Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

v 36 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 31/8 
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
Renata Ingbrant
Webbaserat
Introduktion
10:30
10:00
v 36 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 1/9 
v 36 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 2/9 
v 36 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 3/9 
v 36 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 4/9 
v 36 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 5/9 
v 36 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 6/9 

v 37 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 7/9 
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
Renata Ingbrant
Webbaserat
Modul 1: Polen idag – landfakta om språk, politik, geografi och ekonomi
10:30
10:00
v 37 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 8/9 
SLPIOI
SLPL2B
SLPO1A
SLPOKI
SLPOL1
SLPOL3-4
SLPOLI
SLPOTP
SLPOX4
Introduktion
Webbaserat
Allmän info till alla nya studenter! Zoom-länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65620510615
17:00
16:00
v 37 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 9/9 
v 37 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 10/9 
v 37 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 11/9 
v 37 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 12/9 
v 37 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 13/9 

v 38 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 14/9 
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
Renata Ingbrant
Webbaserat
Modul 2: Den polska statens uppkomst
10:30
10:00
v 38 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 15/9 
v 38 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 16/9 
v 38 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 17/9 
v 38 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 18/9 
v 38 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 19/9 
v 38 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 20/9 

v 39 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 21/9 
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
Renata Ingbrant
Webbaserat
Modul 3: Piasternas Polen
10:30
10:00
v 39 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 22/9 
v 39 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 23/9 
v 39 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 24/9 
v 39 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 25/9 
v 39 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 26/9 
v 39 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 27/9 

v 40 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 28/9 
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
Renata Ingbrant
Webbaserat
Modul 4: Jagellonernas Polen. Den polsk-litauiska unionen
10:30
10:00
v 40 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 29/9 
v 40 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 30/9 
v 40 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 1/10 
v 40 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 2/10 
v 40 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 3/10 
v 40 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 4/10 

v 41 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 5/10 
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
Renata Ingbrant
Webbaserat
Modul 5: Adelsrepubliken och dess sönderfall
10:30
10:00
v 41 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 6/10 
v 41 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 7/10 
v 41 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 8/10 
v 41 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 9/10 
v 41 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 10/10 
v 41 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 11/10 

v 43 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 19/10 
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
Renata Ingbrant
Webbaserat
Modul 6: Polen under uppdelningstiden (1795-1918)
10:30
10:00
v 43 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 20/10 
v 43 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 21/10 
v 43 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 22/10 
v 43 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 23/10 
v 43 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 24/10 
v 43 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 25/10 

v 45 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 2/11 
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
Renata Ingbrant
Webbaserat
Modul 7: Den Andra republiken (1918-1939). Polens minoriteter
10:30
10:00
v 45 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 3/11 
v 45 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 4/11 
v 45 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 5/11 
v 45 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 6/11 
v 45 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 7/11 
v 45 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 8/11 

v 46 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 9/11 
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
Renata Ingbrant
Webbaserat
Modul 8: Polen under andra världskriget. Förintelsen
10:30
10:00
v 46 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 10/11 
v 46 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 11/11 
v 46 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 12/11 
v 46 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 13/11 
v 46 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 14/11 
v 46 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 15/11 

v 47 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 16/11 
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
Renata Ingbrant
Webbaserat
Modul 9: Det kommunistiska Polen. Solidaritetsrörelsen och Lech Wałęsa
10:30
10:00
v 47 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 17/11 
v 47 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 18/11 
v 47 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 19/11 
v 47 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 20/11 
v 47 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 21/11 
v 47 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 22/11 

v 48 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 23/11 
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
Renata Ingbrant
Webbaserat
Modul 10: Polen efter 1989. Kyrka, nation och stat. Polen i EU
10:30
10:00
v 48 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 24/11 
v 48 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 25/11 
v 48 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 26/11 
v 48 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 27/11 
v 48 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 28/11 
v 48 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 29/11 

v 49 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 30/11 
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
Renata Ingbrant
Webbaserat
Modul 11: Hemtentamen 30/11-17/12 (inlämning)
10:30
10:00
v 49 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 1/12 
v 49 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 2/12 
v 49 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 3/12 
v 49 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 4/12 
v 49 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 5/12 
v 49 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 6/12 
KurskodNamn
KurskodNamn


 
Polen - historia, kultur och samhälle
 
Polen igår och idag
 
Polen igår och idag
 
Flera Delkurs