Allmänt om schemat

• Observera att schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid Lokal, Byggnad, Våning Kurs Kurstillfälle Delkurs Aktivitet Lärare Information Rumsplacering för tentamen
v 21, 2022 
Tis24/5 08:00 - 13:00 B3 grupprum, Södra huset hus B, Vån 3 MT5009 48739,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Grundläggande finansmatematik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
08:00 - 13:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 MM5026 48828,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
08:00 - 13:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 MT5009 48739,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Grundläggande finansmatematik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
Ons25/5 08:00 - 13:00 B3 enskilt rum, Södra huset hus B, Vån 3 MT1011
MT102U
MT103U
48723,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
48901,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
48920,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
Sannolikhetslära och statistik för lärare Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jan Olov Persson Papperstentamen
08:00 - 13:00 B3 grupprum, Södra huset hus B, Vån 3 MT1011
MT102U
MT103U
48723,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
48901,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
48920,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
Sannolikhetslära och statistik för lärare Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jan Olov Persson Papperstentamen
08:00 - 13:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 MT1011
MT102U
MT103U
48723,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
48901,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
48920,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
Sannolikhetslära och statistik för lärare Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jan Olov Persson Papperstentamen
09:00 - 14:00 MT7002 48929,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD Tentamen Taras Bodnar
v 22, 2022 
Mån30/5 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA3018 48861,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7048 48925,VT2022,v:2203/2222,25% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Peter LeFanu Lumsdaine Papperstentamen
Tis31/5 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM5013
MM510U
MM511U
48759,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD
48760,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
48887,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD
48908,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
48909,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD
Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Magnus Carlsson
Per Alexandersson
Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5024 48827,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Matematik III - Logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sofia Tirabassi Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5011 48740,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mathias Millberg Lindholm Papperstentamen
Ons1/6 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5012 48741,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Matteo Sfragara
Ola Gerton Henrik Hössjer
Papperstentamen
Tors2/6 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5002 48726,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Daniel Ahlberg Papperstentamen
Sön5/6 09:00 - 14:00 Obestämd skrivsal 1 MM5011
MM514U
MM515U
48768,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD
48913,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD
48914,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD
Matematik II - Analys, del B Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Martin Carl Åke Tamm
Rikard Bögvad
Papperstentamen
v 23, 2022 
Tors9/6 08:00 - 12:00 Obestämd skrivsal BÅ0002 47497,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,ITD Matematik 4a Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Rikard Bögvad Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48840,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
48841,VT2022,v:2203/2222,100% ING,ITD
48896,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48917,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
48918,VT2022,v:2203/2222,100% ING,ITD
48919,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
Omtentamen
v 24, 2022 
Tis14/6 08:00 - 12:00 Obestämd skrivsal BÅ0002 47497,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,ITD Matematik 4b Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Rikard Bögvad Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48840,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
48841,VT2022,v:2203/2222,100% ING,ITD
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48896,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48917,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
48918,VT2022,v:2203/2222,100% ING,ITD
48919,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola
Martin Carl Åke Tamm
Papperstentamen
Omtentamen
Fre17/6 14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48773,VT2022,v:2203/2222,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
v 27, 2022 
Tors7/7 09:00 - 12:00 Obestämd skrivsal MM1003 48773,VT2022,v:2203/2222,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
v 30, 2022 
Tis26/7 09:00 - 12:00 Obestämd skrivsal MM1003 48773,VT2022,v:2203/2222,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
v 32, 2022 
Tis9/8 08:00 - 11:00 Obestämd skrivsal MM1003 48773,VT2022,v:2203/2222,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM5021 48013,VT2022,v:2223/2234,50% DAG,ITD
48769,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Matematik III - Analysens grunder Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Salvador Rodriguez Lopez Papperstentamen
Ons10/8 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48840,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
48841,VT2022,v:2203/2222,100% ING,ITD
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48896,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48917,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
48918,VT2022,v:2203/2222,100% ING,ITD
48919,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2002 48777,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5014
MM5016
48871,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Numerisk analys, teori
Teori
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Josefin Ahlkrona Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7048 48925,VT2022,v:2203/2222,25% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Peter LeFanu Lumsdaine Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5012 48741,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Matteo Sfragara
Ola Gerton Henrik Hössjer
Papperstentamen
Omtentamen
Tors11/8 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM4001 48778,VT2022,v:2203/2222,50% DAG,NML Matematik för naturvetenskaper II - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM5013
MM510U
MM511U
48758,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48759,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD
48760,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
48887,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD
48908,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
48909,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD
Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Magnus Carlsson
Per Alexandersson
Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM5024 48827,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Matematik III - Logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sofia Tirabassi Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM7050 48927,VT2022,v:2203/2222,25% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Wushi Goldring Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT5001 48725,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT5002 48726,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Daniel Ahlberg Papperstentamen
Omtentamen
Fre12/8 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5010
MM512U
MM513U
48852,VT2022,v:2203/2212,50% DAG,NML
48853,VT2022,v:2203/2212,50% ING,ITD
48872,HT2021,v:2135/2143,50% ING,ITD
48873,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
48910,VT2022,v:2203/2212,50% DAG,NML
48911,VT2022,v:2203/2212,50% ING,ITD
48912,VT2022,v:2203/2212,50% ING,ITD
Matematik II - Analys, del A Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Martin Carl Åke Tamm Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5020 48022,VT2022,v:2223/2234,50% DAG,ITD
48762,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
48878,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
Matematik III - Abstrakt algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gregory Arone Papperstentamen
v 33, 2022 
Mån15/8 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48840,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
48841,VT2022,v:2203/2222,100% ING,ITD
48842,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48844,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48845,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48846,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48895,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48896,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48897,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
48898,HT2021,v:2135/2202,100% ING,ITD
48899,HT2021,v:2135/2202,50% ING,ITD
48917,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
48918,VT2022,v:2203/2222,100% ING,ITD
48919,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alan Sola
Martin Carl Åke Tamm
Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM3001 48850,VT2022,v:2203/2212,50% DAG,NML
48851,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
Matematiska metoder för ekonomer Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jacob Gregory Muller
Sofia Tirabassi
Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT5003 48732,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML Statistisk inferensteori - tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Taras Bodnar Papperstentamen
Omtentamen
Tis16/8 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal DA4001 48813,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 11:00 Obestämd skrivsal MM1003 48773,VT2022,v:2203/2222,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
09:00 - 14:00 MT7002 48929,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD Omtentamen Taras Bodnar
Ons17/8 08:00 - 12:00 Obestämd skrivsal BÅ0002 47497,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,ITD Matematik 4b Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Rikard Bögvad Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA3018 48861,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA4003 48863,VT2022,v:2203/2212,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Anders Mörtberg Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5009 48739,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Grundläggande finansmatematik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
Omtentamen
Tors18/8 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5012
MM508U
MM509U
48761,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
48763,HT2021,v:2135/2143,50% ING,ITD
48764,VT2022,v:2203/2212,50% DAG,NML
48765,VT2022,v:2203/2212,50% ING,ITD
48881,VT2022,v:2203/2212,50% ING,ITD
48882,VT2022,v:2203/2212,50% DAG,NML
48884,VT2022,v:2203/2212,50% ING,ITD
Matematik II - Linjär algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sven Raum Papperstentamen
Omtentamen
Fre19/8 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT3001
MT401U
48746,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
48932,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
Sannolikhetsteori I - kurs inom VAL-projektet, tentamen
Sannolikhetsteori I, tentamen
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Maria Deijfen Papperstentamen
Omtentamen
v 34, 2022 
Mån22/8 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM7025 48875,VT2022,v:2203/2222,25% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Samuel Lundqvist Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT1011
MT102U
MT103U
48722,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48723,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
48901,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
48920,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
Sannolikhetslära och statistik för lärare Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jan Olov Persson Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT4002 48724,VT2022,v:2203/2212,50% DAG,NML Stokastiska processer och simulering I, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Maria Deijfen Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT5011 48740,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mathias Millberg Lindholm Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT7035 48730,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Försäkringsredovisning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Kristofer Lindensjö Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA2004
DA200U
DA201U
48812,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48856,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48857,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48858,VT2022,v:2203/2212,50% DAG,NML
48860,VT2022,v:2203/2212,50% DAG,NML
48905,VT2022,v:2203/2212,50% DAG,NML
OM129,VT2022,v:2207/2212,50% DAG,NML
OM720,HT2021,v:2144/2150,50% DAG,NML
Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Anders Mörtberg Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA2005 48011,VT2022,v:2223/2234,50% ING,ITD
48785,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48786,VT2022,v:2203/2212,50% ING,ITD
Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lars Arvestad Papperstentamen
Tis23/8 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT4001 48865,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Statistisk analys, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Tom Britton Papperstentamen
Omtentamen
Ons24/8 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5011
MM514U
MM515U
48766,HT2021,v:2144/2202,50% ING,ITD
48767,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
48768,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD
48913,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD
48914,VT2022,v:2212/2222,50% ING,ITD
Matematik II - Analys, del B Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Martin Carl Åke Tamm
Rikard Bögvad
Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5026 48828,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonathan Rohleder Papperstentamen
Omtentamen
Fre26/8 14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48773,VT2022,v:2203/2222,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
v 39, 2022 
Ons28/9 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM1005 48012,HT2022,v:2235/2239,100% DAG,NML Matematik för ekonomi och statistik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 40, 2022 
Mån3/10 14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48027,HT2022,v:2235/2302,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
Ons5/10 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA2004
DA200U
DA201U
48860,VT2022,v:2203/2212,50% DAG,NML
OM129,VT2022,v:2207/2212,50% DAG,NML
Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Anders Mörtberg
Kristoffer Sahlin
Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA2005 48011,VT2022,v:2223/2234,50% ING,ITD
48786,VT2022,v:2203/2212,50% ING,ITD
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 41, 2022 
Ons12/10 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5020 48022,VT2022,v:2223/2234,50% DAG,ITD Matematik III - Abstrakt algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gregory Arone Papperstentamen
Omtentamen
Tors13/10 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5010
MM512U
MM513U
48046,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48047,HT2022,v:2235/2243,50% ING,ITD
Matematik II - Analys, del A Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 42, 2022 
Ons19/10 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5021 48013,VT2022,v:2223/2234,50% DAG,ITD Matematik III - Analysens grunder Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Salvador Rodriguez Lopez Papperstentamen
Omtentamen
Tors20/10 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA4005 48032,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5001 48069,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 43, 2022 
Mån24/10 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM3001 48043,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Matematiska metoder för ekonomer Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MT7001 48974,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48987,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
Sannolikhetsteori III Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5022 48015,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Matematik III - Komplex analys Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5003 48017,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Statistisk inferensteori - tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Tis25/10 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5012
MM508U
MM509U
48053,HT2022,v:2235/2243,50% ING,ITD
48054,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
Matematik II - Linjär algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7024 48965,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Linjär algebra och inlärning från stordata Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7012 48958,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Livförsäkringsmatematik I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Ons26/10 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2002 Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT3001
MT401U
48066,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Sannolikhetsteori I - kurs inom VAL-projektet, tentamen
Sannolikhetsteori I, tentamen
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7006 48975,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Sannolikhetsteori III Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 44, 2022 
Tis1/11 14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48027,HT2022,v:2235/2302,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
v 45, 2022 
Ons9/11 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM1005 48012,HT2022,v:2235/2239,100% DAG,NML Matematik för ekonomi och statistik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
v 46, 2022 
Tors17/11 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal BÅ0100 47616,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,ITD Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 47, 2022 
Tors24/11 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5010
MM512U
MM513U
48046,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48047,HT2022,v:2235/2243,50% ING,ITD
Matematik II - Analys, del A Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
v 49, 2022 
Mån5/12 08:00 - 11:00 Obestämd skrivsal MM1003 48027,HT2022,v:2235/2302,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM5022 48015,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Matematik III - Komplex analys Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
Tis6/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA4005 48032,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5012
MM508U
MM509U
48053,HT2022,v:2235/2243,50% ING,ITD
48054,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
Matematik II - Linjär algebra Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7024 48965,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Linjär algebra och inlärning från stordata Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
Tors8/12 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48030,HT2022,v:2235/2302,50% ING,ITD
48040,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48041,HT2022,v:2235/2302,100% ING,ITD
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48981,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
Fre9/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5001 48069,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7006 48975,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Sannolikhetsteori III Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
v 50, 2022 
Mån12/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM3001 48043,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Matematiska metoder för ekonomer Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7052 48080,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Topologi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7001 48974,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
48987,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML
Sannolikhetsteori III Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
Tis13/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7040 48977,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Nätverk och epidemier Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Ons14/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7022 48964,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Logik II Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT3001
MT401U
48066,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Sannolikhetsteori I - kurs inom VAL-projektet, tentamen
Sannolikhetsteori I, tentamen
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5003 48017,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Statistisk inferensteori - tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
Tors15/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA4001 48020,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7032 48081,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Spektralgeometri för grafer Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7012 48958,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Livförsäkringsmatematik I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
Fre16/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48030,HT2022,v:2235/2302,50% ING,ITD
48040,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48041,HT2022,v:2235/2302,100% ING,ITD
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48981,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 51, 2022 
Mån19/12 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2002 48031,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,NML Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2002 Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7043 48969,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Galoisteori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 1, 2023 
Tis3/1 14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal MM1003 48027,HT2022,v:2235/2302,25% ING,ITD Problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5011
MM514U
MM515U
48049,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
48050,HT2022,v:2244/2302,50% ING,ITD
Matematik II - Analys, del B Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Ons4/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7028 48959,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Prissättning inom sakförsäkring - Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Tors5/1 14:00 - 19:00 *Obestämd skrivsal MT4007 48068,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Digital salstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5013
MM510U
MM511U
48057,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,ITD Matematik II - Algebra och kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5023 48016,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,ITD Matematik III - Kombinatorik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7042 48968,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Kommutativ algebra och algebraisk geometri Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM8043 48971,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Reduktiva algebraiska grupper Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 2, 2023 
Mån9/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM2001
MMU304-305
48030,HT2022,v:2235/2302,50% ING,ITD
48040,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48041,HT2022,v:2235/2302,100% ING,ITD
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48981,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Algebra, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Granath Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM5021 48014,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Matematik III - Analysens grunder Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT1011
MT102U
MT103U
48065,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Sannolikhetslära och statistik för lärare Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT4001 48067,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Statistisk analys, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7038 48976,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Tis10/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7028 48966,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Optimering Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT7043 48978,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML BM och SDE Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Tors12/1 08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal DA2004 48010,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
08:00 - 13:00 Obestämd skrivsal DA2005 48019,HT2022,v:2244/2302,50% ING,ITD Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Fre13/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal DA5001 48033,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM8015 Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MT5006 48018,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Analys av kategoridata, tentamen Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 3, 2023 
Ons18/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 1 BÅ0100 47616,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,ITD Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 1 MM2001
MMU304-305
48030,HT2022,v:2235/2302,50% ING,ITD
48040,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
48041,HT2022,v:2235/2302,100% ING,ITD
48843,VT2022,v:2203/2222,50% ING,ITD
48981,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Matematisk analys, problemlösning Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
Tors19/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 2 DA4001 48020,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 2 MM2002 48031,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,NML Matematik för naturvetenskaper I - teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
v 4, 2023 
Tis24/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 1 MM7052 48080,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Topologi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 1 MT7040 48977,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Nätverk och epidemier Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
Tors26/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal 1 MM7032 48081,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Spektralgeometri för grafer Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
v 5, 2023 
Mån30/1 14:00 - 19:00 Obestämd skrivsal MM7043 48969,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML Galoisteori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.