Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/1 
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Eira Balkstam
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-grB
Övning 3
Läs Simper-Allen (2016), s. 52-55.
11:30
10:00
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Eira Balkstam
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-grA
Övning 3
Läs Simper-Allen (2016), s. 52-55.
13:00
11:30
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/1 
Helena Engler
Övrigt
Diagnostiskt test för ULV och VAL
12:00
10:00
Helena Engler
Övrigt
Diagnostiskt test för ULV och VAL
14:30
12:30
Helena Engler
Övrigt
Diagnostiskt test för ULV och VAL
17:00
15:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/1 
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-grB
Övning 7
E225
12:00
10:30
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk III
Övning
Teckenspråk i teori och praktik II-grA
Övning 7
E225
14:30
13:00
LIT413
LITK21
20638,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
20641,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Hultén
Eira Balkstam
Ingela Holmström
Josephine Willing
Svenskt teckenspråk III
Övning
Obligatorisk närvaro
Teckenspråk i teori och praktik II-alla
Samtalsträff 1
E225
16:00
14:30
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/1 
KurskodNamn


 
Obligatorisk närvaro