Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
v 13 Mån 2023-03-27 v 13
08:00 - 16:30 EEG-labbet/EEG-lab, Södra huset C, Vån 2 Elisabet Cortes
13:00 - 16:00 B4108, Södra huset B, Vån 4 Möte Ingela Holmström
Joel Bäckström
13:00 - 17:00 Klara Marklund Hjerpe RECAP
14:00 - 17:00 Interaktionslabbet/Interaction-lab, Södra huset C, Vån 2 Klara Marklund Hjerpe RECAP
14:00 - 16:00 via Zoom LISD30 20950,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,DST Översättningsövningar Seminarium Moa Gärdenfors
14:30 - 16:00 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3
C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3
LIT404
LITK21
20960,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Eira Balkstam
Magnus Ryttervik
Övning 1
Helgrupp
15:00 - 19:00 C315, Södra huset C, Vån 3 Krister Schönström datainsamling
18:00 - 20:00 via Athena LIT240 20958,VT2023,v:2303/2322,50% DAG,DST Teckenspråksinlärning Föreläsning
Inspelning
Pia Simper-Allen
18:00 - 20:00 via Zoom LIN017 20968,VT2023,v:2303/2322,25% KV,DST Föreläsning Andrew Thomas Cooper
Lisa Gustavsson
18:00 - 20:00 via Zoom LIT001 20955,VT2023,v:2305/2322,25% KV,DST Föreläsning Åsa Helena Gustafsson Så bygger man en text i den visuella modaliteten
Föreläsning 5
18:00 - 20:00 via Zoom LIT006 20957,VT2023,v:2305/2322,25% KV,DST Föreläsning Åsa Helena Gustafsson Så bygger man en text i den visuella modaliteten
Föreläsning 5
  Tis 2023-03-28
08:00 - 16:30 EEG-labbet/EEG-lab, Södra huset C, Vån 2 Elisabet Cortes
09:00 - 10:30 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT404
LITK21
20960,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Eira Balkstam Övning 2
09:00 - 16:00 C315, Södra huset C, Vån 3 Pia Simper-Allen Heldag administrativt arbete med Nada Djokic och Pia
09:00 - 10:30 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT404
LITK21
20960,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Åsa Ulemark Övning 3
09:00 - 12:00 B4108, Södra huset B, Vån 4 Ingela Holmström
10:00 - 12:00 C307, Södra huset C, Vån 3 LIN224
LINP21
20975,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20990,VT2023,v:2303/2322,75% DAG,NML
Psykolingvistik Föreläsning Julia Uddén
10:00 - 12:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E TALKOMMA Talproduktion och talanalys Laboration Grupp A Christoffer Forbes Schieche Prosodilabb
10:30 - 12:00 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT404
LITK21
20960,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Eira Balkstam Övning 2
10:30 - 12:00 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT404
LITK21
20960,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Åsa Ulemark Övning 3
13:00 - 14:00 Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2 LIN441
LINP41
20984,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20985,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20991,VT2023,v:2303/2322,75% DAG,NML
Syntaktisk teori Mentorsgrupper Mika Matthis
13:00 - 14:30 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT404
LITK21
20960,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Magnus Ryttervik Övning 5
13:00 - 14:30 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT404
LITK21
20960,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Åsa Ulemark Övning 4
13:00 - 15:00 C307, Södra huset C, Vån 3 LIN226
LINP21
20974,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20990,VT2023,v:2303/2322,75% DAG,NML
Pragmatik och interaktion Föreläsning Tove Nilsson Gerholm
13:00 - 15:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E TALKOMMA Talproduktion och talanalys Laboration Grupp B Christoffer Forbes Schieche Prosodilabb
14:30 - 16:00 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT404
LITK21
20960,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Magnus Ryttervik Övning 5
14:30 - 16:00 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT404
LITK21
20960,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Åsa Ulemark Övning 4
18:00 - 20:00 via Zoom LIN018 20967,VT2023,v:2303/2322,25% KV,DST Föreläsning Caroline Arvidsson Språkstörningar Tomas & Vissers
18:00 - 20:00 via Zoom LIT003 20956,VT2023,v:2305/2322,25% KV,DST Föreläsning Pia Simper-Allen Föreläsning 5:
  Ons 2023-03-29
08:00 - 16:30 EEG-labbet/EEG-lab, Södra huset C, Vån 2 Elisabet Cortes
09:00 - 11:00 B4108, Södra huset B, Vån 4 Möte Ingela Holmström
09:00 - 12:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E LIT404
LITK21
20960,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Eira Balkstam
Magnus Ryttervik
Övning 6/Seminarium 1
Läs Simper-Allen & Holmström (2020), sid. 4-22
09:00 - 17:00 Interaktionslabbet/Interaction-lab, Södra huset C, Vån 2 Klara Marklund Hjerpe RECAP
09:00 - 17:00 Klara Marklund Hjerpe RECAP
10:00 - 12:00 C307, Södra huset C, Vån 3 LIN221
LINP21
20979,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20990,VT2023,v:2303/2322,75% DAG,NML
20992,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
Språkvetenskapligt arbetssätt Föreläsning Andrew Thomas Cooper
Robert Mikael Östling
11:00 - 15:00 B4108, Södra huset B, Vån 4 Ingela Holmström
13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 TALKOMMA Talproduktion och talanalys Föreläsning Petur Helgason Uttalsvariation
13:00 - 15:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E LIN215
LINP21
20973,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20990,VT2023,v:2303/2322,75% DAG,NML
Programmering för lingvister Föreläsning
Laboration
Robert Mikael Östling
15:00 - 17:00 C315, Södra huset C, Vån 3 Rickard Franzén Lingostuga
18:00 - 20:00 via Zoom LIT009 20999,VT2023,v:2303/2322,25% KV,DST Att transkribera och annotera teckenspråkstexter Seminarium
Webbaserat
Johanna Mesch
  Tors 2023-03-30
08:00 - 16:30 EEG-labbet/EEG-lab, Södra huset C, Vån 2 Elisabet Cortes
08:15 - 09:15 C315, Södra huset C, Vån 3 Möte Tankar kring andraspråksinlärning av Svenskt teckenspråk. Åsa Gustafsson.
WIP
09:00 - 12:00 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT406
TTA236
20961,VT2023,v:2303/2322,25% DAG,NML
21148,VT2023,v:2303/2322,100% BLA,NML
Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro
Seminarium
Övning
Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Magnus Ryttervik Seminarium 1
09:00 - 17:00 Interaktionslabbet/Interaction-lab, Södra huset C, Vån 2 Klara Marklund Hjerpe RECAP
09:00 - 17:00 Klara Marklund Hjerpe RECAP
10:00 - 12:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 TALKOMMA Transkription Laboration Grupp A Christoffer Forbes Schieche
10:00 - 12:00 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT409
LITK21
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
20965,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Föreläsning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Krister Schönström
13:00 - 15:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 TALKOMMA Transkription Laboration Grupp B Christoffer Forbes Schieche
13:00 - 15:00 Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2 LIN226
LINP21
20974,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20990,VT2023,v:2303/2322,75% DAG,NML
Pragmatik och interaktion Föreläsning Tove Nilsson Gerholm
13:00 - 15:00 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3
C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3
LIT409
LITK21
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
20965,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Krister Schönström
Åsa Helena Gustafsson
15:00 - 17:00 C315, Södra huset C, Vån 3 TALKOMMA Mentorsgrupper Alla Christoffer Forbes Schieche
15:00 - 17:00 C307, Södra huset C, Vån 3 Högre seminarium
15:30 - 17:00 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 TSP-seminarium
18:00 - 20:00 via Zoom LIN022 20966,VT2023,v:2303/2322,25% KV,DST Europas språk Föreläsning Bernhard Wälchli
Maria Koptjevskaja Tamm
  Fre 2023-03-31
08:00 - 16:30 EEG-labbet/EEG-lab, Södra huset C, Vån 2 Elisabet Cortes
08:00 - 08:15 LIT240 20958,VT2023,v:2303/2322,50% DAG,DST Teckenspråksgrammatik II Hemtentamen
Inlämning
09:00 - 12:00 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT413
LITK21
20962,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML
20963,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk III Tentamensgenomgång Teckenspråk i teori och praktik II-alla Åsa Ulemark
09:00 - 17:00 Interaktionslabbet/Interaction-lab, Södra huset C, Vån 2 Klara Marklund Hjerpe RECAP
09:00 - 11:00 via Zoom LIT240 20958,VT2023,v:2303/2322,50% DAG,DST Teckenspråksinlärning Seminarium
Nätbaserad undervisning
Pia Simper-Allen
09:00 - 12:00 via Zoom LIT406
TTA236
20961,VT2023,v:2303/2322,25% DAG,NML
21148,VT2023,v:2303/2322,100% BLA,NML
Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro
Övning
Individuell feedback
Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Johanna Mesch
Magnus Ryttervik
Övning 21
09:00 - 17:00 Klara Marklund Hjerpe RECAP
10:00 - 12:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 LI102FU FO113,2023V,v:2310/2318,% , Metoder för hantering av textdata Laboration Robert Mikael Östling
10:00 - 12:00 Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2 LIN221
LINP21
20979,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20990,VT2023,v:2303/2322,75% DAG,NML
20992,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
Språkvetenskapligt arbetssätt Mentorsgrupper Johanna Sundström
10:00 - 12:00 C307, Södra huset C, Vån 3 LIN441
LINP41
20984,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20985,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20991,VT2023,v:2303/2322,75% DAG,NML
Syntaktisk teori Föreläsning Maria Koptjevskaja Tamm
11:00 - 12:00 B4108, Södra huset B, Vån 4 Möte Ingela Holmström
13:00 - 14:00 E279, Språkbubblan, Södra huset E, Vån 2 Språkcafé italienska - italiano
13:00 - 14:00 C315, Södra huset C, Vån 3 Mattias Heldner Informationsklassning.
13:00 - 17:00 C307, Södra huset C, Vån 3 Caroline Arvidsson Dokfest
13:00 - 15:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E LIN215
LINP21
20973,VT2023,v:2312/2322,50% DAG,NML
20990,VT2023,v:2303/2322,75% DAG,NML
Programmering för lingvister Laboration Christoffer Forbes Schieche
16:00 - 19:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset C, Vån 3 Doktorandmöte Nora Duggan
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.