Prenumerera
 
Gå till föregående dag
On  
Gå till nästa dag

Bokningsöversikt idag - salar i alfabetisk ordning. Klicka på en lokal för utförligare information om den.
Onsdag 29/1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
10:00
08:00
10:00
08:00
10:00
08:00
Seminar 1
10:00
08:00
Skadeståndsrätt 1
10:00
08:00
Skadeståndsrätt 1
10:00
08:00
12:00
08:45
Seminarium 1 OBLIGATORISK
11:00
09:00
Institutions and RC
11:00
09:00
11:00
09:00
Gymnasieföreläsning Kriminologi
11:00
09:00
Fastighetsrätt
11:00
09:00
11:30
09:00
Arbetsrättens källor
12:00
09:00
Seminarium 2
12:00
09:00
Seminarium 2
12:00
09:00
Seminarium 2
12:00
09:00
Seminarium 2
12:00
09:00
12:00
09:00
12:00
09:00
12:00
09:00
12:00
09:00
12:00
09:00
13:00
09:00
12:00
10:00
12:00
10:00
2 variabler. Vad är ett samband och ett sambandsmått. 3 variabler. Konstanthållning med separata modeller (phi och Pearsons r) (bakomliggande och mellanliggande variabler samt interaktioner, spuriösa samband)
12:00
10:00
Att observera väntan
12:00
10:00
Föreläsning 4
12:00
10:00
12:00
10:00
Pragmatics 1 lecture
12:00
10:00
Seminar 1
12:00
10:00
Seminar 1
12:00
10:00
Lecture 3
12:00
10:00
B2
12:00
10:00
Bodelning II
12:00
10:00
Föreläsning 6
12:00
10:00
Mikroteori för lärarstudenter
12:00
10:00
Skadeståndsrätt 2
12:00
10:00
Skadeståndsrätt 1
12:00
10:00
12:00
10:00
12:00
10:00
12:00
10:00
Skadeståndsrättens subjektiva ansvarsförutsättningar III: Rent strikt ansvar.
12:00
10:00
12:00
10:00
Introduction to Civil Law
12:00
10:00
12:00
10:00
Kunglig konstruktion
12:00
10:00
12:00
10:00
Processrättslig metod och argumentation grupp 5 & 6
12:00
10:00
Föreläsning 3: Trakasserier på nätet
12:00
10:00
Preparing an academic talk I
12:00
10:00
Preparing an academic talk I
12:00
10:00
Genomförande (Datainsamling)
12:00
10:00
12:00
10:00
Lecture 2
12:00
10:00
12:00
10:00
12:00
10:00
12:00
10:00
Seminarium - internationell individbeskattning inom EU
12:00
10:00
Straffrätt
12:00
10:00
Processrätt/Civilprocessrätt
12:00
10:00
Familjerätt
12:00
10:00
Fastighetsrätt
12:00
10:00
12:00
10:00
Optional Literature Module: Education in Literature
12:00
10:00
Migrationsrätt/socialrätt
12:00
10:00
Ämnesval
12:00
10:00
12:00
10:00
Avtalsrätt och kontraktsrätt
12:00
10:00
Preliminary: Feedback (group 3)
12:00
10:00
12:00
10:00
12:00
10:00
Straffrätt
12:00
10:00
Grupp 1: D499 Grupp 2: E306
13:00
10:00
Grupp 1: D499 Grupp 2: E306
13:00
10:00
Seminarium 2
13:00
10:00
13:00
10:00
Straffrätt, Straffrätt
13:00
10:00
Re-exam
15:00
10:00
Institutions and RC
13:00
11:00
13:00
11:00
13:00
11:00
Studierektorn informerar
13:00
12:00
Grammatikstuga (SI - samverkansinlärning), grupp 2.
13:00
12:00
Grammatikstuga (SI - samverkansinlärning), grupp 2.
13:00
12:00
Seminarium 1 OBLIGATORISKT
14:00
12:00
Föreläsning 6: Trakasserier på nätet
14:00
12:00
Avtalsrätt III: Passivitet och tolkning
14:00
12:00
14:00
12:00
Föreläsning 4
14:00
12:00
14:00
12:00
14:00
12:00
Entreprenadrätt
14:00
12:00
Föreläsning 4: Etnografiska studier: Vad är religionsetnografi/-antropologi? Insider/outsider-problematik, värderingar och reflexivitet.
15:00
12:00
15:00
12:00
Europarätt/Konkurrensrätt
15:00
12:00
Bolagsrätt
15:00
12:00
Extratid grammatikstuga
13:30
13:00
Extratid grammatikstuga
13:30
13:00
SI-möte
14:00
13:00
Lästeknik PFI och TFI
14:00
13:00
SI-möte
14:15
13:00
14:30
13:00
15:00
13:00
Att observera väntan
15:00
13:00
Föreläsning 4: Kriminologiska förklaringar till brott del II: Strain & Kontroll
15:00
13:00
Buddhism II
15:00
13:00
Seminar 1
15:00
13:00
Seminar 1
15:00
13:00
15:00
13:00
Arv I
15:00
13:00
Föreläsning 7
15:00
13:00
Mikroteori för lärarstudenter
15:00
13:00
Skadeståndsrätt 1
15:00
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
Lecture 3: Grammar intro and word classes
15:00
13:00
Transgender and the family
15:00
13:00
Seminarium Fallövning i Romersk rätt II
15:00
13:00
The international economy II Videolecture
15:00
13:00
Europe CANCELLED will be rescheduled
15:00
13:00
15:00
13:00
Hur görs djur?
15:00
13:00
15:00
13:00
Processrättslig metod och argumentation grupp 3 & 4
15:00
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
Skadeståndsrätt 1
15:00
13:00
15:00
13:00
Seminarium 4
15:00
13:00
Labor III
15:00
13:00
Preliminary: Feedback (group 4)
15:00
13:00
Court procedures
15:00
13:00
15:00
13:00
16:00
13:00
Lecture 3
16:00
13:00
Varför är NRRer så förtjusta i vetenskap? Om scientism, UFO-religion, och Scientology
16:00
13:00
16:00
13:00
16:00
13:00
16:00
13:00
16:00
13:00
16:00
13:00
16:00
13:00
… möts
16:00
13:00
Arbetsrättens källor
16:00
13:00
<p>Bolags bildande, bolagsordning, aktie&auml;garavtal </p>
16:00
13:00
Seminarium 2
16:00
13:00
Seminarium 2
16:00
13:00
Seminarium 2
16:00
13:00
Seminarium 2
16:00
13:00
16:00
13:00
16:00
13:00
Seminarium V
16:00
13:00
Introduktion till näringsverksamhet
17:00
13:00
Seminarium 1 OBLIGATORISKT
16:00
14:00
Phonology 1 workshop
16:00
14:00
F6
16:00
14:00
Institutions and RC
16:00
14:00
16:00
14:00
16:00
14:00
2 : 1
16:00
14:00
Gästföreläsare: Malin Wahnström
16:00
14:00
16:00
14:00
16:00
14:00
SI-möte grupp 1
15:15
14:15
SI-möte grupp 2
15:15
14:15
16:00
14:30
16:45
15:00
17:00
15:00
Seminar 1
17:00
15:00
Academic writing
17:00
15:00
Skadeståndsrätt 2
17:00
15:00
17:00
15:00
17:00
15:00
Seminarium Fallövning i Romersk rätt II
17:00
15:00
17:00
15:00
17:00
15:00
17:00
15:00
Legal Method
17:00
15:00
Familjerätt
17:00
15:00
Skadeståndsrätt
17:00
15:00
17:30
15:00
Den EU-rättsliga ramen
18:00
15:00
OMTENTAMEN delkurs i juridik UCG32K HT2019. Anmälan skickas till: jes@juridicum.su.se
18:00
15:00
Grammatikstuga (SI - samverkansinlärning), grupp 1.
17:00
16:00
Grammatikstuga (SI - samverkansinlärning), grupp 1.
17:00
16:00
Medlemsmöte
18:00
16:00
18:00
16:00
19:00
16:00
Peter Wahlgrens installationsföreläsning
20:00
16:00
19:30
16:30
19:30
16:30
18:30
17:00
19:00
17:00
19:00
18:00
19:30
18:00
19:45
18:00
19:45
18:00
19:45
18:00
Religion och politik i islams historia – en kortfattad översikt
20:00
18:00
Matematikövning
20:00
18:00
20:00
18:00
20:00
18:00
20:00
18:00
20:00
18:00
Öppet möte med MarxStud
20:00
18:00
20:00
18:00
20:00
18:00
20:00
18:00
20:00
18:00
20:30
18:00
20:30
18:00
21:00
18:00
EU-arbetsrätt
21:00
18:00
21:00
18:00
20:30
19:00
21:00
19:00