Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid Lokal, Byggnad, Våning Karta Kurs Delkurs Aktivitet Lärare Information
v 34, 2022 
Ons24/8 10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Introduktion
Upprop
Mattias Högström
Sama Agahi
Tors25/8 18:00 - 19:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Introduktion
Upprop
Mattias Högström
Sama Agahi
v 35, 2022 
Mån29/8 09:00 - 10:00 E319, Södra huset hus E, Vån 3 FI10P1 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Upprop ordinarie
OBS! Du måste delta på uppropet för att bli registrerad på programmet.
10:00 - 11:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 FITF20 Information
Upprop
Mattias Högström
Sama Agahi
11:00 - 12:00 F497, Södra huset hus F, Vån 4 FI10P1 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Upprop reserv.
OBS Du måste delta vid uppropet för att kunna ta din eventuella plats i anspråk.
13:00 - 14:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2 FITF30 Examensarbete Upprop Mattias Högström
Åsa Maria Wikforss
Allmän information om terminens kurser.
13:00 - 14:00 F497, Södra huset hus F, Vån 4 FIPF10 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Upprop ordinarie
OBS! Du måste delta på uppropet för att bli registrerad på kursen.
14:00 - 15:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN2 Introduktion
Upprop
Kathrin Glüer-Pagin
15:00 - 16:00 C497, Södra huset hus C, Vån 4 FIPF10 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Reservupprop
18:00 - 19:00 FIPF10 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Tis30/8 09:00 - 10:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 FI20N1 Upprop Elisabeth Furberg
Jonas Olson
Åsa Burman
10:00 - 12:00 D271, Södra huset hus D, Vån 2 FI4MN1 Examensarbete Introduktion
Upprop
Elisabeth Furberg
Katharina Berndt Rasmussen
Krister Bykvist
Ons31/8 10:00 - 12:00 F271, Södra huset hus F, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Introduktion
Upprop
Elisabeth Furberg
Håkan Salwén
v 2, 2023 
Tors12/1 10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Introduktion
Upprop
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn