Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Mar  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo Obligatorisk närvaro
v 10 Må 2020-03-02 v 10
08:30 - 13:00 Ögonrörelse-labbet/Eyetracking-lab . Södra huset hus C Anna Ericsson
09:00 - 11:00 LIN430, LIN433 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20469,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Matematiska metoder för språkvetare Föreläsning Sannolikhet Kompendium kapitel 9, LMM kapitel 18–19
09:00 - 10:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 43
09:00 - 16:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Hatice Zora försöksperson
09:00 - 16:00 Hatice Zora Försöksperson
10:00 - 12:00 LIN210, LIN213 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20463,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Pétur Helgason Talets akustik och perception Föreläsning Talutveckling Se Instuderingsstöd 7
10:00 - 12:00 LISD22 20416,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Krister Schönström Textproduktion Seminarium
10:00 - 12:00 LIT150 20475,VT20,v:2004/2023,50% BLA,DST C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Teckenspråkstexter Föreläsning
10:30 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 44
10:30 - 12:00 C315. Södra huset hus C Murathan Kurfali PhD Council Meeting
12:00 - 13:00 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Signe Tonér WIP, Barnspråk
13:00 - 16:00 LISD22 20416,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Krister Schönström Textproduktion Seminarium
13:00 - 16:00 LIT150 20475,VT20,v:2004/2023,50% BLA,DST C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Teckenspråkstexter Föreläsning
13:00 - 14:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 43
13:00 - 15:00 TALKOMMA C307. Södra huset hus C Pétur Helgason Transkription Föreläsning Alla Ton och aspiration Se instuderingsstöd 12
14:30 - 16:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 44
17:00 - 19:00 LISD02 20457,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Moa Gärdenfors Dövas tvåspråkighet Seminarium
18:00 - 20:00 LIN012 20493,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C David Pagmar Forensisk lingvistik Föreläsning
  Ti 2020-03-03
08:30 - 13:00 Ögonrörelse-labbet/Eyetracking-lab . Södra huset hus C Anna Ericsson
09:00 - 11:00 LIN430, LIN433 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20469,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Matematiska metoder för språkvetare Föreläsning Deskriptiv statistik
09:00 - 10:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 45, Naturhistoriska riksmuseum Obligatorisk närvaro
09:00 - 10:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 46, Naturhistoriska riksmuseum Obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Eira Balkstam, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 10
09:00 - 16:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Hatice Zora försöksperson
09:00 - 16:00 Hatice Zora Försöksperson
10:00 - 12:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Amanda Kann Talproduktion och talanalys Övning Grupp 1 Fonemanalys Se instuderingsstöd 3
10:30 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 45, Naturhistoriska riksmuseum Obligatorisk närvaro
10:30 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 46, Naturhistoriska riksmuseum Obligatorisk närvaro
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
13:00 - 15:00 LIN430, LIN432 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20468,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mikael Parkvall Språklig variation i tal, samhälle och texter Föreläsning
13:00 - 15:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Amanda Kann Talproduktion och talanalys Övning Grupp 2 Fonemanalys Se instuderingsstöd 3
13:00 - 16:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 11
16:00 - 18:00 LIN345 20495,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C307. Södra huset hus C Henrik Liljegren Pashto - ett språk i världen Föreläsning
18:00 - 20:00 LIN018 20455,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Tove Gerholm Barns språkutveckling Föreläsning
  On 2020-03-04
09:00 - 10:00 LIN210, LIN212 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20460,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Morfologiska och syntaktiska strukturer Föreläsning, Laboration
09:00 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Josephine Willing, Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Övning 47/48
09:00 - 16:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Hatice Zora försöksperson
09:00 - 16:00 Hatice Zora Försöksperson
10:00 - 11:00 LIN210, LIN212 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20460,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Morfologiska och syntaktiska strukturer Föreläsning
10:00 - 12:00 TALKOMMA F299. Södra huset hus F Pétur Helgason Talproduktion och talanalys Föreläsning Alla Källa-filter och spektralanalys Se instuderingsstöd 4
13:00 - 15:00 LIA739, LIB700, LID739, LIF739, LIM050, LIT749 20482,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20484,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20485,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20487,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20489,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Luba Nikolova Vesselinova Seminarium
13:00 - 15:00 TALKOMMA E306. Södra huset hus E Pétur Helgason Talproduktion och talanalys Föreläsning Alla Fonation och röst Se instuderingsstöd 5
13:00 - 16:00 Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Mattias Heldner Kontrollmätning tysta rummet
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
18:00 - 20:00 LIN017 20456,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Henrik Bergqvist Språk, kultur och tänkande Föreläsning
18:00 - 20:00 LITL01, LITN01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML, 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Åsa Gustafsson Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Föreläsning Föreläsning 4, Hur bygger man en teckenspråkstext? Ahlgren, I. & Bergman, B. 2006. Sid 27 -35 47 -54 Bergman, B. 2007. “Det svenska teckenspråket - ett språk i fyra dimensioner.” Årsbok 2007 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 39-52. 14 s.
  To 2020-03-05
09:00 - 11:00 LIN430, LIN433 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20469,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Matematiska metoder för språkvetare Föreläsning Inferentiell statistik
09:00 - 11:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Amanda Kann Talproduktion och talanalys Laboration Grupp 1 Praat och spektrogram 1
09:00 - 16:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Hatice Zora försöksperson
09:00 - 16:00 Hatice Zora Försöksperson
10:00 - 12:00 LIN210, LIN213 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20463,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Talets akustik och perception Självstudier Spektrografisk analys och transkription
10:30 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E231, Språkparken. Södra huset hus E Anders Hultén, Eira Balkstam, Josephine Willing, Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Samtalsträff 7 Obligatorisk närvaro
12:00 - 14:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Amanda Kann Talproduktion och talanalys Laboration Grupp 2 Praat och spektrogram 1
13:00 - 15:00 LIN210, LIN213 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20463,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Talets akustik och perception Självstudier Spektrografisk analys och transkription
13:00 - 14:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 49
13:00 - 14:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 50
14:30 - 16:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 49
14:30 - 16:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 50
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Richard Kowalik ASV-seminarium Murathan Kurfalɪ: (Avhandlingens halvtidsseminarium)
  Fr 2020-03-06
09:00 - 11:00 LIN600, LIN611, LIN621, LIN631, LIT310 20412,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 20471,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20472,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20473,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20474,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Seminarium
09:00 - 16:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Hatice Zora försöksperson
09:00 - 16:00 Hatice Zora Försöksperson
10:00 - 12:00 TALKOMMA D499. Södra huset hus D Pétur Helgason Transkription Föreläsning Alla Vokalerna i svenskan Se instuderingsstöd 12
10:00 - 11:30 C315. Södra huset hus C Thomas Björkstrand Lexikoncafe
13:00 - 15:00 LIN210, LIN212 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20460,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Morfologiska och syntaktiska strukturer Föreläsning, Laboration
v 11 Må 2020-03-09 v 11
08:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
10:00 - 12:00 LIN210, LIN213 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20463,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Pétur Helgason Talets akustik och perception Föreläsning Spektrogramövning / Frågestund
10:00 - 12:00 TALKOMMA C307. Södra huset hus C Talproduktion och talanalys Dugga Alla Diagnostisk dugga
13:00 - 15:00 LIA739, LIB700, LID739, LIF739, LIM050, LIT749 20482,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20484,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20485,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20487,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20489,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Luba Nikolova Vesselinova Seminarium
13:00 - 14:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 51, Helgrupp tillsammans med andra gruppen
13:00 - 14:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 52, Helgrupp tillsammans med andra gruppen
13:00 - 16:30 C315. Södra huset hus C Lisa Gustavsson KI, Barnobservationer
14:30 - 16:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 51, Helgrupp tillsammans med andra gruppen
14:30 - 16:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 52, Helgrupp tillsammans med andra gruppen
17:00 - 19:00 LISD02 20457,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström Dövas tvåspråkighet Seminarium
18:00 - 20:00 LIN012 20493,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Mikael Parkvall Forensisk lingvistik Föreläsning
  Ti 2020-03-10
08:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 10:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 53
09:00 - 10:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 54
09:00 - 11:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Amanda Kann Talproduktion och talanalys Laboration Grupp A Praat och spektrogram 2
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 12
10:30 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 53
10:30 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 54
12:00 - 14:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Amanda Kann Talproduktion och talanalys Laboration Grupp B Praat och spektrogram 2
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
13:00 - 15:00 LIN430, LIN432 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20468,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mikael Parkvall Språklig variation i tal, samhälle och texter Föreläsning
13:00 - 15:00 C315. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Seminarium texseminarium
14:00 - 16:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Amanda Kann Talproduktion och talanalys Laboration Grupp C Praat och spektrogram 2
18:00 - 20:00 LIN018 20455,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Tove Gerholm Barns språkutveckling Föreläsning
  On 2020-03-11
08:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Anette Ekberg, Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Övning 55/56
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 13
10:00 - 12:00 LIN210, LIN212 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20460,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Morfologiska och syntaktiska strukturer Föreläsning
10:00 - 12:00 TALKOMMA D289. Södra huset hus D Pétur Helgason Talproduktion och talanalys Föreläsning Alla Prosodi - del 1 Se instuderingsstöd 7
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Hatice Zora FON-seminarium
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
18:00 - 20:00 LITL01, LITN01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML, 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Åsa Gustafsson Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Föreläsning Föreläsning 5, Kognitiva teorier om teckenspråksgrammatik Taub, S. 2001. Language from the Body: Iconicity and Metaphor in American Sign Language. Cambridge University Press. 15 s. Vogel, A. 2011. Språket, kroppen och tankarna. Lund: Studentlitteratur. 22-37-69. 50 s.
  To 2020-03-12
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 11:00 LIN430, LIN433 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20469,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Matematiska metoder för språkvetare Föreläsning Inferentiell statistik, forts
09:00 - 10:00 C315. Södra huset hus C Möte Avdelningsmöte för TSP personal
10:00 - 12:00 TALKOMMA E306. Södra huset hus E Pétur Helgason Talproduktion och talanalys Föreläsning Alla Prosodi - del 2 Se instuderingsstöd 7
10:30 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 57
10:30 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Joel Bäckström Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 58
13:00 - 15:00 LIN430, LIN432 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20468,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Amanda Kann Språklig variation i tal, samhälle och texter Föreläsning
13:00 - 14:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 57
13:00 - 14:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Joel Bäckström Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 58
13:00 - 15:00 C315. Södra huset hus C Thomas Björkstrand CAP-Wings möte. Ansvarig: Josephine Willing
14:30 - 16:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E231, Språkparken. Södra huset hus E Anders Hultén, Magnus Ryttervik, Sebastian Embacher, Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Samtalsträff 8 Obligatorisk närvaro
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Richard Kowalik ASV-seminarium
  Fr 2020-03-13
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
10:00 - 12:00 TALKOMMA D499. Södra huset hus D Pétur Helgason Transkription Föreläsning Alla Artikulationsställningar Se instuderingsstöd 12
12:30 - 14:30 LIN210, LIN213 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20463,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E, E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Talets akustik och perception Examination
13:00 - 15:00 LIN600, LIN611, LIN621, LIN631, LIT310 20412,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 20471,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20472,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20473,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20474,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Seminarium
v 12 Må 2020-03-16 v 12
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
12:00 - 13:00 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Signe Tonér WIP, Barnspråk
13:00 - 14:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Joel Bäckström Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 59, Helgrupp med annan grupp
13:00 - 14:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 60, Helgrupp med annan grupp
13:00 - 16:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML E231, Språkparken. Södra huset hus E Anette Ekberg Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 11-12
14:30 - 16:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Joel Bäckström Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 59, Helgrupp med annan grupp
14:30 - 16:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 60, Helgrupp med annan grupp
18:00 - 20:00 LIN012 20493,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Mikael Parkvall Forensisk lingvistik Föreläsning
  Ti 2020-03-17
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 11:00 LIN430, LIN433 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20469,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Matematiska metoder för språkvetare Föreläsning Övningar
09:00 - 10:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 61
09:00 - 10:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Joel Bäckström Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 62
09:00 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Josephine Willing, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Individuella samtal, Övning SPSM, helgrupp Övning 13-14
10:00 - 12:00 TALKOMMA A5137. Södra huset hus A Amanda Kann Talproduktion och talanalys Övning Grupp 1 Prosodi Se instuderingsstöd 7
10:00 - 12:00 C315. Södra huset hus C Francisco De Lacerda Institutionsstyrelsemöte
10:30 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 61
10:30 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Joel Bäckström Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 62
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
13:00 - 15:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Ingela Holmström Undervisning av döva och hörselskadade - historik och samtid Föreläsning, Seminarium SPSM, helgrupp
13:00 - 15:00 TALKOMMA E420. Södra huset hus E Amanda Kann Talproduktion och talanalys Övning Grupp 2 Prosodi Se instuderingsstöd 7
15:00 - 16:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 15
16:00 - 18:00 LIN345 20495,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C307. Södra huset hus C Henrik Liljegren Pashto - ett språk i världen Föreläsning
16:00 - 17:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anders Hultén, Anette Ekberg, Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Samtalsövning 3
18:00 - 20:00 LIN018 20455,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Tove Gerholm Barns språkutveckling Föreläsning
  On 2020-03-18
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Joel Bäckström, Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk III Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Övning 63/64, Kursvärdering
09:00 - 10:30 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Seminarium, Övning SPSM, helgrupp Seminarium 3
10:00 - 12:00 LIN210, LIN212 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20460,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Morfologiska och syntaktiska strukturer Föreläsning
10:00 - 12:00 TALKOMMA E319. Södra huset hus E Pétur Helgason Talproduktion och talanalys Föreläsning Alla Fonologisk typologi Se instuderingsstöd 6
10:30 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Seminarieövning 3
13:00 - 15:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Ingela Holmström Undervisning av döva och hörselskadade - historik och samtid Föreläsning, Seminarium SPSM, helgrupp
15:00 - 17:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 16
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Hatice Zora FON-seminarium
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
18:00 - 20:00 LIN017 20456,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Henrik Bergqvist Språk, kultur och tänkande Föreläsning
18:00 - 20:00 LITL01, LITN01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML, 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C, C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C, C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anders Hultén, Anette Ekberg, Magnus Ryttervik, Åsa Gustafsson Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Övning Övningstillfälle 2, Övningsuppgift i Athena Bokstavering, siffror och enkla fraser
  To 2020-03-19
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
08:30 - 09:00 Hörsal 8. Södra huset hus D Vakttid
09:00 - 13:00 LIN210, LIN213 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20463,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Talets akustik och perception Tentamen
09:00 - 11:00 LIN430, LIN433 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20469,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Matematiska metoder för språkvetare Föreläsning Dugga 2
09:00 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 17-18
09:00 - 11:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Carla Wikse Barrow Talproduktion och talanalys Laboration Grupp A Prosodi Se instuderingsstöd 7
09:00 - 10:00 C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Möte Internseminarium: Eira plus någon om videobanken och webbkorpus
12:00 - 14:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Carla Wikse Barrow Talproduktion och talanalys Laboration Grupp B Prosodi Se instuderingsstöd 7
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Luba Nikolova Vesselinova
13:00 - 15:00 LIN430, LIN432 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20468,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Amanda Kann Språklig variation i tal, samhälle och texter Laboration
13:00 - 16:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 19-20, Naturhistoriska museum
13:00 - 13:30 Hörsal 8. Södra huset hus D Vakttid
14:00 - 16:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Carla Wikse Barrow Talproduktion och talanalys Laboration Grupp C Prosodi Se instuderingsstöd 7
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Richard Kowalik ASV-seminarium
16:00 - 17:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anders Hultén, Josephine Willing, Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Samtalsövning 4
  Fr 2020-03-20
09:00 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 21-22
10:00 - 12:00 LIN210, LIN212 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20460,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Morfologiska och syntaktiska strukturer Skuggtenta
v 13 Må 2020-03-23 v 13
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 14
10:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Språkvetenskapligt arbetssätt Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
10:00 - 12:00 LISD22 20416,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Ingela Holmström Översättningsövningar Seminarium
10:00 - 12:00 LIT150 20475,VT20,v:2004/2023,50% BLA,DST C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Teckenspråkstexter Föreläsning
10:00 - 12:00 TALKOMMA E306. Södra huset hus E Pétur Helgason Talproduktion och talanalys Föreläsning Alla Akustisk modellering - del 1 Se instuderingsstöd 8
13:00 - 15:00 LIA739, LIB700, LID739, LIF739, LIM050, LIT749 20482,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20484,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20485,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20487,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20489,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Luba Nikolova Vesselinova Seminarium
13:00 - 16:00 LISD22 20416,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Ingela Holmström Översättningsövningar Seminarium
13:00 - 16:00 LIT150 20475,VT20,v:2004/2023,50% BLA,DST C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Teckenspråkstexter Föreläsning
13:00 - 17:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Joel Bäckström Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 23-24
16:15 - 16:30 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Hemtenta Utlämning av hemtentamen, i grammatik och teorikunskap STS III
16:45 - 17:00 LISD02 20457,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML Dövas tvåspråkighet Utlämning av tentamen Inlämningsuppgift
17:00 - 19:00 LISD02 20457,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Moa Gärdenfors Dövas tvåspråkighet Seminarium
18:00 - 20:00 LIN012 20493,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C David Pagmar Forensisk lingvistik Föreläsning
  Ti 2020-03-24
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Joel Bäckström Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 25-26
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Eira Balkstam, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 15
10:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Föreläsning
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
13:00 - 15:00 LIN216, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20465,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Tove Gerholm Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
13:00 - 16:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Joel Bäckström Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 27-28
13:00 - 15:00 TALKOMMA E319. Södra huset hus E Pétur Helgason Transkription Föreläsning Alla Segmentering Se instuderingsstöd 12
18:00 - 20:00 LIN018 20455,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Tove Gerholm Barns språkutveckling Föreläsning
  On 2020-03-25
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Svenskt teckenspråk III Examination Teckenspråk i teori och praktik II-alla Förståelse Rättande lärare: Joel Bäckström
09:00 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Joel Bäckström, Josephine Willing Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 29-30
10:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Språkvetenskapligt arbetssätt Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN430, LIN434 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20470,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Deskriptiv lingvistik Föreläsning
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Föreläsning Introduktion Python for Everybody, kap. 1
13:00 - 16:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Svenskt teckenspråk III Examination Teckenspråk i teori och praktik II-alla Produktion Rättande lärare: Magnus Ryttervik och Sebastian Embacher
13:00 - 15:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Ingela Holmström Undervisning av döva och hörselskadade - historik och samtid Föreläsning, Seminarium SPSM, helgrupp
13:00 - 15:00 TALKOMMA E306. Södra huset hus E Pétur Helgason Talproduktion och talanalys Föreläsning Alla Akustisk modellering - del 9 Se instuderingsstöd 9
15:00 - 17:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 31
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Hatice Zora FON-seminarium
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
18:00 - 20:00 LIN017 20456,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Henrik Bergqvist Språk, kultur och tänkande Föreläsning
18:00 - 20:00 LITL01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Ingela Holmström Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter Föreläsning Föreläsning 6, Tvåspråkig undervisning. Föreläsningen är tolkad till talad svenska. Svartholm, K. 2010. Tvåspråkighet och måluppfyllelse i ett historiskt perspektiv. Stockholm: Avdelningen för svenska som andra språk för döva, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Tillgänglig i DiVA: http://su.diva-portal.org (Publ. i förkortad version i: Dövas Tidning, Tidskrift för Sveriges Dövas Riksförbund, nr 1. S. 24–25 och nr 2. S. 24–25.) 12 s.
18:00 - 20:00 LITN01 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Johanna Mesch Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Föreläsning Föreläsning 6, Dövas kultur och historia. Föreläsningen är tolkad till talad svenska. Fredäng, P. 2006. Dövas liv med teckenspråk. Statens offentliga utredningar SOU 2006:29. S. 77–82, 101–104, 107–126. 29 s. Hammar, Å. 1995. Döva elever vid Institutet för blinda och döfstumma i Stockholm åren 1808–1820. S. 253–266. 14 s.
  To 2020-03-26
09:00 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 32-33
09:00 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Föreläsning Lärarkonferens 2020 NOD-huset Kista
10:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Föreläsning
10:00 - 12:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Carla Wikse Barrow Talproduktion och talanalys Övning Grupp 1 Akustisk modellering Se instuderingsstöd 8 & 9
13:00 - 15:00 LIN216, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20465,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Tove Gerholm Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
13:00 - 16:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 34-35
13:00 - 15:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Carla Wikse Barrow Talproduktion och talanalys Övning Grupp 2 Akustisk modellering Se instuderingsstöd 8 & 9
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Richard Kowalik ASV-seminarium Michael Franjieh: TBA
16:00 - 17:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anders Hultén, Anette Ekberg, Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Samtalsövning 5
  Fr 2020-03-27
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Svenskt teckenspråk III Examination Teckenspråk i teori och praktik II-alla Interaktion Rättande lärare: Josephine Willing och Eira Balkstam
09:00 - 10:30 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Seminarium, Övning SPSM, helgrupp Seminarium 4
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
10:30 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Seminarieövning 4
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Robert Östling Programmering för lingvister Föreläsning Variabler, typer, satser Python for Everybody, kap. 2
v 14 Må 2020-03-30 v 14
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
08:30 - 08:45 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Inlämning Inlämning, av hemskrivning i STS III. Grammatik och teorikunskap
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 16
10:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Språkvetenskapligt arbetssätt Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN430, LIN434 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20470,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Deskriptiv lingvistik Föreläsning
10:00 - 14:00 TALKOMMA Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Talproduktion och talanalys Tentamen Alla
12:00 - 13:00 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Signe Tonér WIP, Barnspråk
12:30 - 13:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Introduktion Teckenspråk i teori och praktik II-alla Genomgång av kursplan och kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier samt information om examination, obligatoriska uppgifter och övningar som finns i Athena.
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Laboration Labb
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 1
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 2
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 1
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 2
17:00 - 19:00 LISD02 20457,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Moa Gärdenfors Dövas tvåspråkighet Seminarium
18:00 - 20:00 LIN012 20493,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Mikael Parkvall Forensisk lingvistik Föreläsning
  Ti 2020-03-31
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 17
10:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Föreläsning
10:00 - 10:15 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Introduktion Teckenspråk i teori och praktik II-alla
10:00 - 12:00 TALKOMMA D499. Södra huset hus D David Pagmar Talperception och talutveckling Föreläsning Alla Talutveckling Se instuderingsstöd 10
10:15 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Föreläsning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
13:00 - 15:00 LIN216, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20465,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Tove Gerholm Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
13:00 - 15:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström, Moa Gärdenfors Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
16:00 - 18:00 LIN345 20495,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C307. Södra huset hus C Henrik Liljegren Pashto - ett språk i världen Föreläsning
18:00 - 20:00 LIN018 20455,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Tove Gerholm Barns språkutveckling Föreläsning
  On 2020-04-01
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Seminarium, Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Övning 3/Seminarium 1, Läs Simper-Allen & Holmström (2020), sid. 22-48.
09:00 - 11:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Carla Wikse Barrow Talperception och talutveckling Laboration Grupp A Talutveckling Se instuderingsstöd 10
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 18
10:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Språkvetenskapligt arbetssätt Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
12:00 - 14:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Carla Wikse Barrow Talperception och talutveckling Laboration Grupp B Talutveckling Se instuderingsstöd 10
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Robert Östling Programmering för lingvister Föreläsning Funktioner och villkorssatser Python for Everybody, kap. 3-4
14:00 - 16:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Carla Wikse Barrow Talperception och talutveckling Laboration Grupp C Talutveckling Se instuderingsstöd 10
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Hatice Zora FON-seminarium
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
18:00 - 20:00 LIN017 20456,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Henrik Bergqvist Språk, kultur och tänkande Föreläsning
18:00 - 20:00 LITL01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Ingela Holmström Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter Föreläsning Föreläsning 7, Visuella strategier. Föreläsningen är tolkad till talad svenska. Holmström, I. & Schönström, K. (2018a). Visuellt-orienterat transspråkande i högre utbildning. I BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer och Åsa Wedin (red.) Transspråkande i svenska utbildningssammanhang, s. 49-68. Lund: Studentlitteratur. Holmström, I. & Schönström, K. (2018b). Visuella strategier. Språk-, läs- och skrivutveckling – Specialskolan åk 1-10, Modul: Tvåspråkig undervisning – teckenspråk och svenska. Del 3. Skolverket.
18:00 - 20:00 LITN01 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Johanna Mesch Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Föreläsning Föreläsning 7, Dövas kultur och historia samt teckenspråkets ställning i samhället. Föreläsningen är tolkad till talad svenska. Hammar, Å. 1995. Döva elever vid Institutet för blinda och döfstumma i Stockholm åren 1808–1820. S. 253–266. 14 s. Svartholm, K. 2010. Tvåspråkighet och måluppfyllelse i ett historiskt perspektiv. Stockholm:.
  To 2020-04-02
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
10:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Föreläsning
10:00 - 12:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Svenskt teckenspråk III Tentamensgenomgång Teckenspråk i teori och praktik II-alla Josephine, Eira, Joel, Sebastian och Magnus
10:00 - 12:00 TALKOMMA E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Carla Wikse Barrow Transkription Övning Grupp A R-ljud, /v/ och /j/ Se instuderingsstöd 12
13:00 - 15:00 LIN216, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20465,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
13:00 - 15:00 LIN600, LIN611, LIN621, LIN631, LIT310 20412,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 20471,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20472,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20473,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20474,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Mats Wirén Seminarium
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 4
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 5
13:00 - 15:00 TALKOMMA E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Amanda Kann Transkription Övning Grupp B R-ljud, /v/ och /j/ Se instuderingsstöd 12
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 4
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 5
15:00 - 17:00 TALKOMMA E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Amanda Kann Transkription Övning Grupp C R-ljud, /v/ och /j/ Se instuderingsstöd 12
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Richard Kowalik ASV-seminarium
  Fr 2020-04-03
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
10:00 - 12:00 LIN430, LIN434 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20470,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Deskriptiv lingvistik Föreläsning
10:00 - 12:00 TALKOMMA D299. Södra huset hus D Pétur Helgason Talperception och talutveckling Föreläsning Alla Perceptionens gränser Se instuderingsstöd 11
10:00 - 11:30 C315. Södra huset hus C Thomas Björkstrand Lexikoncafe
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Föreläsning Strängar Python for Everybody, kap. 6
13:00 - 15:00 TALKOMMA D299. Södra huset hus D Pétur Helgason Talperception och talutveckling Föreläsning Alla Perception av styrka Se instuderingsstöd 11
v 15 Må 2020-04-06 v 15
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 11:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Carla Wikse Barrow Talperception och talutveckling Laboration Grupp A Perception Se instuderingsstöd 11
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Eira Balkstam, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 19
10:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Språkvetenskapligt arbetssätt Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
12:00 - 14:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Amanda Kann Talperception och talutveckling Laboration Grupp B Perception Se instuderingsstöd 11
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Robert Östling Programmering för lingvister Laboration Labb
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 6
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 7
14:00 - 16:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Amanda Kann Talperception och talutveckling Laboration Grupp C Perception Se instuderingsstöd 11
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 6
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 7
16:45 - 17:00 LISD02 20457,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML Dövas tvåspråkighet Inlämning Inlämningsuppgift
17:00 - 19:00 LISD02 20457,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Moa Gärdenfors Dövas tvåspråkighet Seminarium
  Ti 2020-04-07
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
10:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Föreläsning
10:00 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Föreläsning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
10:00 - 12:00 TALKOMMA A5137. Södra huset hus A Pétur Helgason Talperception och talutveckling Föreläsning Alla Perception av frekvens Se instuderingsstöd 11
12:00 - 13:00 TALKOMMA A5137. Södra huset hus A Talproduktion och talanalys Tentamensgenomgång Alla
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
  On 2020-04-08
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Språkvetenskapligt arbetssätt Laboration
09:00 - 12:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Seminarium, Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Övning 8/Seminarium 2 Läs Simper-Allen & Holmström (2020), sid. 13-17.
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
10:00 - 12:00 TALKOMMA B413. Södra huset hus B Experimentalfonetik Föreläsning Alla
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Föreläsning Listor och tupler Python for Everybody, kap. 8 & 10
13:00 - 15:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström, Moa Gärdenfors Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
13:00 - 15:00 TALKOMMA B413. Södra huset hus B Experimentalfonetik Föreläsning Alla
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Hatice Zora FON-seminarium
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
18:00 - 20:00 LITL01, LITN01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML, 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Åsa Gustafsson Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Föreläsning Föreläsning 8, Repetition av det viktigaste från föreläsningarna 1 -5
  To 2020-04-09
09:00 - 10:00 C315. Södra huset hus C Möte Avdelningsmöte för TSP personal
10:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Föreläsning
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 9
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 10
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 9
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 10
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Richard Kowalik ASV-seminarium
v 16 Ti 2020-04-14 v 16
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Studiebesök Teckenspråk i teori och praktik II-alla Studiebesök på Tyst teater, Riksteatern i Norsberg.
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Eira Balkstam, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 20
09:00 - 12:30 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Mats Wirén Övrigt
10:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Laboration
10:00 - 12:00 LIT150 20475,VT20,v:2004/2023,50% BLA,DST C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Teckenspråk i användning Föreläsning
10:00 - 12:00 C315. Södra huset hus C Francisco De Lacerda Institutionsstyrelsemöte
12:30 - 17:15 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Övrigt
13:00 - 15:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Laboration
13:00 - 16:00 LIT150 20475,VT20,v:2004/2023,50% BLA,DST C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Teckenspråk i användning Föreläsning
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 11
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 12
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 11
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 12
16:00 - 18:00 LIN345 20495,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C307. Södra huset hus C Henrik Liljegren Pashto - ett språk i världen Föreläsning
  On 2020-04-15
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 16:00 LIT413, LITK21 20477,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Svenskt teckenspråk III Omexamination Teckenspråk i teori och praktik II-alla Förståelse Produktion Samtal
09:00 - 11:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Carla Wikse Barrow Transkription Övning Grupp A Ton och aspiration Se instuderingsstöd 12
09:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Övrigt
10:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Språkvetenskapligt arbetssätt Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN430, LIN434 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20470,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Deskriptiv lingvistik Föreläsning
12:00 - 14:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Carla Wikse Barrow Transkription Övning Grupp B Ton och aspiration Se instuderingsstöd 12
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E231, Språkparken. Södra huset hus E Murathan Kurfali Programmering för lingvister Föreläsning Iteration Python for Everybody, kap. 5
13:00 - 16:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 21
14:00 - 16:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Carla Wikse Barrow Transkription Övning Grupp C Ton och aspiration Se instuderingsstöd 12
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Hatice Zora FON-seminarium
18:00 - 20:00 LIN017 20456,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Henrik Bergqvist Språk, kultur och tänkande Föreläsning
  To 2020-04-16
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 11:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Carla Wikse Barrow Transkription Övning Grupp A Vokaler Se instuderingsstöd 12
09:00 - 10:00 C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Möte Internseminarium: Moa om sin andra artikel
10:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Laboration
12:00 - 14:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Amanda Kann Transkription Övning Grupp B Vokaler Se instuderingsstöd 12
13:00 - 15:00 LIN216, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20465,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
14:00 - 16:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Amanda Kann Transkription Övning Grupp C Vokaler Se instuderingsstöd 12
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Richard Kowalik ASV-seminarium
  Fr 2020-04-17
08:00 - 17:00 Forskningslabbet/RA-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
10:00 - 12:00 LIN430, LIN434 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20470,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Deskriptiv lingvistik Föreläsning
10:00 - 12:00 TALKOMMA Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Talperception och talutveckling Tentamen Alla
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Murathan Kurfali Programmering för lingvister Laboration Labb
23:45 - 00:00 LIN214 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Inlämning Deadline för individuell inlämning av psyko/neurolingvistikfrågor
  Lö 2020-04-18
09:00 - 17:45 D499. Södra huset hus D Åsa Gustafsson Möte
10:30 - 17:00 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C, C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Åsa Gustafsson Möte
v 17 Må 2020-04-20 v 17
08:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 11:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Grupp A
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 22
10:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Språkvetenskapligt arbetssätt Föreläsning
10:00 - 12:00 LISD22 20416,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Krister Schönström Översättningsövningar Seminarium
11:00 - 13:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Grupp B
13:00 - 15:00 LIA739, LIB700, LID739, LIF739, LIM050, LIT749 20482,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20484,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20485,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20487,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20489,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Luba Nikolova Vesselinova Seminarium
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Föreläsning Uppslagslistor och mängder Python for Everybody, kap. 9
13:00 - 16:00 LISD22 20416,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Krister Schönström Översättningsövningar Seminarium
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 13
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 14
14:00 - 16:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Grupp C
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 13
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 14
17:00 - 19:00 LISD02 20457,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Moa Gärdenfors Dövas tvåspråkighet Seminarium
17:00 - 22:00 LITL01, LITN01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML, 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Digital tentamen Digital examination, Examinationen är skriftlig och du gör den hemifrån via din egna dator. Vill du skriva här kan dator bokas i datorsalen. Meddela i så fall kursansvarig lärare
18:00 - 21:00 LIN012 20493,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Lisa Gustavsson Forensisk lingvistik Tentamen
  Ti 2020-04-21
08:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Grupp A
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 23
10:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Föreläsning
10:00 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Moa Gärdenfors Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Föreläsning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
13:00 - 15:00 LIN216, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20465,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
13:00 - 15:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström, Moa Gärdenfors Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
13:00 - 16:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Grupp B
13:00 - 15:00 C315. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Seminarium texseminarium
18:00 - 20:00 LIN018 20455,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Tove Gerholm Barns språkutveckling Föreläsning
  On 2020-04-22
08:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Seminarium, Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Övning 15/Seminarium 3 Läs Simper-Allen & Holmström (2020), sid. 49-62.
09:00 - 12:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Grupp C
10:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Språkvetenskapligt arbetssätt Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN430, LIN434 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20470,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Deskriptiv lingvistik Föreläsning
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Föreläsning Klasser och metoder Python for Everybody, kap. 14
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 16
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 17
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 16
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 17
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Hatice Zora FON-seminarium
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
18:00 - 20:45 LIN017 20456,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Henrik Bergqvist Språk, kultur och tänkande Tentamen
18:00 - 20:00 LITL01, LITN01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML, 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C, C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C, C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anders Hultén, Anette Ekberg, Eira Balkstam, Åsa Gustafsson Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Övning Övningstillfälle 3, Övningsuppgift i Athena. Bokstavering, uttryck med siffror och antal samt fler enkla fraser.
  To 2020-04-23
08:00 - 10:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Transkription Självstudier Grupp A Artikulationsställningar Se instuderingsstöd 12
08:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 10:00 C315. Södra huset hus C Möte Avdelningsmöte för TSP personal
09:00 - 18:00 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Henrik Bergqvist
10:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Föreläsning
11:00 - 13:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Transkription Självstudier Grupp B Artikulationsställningar Se instuderingsstöd 12
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Luba Nikolova Vesselinova
13:00 - 15:00 LIN600, LIN611, LIN621, LIN631, LIT310 20412,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 20471,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20472,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20473,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20474,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Seminarium
13:00 - 15:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Transkription Självstudier Grupp C Artikulationsställningar Se instuderingsstöd 12
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Johanna Mesch Föreläsning Högre seminarium
  Fr 2020-04-24
08:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Kollegium
09:00 - 18:00 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Henrik Bergqvist
10:00 - 12:00 C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Möte Johanna M samarbete med Tyst Teater, seminarium.
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Laboration Labb
13:00 - 16:00 C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Möte Johanna M samarbete med Tyst Teater, seminarium.
  Lö 2020-04-25
09:00 - 18:00 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Henrik Bergqvist
  Sö 2020-04-26
09:00 - 18:00 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Henrik Bergqvist
v 18 Må 2020-04-27 v 18
09:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Språkvetenskapligt arbetssätt Laboration
09:00 - 16:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Hatice Zora LIN214
09:00 - 16:00 Hatice Zora LIN214
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
12:00 - 13:00 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Signe Tonér WIP, Barnspråk
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Föreläsning Filoperationer Python for Everybody, kap. 7
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 18
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 19
13:00 - 15:00 TALKOMMA E306. Södra huset hus E Experimentalfonetik Föreläsning Alla
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 18
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 19
17:00 - 19:00 LISD02 20457,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström Dövas tvåspråkighet Seminarium
  Ti 2020-04-28
09:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Laboration
09:00 - 12:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Grupp A
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 24
10:00 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Krister Schönström Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Föreläsning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
10:00 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Seminarium, Övning SPSM, helgrupp Seminarium 5
12:00 - 15:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Grupp B
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
13:00 - 16:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Laboration
13:00 - 15:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 36, OBS: 12:45
13:00 - 15:00 PROJARMA C307. Södra huset hus C Lisa Gustavsson Introduktion
15:00 - 17:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Josephine Willing, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 37
15:00 - 18:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Grupp C
16:00 - 18:00 LIN345 20495,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C307. Södra huset hus C Henrik Liljegren Pashto - ett språk i världen Föreläsning
18:00 - 21:00 LIN018 20455,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Tove Gerholm Barns språkutveckling Tentamen
  On 2020-04-29
08:00 - 17:00 EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Thomas Hörberg Försöksperson
09:00 - 12:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Seminarium, Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Övning 20/Seminarium 4 Läs Simper-Allen & Holmström (2020), sid. 4-12 och 17-22.
09:00 - 12:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 38-39
09:00 - 11:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Transkription Självstudier Grupp A Ordtranskription Se instuderingsstöd 12
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 25
10:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Språkvetenskapligt arbetssätt Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
12:00 - 14:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Transkription Självstudier Grupp B Ordtranskription Se instuderingsstöd 12
12:45 - 15:30 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 40-41, OBS: 12:45
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Föreläsning Reguljära uttryck Python for Everybody, kap. 11
13:00 - 15:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström, Moa Gärdenfors Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
14:00 - 16:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Transkription Självstudier Grupp C Ordtranskription Se instuderingsstöd 12
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Hatice Zora FON-seminarium
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
15:30 - 17:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing, Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Examination SPSM, helgrupp Interaktion
18:00 - 19:30 LITL01, LITN01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML, 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C, C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C, C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anders Hultén, Anette Ekberg, Magnus Ryttervik, Åsa Gustafsson Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Examinationsseminarium Obligatorisk närvaro, Seminariet förbereder dig för den praktiska examinationen som startar kl 19.30
19:30 - 21:30 LITL01, LITN01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML, 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C, C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C, C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anders Hultén, Anette Ekberg, Magnus Ryttervik, Åsa Gustafsson Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Examination Praktisk examination i, Praktisk examination i språkfärdighet. Examinationen genomförs i par i ett enkelt samtal. 6 -8 personer kommer att examineras parallellt. Varje examinationsgrupp tar ca 12 -15 minuter. Det kommer därför att bli viss väntetid så ta gärna med nått att äta.
  To 2020-04-30
09:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Laboration
10:00 - 14:00 TALKOMMA Hörsal 7. Södra huset hus D Talproduktion och talanalys Omtentamen Alla
13:00 - 16:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML EEG-labbet/EEG-lab . Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Laboration
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 21
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 22
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 21
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 22
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Richard Kowalik ASV-seminarium
v 19 Må 2020-05-04 v 19
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 26
10:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Språkvetenskapligt arbetssätt Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN430, LIN434 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20470,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Deskriptiv lingvistik Föreläsning
10:00 - 12:00 LIT150 20475,VT20,v:2004/2023,50% BLA,DST C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Teckenspråk i användning Föreläsning
10:00 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Moa Gärdenfors Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Föreläsning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Laboration Labb
13:00 - 16:00 LIT150 20475,VT20,v:2004/2023,50% BLA,DST C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Pia Simper-Allen Teckenspråk i användning Föreläsning
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 23
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 24
13:00 - 16:00 PROJARMA C307. Södra huset hus C Bodil Moberg Föreläsning
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 23
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 24
17:00 - 19:00 LISD02 20457,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström Dövas tvåspråkighet Seminarium
  Ti 2020-05-05
09:00 - 11:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Transkription Självstudier Grupp A Ordtranskription Se instuderingsstöd 12
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 27
10:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Föreläsning
10:00 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström, Moa Gärdenfors Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
12:00 - 14:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Transkription Självstudier Grupp B Ordtranskription Se instuderingsstöd 12
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
13:00 - 15:00 LIN216, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20465,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
13:00 - 15:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Moa Gärdenfors Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Föreläsning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
13:00 - 15:00 PROJARMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Lisa Gustavsson Projektarbete
14:00 - 16:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Transkription Självstudier Grupp C Ordtranskription Se instuderingsstöd 12
16:00 - 18:00 LIN345 20495,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C307. Södra huset hus C Henrik Liljegren Pashto - ett språk i världen Föreläsning
  On 2020-05-06
09:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Språkvetenskapligt arbetssätt Laboration
09:00 - 12:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Eira Balkstam, Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Övning 25
09:00 - 12:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Grupp A
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Dugga Dugga
13:00 - 15:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström, Moa Gärdenfors Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
13:00 - 16:00 PROJARMA Henrik Nordström Workshop Konferensrummet i Gösta Ekmans laboratorium, Frescati Hagväg 9A
13:00 - 16:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Grupp B
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Hatice Zora FON-seminarium
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
  To 2020-05-07
09:00 - 12:00 PROJARMA Ylva Bergman Infosök Datorsal, Hypofysen 1, KIB, Huddinge
09:00 - 12:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Grupp C
09:00 - 10:00 C315. Södra huset hus C Möte Avdelningsmöte för TSP personal
10:00 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Dugga Teckenspråk i teori och praktik II-alla
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 26
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 27
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 26
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 27
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Richard Kowalik ASV-seminarium
  Fr 2020-05-08
10:00 - 14:00 LIN210, LIN213 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20463,VT20,v:2004/2012,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Talets akustik och perception Omtentamen
10:00 - 12:00 LIN430, LIN434 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20470,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Deskriptiv lingvistik Föreläsning
13:00 - 17:00 Hörsal 11. Södra huset hus F Föreläsning Temadag
v 20 Må 2020-05-11 v 20
09:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Språkvetenskapligt arbetssätt Laboration
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 28
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
10:00 - 12:00 LISD22 20416,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Ingela Holmström Översättningsövningar Seminarium
12:00 - 13:00 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Signe Tonér WIP, Barnspråk
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Robert Östling Programmering för lingvister Laboration Projekt
13:00 - 16:00 LISD22 20416,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Ingela Holmström Översättningsövningar Seminarium
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 28
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 29
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 28
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 29
16:00 - 19:00 LISD02 20457,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Dövas tvåspråkighet Tentamen Salstentamen
  Ti 2020-05-12
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 29
10:00 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Föreläsning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
10:00 - 12:00 C315. Södra huset hus C Francisco De Lacerda Institutionsstyrelsemöte
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
13:00 - 15:00 LIN216, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20465,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
13:00 - 15:00 PROJARMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Lisa Gustavsson Projektarbete
13:00 - 15:00 C315. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Seminarium texseminarium
16:00 - 18:00 LIN345 20495,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C307. Södra huset hus C Henrik Liljegren Pashto - ett språk i världen Föreläsning
18:00 - 19:00 LIN018 20455,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Tove Gerholm Barns språkutveckling Tentamensgenomgång
  On 2020-05-13
09:00 - 12:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Anette Ekberg, Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Övning 30
09:00 - 12:00 TALKOMMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Experimentalfonetik Laboration Alla
10:00 - 12:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Laboration Projekt
12:45 - 13:00 Hörsal 4. Södra huset hus B Vakttid
13:00 - 16:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Tentamen
13:00 - 15:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström, Moa Gärdenfors Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C FON-seminarium
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
16:00 - 16:15 Hörsal 4. Södra huset hus B Vakttid
18:00 - 19:00 LIN017 20456,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Henrik Bergqvist Språk, kultur och tänkande Tentamensgenomgång
  To 2020-05-14
09:00 - 11:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Transkription Examination Grupp A
09:00 - 10:00 C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Möte Internseminarium: Josephine om sitt arbete inom ramen för projektkursen på magisternivå
12:00 - 14:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Transkription Examination Grupp B
13:00 - 15:00 LIN216, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20465,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 31
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 32
14:00 - 16:00 TALKOMMA E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Transkription Examination Grupp C
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 31
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 32
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Richard Kowalik ASV-seminarium
  Fr 2020-05-15
10:00 - 12:00 LIN430, LIN434 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20470,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Deskriptiv lingvistik Föreläsning
10:00 - 11:30 C315. Södra huset hus C Thomas Björkstrand Lexikoncafe
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Robert Östling Programmering för lingvister Laboration Projekt
13:00 - 15:00 LIN600, LIN611, LIN621, LIN631, LIT310 20412,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 20471,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20472,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20473,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20474,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Seminarium
v 21 Må 2020-05-18 v 21
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Svenskt teckenspråk VI Examination Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Förståelse Rättande lärare: Eira Balkstam Produktion Rättande lärare: Josephine Willing
10:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Språkvetenskapligt arbetssätt Föreläsning
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
10:00 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Föreläsning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
12:00 - 12:15 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Hemtenta, Utlämning av tentamen Teckenspråk i teori och praktik II-alla
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Marcin Wlodarczak Programmering för lingvister Laboration Projekt
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 33
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 34
13:00 - 16:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E231, Språkparken. Södra huset hus E Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk VI Obligatorisk närvaro, Övning Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Övning 30
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 33
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 34
  Ti 2020-05-19
09:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk VI Examination Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Interaktion Rättande lärare: Anette Ekberg
10:00 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Krister Schönström, Moa Gärdenfors Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
13:00 - 15:00 LIN216, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20465,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Mats Wirén Pragmatik och interkultulturell kommunikation Studiebesök
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 35
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 36
13:00 - 15:00 PROJARMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Lisa Gustavsson Projektarbete
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 35
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 36
  On 2020-05-20
09:00 - 12:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Josephine Willing, Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Övning 37
10:00 - 12:00 LIN210-211 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20459,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Språkvetenskapligt arbetssätt Redovisning
10:00 - 12:00 LIN430, LIN434 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20470,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Deskriptiv lingvistik Föreläsning
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 38
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 39
14:00 - 16:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Robert Östling Programmering för lingvister Laboration Projekt
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 38
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 39
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Hatice Zora FON-seminarium
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
v 22 Må 2020-05-25 v 22
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
11:45 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Hemtenta, Inlämning Teckenspråk i teori och praktik II-alla
12:00 - 13:00 C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Signe Tonér WIP, Barnspråk
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Robert Östling Programmering för lingvister Laboration Projekt
13:00 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Eira Balkstam, Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Övning 40
17:00 - 22:00 LITL01, LITN01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML, 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Digital tentamen, omtentamen
  Ti 2020-05-26
09:00 - 12:00 PROJARMA Henrik Nordström Workshop Konferensrummet i Gösta Ekmans laboratorium, Frescati Hagväg 9A
10:00 - 12:00 LIN210, LIN214, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20464,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Hatice Zora Psyko- och neurolingvistik Tentamensgenomgång
10:00 - 12:15 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 42
10:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Svenskt teckenspråk VI Tentamensgenomgång Teckenspråk och tolkning II - helgrupp
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
12:45 - 14:30 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Examination SPSM, helgrupp Språkförståelse, OBS: 12:45
13:00 - 15:00 LIN216, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20465,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Pragmatik och interkultulturell kommunikation Redovisning
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 41
13:00 - 14:30 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 42
13:00 - 15:00 PROJARMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Lisa Gustavsson Projektarbete
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grA Övning 41
14:30 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Josephine Willing Svenskt teckenspråk IV Övning Teckenspråk i teori och praktik II-grB Övning 42
15:00 - 17:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anette Ekberg, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Övning SPSM, helgrupp Övning 43
16:00 - 18:00 LIN345 20495,VT20,v:2004/2023,25% BLA,NML C307. Södra huset hus C Henrik Liljegren Pashto - ett språk i världen Redovisning
17:00 - 20:00 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Anders Hultén, Anette Ekberg, Ingela Holmström, Joel Bäckström, Josephine Willing, Magnus Ryttervik, Pia Simper-Allen, Åsa Gustafsson Avslutning, Utvärdering SPSM, helgrupp
  On 2020-05-27
09:00 - 12:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Svenskt teckenspråk IV Examination Teckenspråk i teori och praktik II-alla Förståelse Rättande lärare: Eira Balkstam
09:00 - 12:15 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Josephine Willing, Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Muntlig examination SPSM, helgrupp Redovisningar
10:00 - 12:00 LIN430, LIN434 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20470,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Deskriptiv lingvistik Föreläsning
13:00 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C, C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Svenskt teckenspråk IV Examination Teckenspråk i teori och praktik II-alla Produktion Rättande lärare: Anette Ekberg och Magnus Ryttervik
13:00 - 14:30 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Josephine Willing, Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Omexamination SPSM, helgrupp Interaktion
14:30 - 15:30 LIT901 20414,VT19,v:1932/1935,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Josephine Willing, Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk -- grundkurs II Utvärdering SPSM, helgrupp
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
18:00 - 19:00 LITL01, LITN01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML, 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anders Hultén, Åsa Gustafsson Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Examinationsseminarium
19:00 - 20:30 LITL01, LITN01 20479,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML, 20480,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C, C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C, C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Anders Hultén, Åsa Gustafsson Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Examination
  To 2020-05-28
10:00 - 12:00 LIN430, LIN434 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20470,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Bernhard Wälchli Deskriptiv lingvistik Föreläsning
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Luba Nikolova Vesselinova
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Robert Östling Programmering för lingvister Laboration Projekt
13:00 - 16:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Joel Bäckström Svenskt teckenspråk IV Examination Teckenspråk i teori och praktik II-alla Interaktion Rättande lärare: Josephine Willing och Sebastian Embacher
15:00 - 17:00 C307. Södra huset hus C Johanna Mesch Föreläsning Högre seminarium
  Fr 2020-05-29
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
10:00 - 12:00 C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Johanna Mesch, Josefina Safar Möte Skuggopposition av Josefina Safar
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Robert Östling Programmering för lingvister Laboration Projekt
v 23 Må 2020-06-01 v 23
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Robert Östling Programmering för lingvister Laboration Projekt
18:00 - 21:00 LIN012 20493,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Lisa Gustavsson Forensisk lingvistik Omtentamen
  Ti 2020-06-02
09:00 - 17:00 LIA739, LIB700, LID739, LIF739, LIM050, LIT749 20482,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20484,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20485,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20487,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20489,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Luba Nikolova Vesselinova Redovisning, Seminarium
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
18:00 - 21:00 LIN018 20455,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Tove Gerholm Barns språkutveckling Omtentamen
  On 2020-06-03
09:00 - 17:00 LIN600, LIN611, LIN621, LIN631, LIT310 20412,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 20471,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20472,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20473,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20474,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Redovisning
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
13:00 - 16:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Marcin Wlodarczak, Robert Östling Programmering för lingvister Redovisning Studentpresentationer
13:00 - 15:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg, Eira Balkstam, Josephine Willing, Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Tentamensgenomgång Teckenspråk i teori och praktik II-alla
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
18:00 - 21:00 LIN017 20456,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Henrik Bergqvist Språk, kultur och tänkande Omtentamen
  To 2020-06-04
09:00 - 17:00 LIN600, LIN611, LIN621, LIN631, LIT310 20412,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 20471,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20472,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20473,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20474,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Redovisning
09:00 - 10:00 C315. Södra huset hus C Möte Avdelningsmöte för TSP personal
10:00 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML D416. Södra huset hus D Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Omdugga Teckenspråk i teori och praktik II-alla
10:00 - 12:00 TALKOMMA E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Transkription Omexamination Alla
  Fr 2020-06-05
09:00 - 12:00 PROJARMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Lisa Gustavsson Redovisning
13:00 - 16:00 PROJARMA Övningslabbet/Phonetics-Lab. Södra huset hus C Lisa Gustavsson Redovisning

  Ändrad senaste dygnet.

 
Obligatorisk närvaro