategoridata, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Ola Gerton Henrik Hössjer Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT7017 48006,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Försäkringsjuridik för aktuarier I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Johan Sandstedt Papperstentamen
Fre24/2 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT7028 48959,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Prissättning inom sakförsäkring - Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Filip Lindskog Papperstentamen
Omtentamen
v 9, 2023 
Mån27/2 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 1 MM5010
MM512U
MM513U
48044,VT2023,v:2303/2312,50% ING,ITD
48045,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48099,VT2023,v:2303/2312,50% ING,DST
48100,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48103,VT2023,v:2303/2312,50% ING,DST
Matematik II - Analys, del A Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola Papperstentamen
Ons1/3 14:00 - 15:45 **Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48037,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48038,VT2023,v:2303/2322,100% ING,ITD
48039,VT2023,v:2303/2322,50% ING,ITD
48112,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
48113,VT2023,v:2303/2322,100% ING,DST
48114,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48143,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Digital salstentamen
Fre3/3 14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48028,VT2023,v:2303/2322,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Marcus Högås Papperstentamen
v 10, 2023 
Ons8/3 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal BÅ0100 47616,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,ITD Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Marcus Högås Papperstentamen
14:00 - 18:00 Obestämd skrivsal DA2004
DA200U
DA201U
48086,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48088,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48120,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
14:00 - 18:00 Obestämd skrivsal DA2005 48075,VT2023,v:2303/2312,50% ING,ITD Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Evan Cavallo
Lars Arvestad
Papperstentamen
Fre10/3 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7037 48008,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Chun-Biu Li
Joanna Tyrcha
Papperstentamen
v 11, 2023 
Mån13/3 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM3001 48042,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Matematiska metoder för ekonomer Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sofia Tirabassi Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT4002 48132,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Stokastiska processer och simulering I, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Maria Deijfen Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7042 48009,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Chun-Biu Li Papperstentamen
Tis14/3 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA4003 48122,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Anders Mörtberg Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA7065 48992,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Marc Hellmuth Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5012
MM508U
MM509U
48051,VT2023,v:2303/2312,50% ING,ITD
48052,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48091,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48092,VT2023,v:2303/2312,50% ING,DST
48094,VT2023,v:2303/2312,50% ING,DST
Matematik II - Linjär algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7029 48001,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonas Bergström Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7027 48007,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Filip Lindskog Papperstentamen
Ons15/3 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5020 48127,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Matematik III - Abstrakt algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gregory Arone Papperstentamen
Fre17/3 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7027 48072,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Matematik III - Abstrakt algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Yishao Zhou Papperstentamen
v 14, 2023 
Ons5/4 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT7017 48006,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Försäkringsjuridik för aktuarier I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Johan Sandstedt Papperstentamen
Omtentamen
v 15, 2023 
Tors13/4 14:00 - 18:00 Obestämd skrivsal DA2004
DA200U
DA201U
48086,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48088,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48120,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 18:00 Obestämd skrivsal DA2005 48075,VT2023,v:2303/2312,50% ING,ITD Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Evan Cavallo
Lars Arvestad
Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48028,VT2023,v:2303/2322,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Per Alexandersson Papperstentamen
v 16, 2023 
Mån17/4 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM3001 48042,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Matematiska metoder för ekonomer Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sofia Tirabassi Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT4002 48132,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Stokastiska processer och simulering I, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Maria Deijfen Papperstentamen
Omtentamen
Ons19/4 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5010
MM512U
MM513U
48044,VT2023,v:2303/2312,50% ING,ITD
48045,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48099,VT2023,v:2303/2312,50% ING,DST
48100,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48103,VT2023,v:2303/2312,50% ING,DST
Matematik II - Analys, del A Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5020 48127,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Matematik III - Abstrakt algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gregory Arone Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7027 48007,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Filip Lindskog Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 15:45 *Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48037,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48038,VT2023,v:2303/2322,100% ING,ITD
48039,VT2023,v:2303/2322,50% ING,ITD
48112,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
48113,VT2023,v:2303/2322,100% ING,DST
48114,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48143,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Digital salstentamen
Fre21/4 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7029 48001,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonas Bergström Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7037 48008,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Chun-Biu Li
Joanna Tyrcha
Papperstentamen
Omtentamen
v 17, 2023 
Mån24/4 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA4003 48122,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Anders Mörtberg Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7027 48072,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Matematik III - Abstrakt algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Yishao Zhou Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7042 48009,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Chun-Biu Li Papperstentamen
Omtentamen
Tis25/4 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA7065 48992,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Marc Hellmuth Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5012
MM508U
MM509U
48051,VT2023,v:2303/2312,50% ING,ITD
48052,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48091,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48092,VT2023,v:2303/2312,50% ING,DST
48094,VT2023,v:2303/2312,50% ING,DST
Matematik II - Linjär algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
Omtentamen
Ons26/4 08:00 - 11:30 *Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48037,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48038,VT2023,v:2303/2322,100% ING,ITD
48039,VT2023,v:2303/2322,50% ING,ITD
48112,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
48113,VT2023,v:2303/2322,100% ING,DST
48114,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48143,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Digital salstentamen
Omtentamen
v 18, 2023 
Ons3/5 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal BÅ0100 47616,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,ITD Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Marcus Högås Papperstentamen
Omtentamen
Tors4/5 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM4001 48124,VT2023,v:2303/2322,50% DAG,NML Matematik för naturvetenskaper II - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
v 19, 2023 
Ons10/5 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48037,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48038,VT2023,v:2303/2322,100% ING,ITD
48039,VT2023,v:2303/2322,50% ING,ITD
48112,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
48113,VT2023,v:2303/2322,100% ING,DST
48114,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48143,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
Tors11/5 14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48028,VT2023,v:2303/2322,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Per Alexandersson Papperstentamen
v 20, 2023 
Ons17/5 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48037,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48038,VT2023,v:2303/2322,100% ING,ITD
48039,VT2023,v:2303/2322,50% ING,ITD
48112,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
48113,VT2023,v:2303/2322,100% ING,DST
48114,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48143,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5013
MM510U
MM511U
48055,VT2023,v:2312/2322,50% ING,ITD
48056,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
48097,VT2023,v:2312/2322,50% ING,DST
48117,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
48138,VT2023,v:2312/2322,50% ING,DST
Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Samuel Lundqvist Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM8044 48148,VT2023,v:2303/2322,25% DAG,NML Avancerad reell analys II Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Annemarie Luger Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5009 48137,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Grundläggande finansmatematik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7002 48005,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Taras Bodnar Papperstentamen
v 21, 2023 
Tis23/5 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5024 48128,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Matematik III - Logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sofia Tirabassi Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT3004 48131,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Nationalekonomi för matematiker Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7016 48993,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Nationalekonomi för aktuarier Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
Ons24/5 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA4004 48123,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
48147,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Chun-Biu Li Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5026 48129,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Markus Hausmann Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5011 48135,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mathias Millberg Lindholm Papperstentamen
Tors25/5 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5011
MM514U
MM515U
48048,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,ITD
48107,VT2023,v:2312/2322,50% ING,DST
48139,VT2023,v:2312/2322,50% ING,DST
Matematik II - Analys, del B Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM8036 48003,VT2023,v:2303/2322,25% DAG,NML Typteori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Peter LeFanu Lumsdaine Papperstentamen
Fre26/5 14:00 - 19:00 *Obestämd skrivsal MT5002 48133,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Sannolikhetsteori II Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Daniel Ahlberg Papperstentamen
v 22, 2023 
Mån29/5 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal DA3018 48121,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
Tis30/5 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5016 48126,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Numerisk analys, teori
Teori
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Josefin Ahlkrona Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5012 48136,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 15:45 *Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48037,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48038,VT2023,v:2303/2322,100% ING,ITD
48039,VT2023,v:2303/2322,50% ING,ITD
48112,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
48113,VT2023,v:2303/2322,100% ING,DST
48114,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48143,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Digital salstentamen
v 23, 2023 
Fre9/6 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal BÅ0100 47616,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,ITD Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Marcus Högås Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48028,VT2023,v:2303/2322,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Per Alexandersson Papperstentamen
v 24, 2023 
Mån12/6 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48037,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48038,VT2023,v:2303/2322,100% ING,ITD
48039,VT2023,v:2303/2322,50% ING,ITD
48112,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
48113,VT2023,v:2303/2322,100% ING,DST
48114,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48143,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
Omtentamen
Ons14/6 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal BÅ0100 47616,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,ITD Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Marcus Högås Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48037,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48038,VT2023,v:2303/2322,100% ING,ITD
48039,VT2023,v:2303/2322,50% ING,ITD
48112,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
48113,VT2023,v:2303/2322,100% ING,DST
48114,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48143,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
Omtentamen
v 25, 2023 
Tis20/6 08:00 - 11:30 *Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48037,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48038,VT2023,v:2303/2322,100% ING,ITD
48039,VT2023,v:2303/2322,50% ING,ITD
48112,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
48113,VT2023,v:2303/2322,100% ING,DST
48114,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48143,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Digital salstentamen
Omtentamen
14:00 - 15:45 *Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48037,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48038,VT2023,v:2303/2322,100% ING,ITD
48039,VT2023,v:2303/2322,50% ING,ITD
48112,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
48113,VT2023,v:2303/2322,100% ING,DST
48114,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48143,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Digital salstentamen
Omtentamen
v 26, 2023 
Tors29/6 09:00 - 12:00 Obestämd skrivsal MM1003 48028,VT2023,v:2303/2322,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Per Alexandersson Papperstentamen
v 31, 2023 
Tors3/8 14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48028,VT2023,v:2303/2322,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Per Alexandersson Papperstentamen
v 32, 2023 
Ons9/8 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA4001 48020,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48028,VT2023,v:2303/2322,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Per Alexandersson Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5013
MM510U
MM511U
48055,VT2023,v:2312/2322,50% ING,ITD
48056,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
48097,VT2023,v:2312/2322,50% ING,DST
48117,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
48138,VT2023,v:2312/2322,50% ING,DST
Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Samuel Lundqvist Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5021 48014,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Matematik III - Analysens grunder Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Salvador Rodriguez Lopez Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5024 48128,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Matematik III - Logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sofia Tirabassi Papperstentamen
Omtentamen
Tors10/8 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48037,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48038,VT2023,v:2303/2322,100% ING,ITD
48039,VT2023,v:2303/2322,50% ING,ITD
48108,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48109,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48110,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48111,HT2022,v:2235/2302,100% ING,DST
48112,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
48113,VT2023,v:2303/2322,100% ING,DST
48114,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48143,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM4001 48124,VT2023,v:2303/2322,50% DAG,NML Matematik för naturvetenskaper II - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
Omtentamen
v 33, 2023 
Mån14/8 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA4003 48122,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Anders Mörtberg Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5011
MM514U
MM515U
48048,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,ITD
48107,VT2023,v:2312/2322,50% ING,DST
48139,VT2023,v:2312/2322,50% ING,DST
Matematik II - Analys, del B Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5020 48127,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Matematik III - Abstrakt algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gregory Arone Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5011 48135,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mathias Millberg Lindholm Papperstentamen
Omtentamen
Tis15/8 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA3018 48121,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48037,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48038,VT2023,v:2303/2322,100% ING,ITD
48039,VT2023,v:2303/2322,50% ING,ITD
48108,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48109,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48110,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48111,HT2022,v:2235/2302,100% ING,DST
48112,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
48113,VT2023,v:2303/2322,100% ING,DST
48114,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
48143,VT2023,v:2303/2322,50% ING,DST
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2002 48031,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,NML
48119,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
48982,HT2022,v:2239/2243,100% DAG,NML
48983,HT2022,v:2235/2239,100% DAG,NML
Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM3001 48042,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48043,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
Matematiska metoder för ekonomer Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sofia Tirabassi Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5012 48136,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Ola Gerton Henrik Hössjer Papperstentamen
Omtentamen
Tors17/8 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT7002 48005,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Taras Bodnar Papperstentamen
Omtentamen
Fre18/8 08:00 - 11:00 Obestämd skrivsal MM1003 48028,VT2023,v:2303/2322,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Per Alexandersson Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5002 48133,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Sannolikhetsteori II Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Daniel Ahlberg Papperstentamen
Omtentamen
v 34, 2023 
Mån21/8 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM8044 48148,VT2023,v:2303/2322,25% DAG,NML Avancerad reell analys II Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Annemarie Luger Papperstentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT3004 48131,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Nationalekonomi för matematiker Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT7016 48993,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Nationalekonomi för aktuarier Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
Omtentamen
Tis22/8 14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal DA2004
DA200U
DA201U
48010,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48085,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48086,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48087,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48088,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48120,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal DA2005 48019,HT2022,v:2244/2302,50% ING,ITD
48075,VT2023,v:2303/2312,50% ING,ITD
Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Evan Cavallo
Lars Arvestad
Papperstentamen
Omtentamen
Ons23/8 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal DA7065 48992,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Marc Hellmuth Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM5010
MM512U
MM513U
48044,VT2023,v:2303/2312,50% ING,ITD
48045,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48046,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48047,HT2022,v:2235/2243,50% ING,ITD
48098,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48099,VT2023,v:2303/2312,50% ING,DST
48100,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48101,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48102,HT2022,v:2235/2243,50% ING,DST
48103,VT2023,v:2303/2312,50% ING,DST
Matematik II - Analys, del A Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola Papperstentamen
Omtentamen
Tors24/8 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5016 48126,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Numerisk analys, teori
Teori
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Josefin Ahlkrona Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM8036 48003,VT2023,v:2303/2322,25% DAG,NML Typteori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Peter LeFanu Lumsdaine Papperstentamen
Omtentamen
Fre25/8 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA4004 48123,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
48147,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Chun-Biu Li Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5012
MM508U
MM509U
48051,VT2023,v:2303/2312,50% ING,ITD
48052,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48053,HT2022,v:2235/2243,50% ING,ITD
48054,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48089,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48090,HT2022,v:2235/2243,50% ING,DST
48091,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
48092,VT2023,v:2303/2312,50% ING,DST
48093,HT2022,v:2235/2302,50% ING,DST
48094,VT2023,v:2303/2312,50% ING,DST
Matematik II - Linjär algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Olof Sisask Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5026 48129,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Markus Hausmann Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5009 48137,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML Grundläggande finansmatematik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
Omtentamen
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.