Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jun  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lärare Delkurs Undervisningstyp
v 23, 2020 
To4/6 09:00 - 14:00 DA3012 48405,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Anders Mörtberg Tentamen
09:00 - 14:00 MM5005 48433,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Boris Shapiro Tentamen
09:00 - 14:00 MM8021 48424,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Wushi Goldring Tentamen
v 24, 2020 
On10/6 09:00 - 14:00 MM2001 48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 48438,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Boris Shapiro Algebra, problemlösning Omtentamen
v 25, 2020 
15/6 09:00 - 14:00 MM2001 48326,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 48438,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Salvador Rodriguez Lopez Matematisk analys, problemlösning Omtentamen
v 34, 2020 
Ti18/8 09:00 - 14:00 MM2001 48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 48438,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Boris Shapiro Algebra, problemlösning Omtentamen
09:00 - 14:00 MM4001 48435,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML Lionel Lang Omtentamen
09:00 - 14:00 MM8042 48430,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Gregory Arone Omtentamen
09:00 - 14:00 MT3001 48287,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Maria Deijfen Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5002 48422,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Daniel Ahlberg Omtentamen
On19/8 09:00 - 14:00 DA3012 48405,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Anders Mörtberg Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5010 48479,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Pavel Kurasov Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5020 48598,VT20,v:2024/2035,50% ING,ITD Wushi Goldring Tentamen
09:00 - 14:00 MT5001 48289,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5012 48395,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Pieter Trapman Omtentamen
To20/8 09:00 - 14:00 MM5012 48340,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Martin C Å Tamm Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5014 48321,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Woosok Moon Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7025 48483,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Samuel Lundqvist Omtentamen
09:00 - 14:00 MT1011 48427,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Jan-Olov Persson Omtentamen
Fr21/8 09:00 - 14:00 DA3018 48406,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Lars Arvestad Omtentamen
09:00 - 14:00 MM2001 48326,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 48438,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Salvador Rodriguez Lopez Matematisk analys, problemlösning Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5024 48400,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Peter LeFanu Lumsdaine Omtentamen
09:00 - 14:00 MM8021 48424,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Wushi Goldring Omtentamen
09:00 - 14:00 MT4001 48288,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Tom Britton Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5011 48396,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Mathias Millberg Lindholm Omtentamen
v 35, 2020 
Ti25/8 09:00 - 14:00 MM2002 48436,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Håkan Granath Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5013 48432,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Lisa Nicklasson Tentamen
09:00 - 14:00 MT5003 48290,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Omtentamen
On26/8 09:00 - 14:00 MM5011 48337,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Alan Sola Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5021 48397,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sven Raum Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7004 48420,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Corentin Léna Omtentamen
09:00 - 14:00 MT7035 48418,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Kristofer Lindensjö Omtentamen
To27/8 09:00 - 14:00 MM3001 48323,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Johan Konter Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5005 48433,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Boris Shapiro Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7021 48421,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Gregory Arone Omtentamen
09:00 - 14:00 MT4002 48426,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Timo Hirscher Omtentamen
09:00 - 14:00 MT7002 48414,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Taras Bodnar Omtentamen
v 43, 2020 
Fr23/10 09:00 - 14:00 MT5001 48581,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Tentamen
v 44, 2020 
To29/10 09:00 - 14:00 MT5003 48582,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Taras Bodnar Tentamen
v 48, 2020 
On25/11 09:00 - 14:00 MT5001 48581,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Omtentamen
v 49, 2020 
On2/12 09:00 - 14:00 MT5003 48582,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Taras Bodnar Omtentamen