Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 22  
Gå till nästa vecka

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 23 Må 2020-06-01 v 23
13:00 - 15:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Robert Östling Programmering för lingvister Laboration Projekt
18:00 - 21:00 LIN012 20493,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Lisa Gustavsson Forensisk lingvistik Omtentamen
  Ti 2020-06-02
09:00 - 17:00 LIA739, LIB700, LID739, LIF739, LIM050, LIT749 20482,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20484,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20485,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20487,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20489,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Luba Nikolova Vesselinova Redovisning, Seminarium
10:00 - 12:00 TTA236 21225,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C397, Österbergsalen. Södra huset hus C Svenskt teckenspråk VI Omexamination Teckenspråk och tolkning II - helgrupp Förståelse Rättande lärare: Eira Balkstam
12:00 - 13:00 C315. Södra huset hus C Mats Wirén Möte Dali-möten
18:00 - 21:00 LIN018 20455,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Tove Nilsson Gerholm Barns språkutveckling Omtentamen
  On 2020-06-03
09:00 - 17:00 LIN600, LIN611, LIN621, LIN631, LIT310 20412,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 20471,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20472,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20473,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20474,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Redovisning
10:00 - 12:00 LIN430-431 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Maria Koptjevskaja Tamm Syntaktisk teori Föreläsning
13:00 - 16:00 LIN210, LIN215, LIN430 20458,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20466,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20494,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML C389, Gunnel Källgren-salen. Södra huset hus C Marcin Wlodarczak, Robert Östling Programmering för lingvister Redovisning Studentpresentationer
13:00 - 15:00 LIT404, LITK21 20476,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML, 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C Anette Ekberg, Eira Balkstam, Sebastian Embacher Svenskt teckenspråk IV Tentamensgenomgång Teckenspråk i teori och praktik II-alla
15:00 - 17:00 C315. Södra huset hus C Rickard Franzén Ärling
18:00 - 21:00 LIN017 20456,VT20,v:2004/2023,25% KV,NML C307. Södra huset hus C Henrik Bergqvist Språk, kultur och tänkande Omtentamen
  To 2020-06-04
09:00 - 17:00 LIN600, LIN611, LIN621, LIN631, LIT310 20412,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 20471,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20472,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20473,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML, 20474,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML C307. Södra huset hus C Mats Wirén Redovisning
09:00 - 10:00 C315. Södra huset hus C Möte Avdelningsmöte för TSP personal
10:00 - 12:00 LIT409, LITK21 20478,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 20486,VT20,v:2010/2023,50% DAG,NML D416. Södra huset hus D Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Omdugga Teckenspråk i teori och praktik II-alla
10:00 - 12:00 TALKOMMA E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Transkription Omexamination Alla
  Fr 2020-06-05
08:30 - 13:30 C320, Max Goroschrummet. Södra huset hus C David Assadkhan
09:00 - 11:00 PROJARMA Lisa Gustavsson Redovisning
Redovisning via zoom; https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68323953902
13:45 - 14:00 D499. Södra huset hus D Vakttid
14:00 - 16:00 TALKOMMA D499. Södra huset hus D Talperception och talutveckling Omtentamen Alla
16:00 - 16:15 D499. Södra huset hus D Vakttid