Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 44, 2023 
Ons2023-11-01 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Introduktion
Did II VAL/ULV Alla
UDA15L Alla
Per Gynther Sker på distans via Athena.
v 46, 2023 
Mån2023-11-13 09:00 - 12:00 2503, Frescativägen 54, Vån 5 DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 5 Michael Håkansson
09:00 - 12:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4 DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 1 Per Gynther
13:00 - 16:00 2419, Frescativägen 54, Vån 4 DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 3 Eva-Maria Tebano Ahlquist
13:00 - 16:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4 DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 2 Per Gynther
13:00 - 16:00 1503, Frescativägen 54, Vån 5 DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 4 Isak Benyamine
v 48, 2023 
Mån2023-11-27 13:00 - 16:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 1 Per Gynther Undervisning på distans via Zoom
Tis2023-11-28 09:00 - 12:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 2 Per Gynther Undervisning på distans via Zoom
09:00 - 12:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 3 Eva-Maria Tebano Ahlquist Undervisning på distans via Zoom
09:00 - 12:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 4 Isak Benyamine Undervisning på distans via Zoom
13:00 - 16:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 5 Michael Håkansson Undervisning på distans via Zoom
v 50, 2023 
Tis2023-12-12 13:00 - 16:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 1 Per Gynther Undervisning på distans via Zoom
Ons2023-12-13 09:00 - 12:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 3 Eva-Maria Tebano Ahlquist Undervisning på distans via Zoom
09:00 - 12:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 5 Michael Håkansson Undervisning på distans via Zoom
13:00 - 16:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 2 Per Gynther Undervisning på distans via Zoom
13:00 - 16:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 4 Isak Benyamine Undervisning på distans via Zoom
v 52, 2023 
Ons2023-12-27 15:45 - 16:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Inlämning Did II VAL/ULV Alla
UDA15L Alla
Inlämning av utkast till examinationsuppgift senast kl. 16.00 (på kursens Athenasajt).
v 1, 2024 
Tis2024-01-02 09:00 - 12:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 1 Per Gynther Undervisning på distans via Zoom
13:00 - 16:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 3 Eva-Maria Tebano Ahlquist Undervisning på distans via Zoom
13:00 - 16:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 4 Isak Benyamine Undervisning på distans via Zoom
Ons2024-01-03 09:00 - 12:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 2 Per Gynther Undervisning på distans via Zoom
09:00 - 12:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Did II VAL/ULV grupp 5 Michael Håkansson Undervisning på distans via Zoom
v 2, 2024 
Sön2024-01-14 23:00 - 00:00 via Athena DIA15U
DIA16U
UCA16U
UDA15L
34833, H23, 50%, DAG, DST
34834, H23, 50%, DAG, DST
34872, H23, 50%, DAG, DST
34895, H23, 50%, DAG, DST
Examination Did II VAL/ULV Alla
UDA15L Alla
Inlämning av examination senast kl. 23.59 (på kursens Athenasajt).
 
KurskodNamn
DIA15UDidaktik II - Att dokumentera och bedöma kunskapsbildning - kurs inom ULV projektet
DIA16UDidaktik II - Att dokumentera och bedöma kunskapsbildning - kurs inom VAL projektet
UCA16UDidaktik II - Att dokumentera och bedöma kunskapsbildning - kurs inom VAL Fritidshem
UDA15LDidaktik II - Att dokumentera och bedöma kunskapsbildning