Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo Viktigt meddelande
v 16 Ons 2021-04-21 v 16
08:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C Lokal stängd Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
09:00 - 09:15 LIT003 20643,VT21,v:2105/2122,25% KV,ITD via Athena Teckenspråk - lär dig grunderna II Hemtentamen
Utlämning av tentamen
Webbaserat
09:00 - 12:00 LIT404
LITK21
20635,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom Eira Balkstam
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Övning 21
10:00 - 12:00 LIN210
LIN215
LIN430
20616,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20621,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
20624,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Föreläsning Uppslagslistor och mängder Python for Everybody, kap. 9 Frågestund: 10:00-11:00
10:00 - 12:00 LIN210
LIN226
LIN430
20616,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20622,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
20624,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom Tove Nilsson Gerholm Pragmatik och interaktion Föreläsning
13:00 - 15:00 LIN430-431 20624,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20625,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
via Zoom Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
13:00 - 15:00 LIT409
LITK21
20637,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom Carl Börstell
Krister Schönström
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
13:00 - 15:00 TALKOMMA via Zoom Pétur Helgason Experimentalfonetik Föreläsning Alla
13:00 - 16:00 TTA236 21549,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML via Zoom Josephine Willing Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro
Övning
Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 25
18:00 - 19:00 LIN017 20613,VT21,v:2103/2122,25% KV,NML via Zoom Carl Börstell Tentamensgenomgång
  Tors 2021-04-22
08:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C Lokal stängd Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
09:00 - 12:00 LIN210-211 20616,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20617,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
via Zoom Thomas Hörberg Språkvetenskapligt arbetssätt Laboration
09:00 - 11:00 LIT240 20634,VT21,v:2103/2122,50% DAG,ITD via Zoom Pia Simper-Allen Teckenspråksinlärning Seminarium
13:00 - 15:00 LIN430
LIN435
20624,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20629,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
via Zoom Henrik Liljegren Språkdokumentation Föreläsning
13:00 - 15:00 TALKOMMA via Zoom David Pagmar Experimentalfonetik Föreläsning Alla
18:00 - 20:00 LIN022 20615,VT21,v:2103/2122,25% KV,NML via Zoom Bernhard Wälchli
Maria Koptjevskaja Tamm
Europas språk Föreläsning
  Fre 2021-04-23
08:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C Lokal stängd Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
08:45 - 09:00 LIT001
LITL01
20644,VT21,v:2105/2122,25% KV,ITD
20646,VT21,v:2103/2122,25% KV,ITD
via Athena Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter
Teckenspråk - lär dig grunderna I
Hemtentamen
Inlämning
Webbaserat
09:00 - 16:00 C307, Södra huset hus C Seminarium Pedagogiskt seminarium
10:00 - 12:00 TALKOMMA via Zoom Christoffer Forbes Schieche Talperception och talutveckling Laboration Grupp 1 Laboration i prosodi Se Instuderingsstöd 10
13:00 - 15:00 TALKOMMA via Zoom Christoffer Forbes Schieche Talperception och talutveckling Laboration Grupp 2 Laboration i prosodi Se Instuderingsstöd 10
15:00 - 17:00 TALKOMMA via Zoom Christoffer Forbes Schieche Talperception och talutveckling Laboration Grupp 3 Laboration i prosodi Se Instuderingsstöd 10
  Sön 2021-04-25
23:45 - 00:00 LIT003 20643,VT21,v:2105/2122,25% KV,ITD via Athena Teckenspråk - lär dig grunderna II Hemtentamen
Inlämning
Webbaserat
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
08:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C Lokal stängd Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
09:00 - 09:15 LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk III Inlämning
Omexamination
Teckenspråk i teori och praktik II-alla
10:00 - 12:00 LIN210
LIN227
20616,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20623,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
via Zoom Henrik Liljegren Språk och interkulturell kommunikation Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN210
LIN215
LIN430
20616,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20621,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
20624,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Föreläsning Klasser och metoder Python for Everybody, kap. 14 Frågestund: 10:00-11:00
13:00 - 15:00 LIA739
LIB700
LIB709
LID739
LIF739
LIM050
LIT749
20604,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20606,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
20607,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
20608,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
20611,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
20640,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
20642,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
C307, Södra huset hus C Luba Nikolova Vesselinova Seminarium
13:00 - 14:30 LIT404
LITK21
20635,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 22
13:00 - 14:30 LIT404
LITK21
20635,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 23
14:30 - 16:00 LIT404
LITK21
20635,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 22
14:30 - 16:00 LIT404
LITK21
20635,VT21,v:2112/2122,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 23
15:00 - 15:15 LIT232 20647,VT21,v:2112/2122,50% BLA,DST via Athena Dövstudier Inlämning
Webbaserat
KurskodNamn
KurskodNamn