Allmänt om schemat

• Observera att schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid Lokal, Byggnad, Våning Kurs Kurstillfälle Delkurs Aktivitet Studentgrupp Lärare Information
v 21 Mån 2022-05-23 v 21
09:00 - 12:00 C315, Södra huset hus C, Vån 3 Möte Ingela Holmström
09:00 - 17:00 Extern lokal Övrigt Eira Balkstam Fältarbete
10:00 - 12:00 C307, Södra huset hus C, Vån 3 LIN211 20789,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
20826,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML
Språkvetenskapligt arbetssätt Redovisning Mats Wirén
Robert Mikael Östling
12:00 - 12:30 C315, Södra huset hus C, Vån 3 Linda Habermann Förlängt möte stora- RALV
13:00 - 15:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset hus E, Vån 2 LIN215 20794,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Programmering för lingvister Föreläsning
Laboration
Robert Mikael Östling
14:00 - 17:00 C397, Österbergsalen, Södra huset hus C, Vån 3 Möte Hassan Djamshidpey
18:00 - 21:00 via Zoom LIN017 20786,VT2022,v:2203/2222,25% KV,ITD Omtentamen
  Tis 2022-05-24
09:00 - 17:00 Extern lokal Övrigt Eira Balkstam Fältarbete
10:00 - 12:00 C307, Södra huset hus C, Vån 3 LIN224 20795,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Psykolingvistik Föreläsning Julia Uddén
10:00 - 12:00 C397, Österbergsalen, Södra huset hus C, Vån 3 LIT409
LITK21
20815,VT2022,v:2213/2222,50% DAG,NML
20817,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Föreläsning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Åsa Helena Gustafsson
12:00 - 13:00 C315, Södra huset hus C, Vån 3 Mats Wirén
13:00 - 15:00 C307, Södra huset hus C, Vån 3 LIN226 20796,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Pragmatik och interaktion Föreläsning Mats Wirén
13:00 - 15:00 C320, Max Goroschrummet, Södra huset hus C, Vån 3
C397, Österbergsalen, Södra huset hus C, Vån 3
LIT409
LITK21
20815,VT2022,v:2213/2222,50% DAG,NML
20817,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Övning Teckenspråk i teori och praktik II-alla Krister Schönström
Åsa Helena Gustafsson
  Ons 2022-05-25
09:00 - 11:00 C397, Österbergsalen, Södra huset hus C, Vån 3 LIT406
TTA236
20814,VT2022,v:2203/2222,25% DAG,NML
21851,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk VI Tentamensgenomgång Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Magnus Ryttervik Endast för studenter som fått betyget Fx eller F
09:00 - 17:00 Extern lokal Övrigt Eira Balkstam Fältarbete
10:00 - 12:00 C307, Södra huset hus C, Vån 3 LIT409
LITK21
20815,VT2022,v:2213/2222,50% DAG,NML
20817,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Seminarium Teckenspråk i teori och praktik II-alla Krister Schönström
Åsa Helena Gustafsson
10:00 - 12:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset hus E, Vån 2 LIN215 20794,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Programmering för lingvister Föreläsning
Laboration
Robert Mikael Östling
13:00 - 15:00 C307, Södra huset hus C, Vån 3 LIN431 20798,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Syntaktisk teori Föreläsning Maria Koptjevskaja Tamm
15:00 - 17:00 C315, Södra huset hus C, Vån 3 Ärling
15:15 - 16:15 B4108, Södra huset hus B, Vån 4 Möte Ingela Holmström
18:00 - 20:00 via Zoom LIN018 20787,VT2022,v:2203/2222,25% KV,ITD Responsgruppträff Resultat anslås på Athena. Ev omtentamen inleds.
  Tors 2022-05-26
08:00 - 08:15 via Athena LIT150 20811,VT2022,v:2203/2222,50% DAG,ITD Teckenspråk i användning Omexamination
Utlämning av tentamen
Pia Simper-Allen
  Fre 2022-05-27
09:00 - 12:00 via Zoom LIT404
LITK21
20813,VT2022,v:2213/2222,50% DAG,NML
20817,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk IV Tentamensgenomgång Teckenspråk i teori och praktik II-alla Eira Balkstam Tentamensgenomgång för studenter som har fått Fx eller F i betyg
11:00 - 12:00 B4108, Södra huset hus B, Vån 4 Möte Ingela Holmström
15:00 - 15:15 LIT409
LITK21
20815,VT2022,v:2213/2222,50% DAG,NML
20817,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Examination
Hemtentamen
Inlämning
Teckenspråk i teori och praktik II-alla
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn