Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Undervisningstyp Information
v 41, 2020 
Mån5/10 15:00 - 18:30 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
Tis6/10 15:00 - 18:30 Sal 36, Kräftriket hus 5 Eva Nygren Tentamen
v 43, 2020 
Fre23/10 09:00 - 14:00 MT5001 48581,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Tentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT7006 48532,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Mathias Millberg Lindholm Tentamen
v 44, 2020 
Tis27/10 09:00 - 14:00 MM5020 48600,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Gregory Arone Tentamen
09:00 - 14:00 MT7001 48527,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48531,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Daniel Ahlberg Tentamen
Ons28/10 09:00 - 14:00 MT3001 48323,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Maria Deijfen Tentamen Hemtentamen
Tors29/10 09:00 - 14:00 MM7024 48609,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Zhaojun Bai Tentamen
09:00 - 14:00 MT5003 48582,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Taras Bodnar Tentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT7012 48522,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48528,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Mathias Millberg Lindholm Tentamen
v 48, 2020 
Ons25/11 09:00 - 14:00 MM5020 48600,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Omtentamen Teacher: Gregory Arone
09:00 - 14:00 MM5020 48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Gregory Arone Omtentamen
09:00 - 14:00 MT3001 48323,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Maria Deijfen Omtentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT5001 48581,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Omtentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT7001 48527,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
48531,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML
Daniel Ahlberg Omtentamen
v 49, 2020 
Ons2/12 09:00 - 14:00 MM7024 48609,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Zhaojun Bai Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5003 48582,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Taras Bodnar Omtentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT7006 48532,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Mathias Millberg Lindholm Omtentamen
v 51, 2020 
Fre18/12 09:00 - 14:00 MM7043 48666,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Wushi Goldring Omtentamen Digital tenta
21:00 - 21:15 MM7043 48666,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Sal 32, Kräftriket hus 5 Wushi Goldring Omtentamen
v 52, 2020 
Tis22/12 14:00 - 17:00 MT5013 48583,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Sal 36, Kräftriket hus 5 Erik Thorsén
Jan Alexandersson
Omtentamen
Ons23/12 09:00 - 14:00 DA2004 48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Kristoffer Sahlin Tentamen
09:00 - 14:00 DA2005 48673,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD Christian Helanow Tentamen
09:00 - 14:00 MM5022 48602,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD Oliver Leigh Tentamen
09:00 - 14:00 MM7023 48663,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Peter LeFanu Lumsdaine Tentamen
v 1, 2021 
Tors7/1 09:00 - 14:00 MM5016 48539,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Woosok Moon Tentamen
09:00 - 14:00 MM5021 48601,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Alan Sola Tentamen
09:00 - 14:00 MM7041 48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Gregory Arone Tentamen
09:00 - 14:00 MT5014 48584,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Kristofer Lindensjö Tentamen
09:00 - 14:00 MT7028 48523,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Filip Lindskog Tentamen
Fre8/1 09:00 - 14:00 DA4001 48609,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Lars Arvestad Tentamen
09:00 - 14:00 MM7028 48610,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Yishao Zhou Tentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT1011 48530,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Jan-Olov Persson
Ola G H Hössjer
Tentamen
v 2, 2021 
Mån11/1 09:00 - 14:00 MM7042 48665,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Dan Petersen Tentamen
09:00 - 14:00 MT7031 48533,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Maria Deijfen
Pieter Trapman
Tom Britton
Tentamen
Ons13/1 09:00 - 14:00 MM5023 48604,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Boris Shapiro Tentamen
09:00 - 14:00 MM8040 48612,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Alan Sola Tentamen
09:00 - 14:00 MT5006 48529,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Tentamen
09:00 - 14:00 MT7038 48534,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Chun-Biu Li Tentamen
v 4, 2021 
Ons27/1 14:00 - 17:00 MT5013 48583,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Sal 36, Kräftriket hus 5 Erik Thorsén
Jan Alexandersson
Omtentamen
v 5, 2021 
Ons3/2 09:00 - 14:00 DA2004 48497,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Kristoffer Sahlin Omtentamen
09:00 - 14:00 DA2005 48673,HT20,v:2045/2102,50% ING,ITD Christian Helanow Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5016 48539,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Woosok Moon Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5022 48602,HT20,v:2036/2102,25% ING,ITD Oliver Leigh Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7041 48611,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Gregory Arone Tentamen
09:00 - 14:00 MM7042 48665,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Dan Petersen Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5006 48529,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Omtentamen
09:00 - 14:00 MT7028 48523,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Filip Lindskog Omtentamen
v 7, 2021 
Ons17/2 09:00 - 14:00 DA4001 48609,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Lars Arvestad Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5021 48601,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Alan Sola Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7023 48663,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Peter LeFanu Lumsdaine Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7028 48610,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Yishao Zhou Omtentamen Hemtentamen
09:00 - 14:00 MT1011 48530,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Jan-Olov Persson
Ola G H Hössjer
Tentamen
09:00 - 14:00 MT7031 48533,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Maria Deijfen
Pieter Trapman
Tom Britton
Omtentamen
v 8, 2021 
Ons24/2 09:00 - 14:00 MM5023 48604,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Boris Shapiro Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7043 48666,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Wushi Goldring Omtentamen Digital omtentamen
09:00 - 14:00 MM8040 48612,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Alan Sola Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5014 48584,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Kristofer Lindensjö Omtentamen
09:00 - 14:00 MT7038 48534,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Chun-Biu Li Omtentamen
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.

   
Avbokning