Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 23/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 24/8 
Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3
www.openstreetmap.org
FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi
Introduktion
Upprop
Mattias Högström
Sama Agahi
12:00
10:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 25/8 
Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3
www.openstreetmap.org
FITF10
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi
Introduktion
Upprop
Mattias Högström
Sama Agahi
19:00
18:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 26/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 27/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 28/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 29/8 
E319, Södra huset hus E, Vån 3
www.openstreetmap.org
FI10P1
Upprop
Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Upprop ordinarie
OBS! Du måste delta på uppropet för att bli registrerad på programmet.
10:00
09:00
D320, Södra huset hus D, Vån 3
www.openstreetmap.org
FITF20
Information
Upprop
Mattias Högström
Sama Agahi
11:00
10:00
F497, Södra huset hus F, Vån 4
www.openstreetmap.org
FI10P1
Upprop
Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Upprop reserv.
OBS Du måste delta vid uppropet för att kunna ta din eventuella plats i anspråk.
12:00
11:00
F497, Södra huset hus F, Vån 4
www.openstreetmap.org
FIPF10
Upprop
Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Upprop ordinarie
OBS! Du måste delta på uppropet för att bli registrerad på kursen.
14:00
13:00
D255, Södra huset hus D, Vån 2
www.openstreetmap.org
FITF30
Examensarbete
Upprop
Mattias Högström
Åsa Maria Wikforss
Allmän information om terminens kurser.
14:00
13:00
D734, Södra huset hus D, Vån 7
www.openstreetmap.org
FI4MN2
Introduktion
Upprop
Kathrin Glüer-Pagin
15:00
14:00
C497, Södra huset hus C, Vån 4
www.openstreetmap.org
FIPF10
Upprop
Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Reservupprop
16:00
15:00
FIPF10
Upprop
Elisabeth Furberg
Åsa Burman
19:00
18:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 30/8 
D215, Södra huset hus D, Vån 2
www.openstreetmap.org
FI20N1
Upprop
Elisabeth Furberg
Jonas Olson
Åsa Burman
10:00
09:00
D271, Södra huset hus D, Vån 2
www.openstreetmap.org
FI4MN1
Examensarbete
Introduktion
Upprop
Elisabeth Furberg
Katharina Berndt Rasmussen
Krister Bykvist
12:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 31/8 
F271, Södra huset hus F, Vån 2
www.openstreetmap.org
FI30N1
Examensarbete
Introduktion
Upprop
Elisabeth Furberg
Håkan Salwén
12:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 1/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 2/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 3/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 4/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 6/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 7/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 8/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 9/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 10/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 11/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 12/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 13/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 14/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 15/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 16/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 17/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 18/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 19/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 21/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 22/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 23/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 24/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 25/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 26/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 27/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 29/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 30/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 1/10 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 2/10 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 3/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 4/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 6/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 7/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 8/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 9/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 10/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 11/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 13/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 14/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 15/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 16/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 21/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 22/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 23/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 24/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 27/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 28/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 29/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 30/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 1/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 2/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 3/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 4/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 5/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 6/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 10/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 11/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 12/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 13/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 15/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 17/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 18/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 19/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 20/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 22/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 24/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 25/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 26/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 27/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 1/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 2/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 3/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 4/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 6/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 8/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 9/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 10/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 11/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 13/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 15/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 16/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 17/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 18/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 22/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 23/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 24/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 25/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 29/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 30/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 31/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 1/1 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 5/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 6/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 7/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 8/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 9/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 12/1 
Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3
www.openstreetmap.org
FITF10
Introduktion
Upprop
12:00
10:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 13/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 14/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 15/1 
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn