Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 49  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 49 Ons 2020-12-02 v 49
08:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C Lokal stängd Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
08:15 - 08:30 Ingen lokal Pia Simper-Allen Digital omtentamen
08:30 - 09:30 B4117, Södra huset hus B Mattias Heldner Möte Prefektmöte
09:00 - 11:00 KOMSPRKU via Zoom Tove Nilsson Gerholm Föreläsning Alla
Morfembegreppet
09:00 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML via Zoom Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus Övning SPSM, helgrupp Övning 7
09:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab, Södra huset hus C Thomas Hörberg
09:30 - 12:00 LIT400
LIT412
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
C307, Södra huset hus C
C397, Österbergsalen, Södra huset hus C
D480, Södra huset hus D
E231, Språkparken, Södra huset hus E
Anders Hultén
Johanna Mesch
Magnus Ryttervik
Sebastian Embacher
Åsa Gustafsson
Svenskt teckenspråk II Övning Samtalsträff 4
09:30 - 12:00 LIT400
LIT412
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
F397, Södra huset hus F Anders Hultén
Johanna Mesch
Magnus Ryttervik
Sebastian Embacher
Åsa Gustafsson
Svenskt teckenspråk II Övning
10:00 - 12:00 LIM011 20559,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML via Zoom Bernhard Wälchli Språkteori och metod Gruppövning
10:00 - 12:00 LIN130
LIN133
via Zoom Francisco De Lacerda Språkets evolution, utveckling och variation Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN340
LIN343
20575,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20578,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Pétur Helgason Experimentalfonetik
13:00 - 15:00 KOMSPRKU via Zoom Caroline Arvidsson Övning Grupp 1-2
13:00 - 15:00 LIM005 20557,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML via Zoom Bernhard Wälchli Språktypologi Seminarium
13:00 - 15:00 LIN130
LIN135
20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20573,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
via Zoom Maria Koptjevskaja Tamm Världens språk Föreläsning
13:00 - 13:45 LIN513 20584,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML via Zoom Robert Östling Handledning
13:00 - 14:30 LIT400
LIT412
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
C307, Södra huset hus C
C397, Österbergsalen, Södra huset hus C
D480, Södra huset hus D
E231, Språkparken, Södra huset hus E
Anders Hultén
Johanna Mesch
Magnus Ryttervik
Sebastian Embacher
Åsa Gustafsson
Svenskt teckenspråk II Övning
13:00 - 14:30 LIT400
LIT412
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
F397, Södra huset hus F Anders Hultén
Johanna Mesch
Magnus Ryttervik
Sebastian Embacher
Åsa Gustafsson
Svenskt teckenspråk II Övning
13:00 - 15:00 LIT901 20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML Webbaserad undervisning Josephine Willing Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus Övning SPSM, helgrupp Övning 8
15:00 - 17:00 KOMSPRKU via Zoom Caroline Arvidsson Övning Grupp 3-4
15:00 - 17:00 LIT901 20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML Webbaserad undervisning Josephine Willing Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus Övning SPSM, helgrupp Övning 9
17:00 - 00:00 LIN024 20600,HT20,v:2045/2102,50% BLA,ITD via Zoom Ulrika Marklund Föreläsning Förinspelad föreläsning
  Tors 2020-12-03
08:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C Lokal stängd Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
08:30 - 09:30 B4117, Södra huset hus B Mattias Heldner Möte Prefektmöte
09:00 - 11:00 LIN130
LIN132
20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20571,HT20,v:2036/2044,25% DAG,NML
via Zoom Grundläggande databehandling för språkvetare Omexamination Grupp A
09:00 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML via Zoom Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus Övning SPSM, helgrupp Övning 10
09:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab, Södra huset hus C Thomas Hörberg
09:30 - 12:30 LIT400
LIT403
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20593,HT20,v:2046/2051,50% DAG,NML
via Zoom Johanna Mesch Dövas kultur och historia Föreläsning
09:30 - 12:30 B4117, Södra huset hus B Johanna Mesch Föreläsning Lokalen bokad för Johanna M
10:00 - 12:00 KOMSPRKU via Zoom Tove Nilsson Gerholm Föreläsning Alla
Ordklasser och grammatiska kategorier
12:00 - 14:00 LIN130
LIN132
20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20571,HT20,v:2036/2044,25% DAG,NML
via Zoom Grundläggande databehandling för språkvetare Omexamination Grupp B
13:00 - 15:00 KOMSPRKU via Zoom Tove Nilsson Gerholm Föreläsning Alla
Konstituenter och satsdelar
13:00 - 15:00 LIN316 20536,HT20,v:2044/2102,50% DAG,NML via Zoom Luba Nikolova Vesselinova Språk och geografi, kandidatkurs Föreläsning
13:00 - 15:00 LIN340
LIN342
20575,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20577,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Maria Koptjevskaja Tamm Semantik
13:00 - 13:45 LIN513 20584,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML via Zoom Robert Östling Handledning
13:00 - 15:00 LIT901 20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML Webbaserad undervisning Josephine Willing Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus Övning SPSM, helgrupp Övning 11
13:00 - 16:00 Tysta rummet/Anechoic chamber, Södra huset hus C Hatice Zora
14:00 - 16:00 LIN130
LIN132
20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20571,HT20,v:2036/2044,25% DAG,NML
via Zoom Grundläggande databehandling för språkvetare Omexamination Grupp C
15:00 - 17:00 LIT901 20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML Webbaserad undervisning Josephine Willing Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus Övning SPSM, helgrupp Övning 12
15:00 - 17:00 C307, Södra huset hus C Rickard Franzén
19:00 - 19:30 LIN024 20600,HT20,v:2045/2102,50% BLA,ITD via Zoom Frågestund
  Fre 2020-12-04
08:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C Lokal stängd Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
08:30 - 09:30 B4117, Södra huset hus B Mattias Heldner Möte Prefektmöte
09:00 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML via Zoom Josephine Willing Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus Övning SPSM, helgrupp Övning 13
09:00 - 10:30 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML via Zoom Carl Börstell Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Övning 48
09:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab, Södra huset hus C Thomas Hörberg
10:30 - 12:00 LIT400
LIT412
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
via Zoom Carl Börstell Svenskt teckenspråk II Övning Övning 48
10:30 - 12:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML via Zoom Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Övning 49
13:00 - 15:00 LIN130
LIN135
20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20573,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
via Zoom Maria Koptjevskaja Tamm Världens språk Föreläsning
13:00 - 13:45 LIN513 20584,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML via Zoom Robert Östling Handledning
13:00 - 14:30 LIT400
LIT412
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
via Zoom Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk II Övning Övning 49
13:00 - 14:30 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML via Zoom Carl Börstell Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Övning 48
14:30 - 16:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML via Zoom Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Övning 49
  Lör 2020-12-05
09:00 - 17:30 Interaktionslabbet/Interaction-lab, Södra huset hus C Caroline Arvidsson MINT
  Sön 2020-12-06
09:00 - 17:30 Interaktionslabbet/Interaction-lab, Södra huset hus C Caroline Arvidsson MINT
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
08:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C Lokal stängd Lokalen används som matsal tillfälligt p.g.a covid-19
08:30 - 10:30 LIT400
LIT403
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20593,HT20,v:2046/2051,50% DAG,NML
via Zoom Johanna Mesch Dövas kultur och historia Föreläsning
08:30 - 12:00 B4117, Södra huset hus B Mattias Heldner Möte Prefektmöte
09:00 - 13:00 LIN131 20570,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML C307, Södra huset hus C
C397, Österbergsalen, Södra huset hus C
Introduktion till lingvistik - Språkets nivåer Omtentamen Grupp 1-4
09:00 - 13:00 LIN131 20570,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML E319, Södra huset hus E Introduktion till lingvistik - Språkets nivåer Omtentamen Grupp 1-4
09:00 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML via Zoom Josephine Willing Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus Övning SPSM, helgrupp Övning 14
09:00 - 13:00 C315, Södra huset hus C Emilia Roosvall Omtentamen
10:00 - 12:00 LIM011 20559,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML via Zoom Bernhard Wälchli Språkteori och metod Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN340
LIN343
20575,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20578,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Pétur Helgason Experimentalfonetik
10:30 - 12:00 LIT400
LIT412
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
via Zoom Eira Balkstam Svenskt teckenspråk II Övning Övning 50
10:30 - 12:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML via Zoom Johanna Mesch Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Övning 52
10:30 - 12:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML via Zoom Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Övning 51
13:00 - 15:00 LIM005 20557,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML via Zoom Bernhard Wälchli Språktypologi Seminarium
13:00 - 13:45 LIN513 20584,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML via Zoom Robert Östling Handledning
13:00 - 14:30 LIT400
LIT412
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
via Zoom Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk II Övning Övning 51
13:00 - 15:00 LIT901 20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML Webbaserad undervisning Josephine Willing Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus Övning SPSM, helgrupp Övning 15
13:00 - 14:30 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML via Zoom Eira Balkstam Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Övning 50
13:00 - 14:30 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML via Zoom Johanna Mesch Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Övning 52
14:00 - 20:00 LITN01 20601,HT20,v:2037/2047,50% BLA,ITD Anders Hultén
Åsa Gustafsson
Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Muntlig examination Omexamin
Individuell omexamination via Zoom utifrån ett externt individuellt schema. Tiden bokas i doodlen som ligger i Athena. Om du hittar hittar den kontakta din lärare
14:30 - 16:00 LIT400
LIT412
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
via Zoom Johanna Mesch Svenskt teckenspråk II Övning Övning 52
14:30 - 16:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML via Zoom Eira Balkstam Svenskt teckenspråk II Övning Grupp A Övning 50
14:30 - 16:00 LITK10 20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML via Zoom Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk II Övning Grupp B Övning 51
15:00 - 17:00 LIT901 20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML Webbaserad undervisning Josephine Willing Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus Övning SPSM, helgrupp Övning 16
17:00 - 00:00 LIN024 20600,HT20,v:2045/2102,50% BLA,ITD via Zoom Ulrika Marklund Föreläsning Förinspelad föreläsning
17:00 - 17:15 LIT230
LIT232
20587,HT20,v:2036/2102,50% BLA,DST
20588,HT20,v:2042/2050,50% BLA,DST
via Athena Johanna Mesch Dövstudier Inlämning
17:00 - 17:15 LITD02 20602,HT20,v:2036/2102,25% KV,ITD via Athena Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation Inlämning
Webbaserat
18:00 - 21:00 LIN019 20568,HT20,v:2036/2044,50% KV,NML Bernhard Wälchli Språkens historia Omtentamen
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.