Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Undervisningstyp Information
v 48, 2017 
To30/11 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U10. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm Föreläsning Introduction, Origins, Spheres, Cycles
Fr1/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U10. Geovetenskapens hus U Sandra Siljeström Föreläsning Redox
v 49, 2017 
4/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Volker Brüchert Föreläsning Lithosphere
13:00 - 16:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U27. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm Laboration Introduction to computing with R
Ti5/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm Föreläsning Atmosphere
On6/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm, Sandra Siljeström Seminarium Short Presentation 1
13:00 - 16:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U27. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm Laboration Energy Balance w/ Stefan Boltzmann equation
To7/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm Föreläsning Hydrosphere
Fr8/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm Föreläsning Isotopes
v 50, 2017 
11/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U10. Geovetenskapens hus U Sandra Siljeström Föreläsning Biosphere
13:00 - 16:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U27. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm Laboration Earth System Modelling Lab 4 (silicate weathering, CO2)
Ti12/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U10. Geovetenskapens hus U Sandra Siljeström Föreläsning Terrestrial C cycle
On13/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U10. Geovetenskapens hus U Sandra Siljeström Föreläsning Wetland/Ocean C cycle
To14/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Sandra Siljeström Föreläsning N&P cycles
13:00 - 16:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm, Sandra Siljeström Seminarium Mid-Point Quiz
Fr15/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Sandra Siljeström Föreläsning Sulfur, Selenium, Mecury
v 51, 2017 
18/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U10. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm, Sandra Siljeström Seminarium Short Presentation 2
Ti19/12 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm Föreläsning Earth System Modelling
On20/12 09:00 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U12. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm Seminarium Presentation of Lab Results
v 2, 2018 
8/1 14:00 - 16:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U13. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm, Sandra Siljeström Föreläsning Review and Questions
Ti9/1 10:15 - 12:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U10. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm Seminarium Long Presentations
14:00 - 17:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML U10. Geovetenskapens hus U Christophe Sturm Seminarium Long Presentations
On10/1 09:00 - 17:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML Självstudier Reading Day
To11/1 09:00 - 17:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML Självstudier Reading Day
Fr12/1 13:00 - 17:00 GG5104 59490,HT17,v:1748/1802,100% DAG,NML Y12. Geovetenskapens hus Y, Y13. Geovetenskapens hus Y Tentamen Exam