Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Mar  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 10, 2020 
On4/3 08:00 - 18:00 Sal 36. Kräftriket hus 5 Johann Selewa Digital tentamen E-tenta
08:00 - 18:00 Sal 37. Kräftriket hus 5 Digital tentamen E-tentor Johann Selewa
To5/3 09:00 - 14:00 MM5010 48479,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Pavel Kurasov Tentamen
v 11, 2020 
On11/3 08:00 - 18:00 Sal 37. Kräftriket hus 5 Digital tentamen E-tentor Johann Selewa
Fr13/3 09:00 - 14:00 DA2004 48281,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Kristoffer Sahlin Tentamen
09:00 - 14:00 MT7018 48446,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Henric Falkman Tentamen
v 12, 2020 
16/3 09:00 - 14:00 MM3001 48323,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Johan Konter Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7018 48428,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Olof Sisask Tentamen
09:00 - 14:00 MT4002 48426,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Timo Hirscher Tentamen
09:00 - 14:00 Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Tentamen
On18/3 08:00 - 18:00 Sal 36. Kräftriket hus 5 Johann Selewa Digital tentamen E-tenta
08:00 - 18:00 Sal 37. Kräftriket hus 5 Digital tentamen E-tentor Johann Selewa
09:00 - 14:00 MM5012 48340,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Martin C Å Tamm Tentamen
09:00 - 14:00 MT5009 48429,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Kristofer Lindensjö Tentamen
Fr20/3 09:00 - 14:00 MM5022 48399,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Jonathan Rohleder Tentamen
09:00 - 14:00 MT7027 48419,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Filip Lindskog Tentamen
v 13, 2020 
On25/3 08:00 - 18:00 Sal 36. Kräftriket hus 5 Johann Selewa Digital tentamen E-tenta
08:00 - 18:00 Sal 37. Kräftriket hus 5 Digital tentamen E-tentor Johann Selewa
v 14, 2020 
On1/4 08:00 - 18:00 Sal 36. Kräftriket hus 5 Johann Selewa Digital tentamen E-tenta
08:00 - 18:00 Sal 37. Kräftriket hus 5 Digital tentamen E-tentor Johann Selewa
v 15, 2020 
On8/4 08:00 - 18:00 Sal 37. Kräftriket hus 5 Digital tentamen E-tentor Johann Selewa
v 16, 2020 
On15/4 08:00 - 18:00 Sal 36. Kräftriket hus 5 Johann Selewa Digital tentamen E-tenta
08:00 - 18:00 Sal 37. Kräftriket hus 5 Digital tentamen E-tentor Johann Selewa
09:00 - 14:00 DA2004 48281,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Kristoffer Sahlin Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5010 48479,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Pavel Kurasov Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7018 48428,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Olof Sisask Omtentamen
09:00 - 14:00 MT4002 48426,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Timo Hirscher Omtentamen
09:00 - 14:00 MT7018 48446,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Henric Falkman Omtentamen
v 17, 2020 
On22/4 08:00 - 18:00 Sal 36. Kräftriket hus 5 Johann Selewa Digital tentamen E-tenta
08:00 - 18:00 Sal 37. Kräftriket hus 5 Digital tentamen E-tentor Johann Selewa
09:00 - 14:00 MM5012 48340,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Martin C Å Tamm Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5022 48399,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Jonathan Rohleder Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5009 48429,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Kristofer Lindensjö Omtentamen
09:00 - 14:00 MT7027 48419,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Filip Lindskog Omtentamen
v 18, 2020 
On29/4 08:00 - 18:00 Sal 36. Kräftriket hus 5 Johann Selewa Digital tentamen E-tenta
08:00 - 18:00 Sal 37. Kräftriket hus 5 Digital tentamen E-tentor Johann Selewa
v 19, 2020 
4/5 09:00 - 14:00 MM2001 48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 48438,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Boris Shapiro Algebra, problemlösning Tentamen
On6/5 08:00 - 18:00 Sal 36. Kräftriket hus 5 Johann Selewa Digital tentamen E-tenta
08:00 - 18:00 Sal 37. Kräftriket hus 5 Digital tentamen E-tentor Johann Selewa
v 20, 2020 
On13/5 08:00 - 18:00 Sal 36. Kräftriket hus 5 Johann Selewa Digital tentamen E-tenta
08:00 - 18:00 Sal 37. Kräftriket hus 5 Digital tentamen E-tentor Johann Selewa
v 21, 2020 
On20/5 09:00 - 14:00 MM2001 48326,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 48438,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Salvador Rodriguez Lopez Matematisk analys, problemlösning Tentamen
09:00 - 14:00 MM7025 48483,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Samuel Lundqvist Tentamen
09:00 - 14:00 Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Tentamen
v 22, 2020 
25/5 09:00 - 14:00 DA3018 48406,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Lars Arvestad Tentamen
09:00 - 14:00 MM4001 48435,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML Lionel Lang Tentamen
09:00 - 14:00 MM7004 48420,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Corentin Léna Tentamen
09:00 - 14:00 MT1011 48427,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Jan-Olov Persson Tentamen
09:00 - 14:00 Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Tentamen
On27/5 09:00 - 14:00 MM5024 48400,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Peter LeFanu Lumsdaine Tentamen
09:00 - 14:00 MT5011 48396,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Mathias Millberg Lindholm Tentamen
09:00 - 14:00 MT7002 48414,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Taras Bodnar Tentamen
14:45 - 17:00 Sal 36. Kräftriket hus 5, Sal 37. Kräftriket hus 5 Johann Selewa Digital tentamen
To28/5 08:00 - 18:00 Sal 36. Kräftriket hus 5, Sal 37. Kräftriket hus 5 Johann Selewa Digital tentamen Darorlabbstenta Ma I
Fr29/5 09:00 - 14:00 MM5013 48432,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Lisa Nicklasson Tentamen
09:00 - 14:00 MM8042 48430,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Gregory Arone Tentamen
09:00 - 14:00 MT7035 48418,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Kristofer Lindensjö Tentamen
v 23, 2020 
1/6 09:00 - 14:00 MM5011 48337,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Alan Sola Tentamen
09:00 - 14:00 MM5021 48397,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sven Raum Tentamen
09:00 - 14:00 MT5012 48395,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Pieter Trapman Tentamen
On3/6 09:00 - 14:00 MM2002 48436,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Håkan Granath Tentamen
09:00 - 14:00 MM5014 48321,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Woosok Moon Tentamen
09:00 - 14:00 MM7021 48421,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Gregory Arone Tentamen
09:00 - 14:00 MT5002 48422,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Daniel Ahlberg Tentamen
To4/6 09:00 - 14:00 DA3012 48405,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Anders Mörtberg Tentamen
09:00 - 14:00 MM5005 48433,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Boris Shapiro Tentamen
09:00 - 14:00 MM8021 48424,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Wushi Goldring Tentamen
v 24, 2020 
On10/6 09:00 - 14:00 MM2001 48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 48438,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Boris Shapiro Algebra, problemlösning Omtentamen
v 25, 2020 
15/6 09:00 - 14:00 MM2001 48326,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 48438,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Salvador Rodriguez Lopez Matematisk analys, problemlösning Omtentamen
v 34, 2020 
Ti18/8 09:00 - 14:00 MM2001 48437,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 48438,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Boris Shapiro Algebra, problemlösning Omtentamen
09:00 - 14:00 MM4001 48435,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML Lionel Lang Omtentamen
09:00 - 14:00 MM8042 48430,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Gregory Arone Omtentamen
09:00 - 14:00 MT3001 48287,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Maria Deijfen Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5002 48422,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Daniel Ahlberg Omtentamen
On19/8 09:00 - 14:00 DA3012 48405,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Anders Mörtberg Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5010 48479,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Pavel Kurasov Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5001 48289,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Ola G H Hössjer Omtentamen
09:00 - 14:00 MT5012 48395,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Pieter Trapman Omtentamen
To20/8 09:00 - 14:00 MM5012 48340,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Martin C Å Tamm Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5014 48321,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Woosok Moon Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7025 48483,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Samuel Lundqvist Omtentamen
09:00 - 14:00 MT1011 48427,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Jan-Olov Persson Omtentamen
Fr21/8 09:00 - 14:00 DA3018 48406,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Lars Arvestad Omtentamen
09:00 - 14:00 MM2001 48326,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 48438,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Salvador Rodriguez Lopez Matematisk analys, problemlösning Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5024 48400,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Peter LeFanu Lumsdaine Omtentamen
09:00 - 14:00 MM8021 48424,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Wushi Goldring Omtentamen
09:00 - 14:00 MT4001 48288,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Tom Britton Omtentamen
v 35, 2020 
Ti25/8 09:00 - 14:00 MM2002 48436,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Håkan Granath Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5013 48432,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Lisa Nicklasson Tentamen
09:00 - 14:00 MT5003 48290,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Omtentamen
On26/8 09:00 - 14:00 MM5011 48337,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Alan Sola Omtentamen
09:00 - 14:00 MM5021 48397,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sven Raum Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7004 48420,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Corentin Léna Omtentamen
09:00 - 14:00 MT7035 48418,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Kristofer Lindensjö Omtentamen
To27/8 09:00 - 14:00 MM5005 48433,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Boris Shapiro Omtentamen
09:00 - 14:00 MM7021 48421,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Gregory Arone Omtentamen
09:00 - 14:00 MT4002 48426,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Timo Hirscher Omtentamen
09:00 - 14:00 MT7002 48414,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Taras Bodnar Omtentamen

  Ändrad senaste dygnet.