Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 4, 2019 
21/1 14:00 - 16:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D416. Södra huset hus D Anandi Hattiangadi Introduktion
Ti22/1 10:00 - 13:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B413. Södra huset hus B, C497. Södra huset hus C Peter Ryman, Åsa Burman Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Grupp 1: B413 Grupp 2: C497
On23/1 10:00 - 13:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B, C497. Södra huset hus C Peter Ryman, Sama Agahi Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Grupp 1: B497 Grupp 2: C497
13:45 - 15:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Tobias Engqvist Inledning till argumentation, semantik och logik Övning SI-möte, Grupp 1
13:45 - 15:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F331. Södra huset hus F Edit Karlsson Övning SI-möte, Grupp 2
To24/1 10:00 - 13:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D299. Södra huset hus D, F497. Södra huset hus F Peter Ryman, Sama Agahi Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Grupp 1: D299 Grupp 2: F497
v 5, 2019 
28/1 10:00 - 13:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B, D299. Södra huset hus D Peter Ryman, Sama Agahi Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Grupp 1: B497 Grupp 2: D299
On30/1 10:00 - 13:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B, E306. Södra huset hus E Peter Ryman, Åsa Burman Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Grupp 1: B497 Grupp 2: E306
13:45 - 15:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F331. Södra huset hus F Edit Karlsson Övning SI-möte, Grupp 2
14:00 - 15:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D271 . Södra huset hus D Tobias Engqvist Övning SI-möte, Grupp 1
To31/1 10:00 - 13:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B413. Södra huset hus B, E306. Södra huset hus E Peter Ryman, Åsa Burman Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Grupp 1: B413 Grupp 2: E306
v 6, 2019 
4/2 10:00 - 13:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B, E306. Södra huset hus E Peter Ryman, Sama Agahi, Åsa Burman Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Grupp 1: B497 Grupp 2: E306
On6/2 10:00 - 13:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B, C497. Södra huset hus C Peter Ryman, Åsa Burman Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Grupp 1: B497 Grupp 2: C497
13:45 - 15:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E319. Södra huset hus E Edit Karlsson Övning SI-möte, Grupp 2
14:00 - 15:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E339. Södra huset hus E Tobias Engqvist Övning SI-möte, Grupp 1
To7/2 10:00 - 13:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B413. Södra huset hus B, C497. Södra huset hus C Peter Ryman, Sama Agahi Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Grupp 1: B413 Grupp 2: C497
v 7, 2019 
11/2 10:00 - 13:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D299. Södra huset hus D, E319. Södra huset hus E Peter Ryman, Åsa Burman Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Grupp 1: D299 Grupp 2: E319
13:45 - 15:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Edit Karlsson Övning SI-möte, Grupp 2
Ti12/2 10:00 - 13:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D299. Södra huset hus D, F389. Södra huset hus F Peter Ryman, Sama Agahi Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Grupp 1: D299 Grupp 2: F389
14:00 - 15:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D263. Södra huset hus D Tobias Engqvist Övning SI-möte, Grupp 1
Fr15/2 13:00 - 17:00 FI10N1-2, FI10P1 10597,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10598,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Inledning till argumentation, semantik och logik, Metafysik, Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi Omtentamen, Tentamen
v 8, 2019 
18/2 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E319. Södra huset hus E Anders Herlitz Normativ etik Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D263. Södra huset hus D Edit Karlsson Övning SI-möte, Grupp 2
Ti19/2 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Anders Herlitz Normativ etik Föreläsning
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D263. Södra huset hus D Tobias Engqvist Övning SI-möte
To21/2 15:00 - 17:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 12. Södra huset hus F Anders Herlitz Normativ etik Föreläsning
Fr22/2 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B, B487. Södra huset hus B Anders Herlitz Normativ etik Seminarium
v 9, 2019 
25/2 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Anders Herlitz Normativ etik Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Edit Karlsson Övning SI-möte, Grupp 2
Ti26/2 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Anders Herlitz Normativ etik Föreläsning
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F255. Södra huset hus F Tobias Engqvist Övning SI-möte, Grupp 1
To28/2 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D499. Södra huset hus D Anders Herlitz Normativ etik Föreläsning
Fr1/3 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D, D220. Södra huset hus D Anders Herlitz Normativ etik Seminarium
v 10, 2019 
4/3 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Anders Herlitz Normativ etik Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F247. Södra huset hus F Edit Karlsson Övning SI-möte, Grupp 2
Ti5/3 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Anders Herlitz Normativ etik Föreläsning
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F487. Södra huset hus F Tobias Engqvist Övning SI-möte
To7/3 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Gustav Alexandrie Normativ etik Föreläsning Effektiv altruism
13:00 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Mats Ingelström Föreläsning Föreläsning om tentateknik
Fr8/3 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D, D220. Södra huset hus D Anders Herlitz Normativ etik Seminarium
v 11, 2019 
Ti12/3 12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D255. Södra huset hus D Edit Karlsson Övning SI-möte, Grupp 2
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Tobias Engqvist Övning SI-möte, Grupp 1
On13/3 13:00 - 17:00 FI10N1, FITF10 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Anders Herlitz Normativ etik, Den teoretiska filosofins historia del 1 Tentamen
v 12, 2019 
18/3 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Björn Eriksson Metaetik Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Edit Karlsson Övning SI-möte, Grupp 2
Ti19/3 13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Tobias Engqvist Övning SI-möte, Grupp 1
Fr22/3 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E319. Södra huset hus E Björn Eriksson Metaetik Föreläsning
14:00 - 18:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 6. Södra huset hus C Inledning till argumentation, semantik och logik Omtentamen
v 13, 2019 
25/3 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E319. Södra huset hus E Björn Eriksson Metaetik Föreläsning
Ti26/3 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F, F279. Södra huset hus F Björn Eriksson Metaetik Seminarium
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Tobias Engqvist Övning SI-möte, Grupp 1
On27/3 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Björn Eriksson Metaetik Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D255. Södra huset hus D Edit Karlsson Övning SI-möte, Grupp 2
To28/3 14:00 - 16:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F3154 (Caserummet). Södra huset hus F Björn Eriksson Metaetik Föreläsning
Fr29/3 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML C497. Södra huset hus C Björn Eriksson Metaetik Föreläsning
v 14, 2019 
1/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F, F279. Södra huset hus F Björn Eriksson Metaetik Seminarium
Ti2/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Björn Eriksson Metaetik Föreläsning
On3/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 12. Södra huset hus F Björn Eriksson Metaetik Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D231. Södra huset hus D Edit Karlsson Övning SI-möte, Grupp 2
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Tobias Engqvist Övning SI-möte, Grupp 1
To4/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E319. Södra huset hus E Björn Eriksson Metaetik Föreläsning
Fr5/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D, D220. Södra huset hus D Björn Eriksson Metaetik Seminarium
v 15, 2019 
On10/4 12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D231. Södra huset hus D Edit Karlsson Övning SI-möte, Grupp 2
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Tobias Engqvist Övning SI-möte, Grupp 1
To11/4 13:00 - 17:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Metaetik Tentamen
v 16, 2019 
15/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E487. Södra huset hus E Peter Ryman Metafysik Föreläsning
Ti16/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B419. Södra huset hus B Peter Ryman Metafysik Föreläsning
On17/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D499. Södra huset hus D Peter Ryman Metafysik Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F247. Södra huset hus F Edit Karlsson Övning SI-möte
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Tobias Engqvist Övning SI-möte
To18/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D, D220. Södra huset hus D Peter Ryman Metafysik Seminarium
v 17, 2019 
On24/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F413. Södra huset hus F Peter Ryman Metafysik Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D255. Södra huset hus D Edit Karlsson Övning SI-möte
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Tobias Engqvist Övning SI-möte
To25/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Peter Ryman Metafysik Föreläsning
Fr26/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B Peter Ryman Metafysik Föreläsning
v 18, 2019 
29/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D, D220. Södra huset hus D Peter Ryman Metafysik Seminarium
Ti30/4 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E319. Södra huset hus E Peter Ryman Metafysik Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D263. Södra huset hus D Edit Karlsson Övning SI-möte
To2/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E487. Södra huset hus E Peter Ryman Metafysik Föreläsning
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Tobias Engqvist Övning SI-möte
Fr3/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D255. Södra huset hus D, E487. Södra huset hus E Peter Ryman Metafysik Seminarium
v 19, 2019 
6/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B Peter Ryman Metafysik Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Edit Karlsson Övning SI-möte
On8/5 11:00 - 12:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Tobias Engqvist Övning SI-möte
To9/5 13:00 - 17:00 FI10N1, FI20N1, FITF10 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 10624,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Metafysik, Klassiska texter i praktisk filosofi Omtentamen, Tentamen
v 20, 2019 
13/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Jonas Olson Den praktiska filosofins historia Föreläsning
Ti14/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Jonas Olson Den praktiska filosofins historia Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E339. Södra huset hus E Edit Karlsson Övning SI-möte
On15/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 12. Södra huset hus F Jonas Olson Den praktiska filosofins historia Föreläsning
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E339. Södra huset hus E Tobias Engqvist Övning SI-möte
Fr17/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D, D220. Södra huset hus D Jonas Olson Den praktiska filosofins historia Seminarium
v 21, 2019 
20/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E319. Södra huset hus E Jonas Olson Den praktiska filosofins historia Föreläsning
Ti21/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Jonas Olson Den praktiska filosofins historia Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E339. Södra huset hus E Edit Karlsson Övning SI-möte
On22/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E306. Södra huset hus E Jonas Olson Den praktiska filosofins historia Föreläsning
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E339. Södra huset hus E Tobias Engqvist Övning SI-möte
Fr24/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D, D220. Södra huset hus D Jonas Olson Den praktiska filosofins historia Seminarium
25/5 10:00 - 14:00 FI10N1-2, FI20N1, FIFYSG, FILOG1-2, FIMF1G, FITF10, FITF20 10599,HT18,v:1904/1923,50% KV,NML, 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 10624,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 10634,VT19,v:1904/1912,50% DAG,NML, 10641,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Normativ etik, Metaetik, Politisk filosofi Uppsamling
v 22, 2019 
27/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D499. Södra huset hus D Jonas Olson Den praktiska filosofins historia Föreläsning
Ti28/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Jonas Olson Den praktiska filosofins historia Föreläsning
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E339. Södra huset hus E Edit Karlsson Övning SI-möte
On29/5 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E319. Södra huset hus E Jonas Olson Den praktiska filosofins historia Föreläsning
13:00 - 14:15 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F255. Södra huset hus F Tobias Engqvist Övning SI-möte
v 23, 2019 
3/6 10:00 - 12:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D, D315. Södra huset hus D Jonas Olson Den praktiska filosofins historia Seminarium
12:45 - 14:00 FI10N1 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E420. Södra huset hus E Edit Karlsson Övning SI-möte
8/6 10:00 - 14:00 FI10N1, FI20N1, FITF10 10622,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 10624,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 10642,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Metafysik, Samhällsvetenskapens filosofi, Den teoretiska filosofins historia del 2 Omtentamen, Tentamen TFI Den teor.filosofins hist del 2, ordinarie tenta. PFI Metafysik, omtenta PFII Samhällsvetenskapens filosofi, omtenta
 
Den praktiska filosofins historia
 
Den teoretiska filosofins historia del 1
 
Den teoretiska filosofins historia del 2
 
Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi
 
Inledning till argumentation, semantik och logik
 
Klassiska texter i praktisk filosofi
 
Metaetik
 
Metafysik
 
Metafysik
 
Metafysik
 
Normativ etik
 
Politisk filosofi
 
Samhällsvetenskapens filosofi
 
Flera Delkurs