v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/10 
Vån 2
TTA436
21791,HT2021,v:2135/2202,100% BLA,NML
Tolkning III
Examination
Övning
Anna Carlqvist
Övning 25
Offentlig service A;
Examination i form av analys: 2 studenter (schemat meddelas vid terminsstart);
Examinator: se lärare
12:00
09:00
Självstudier
OBS: Datorplats måste förbokas genom Språkstudions Athena-sida:
https://www.su.se/sprakstudion/student/använd-våra-datorrum/boka-datorplats
12:00
09:00
Vån 2
Språklunch svenska (anställd)
Hybridevenemang - delta på plats eller på Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66422412472

Mer information: https://www.su.se/sprakstudion/english/staff/practise-languages/swedish-for-lunch-language-practice-with-colleagues
13:00
12:00
Vån 2
TTA436
TTA707
21683,HT2021,v:2139/2148,50% BLA,NML
21791,HT2021,v:2135/2202,100% BLA,NML
Dövblindtolkning II
Övning
Catrin Thorin
Övning 3
16:00
13:00
Vån 2
LIT405
TTA116
20751,HT2021,v:2137/2202,50% DAG,NML
21655,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Svenskt teckenspråk V
Övning
Eira Balkstam
Magnus Ryttervik
Övning 13
16:00
13:00
Självstudier
OBS: Datorplats måste förbokas genom Språkstudions Athena-sida:
https://www.su.se/sprakstudion/student/använd-våra-datorrum/boka-datorplats
16:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/10 
LIM024
20715,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
Korpusbaserade metoder
Föreläsning
Mats Wirén
12:00
09:00
Vån 2
Självstudier
OBS: Datorplats måste förbokas genom Språkstudions Athena-sida:
https://www.su.se/sprakstudion/student/använd-våra-datorrum/boka-datorplats
12:00
09:00
Vån 2
Självstudier
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/10 
LIN340
LIN344
20740,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
20741,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
Korpuslingvistik
Laboration
Mats Wirén
12:00
09:00
Vån 2
Självstudier
OBS: Datorplats måste förbokas genom Språkstudions Athena-sida:
https://www.su.se/sprakstudion/student/använd-våra-datorrum/boka-datorplats
12:00
09:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/10 
Vån 2
TTA436
TTA707
21683,HT2021,v:2139/2148,50% BLA,NML
21791,HT2021,v:2135/2202,100% BLA,NML
Dövblindtolkning II
Övning
Catrin Thorin
Linda Eriksson
Övning 4
12:00
09:00
Vån 2
Självstudier
OBS: Datorplats måste förbokas genom Språkstudions Athena-sida:
https://www.su.se/sprakstudion/student/använd-våra-datorrum/boka-datorplats
12:00
09:00
Vån 2
LIN341
20735,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
20768,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
Att studera kommunikation
Henrik Liljegren
15:00
13:00
LIDF02
20759,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
Analys och behandling av tal och röst
Kornel Laskowski
16:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/10 
TTA621
21610,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
Undertextning
Seminarium
Undertextning helgrupp
Hanna Hagström
Jan Pedersen
Seminarium 6
15:00
12:00
Vån 2
Självstudier
OBS: Datorplats måste förbokas genom Språkstudions Athena-sida:
https://www.su.se/sprakstudion/student/använd-våra-datorrum/boka-datorplats
15:00
12:00
KurskodNamn
KurskodNamn