Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Okt.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visass senast 2 dagar före tentamen

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 19/10 
Drop-in-tid
Måste bokas i förväg
11:30
09:30
LIM024
20561,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Mats Wirén
Laboration
16:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 20/10 
Vakttid
15:30
15:00
TYA10U
TYA1IS
TYA1VU
TYS101
TYS10A-D
25078,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
25113,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25114,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25115,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25161,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25165,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25168,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
25170,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
25171,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25172,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
25173,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Melanie Grimm
Stammtisch
16:00
15:00
FAA102
25231,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1
Tentamen
Individuellt muntligt prov
17:00
15:30
Vakttid
17:30
17:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 21/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 22/10 
Ammy van der Schaaf
Vakttid
16:00
15:30
TYS101
TYS10B
25168,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
25171,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25172,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
25173,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Ammy van der Schaaf
Uttal
Tysk uttal
Tentamen
Tyska1, dagtid, alla
Tyska1, kvällstid, alla
19:00
16:00
Ammy van der Schaaf
Vakttid
19:30
19:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 23/10 
LIN340
LIN344
20575,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20579,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Mats Wirén
Korpuslingvistik
Laboration
11:00
09:00
LIN340
LIN344
20575,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20579,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Mats Wirén
Korpuslingvistik
Laboration
11:00
09:00
LIT400-401
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20590,HT20,v:2036/2044,75% DAG,NML
Svenskt teckenspråk I
Obligatorisk närvaro
Examination
Alla
16:00
11:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 24/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 26/10 
LIN130
LIN132
20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20571,HT20,v:2036/2044,25% DAG,NML
Caroline Arvidsson
Grundläggande databehandling för språkvetare
Laboration
Grupp A
Extra tentaförberedelse
Hela kompendiet färdigt + uppsamling
12:00
10:00
LIN130
LIN132
20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20571,HT20,v:2036/2044,25% DAG,NML
Christoffer Forbes Schieche
Grundläggande databehandling för språkvetare
Laboration
Grupp B
Extra tentaförberedelse
Hela kompendiet färdigt + uppsamling
15:00
13:00
LIM024
20561,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Mats Wirén
Laboration
16:00
13:00
LIN130
LIN132
20569,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20571,HT20,v:2036/2044,25% DAG,NML
Christoffer Forbes Schieche
Grundläggande databehandling för språkvetare
Laboration
Grupp C
Extra tentaförberedelse
Hela kompendiet färdigt + uppsamling
17:00
15:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 27/10 
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Jan Pedersen
Översättningens och tolkningens villkor
Seminarium
Översättning I - grupp 1
Seminarium 2
15:00
12:00
TYA10U
TYA1IS
TYA1VU
TYS101
TYS10A-D
25078,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
25113,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25114,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25115,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25161,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25165,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25168,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
25170,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
25171,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25172,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
25173,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Melanie Grimm
Stammtisch
16:00
15:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 28/10 
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Jan Pedersen
Översättningens och tolkningens villkor
Seminarium
Översättning I - grupp 3
Seminarium 2
16:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 29/10 
Rickard Franzén
Övrigt
11:00
09:00
Rickard Franzén
Övrigt
11:00
09:00
Rickard Franzén
Övrigt
14:00
12:00
Rickard Franzén
Övrigt
14:00
12:00
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Jan Pedersen
Översättningens och tolkningens villkor
Seminarium
Översättning I - grupp 2
Seminarium 2
15:00
12:00
Rickard Franzén
Övrigt
16:00
14:00
Rickard Franzén
Övrigt
16:00
14:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 30/10 
LIN340
LIN344
20575,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20579,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Mats Wirén
Korpuslingvistik
Laboration
11:00
09:00
LIN340
LIN344
20575,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20579,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Mats Wirén
Korpuslingvistik
Laboration
11:00
09:00
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Jan Pedersen
Översättningens och tolkningens villkor
Seminarium
Översättning I - grupp 4
Seminarium 2
15:00
12:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 31/10 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 2/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 3/11 
TYA10U
TYA1IS
TYA1VU
TYS101
TYS10A-D
25078,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
25113,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25114,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25115,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25161,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25165,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25168,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
25170,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
25171,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25172,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
25173,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Melanie Grimm
Stammtisch
16:00
15:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 4/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 5/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 6/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 7/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 9/11 
TTA430
21310,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Jan Pedersen
Medieöversättning
Redovisning
Seminarium
Medieöv.-grupp 1
Seminarium 4
Examinator: delkursens lärare
12:00
09:00
LIT400
LIT412
LITK10
TTA115-116
TTA436
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
21429,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
21430,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
OM771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Eira Balkstam
Jenny Olsson
Josephine Willing
Magnus Ryttervik
Malin Tesfazion
Åsa Gustafsson
Svenskt teckenspråk II
Svenskt teckenspråk V
Tolkning I
Tolkning IV
Övning
Övning 11
Kullöverskridande träff
12:00
09:00
Vakttid
13:00
12:30
FAA102
25231,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1
Omtentamen
Omtentamen, individuellt muntligt prov
14:30
13:00
TTA430
21310,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Jan Pedersen
Medieöversättning
Redovisning
Seminarium
Medieöv.-grupp 2
Seminarium 4
Examinator: delkursens lärare
16:00
13:00
Vakttid
15:00
14:30
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 10/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 11/11 
LIT400
LIT412
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
Sebastian Embacher
Svenskt teckenspråk II
Övning
Övning 15
10:30
09:00
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Sebastian Embacher
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp B
Övning 15
12:00
10:30
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Sebastian Embacher
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp A
Övning 15
14:30
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 12/11 
Ammy van der Schaaf
Vakttid
16:00
15:30
TYS101
TYS10B
25168,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
25171,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25172,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
25173,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Ammy van der Schaaf
Uttal
Tysk uttal
Omtentamen
Tyska1, dagtid, alla
Tyska1, kvällstid, alla
19:00
16:00
Ammy van der Schaaf
Vakttid
19:30
19:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 13/11 
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Åsa Gustafsson
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp B
Övning 18
10:30
09:00
LIT400
LIT412
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
Åsa Gustafsson
Svenskt teckenspråk II
Övning
Övning 18
12:00
10:30
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 14/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 16/11 
TTA430
21310,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Jan Pedersen
Medieöversättning
Seminarium
Medieöv.-grupp 2
Seminarium 5
13:00
09:00
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Pia Simper-Allen
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp B
Övning 22
12:00
10:30
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Pia Simper-Allen
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp A
Övning 22
14:30
13:00
LIT400
LIT412
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
Pia Simper-Allen
Svenskt teckenspråk II
Övning
Övning 22
16:00
14:30
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 17/11 
KOMSPRKU
Laboration
16:00
13:00
KOMSPRKU
Laboration
16:00
13:00
TYA10U
TYA1IS
TYA1VU
TYS101
TYS10A-D
25078,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
25113,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25114,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25115,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25161,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25165,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25168,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
25170,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
25171,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25172,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
25173,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Melanie Grimm
Stammtisch
16:00
15:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 18/11 
LIT400
LIT412
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
Sebastian Embacher
Svenskt teckenspråk II
Övning
Övning25
10:30
09:00
KOMSPRKU
Laboration
12:00
09:00
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Sebastian Embacher
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp B
Övning 25
12:00
10:30
TTA430
21310,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Jan Pedersen
Medieöversättning
Seminarium
Medieöv.-grupp 1
Seminarium 5
16:00
12:00
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Sebastian Embacher
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp A
Övning 25
14:30
13:00
KOMSPRKU
Laboration
16:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 19/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 20/11 
Jeanna Wennerberg
Vakttid
09:00
08:30
NSN110
21327,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Jeanna Wennerberg
Skriftlig framställning
Omtentamen
Alla grupper
14:00
09:00
Jeanna Wennerberg
Vakttid
14:30
14:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 21/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 23/11 
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Magnus Ryttervik
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp B
Övning 32
10:30
09:00
TTA436
21430,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
Malin Tesfazion
Rune Leander
Tolkning IV
Övning
Tema kyrka och tro
12:00
09:00
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Magnus Ryttervik
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp A
Övning 32
12:00
10:30
TTA436
21430,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
Malin Tesfazion
Rune Leander
Tolkning IV
Övning
Tema kyrka och tro
16:00
12:45
LIT400
LIT412
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
Magnus Ryttervik
Svenskt teckenspråk II
Övning
Övning 32
14:30
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 24/11 
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Björn Olofsson
Yrkesteknik
Seminarium
Översättning I - grupp 1
Seminarium 1
12:00
09:00
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Björn Olofsson
Yrkesteknik
Seminarium
Översättning I - grupp 2
Seminarium 1
16:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 25/11 
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Björn Olofsson
Yrkesteknik
Seminarium
Översättning I - grupp 3
Seminarium 1
12:00
09:00
KOMSPRKU
Laboration
12:00
09:00
KOMSPRKU
Laboration
12:00
09:00
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Björn Olofsson
Yrkesteknik
Seminarium
Översättning I - grupp 4
Seminarium 1
16:00
13:00
KOMSPRKU
Laboration
16:00
13:00
KOMSPRKU
Laboration
16:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 26/11 
För- och eftertid
14:00
13:30
KSB030
07928,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Maria Plaza
Syntax och stilistik med latinsk språkhistoria
Tentamen
18:00
14:00
För- och eftertid
18:30
18:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 27/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 28/11 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 30/11 
LIT901
20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus
Övning
SPSM, helgrupp
Övning 36
15:00
13:00
LIT901
20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus
Övning
SPSM, helgrupp
Övning 37
17:00
15:00
NS0222
21315,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
Matilda Gulbrandsen Mattsson
Muntlig färdighet och hörförståelse I
Muntlig färdighet och hörförståelse II
Kväll/helg
Seminarium
Webbaserat
Grupp 2
Hörförståelse 3
19:00
18:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 1/12 
KOMSPRKU
Laboration
12:00
09:00
KOMSPRKU
Laboration
12:00
09:00
KOMSPRKU
Laboration
16:00
13:00
KOMSPRKU
Laboration
16:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 2/12 
LIT901
20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML
Pia Simper-Allen
Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus
Övning
SPSM, helgrupp
Övning 42 & 43
12:00
09:00
LIT901
20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus
Övning
SPSM, helgrupp
Övning 44
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 3/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 4/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 5/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 7/12 
Vakttid
13:00
12:30
FAA102
25231,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2
Tentamen
Hörförståelsetentamen
14:30
13:00
LIT901
20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus
Övning
SPSM, helgrupp
Övning 53
15:00
13:00
Vakttid
15:00
14:30
LIT901
20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus
Övning
SPSM, helgrupp
Övning 54
17:00
15:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 8/12 
LIT901
20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus
Övning
SPSM, helgrupp
Övning 55
12:00
09:00
LIT901
20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML
Josephine Willing
Pia Simper-Allen
Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus
Övning
SPSM, helgrupp
Övning 56
15:00
13:00
TYA10U
TYA1IS
TYA1VU
TYS101
TYS10A-D
25078,VT20,v:2004/2023,50% DAG,NML
25113,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25114,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25115,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25161,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25165,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25168,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
25170,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
25171,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
25172,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
25173,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Melanie Grimm
Stammtisch
16:00
15:00
Vakttid
17:00
16:30
Vakttid
17:00
16:30
FAA110
25232,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1
Tentamen
Individuellt muntligt prov
18:30
17:00
Vakttid
19:00
18:30
Vakttid
Omtentamen i E289 (Språkstudion, Studio 2), individuellt muntligt prov
19:00
18:30
FAA110
25232,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1
Tentamen
20:30
19:00
För- och eftertid
21:00
20:30
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 9/12 
LIT901
20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML
Pia Simper-Allen
Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus
Övning
SPSM, helgrupp
Övning 58 & 59
12:00
09:00
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Björn Olofsson
Yrkesteknik
Seminarium
Översättning I - grupp 4
Seminarium 2
12:00
09:00
LIT901
20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML
Josephine Willing
Pia Simper-Allen
Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus
Övning
SPSM, helgrupp
Övning 60
15:00
13:00
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Björn Olofsson
Yrkesteknik
Seminarium
Översättning I - grupp 3
Seminarium 2
16:00
13:00
LIT901
20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML
Josephine Willing
Pia Simper-Allen
Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus
Övning
SPSM, helgrupp
Övning 61
17:00
15:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 10/12 
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Björn Olofsson
Yrkesteknik
Seminarium
Översättning I - grupp 2
Seminarium 2
12:00
09:00
LIT901
20414,VT19,v:2004/2023,50% DAG,NML
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk -- grundkurs I praktiskt fokus
Övning
SPSM, helgrupp
Övning 62 & 63
12:00
09:00
TTA111
21309,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Björn Olofsson
Yrkesteknik
Seminarium
Översättning I - grupp 1
Seminarium 2
16:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 11/12 
LIT405
TTA115-116
20594,HT20,v:2037/2102,50% DAG,NML
21429,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
OM771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Eira Balkstam
Magnus Ryttervik
Svenskt teckenspråk V
Obligatorisk närvaro
Övning
Övning 30
12:00
09:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 12/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 14/12 
LIT400
LIT412
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
Magnus Ryttervik
Svenskt teckenspråk II
Övning
Övning 59
10:30
09:00
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Magnus Ryttervik
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp B
Övning 59
12:00
10:30
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Magnus Ryttervik
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp A
Övning 59
14:30
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 15/12 
LIT400
LIT412
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20595,HT20,v:2046/2102,75% DAG,NML
Johanna Mesch
Svenskt teckenspråk II
Övning
Övning 62
10:30
09:00
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Johanna Mesch
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp B
Övning 62
12:00
10:30
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Johanna Mesch
Svenskt teckenspråk II
Övning
Grupp A
Övning 62
14:30
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 16/12 
LIT405
TTA115-116
20594,HT20,v:2037/2102,50% DAG,NML
21429,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
OM771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Eira Balkstam
Svenskt teckenspråk V
Obligatorisk närvaro
Övning
Övning 33
12:00
09:00
LIT400
LITK10
20586,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
20589,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Eira Balkstam
Svenskt teckenspråk II
Obligatorisk närvaro
Examination
Alla
16:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 18/12 
LIT405
TTA115-116
20594,HT20,v:2037/2102,50% DAG,NML
21429,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
OM771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Eira Balkstam
Magnus Ryttervik
Svenskt teckenspråk V
Obligatorisk närvaro
Övning
Övning 34
12:00
09:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 19/12 
Vakttid
13:00
12:30
NL2200
25158,HT20,v:2036/2102,100% KV,NML
25159,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
Skriftlig språkfärdighet
Tentamen
Skriftlig språkfärdighet, Del 2
15:00
13:00
NL1010
NL1100
25153,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
25156,HT20,v:2036/2102,100% KV,NML
Sara Van Meerbergen
Tentamen
Översättning till nederländska
15:00
13:00
Vakttid
15:30
15:00

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 21/12 
LIT405
TTA115-116
20594,HT20,v:2037/2102,50% DAG,NML
21429,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
OM771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Eira Balkstam
Svenskt teckenspråk V
Examination
Obligatorisk närvaro
Examination - förståelse.
12:00
09:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 22/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 23/12 
Språklokaler stängda
20:45
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 26/12 

v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 28/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 29/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 30/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 31/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 1/1 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 2/1 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 4/1 
Språklokaler stängda
12:00
08:00
Språklokaler stängda
21:00
16:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 5/1 
Språklokaler stängda
17:00
08:00
Språklokaler stängda
21:00
17:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 6/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 7/1 
Vakttid
17:00
16:30
FAA102
25231,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2
Omtentamen
Omtentamen, hörförståelsetentamen
18:30
17:00
Vakttid
19:00
18:30
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 8/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 9/1 
Vakttid
13:00
12:30
NL1010
NL1100
25153,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
25156,HT20,v:2036/2102,100% KV,NML
Sara Van Meerbergen
Omtentamen
Översättning till nederländska
15:00
13:00
NL2200
25158,HT20,v:2036/2102,100% KV,NML
25159,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
Reglindis De Ridder
Skriftlig språkfärdighet
Omtentamen
Skriftlig språkfärdighet, Del 2
15:00
13:00
Vakttid
15:30
15:00

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 11/1 
För- och eftertid
17:00
16:30
FAA110
25232,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1
Omtentamen
Omtentamen, individuellt muntligt prov
18:30
17:00
För- och eftertid
19:00
18:30
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 13/1 
LIT405
TTA115-116
20594,HT20,v:2037/2102,50% DAG,NML
21429,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
OM771,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Eira Balkstam
Magnus Ryttervik
Svenskt teckenspråk V
Obligatorisk närvaro
Omtentamen
Omexamination - förståelse, produktion och interaktion.
12:00
09:00
FR1MSA
07899,HT20,v:2036/2102,25% KV,NML
Francoise Sullet Nylander
Uttal
Omtentamen
21:00
18:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 14/1 
FR130B
FR1LP2
FR1UL1
FR1UT2
FR1VA1
07737,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
07858,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
07859,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
07894,HT20,v:2036/2102,50% BLA,NML
07895,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
Francoise Sullet Nylander
Uttal
Omtentamen
FRI, dag Grupp1-2
FRI, dag T1 Grupp2
FRI, dag T1Grupp1
FRI, dag, LP Grupp1-2
Franska i Frankrike
11:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 15/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 16/1 
KurskodNamn
KurskodNamn