v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/4 
Internt
15:00
13:00
Maria Kuteeva
Mats Wirén
Kurs
Kurs 2: Digital methods for the humanities: text
16:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/4