Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Ti  
Gå till nästa dag

Tid Lokal Byggnad Kurs Studentgrupp Aktivitet Lärare Information Institution
v 43 Ti 2019-10-22 v 43
09:00 - 12:00 109, 109b Frescati hage hus 9 Specialpedagogik som tvärvetenskap Grupp 1 Seminarium Specialpedagogiska institutionen
09:00 - 12:00 111, 119 Frescati hage hus 9 Specialpedagogik som tvärvetenskap Grupp 2 Seminarium Specialpedagogiska institutionen
09:00 - 11:00 B264 Frescati hage hus 14 Utbildningsberedningen Jennie Graflund Specialpedagogiska institutionen
09:00 - 11:00 D215 Södra huset hus D Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet Grupp 3 Examinationsseminarium Lisa Fohlin Seminarium 10 Examination Specialpedagogiska institutionen
09:00 - 11:00 E306 Södra huset hus E Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet Grupp 5 Examinationsseminarium Anders Fjällhed Seminarium 10 Examination Specialpedagogiska institutionen
09:00 - 11:00 F289 Södra huset hus F Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet Grupp 4 Examinationsseminarium Inga-Lill Mattsson Seminarium 10 Examination Specialpedagogiska institutionen
10:00 - 12:00 327 Frescati hage hus 10 Prof/Doc Mara Westling Allodi Specialpedagogiska institutionen
10:00 - 12:00 Hörsal 2 Södra huset hus A Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Alla Föreläsning David Edfeldt Specialpedagogiska institutionen
10:00 - 12:00 U10 Frescati hage hus 8 Specialpedagogik som tvärvetenskap Grupp 1 Workshop Liz Adams Lyngbäck Arbete med examinationsuppgiften Specialpedagogiska institutionen
10:00 - 12:00 U11 Frescati hage hus 8 Specialpedagogik som tvärvetenskap Grupp 2 Workshop Kajsa Falkner Arbete med examinationsuppgiften Specialpedagogiska institutionen
12:00 - 14:00 Hörsal 11 Södra huset hus F Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet Alla Föreläsning Föreläsning 5 Specialpedagogiska institutionen
13:00 - 16:00 109, 109b Frescati hage hus 9 Specialpedagogik som tvärvetenskap Grupp 1 Seminarium Specialpedagogiska institutionen
13:00 - 16:00 111, 119 Frescati hage hus 9 Specialpedagogik som tvärvetenskap Grupp 2 Seminarium Specialpedagogiska institutionen
13:00 - 14:00 222 Frescati hage hus 10 Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 7 Studentarbetslag Specialpedagogiska institutionen
13:00 - 14:00 D215 Södra huset hus D Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 1 Studentarbetslag Specialpedagogiska institutionen
13:00 - 14:00 D220 Södra huset hus D Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 2 Studentarbetslag Specialpedagogiska institutionen
13:00 - 14:00 E413 Södra huset hus E Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 3 Studentarbetslag Specialpedagogiska institutionen
13:00 - 14:00 E420 Södra huset hus E Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 4 Studentarbetslag Specialpedagogiska institutionen
13:00 - 14:00 F307 Södra huset hus F Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 6 Studentarbetslag Specialpedagogiska institutionen
13:00 - 14:00 F487 Södra huset hus F Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 5 Studentarbetslag Specialpedagogiska institutionen
13:00 - 16:30 U10 Frescati hage hus 8 Specialpedagogik som tvärvetenskap Grupp 2 Workshop Kajsa Falkner Arbete med examinationsuppgiften Specialpedagogiska institutionen
13:00 - 16:30 U11 Frescati hage hus 8 Specialpedagogik som tvärvetenskap Grupp 1 Workshop Liz Adams Lyngbäck Arbete med examinationsuppgiften Specialpedagogiska institutionen
14:00 - 16:00 222 Frescati hage hus 10 Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 7 Seminarium Katie Obeid Specialpedagogiska institutionen
14:00 - 16:00 B264 Frescati hage hus 14 Institutionsstyrelsemöte Diana Berthén Specialpedagogiska institutionen
14:00 - 16:00 D215 Södra huset hus D Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 1 Seminarium Mina Sedem Specialpedagogiska institutionen
14:00 - 16:00 D220 Södra huset hus D Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 2 Seminarium Kristian Lindhe Kinbom Specialpedagogiska institutionen
14:00 - 16:00 E387 Södra huset hus E Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet Grupp 1 Examinationsseminarium Carin Benjaminson Seminarium 10 Examination Specialpedagogiska institutionen
14:00 - 16:00 E413 Södra huset hus E Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 3 Seminarium Katrin Lilja Waltå Specialpedagogiska institutionen
14:00 - 16:00 E420 Södra huset hus E Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 4 Seminarium Malin Lönnerblad Specialpedagogiska institutionen
14:00 - 16:00 F307 Södra huset hus F Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 6 Seminarium Gunilla Oredsson Blomberg Specialpedagogiska institutionen
14:00 - 16:00 F347 Södra huset hus F Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet Grupp 2 Examinationsseminarium Manal Musa Albaiaa Seminarium 10 Examination Specialpedagogiska institutionen
14:00 - 16:00 F487 Södra huset hus F Eleven i skolan, Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet Grupp 5 Seminarium Eva Berglund Specialpedagogiska institutionen
16:00 - 20:00 222 Frescati hage hus 10 Läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska behov I Seminarium Birgitta Herkner Specialpedagogiska institutionen
 
Eleven i skolan
 
Läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska behov I
 
Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet
 
Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet
 
Specialpedagogik som tvärvetenskap
 
Specialpedagogik som tvärvetenskap
 
Flera Kurs