Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
v 49 Tors 2022-12-08 v 49
08:15 - 09:15 C315, Södra huset C, Vån 3 Möte
09:00 - 12:45 Övrigt Catrin Thorin
09:15 - 10:45 C315, Södra huset C, Vån 3 Ingela Holmström
09:15 - 15:00 C315, Södra huset C, Vån 3 Lisa Gustavsson MEGANEXUSMÖTE
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 KOMSPRKU Föreläsning Petur Helgason Ord- och frasprosodi
Engstrand kap 3 & 7; Catford kap 9
10:00 - 12:00 C307, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT403
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20896,HT2022,v:2245/2302,25% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Dövas kultur och historia Föreläsning Alla Johanna Mesch
13:00 - 16:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 KOMSPRKU Laboration Grupp 1 Mika Matthis Prosodi
13:00 - 14:30 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Obligatorisk närvaro
Gruppövning
Alla Jonas Brännvall
Lina Castenfelt
Moa Gärdenfors
Nora Duggan
Obligatoriska uppgift 3. Du behöver delta på 6 av 8 träffar för att denna uppgift ska vara godkänd
Samtalsträff med fika 5
13:00 - 15:00 via Zoom LIM025 20855,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,ITD
20903,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,ITD
Språktypologi Föreläsning Luba Nikolova Vesselinova
13:00 - 13:45 via Zoom LIN523 20913,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,NML Handledning Murathan Kurfali
14:45 - 18:00 Övrigt Catrin Thorin
15:30 - 17:00 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 TSP-seminarium
19:00 - 19:30 via Zoom LIN024 20908,HT2022,v:2244/2302,50% BLA,ITD Variation i barns språkutveckling Frågestund Tove Nilsson Gerholm
  Fre 2022-12-09
09:00 - 12:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 KOMSPRKU Laboration Grupp 2 Christoffer Forbes Schieche Prosodi
09:00 - 10:30 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp C Åsa Ulemark Övning 56
09:00 - 18:00 Övrigt Catrin Thorin
10:30 - 12:00 E231, Språkparken, Södra huset E, Vån 2 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp C Sebastian Embacher Övning 57
10:30 - 12:00 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Åsa Ulemark Övning 56
11:00 - 12:00 B4108, Södra huset B, Vån 4 Möte Ingela Holmström
12:45 - 13:00 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 Vakttid
13:00 - 17:00 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 LIN131
LINP10
20927,HT2022,v:2235/2243,75% DAG,NML
20941,HT2022,v:2235/2243,75% DAG,NML
20949,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Introduktion till lingvistik - Språkets nivåer Omtentamen Grupp 1-4
13:00 - 14:30 E231, Språkparken, Södra huset E, Vån 2 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Sebastian Embacher Övning 57
13:00 - 14:30 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Åsa Ulemark Övning 56
13:00 - 15:00 B4108, Södra huset B, Vån 4 Carla Wikse Barrow Möte
14:00 - 16:00 via Zoom LIT230
LIT232
20917,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,ITD
20923,HT2022,v:2242/2302,50% DAG,ITD
Dövstudier Föreläsning
Seminarium
Nätbaserad undervisning
Johanna Mesch
14:30 - 16:00 E231, Språkparken, Södra huset E, Vån 2 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Sebastian Embacher Övning 57
17:00 - 17:15 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 Vakttid
v 50 Mån 2022-12-12 v 50
09:00 - 12:00 C315, Södra huset C, Vån 3 Möte Ingela Holmström
09:00 - 17:00 Konferens Nora Duggan
10:00 - 12:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset C, Vån 3 LIN511 20899,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML Fonologi Föreläsning Petur Helgason
10:00 - 12:00 C307, Södra huset C, Vån 3 LISD30 20950,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,DST Textanalys Seminarium Moa Gärdenfors
10:30 - 12:00 F339, Södra huset F, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Lina Castenfelt Övning 60
10:30 - 12:00 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp C Åsa Ulemark Övning 58
10:30 - 12:00 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Sebastian Embacher Övning 59
12:00 - 13:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset C, Vån 3 Tove Nilsson Gerholm
12:15 - 12:30 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 Vakttid
12:15 - 12:30 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 Vakttid
12:30 - 16:30 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 KOMSPRKU Tentamen
12:30 - 16:30 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 LIN133
LINP10
20910,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
20943,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
20949,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Språkets evolution, utveckling och variation Tentamen Andrew Thomas Cooper
Bernhard Wälchli
Tove Nilsson Gerholm
13:00 - 14:30 F339, Södra huset F, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Lina Castenfelt Övning 60
13:00 - 14:30 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Åsa Ulemark Övning 58
13:00 - 14:30 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp C Sebastian Embacher Övning 59
13:00 - 15:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset C, Vån 3 LIN352 20925,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
20945,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
Semantik Föreläsning Luba Nikolova Vesselinova
13:00 - 16:00 C307, Södra huset C, Vån 3 LISD30 20950,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,DST Textanalys Seminarium Moa Gärdenfors
13:00 - 16:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E LIT405
TTA116
20921,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML
21655,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk V Övning Eira Balkstam
Magnus Ryttervik
Övning 32
13:00 - 15:00 via Zoom LIM031 20856,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,ITD
20905,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,ITD
Språkteori och metod Föreläsning Bernhard Wälchli
13:00 - 13:45 via Zoom LIN523 20913,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,NML Handledning Murathan Kurfali
14:00 - 16:00 via Zoom LIT230 20917,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,ITD Teckenspråkslingvistiska metoder och arbetssätt Föreläsning
Seminarium
Nätbaserad undervisning
Johanna Mesch
14:30 - 16:00 F339, Södra huset F, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp C Lina Castenfelt Övning 60
14:30 - 16:00 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Åsa Ulemark Övning 58
14:30 - 16:00 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Sebastian Embacher Övning 59
16:30 - 16:45 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 Vakttid
16:30 - 16:45 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 Vakttid
18:00 - 19:00 via Athena LIT230 20917,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,ITD Teckenspråkslingvistiska metoder och arbetssätt Webbaserat Johanna Mesch
  Tis 2022-12-13
08:00 - 12:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset C, Vån 3 LUCIA
09:00 - 10:30 458 (Flex-sal), Biblioteket, Vån 4 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp C Åsa Ulemark Övning 61
09:00 - 10:30 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Magnus Ryttervik Övning 62
09:00 - 10:30 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Johanna Mesch Övning 63
09:00 - 17:00 Konferens Nora Duggan
10:00 - 12:00 E231, Språkparken, Södra huset E, Vån 2 Institutionsstyrelsemöte
10:00 - 12:00 C307, Södra huset C, Vån 3 KOMSPRKU Föreläsning Andrew Thomas Cooper Språkets nivåer
10:00 - 12:00 Institutionsstyrelsemöte Eira Balkstam
Pia Simper-Allen
10:30 - 12:00 458 (Flex-sal), Biblioteket, Vån 4 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Åsa Ulemark Övning 61
10:30 - 12:00 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Magnus Ryttervik Övning 62
10:30 - 12:00 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp C Johanna Mesch Övning 63
12:00 - 13:00 C315, Södra huset C, Vån 3 Robert Mikael Östling Dalimöte
13:00 - 14:30 458 (Flex-sal), Biblioteket, Vån 4 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Åsa Ulemark Övning 61
13:00 - 14:30 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp C Magnus Ryttervik Övning 62
13:00 - 14:30 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Johanna Mesch Övning 63
13:00 - 15:00 C307, Södra huset C, Vån 3 LIN135
LINP10
20900,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
20944,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,NML
20949,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens språk Mentorsgrupper Grupp 1-4 Johanna Sundström
Mika Matthis
13:00 - 13:45 via Zoom LIN523 20913,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,NML Handledning Murathan Kurfali
14:00 - 15:30 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset C, Vån 3 Möte
17:00 - 17:15 via Athena LIT230
LIT232
20917,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,ITD
20923,HT2022,v:2242/2302,50% DAG,ITD
Dövstudier Inlämning
Redovisning
  Ons 2022-12-14
08:00 - 08:15 via Athena LIT005 20893,HT2022,v:2235/2302,25% KV,ITD Barns teckenspråk i förskoleåldern Hemtentamen
Inlämning
Pia Simper-Allen
09:00 - 13:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 Rickard Franzén
09:00 - 10:30 458 (Flex-sal), Biblioteket, Vån 4 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp C Sebastian Embacher övning 64
09:00 - 12:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 LIT405
TTA116
20921,HT2022,v:2235/2302,25% DAG,NML
21655,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk V Övning Eira Balkstam Övning 33
09:00 - 10:30 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Jonas Brännvall Övning 65
09:00 - 10:30 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Magnus Ryttervik Övning 66
09:00 - 11:00 B4108, Södra huset B, Vån 4 Möte Ingela Holmström
09:00 - 17:00 Konferens Nora Duggan
10:00 - 12:00 Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2 KOMSPRKU Övning Grupp 1 Christoffer Forbes Schieche Nivåer i språket
10:30 - 12:00 458 (Flex-sal), Biblioteket, Vån 4 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Sebastian Embacher Övning 64
10:30 - 12:00 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Jonas Brännvall Övning 65
10:30 - 12:00 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp C Magnus Ryttervik Övning 66
11:00 - 11:30 via Zoom LIM023 20758,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
20926,HT2022,v:2244/2302,50% DAG,ITD
Statistik för språkvetare Frågestund Marcin Wlodarczak
13:00 - 14:30 458 (Flex-sal), Biblioteket, Vån 4 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Sebastian Embacher Övning 64
13:00 - 15:00 Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2 KOMSPRKU Övning Grupp 2 Christoffer Forbes Schieche Nivåer i språket
13:00 - 14:30 C320, Max Goroschrummet, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp C Jonas Brännvall Övning 65
13:00 - 14:30 C397, Österbergsalen, Södra huset C, Vån 3 LIT400
LIT412
LITK10
20895,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
20897,HT2022,v:2245/2302,75% DAG,NML
20948,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Magnus Ryttervik Övning 66
13:00 - 14:00 C307, Södra huset C, Vån 3 Möte Bernhard Wälchli
13:00 - 13:45 via Zoom LIN523 20913,HT2022,v:2235/2302,50% DAG,NML Handledning Murathan Kurfali
14:00 - 15:00 B4108, Södra huset B, Vån 4 Maria Koptjevskaja Tamm
15:00 - 17:00 C315, Södra huset C, Vån 3 Möte Ärling
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.