Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 20/1 
C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C
Lokal stängd
Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
17:00
08:00
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Joel Bäckström
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-alla
Övning 5-6
12:00
09:00
TTA236
21549,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Magnus Ryttervik
Svenskt teckenspråk VI
Obligatorisk närvaro
Övning
Teckenspråk och tolkning II - helgrupp
Övning 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67006468838
12:00
09:00
LIN210
LIN212
20616,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20618,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
via Zoom
Bernhard Wälchli
Morfologiska och syntaktiska strukturer
Föreläsning
12:00
10:00
LIT400
LIT412
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
C307, Södra huset hus C
C397, Österbergsalen, Södra huset hus C
Johanna Mesch
Åsa Gustafsson
Svenskt teckenspråk II
Övning
Samtalsträff 8
14:15
13:00
LIN210
LIN213
20616,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20619,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
via Zoom
Pétur Helgason
Talets akustik och perception
Föreläsning
Talrörets anatomi / Transkription
15:00
13:00
LIN017
20613,VT21,v:2103/2122,25% KV,NML
via Zoom
Carl Börstell
Föreläsning
20:00
18:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 21/1 
C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C
Lokal stängd
Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
17:00
08:00
LIN430
LIN433
20624,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20627,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
via Zoom
Mats Wirén
Matematiska metoder för språkvetare
Föreläsning
11:00
09:00
LIN210
LIN213
20616,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20619,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
via Zoom
Talets akustik och perception
Laboration
Grupp 1
Introduktion till Praat
Duration och f-noll
12:00
10:00
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
E231, Språkparken, Södra huset hus E
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-grB
Övning 7
E225
12:00
10:30
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
458 (Flex-sal), Biblioteket
Eira Balkstam
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-grA
Övning 8
12:00
10:30
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
458 (Flex-sal), Biblioteket
Eira Balkstam
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-grB
Övning 8
14:30
13:00
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
E231, Språkparken, Södra huset hus E
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-grA
Övning 7
E225
14:30
13:00
LIN316
20536,HT20,v:2044/2102,50% DAG,NML
via Zoom
Luba Nikolova Vesselinova
Språk och geografi, kandidatkurs
15:00
13:00
LIN430
LIN432
20624,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20626,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
via Zoom
Lisa Gustavsson
Språklig variation i tal, samhälle och texter
Föreläsning
Språkmelodi
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64208099531
Bruce, kap. 2-3
15:00
13:00
LIN210
LIN213
20616,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20619,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
via Zoom
Talets akustik och perception
Laboration
Grupp 2
Introduktion till Praat
Formanter
15:00
13:00
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
E231, Språkparken, Södra huset hus E
Anders Hultén
Eira Balkstam
Joel Bäckström
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk III
Övning
Obligatorisk närvaro
Teckenspråk i teori och praktik II-alla
Samtalsträff 1
E225
16:00
14:30
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
458 (Flex-sal), Biblioteket
Anders Hultén
Eira Balkstam
Joel Bäckström
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk III
Övning
Obligatorisk närvaro
Teckenspråk i teori och praktik II-alla
Samtalsträff 1
16:00
14:30
LIN022
20615,VT21,v:2103/2122,25% KV,NML
via Zoom
Bernhard Wälchli
Maria Koptjevskaja Tamm
Europas språk
Föreläsning
20:00
18:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 22/1 
C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C
Lokal stängd
Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
17:00
08:00
LIT240
20634,VT21,v:2103/2122,50% DAG,ITD
via Zoom
Pia Simper-Allen
Teckenspråksgrammatik II
Seminarium
10:00
09:00
LIN210
LIN212
20616,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20618,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
via Zoom
Bernhard Wälchli
Morfologiska och syntaktiska strukturer
Föreläsning
12:00
10:00
LIN600
LIN611
LIN621
LIN631
20630,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20631,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
20632,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
20633,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
C307, Södra huset hus C
Mats Wirén
Seminarium
15:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 23/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 24/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 25/1 
C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C
Lokal stängd
Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
17:00
08:00
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Magnus Ryttervik
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-grB
Övning 10
14:30
13:00
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-grA
Övning 9
14:30
13:00
LIN210
LIN213
20616,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20619,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
via Zoom
Pétur Helgason
Talets akustik och perception
Föreläsning
Akustisk modellering 1
15:00
13:00
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-grB
Övning 9
16:00
14:30
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Magnus Ryttervik
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-grA
Övning 10
16:00
14:30
LIT004
20645,VT21,v:2103/2122,25% KV,ITD
via Zoom
Johanna Mesch
Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation
Föreläsning
Nätbaserad undervisning
Seminarium
19:00
16:00
LIT001
LITL01
20644,VT21,v:2105/2122,25% KV,ITD
20646,VT21,v:2103/2122,25% KV,ITD
via Zoom
Carl Börstell
Åsa Gustafsson
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter
Teckenspråk - lär dig grunderna I
Introduktion
Obligatorisk närvaro
18:15
17:30
LIT001
LITL01
20644,VT21,v:2105/2122,25% KV,ITD
20646,VT21,v:2103/2122,25% KV,ITD
via Zoom
Carl Börstell
Åsa Gustafsson
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter
Teckenspråk - lär dig grunderna I
Föreläsning
20:00
18:30
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 26/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 27/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 29/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 30/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 31/1 
KurskodNamn
KurskodNamn


  Ändrad senaste dygnet.