Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
v 36, 2020 
Mån2020-08-31 09:00 - 10:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Introduktion
10:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Introduktion: Interventioner inom AO/fallbeskrivning och inlämningsuppgift Kap 1,2 och 10
13:00 - 15:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Introduktion: Interventioner inom AO/fallbeskrivning och inlämningsuppgift (forts.) Kap 1,2 och 10
Tors2020-09-03 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Modeller för att förklara teams effektivitet Kap 11
Fre2020-09-04 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Kontextens betydelse för teamprocesser Kapitel 3 och 4
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
v 37, 2020 
Mån2020-09-07 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Processer i team och lärande Kapitel 5, 6, 7
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
Eget arbete
Fre2020-09-11 13:00 - 16:00 U15, Frescati hage hus 8
U16, Frescati hage hus 8
U21, Frescati hage hus 8
U23, Frescati hage hus 8
PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Helena Tronner Facilitering och arbete med inlämningsuppgift
v 38, 2020 
Mån2020-09-14 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Halvgrupp. Fördjupning i IMOI och fall Kapitel 5,7 och 9
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Halvgrupp. Fördjupning i IMOI och fall
Tors2020-09-17 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
Eget arbete i team med fall
Fre2020-09-18 09:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
Eget arbete i team med fall
16:45 - 17:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
kl. 18 inlämning för feedback
v 39, 2020 
Mån2020-09-21 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Feedback enl särskilt schema.
A.Lantz kontor.
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Feedback enl särskilt schema.
A. Lantz kontor.
Tors2020-09-24 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
Eget arbete i team med förberedelse för debrief
Fre2020-09-25 08:00 - 12:00 U14, Frescati hage hus 8
U15, Frescati hage hus 8
U16, Frescati hage hus 8
PSPR24
PSPR26
36476, H20, 50%, DAG, NML
36478, H20, 50%, DAG, NML
Fördjupning i teori och metod
Konsultativt arbete i teori och praktik
Obligatorisk närvaro
Seminarium
PP t7 KBT
PP t7 PDT
PP t8 KBT
PP t8 PDT
Helena Tronner Halvgrupp. Debrief
13:00 - 17:00 U14, Frescati hage hus 8
U15, Frescati hage hus 8
U16, Frescati hage hus 8
PSPR24
PSPR26
36476, H20, 50%, DAG, NML
36478, H20, 50%, DAG, NML
Fördjupning i teori och metod
Konsultativt arbete i teori och praktik
Obligatorisk närvaro
Seminarium
PP t7 KBT
PP t7 PDT
PP t8 KBT
PP t8 PDT
Helena Tronner Halvgrupp. Debrief
v 40, 2020 
Mån2020-09-28 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Summering Kapitel 11
18:45 - 19:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Inlämning teamuppgift+reflektion
Tors2020-10-01 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Introduktion ledarskap
Fre2020-10-02 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Ledarskapsteori
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
v 41, 2020 
Mån2020-10-05 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Sara Henryson Eidvall Destruktivt ledarskap
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Ledarskap & motivation
Tors2020-10-08 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
Fre2020-10-09 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Ledarskap & Förändring i organisationer
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Ledarutveckling 1
v 42, 2020 
Mån2020-10-12 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Ledarutveckling 2 - (handledning)
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
Tors2020-10-15 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Workshop
Fre2020-10-16 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Workshop Inlämning för feedback
17:45 - 18:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
kl. 15 inlämning för feedback
v 43, 2020 
Mån2020-10-19 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Feedback enl särskilt schema. Via Zoom
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Feedback enl särskilt schema. Via Zoom
Tors2020-10-22 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Summering & Utblickar
18:45 - 19:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Inlämning av ledarutbildningsuppgiften via Athena
Fre2020-10-23 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Introduktion
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Arbetsanalys (ta med dator)
v 44, 2020 
Fre2020-10-30 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Arbete med fallet
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Validitet och reliabilitet i urval
v 45, 2020 
Mån2020-11-02 13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Individuella differenser
Fre2020-11-06 13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Anställningsintervjun
v 46, 2020 
Fre2020-11-13 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Arbete med fallet
v 47, 2020 
Mån2020-11-16 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Beslutsunderlag
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Arbete med fallet
Tors2020-11-19 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Arbete med fallet
v 48, 2020 
Fre2020-11-27 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Ekonomisk nytta
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Jobba med ekonomisk nytta
v 49, 2020 
Mån2020-11-30 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Diskriminering
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Arbete med fallet
17:45 - 18:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Inlämning av fallet för feedback
Tors2020-12-03 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Feedback och jobba med fallet
Fre2020-12-04 13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Feedback och jobba med fallet
17:45 - 18:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Slutinlämning av fallet
v 50, 2020 
Mån2020-12-07 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Jacobus Pienaar Introduktion Stress och hälsa
Tors2020-12-10 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Jacobus Pienaar Den hälsosamma organisationen
v 51, 2020 
Mån2020-12-14 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Jacobus Pienaar Interventioner
13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Petra Lindfors Stress, prevention och återgång till arbetslivet
Fre2020-12-18 09:00 - 12:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Jacobus Pienaar Utvärdering och rollen som konsult
v 52, 2020 
Mån2020-12-21 13:00 - 16:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Webbaserat
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Jacobus Pienaar Redovisning av inlämningsuppgift
v 1, 2021 
Mån2021-01-04 17:45 - 18:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
18:00 - Inlämning av individuella reflektion och Grupp (Moment: Stress)
v 2, 2021 
Fre2021-01-15 17:45 - 18:00 PSPR24 36476, H20, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Hemtentamen
 
KurskodNamn
PSPR24Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod
PSPR26Arbete, organisation och grupp, 2: Konsultativt arbete i teori och praktik