Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 40  
Gå till nästa vecka

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 40 Tors 2020-10-01 v 40
19:00 - 20:00 LIN023 20599,HT20,v:2036/2044,50% BLA,ITD via Zoom Iris-Corinna Schwarz
Tove Nilsson Gerholm
Frågestund
  Fre 2020-10-02
08:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C Lokal stängd Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
08:30 - 09:30 B4117, Södra huset hus B Mattias Heldner Möte Prefektmöte
09:00 - 11:00 LIN340
LIN344
20575,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20579,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
E231, Språkparken, Södra huset hus E Mats Wirén Korpuslingvistik Laboration
09:00 - 11:00 LIN340
LIN344
20575,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20579,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E Mats Wirén Korpuslingvistik Laboration
09:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab, Södra huset hus C Thomas Hörberg
09:00 - 17:00 Ögonrörelse-labbet/Eyetracking-lab, Södra huset hus C Hatice Zora
09:00 - 16:00 Josephine Willing
Magnus Ryttervik
Möte Annan arbetsuppgift
10:00 - 12:00 TYPTALSP via Zoom Iris-Corinna Schwarz Föreläsning Alla
13:00 - 15:00 LIN130-131 20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20570,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML
via Zoom Pétur Helgason Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar Föreläsning Grupp 1-4 Prosodi Engstrand 2004: 3, 7, Catford 2011: 9
13:00 - 13:45 LIN513 20584,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML via Zoom Robert Östling Handledning
v 41 Mån 2020-10-05 v 41
08:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C Lokal stängd Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
08:30 - 12:00 B4117, Södra huset hus B Mattias Heldner Möte Prefektmöte
09:00 - 11:00 LIN130-131 20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20570,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML
C307, Södra huset hus C Christoffer Forbes Schieche Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar Övning Grupp 1 Prosodi Se föreläsningen 2/10
09:00 - 11:00 LIN340
LIN344
20575,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20579,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset hus E Mats Wirén Korpuslingvistik Laboration
09:00 - 11:00 LIN340
LIN344
20575,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20579,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E Mats Wirén Korpuslingvistik Laboration
09:00 - 10:30 LIT400 20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C397, Österbergsalen, Södra huset hus C Catrin Thorin Svenskt teckenspråk I Övning LIT400 Gr 1 Övning 47
09:00 - 10:30 LIT401 20590,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk I Övning LIT401 Gr 2 Övning 48
09:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab, Södra huset hus C Thomas Hörberg
09:00 - 17:00 Ögonrörelse-labbet/Eyetracking-lab, Södra huset hus C Hatice Zora
10:00 - 12:00 LIDF01 20592,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Övningslabbet/Phonetics-Lab, Södra huset hus C Svante Granqvist Datainsamling för tal- och röstforskning Föreläsning Metoder för att studera röstomfång (Voice Range Profiles, VRP) i RecVox.
/Methods for studying voice range.
Hallin et al. (2012); Ternström et al. (2016).
10:00 - 12:00 LIM006 20558,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML Carl Börstell Språket i bruk
10:30 - 12:00 LIT400 20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk I Övning LIT400 Gr 1 Övning 48
10:30 - 12:00 LIT401 20590,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML C397, Österbergsalen, Södra huset hus C Catrin Thorin Svenskt teckenspråk I Övning LIT401 Gr 2 Övning 47
11:00 - 13:00 LIN130-131 20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20570,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML
C307, Södra huset hus C Christoffer Forbes Schieche Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar Övning Grupp 2 Prosodi Se föreläsningen 2/10
13:00 - 16:00 LIDF01 20592,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML Andningslabbet/Breathing-lab, Södra huset hus C
Interaktionslabbet/Interaction-lab, Södra huset hus C
Wavelabbet/Wave-lab, Södra huset hus C
Övningslabbet/Phonetics-Lab, Södra huset hus C
Svante Granqvist Datainsamling för tal- och röstforskning Laboration Röstomfångsprofil (VRP).
/Voice range profiles.
Hallin et al. (2012).
13:00 - 16:00 LIM024 20561,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset hus E
E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E
Mats Wirén Laboration
13:00 - 13:45 LIN513 20584,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML via Zoom Robert Östling Handledning
13:00 - 14:30 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk I Övning Grupp B Övning 48
13:00 - 14:30 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C397, Österbergsalen, Södra huset hus C Catrin Thorin Svenskt teckenspråk I Övning Grupp A Övning 47
14:00 - 16:00 LIN130-131 20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20570,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML
C307, Södra huset hus C Christoffer Forbes Schieche Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar Övning Grupp 3 Prosodi Se föreläsningen 2/10
14:30 - 16:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk I Övning Grupp A Övning 48
14:30 - 16:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C397, Österbergsalen, Södra huset hus C Catrin Thorin Svenskt teckenspråk I Övning Grupp B Övning 47
16:00 - 18:00 LIN130-131 20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20570,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML
C307, Södra huset hus C Emilia Roosvall Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar Övning Grupp 4 Prosodi Se föreläsningen 2/10
17:00 - 17:15 LITD02 20602,HT20,v:2036/2102,25% KV,ITD via Athena Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation Utlämning av tentamen
Webbaserat
  Tis 2020-10-06
08:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C Lokal stängd Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
08:30 - 09:30 B4117, Södra huset hus B Mattias Heldner Möte Prefektmöte
09:00 - 11:00 LIN130-131 20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20570,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML
via Zoom
Övningslabbet/Phonetics-Lab, Södra huset hus C
Emilia Roosvall Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar Laboration Grupp 1-4 Prosodilaboration Se föreläsningen 2/10
09:00 - 10:30 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C307, Södra huset hus C Catrin Thorin Svenskt teckenspråk I Övning Grupp B Obligatorisk uppgift 3
Språkförståelse: Se en kort text på svenskt teckenspråk och svara på frågor på innehållet
09:00 - 10:30 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk I Övning Grupp A Övning 49
09:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab, Södra huset hus C Thomas Hörberg
09:00 - 17:00 Ögonrörelse-labbet/Eyetracking-lab, Södra huset hus C Hatice Zora
09:00 - 10:00 via Zoom Pia Simper-Allen Undervisning
10:00 - 12:00 LIN511 20583,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML via Zoom Pétur Helgason Fonologi
10:30 - 12:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C307, Södra huset hus C Catrin Thorin Svenskt teckenspråk I Övning Grupp A Obligatorisk uppgift 3
Språkförståelse: Se en kort text på svenskt teckenspråk och svara på frågor på innehållet
10:30 - 12:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk I Övning Grupp B Övning 49
11:00 - 13:00 LIN130-131 20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20570,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML
via Zoom
Övningslabbet/Phonetics-Lab, Södra huset hus C
Lisa Thörn Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar Laboration Grupp 1-4 Prosodilaboration Se föreläsningen 2/10
13:00 - 15:00 LIM006 20558,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML Carl Börstell Språket i bruk
13:00 - 14:30 LIT400 20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C397, Österbergsalen, Södra huset hus C Catrin Thorin Svenskt teckenspråk I Övning LIT400 Gr 1 Obligatorisk uppgift 3
Språkförståelse: Se en kort text på svenskt teckenspråk och svara på frågor på innehållet
13:00 - 14:30 LIT401 20590,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk I Övning LIT401 Gr 2 Övning 49
13:00 - 16:00 C307, Södra huset hus C Caroline Arvidsson
Christoffer Forbes Schieche
Emilia Roosvall
Mentorstid
14:00 - 16:00 LIN130-131 20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20570,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML
via Zoom
Övningslabbet/Phonetics-Lab, Södra huset hus C
Lisa Thörn Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar Laboration Grupp 1-4 Prosodilaboration Se föreläsningen 2/10
14:30 - 16:00 LIT400 20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk I Övning LIT400 Gr 1 Övning 49
14:30 - 16:00 LIT401 20590,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML C397, Österbergsalen, Södra huset hus C Catrin Thorin Svenskt teckenspråk I Övning LIT401 Gr 2 Obligatorisk uppgift 3
Språkförståelse: Se en kort text på svenskt teckenspråk och svara på frågor på innehållet
18:00 - 20:00 LIN021 20597,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML via Zoom
Övningslabbet/Phonetics-Lab, Södra huset hus C
Francisco De Lacerda Människans perception av tal och musik Föreläsning Rumsliga ljuduppfattningar
Ljudillustration
Ljuduppfattning i ekofria och reflekterande rum.
Binaural vs monoaural uppfattning av ljudvolym.
Riktad lyssning och spatial diskrimination.
Uppfattning av tal vid olika akustiska bakgrunder.

Att höra tal och musik i olika akustiska miljöer. Betydelse av visuell information och påverkan av olika typer av akustiska bakgrunder. Buller och oönskad ambientmusik som stressfaktorer.
Gelfand (2010)
kap 13
(valda delar om c:a 20 sidor)

Flink, D. (2019), Ambient noise is “The new secondhand smoke”, Acoustics Today, vol. 15 (3), pp. 38-46.

https://www.wolframalpha.com/
18:00 - 19:00 LITN01 20601,HT20,v:2037/2047,50% BLA,ITD via Zoom Åsa Gustafsson Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Nätbaserad undervisning
Övning
Övning 3
19:00 - 20:00 LITN01 20601,HT20,v:2037/2047,50% BLA,ITD via Zoom Åsa Gustafsson Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Frågestund
Nätbaserad undervisning
Frågestund 3
  Ons 2020-10-07
08:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C Lokal stängd Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
08:30 - 09:30 B4117, Södra huset hus B Mattias Heldner Möte Prefektmöte
09:00 - 10:30 LIT400 20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML D389, Södra huset hus D Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk I Övning LIT400 Gr 1 Övning 50
09:00 - 10:30 LIT401 20590,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML C307, Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk I Övning LIT401 Gr 2 Övning 51
09:00 - 10:30 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk I Övning Grupp B Övning 52
09:00 - 10:30 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C397, Österbergsalen, Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk I Övning Grupp A Övning 53
09:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab, Södra huset hus C Thomas Hörberg
09:00 - 17:00 Ögonrörelse-labbet/Eyetracking-lab, Södra huset hus C Hatice Zora
10:00 - 12:00 LIM022 20562,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML Henrik Bergqvist Fältlingvistik
10:00 - 12:00 LIN130
LIN132
20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20571,HT20,v:2036/2044,25% DAG,NML
via Zoom Christoffer Forbes Schieche Grundläggande databehandling för språkvetare Laboration Grupp A Till och med 6.3 i kompendiet
10:30 - 12:00 LIT400 20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C307, Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk I Övning LIT400 Gr 1 Övning 51
10:30 - 12:00 LIT401 20590,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk I Övning LIT401 Gr 2 Övning 52
10:30 - 12:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C397, Österbergsalen, Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk I Övning Grupp B Övning 53
10:30 - 12:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML D389, Södra huset hus D Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk I Övning Grupp A Övning 50
12:45 - 13:00 Hörsal 11, Södra huset hus F Vakttid
13:00 - 15:00 LIN130
LIN132
20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20571,HT20,v:2036/2044,25% DAG,NML
via Zoom Christoffer Forbes Schieche Grundläggande databehandling för språkvetare Laboration Grupp B Till och med 6.3 i kompendiet
13:00 - 15:00 LIN340-341 20575,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20576,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
via Zoom Att studera kommunikation
13:00 - 13:45 LIN513 20584,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML via Zoom Robert Östling Handledning
13:00 - 14:30 LIT400 20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk I Övning LIT400 Gr 1 Övning 52
13:00 - 14:30 LIT401 20590,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML C397, Österbergsalen, Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk I Övning LIT401 Gr 2 Övning 53
13:00 - 14:30 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C307, Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk I Övning Grupp A Övning 51
13:00 - 14:30 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML D389, Södra huset hus D Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk I Övning Grupp B Övning 50
13:00 - 17:00 TYPTALSP Hörsal 6, Södra huset hus C Tentamen
14:30 - 16:00 LIT400 20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C397, Österbergsalen, Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk I Övning LIT400 Gr 1 Övning 53
14:30 - 16:00 LIT401 20590,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML D389, Södra huset hus D Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk I Övning LIT401 Gr 2 Övning 50
14:30 - 16:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C307, Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk I Övning Grupp B Övning 51
14:30 - 16:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk I Övning Grupp A Övning 52
15:00 - 17:00 LIN130
LIN132
20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20571,HT20,v:2036/2044,25% DAG,NML
via Zoom Caroline Arvidsson Grundläggande databehandling för språkvetare Laboration Grupp C Till och med 6.3 i kompendiet
17:00 - 18:30 Hörsal 11, Södra huset hus F Vakttid
18:00 - 20:00 LIN019 20568,HT20,v:2036/2044,50% KV,NML Bernhard Wälchli Språkens historia Föreläsning
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.