Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid Lokal, Byggnad, Våning Karta Kurs Delkurs Aktivitet Studentgrupp Lärare Information Rumsplacering tentamen
v 34, 2022 
Ons24/8 09:00 - 17:00 ALB Hörsal 5, Albano Hus 2, Vån 2 Konferens Åsa Maria Wikforss
10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Introduktion
Upprop
Mattias Högström
Sama Agahi
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FI10P1 Politisk filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla grupper Niklas Möller Digital salstentamen
Omtentamen
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FIPF10 Metaetik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gunnar Björnsson Digital salstentamen
Omtentamen
Tors25/8 08:00 - 12:00 *Obestämd skrivsal FI10P1 Metaetik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla grupper Jonas Olson Digital salstentamen
Omtentamen
08:00 - 12:00 *Obestämd skrivsal FIPF10 Metafysik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Björn Eriksson Digital salstentamen
Omtentamen
09:00 - 15:00 ALB Hörsal 5, Albano Hus 2, Vån 2 Konferens Åsa Maria Wikforss
18:00 - 19:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Introduktion
Upprop
Mattias Högström
Sama Agahi
Fre26/8 14:00 - 18:00 Obestämd skrivsal FIFY10
FITF20
FITF30
Fysikens filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Richard Dawid Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FI10P1 Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla grupper Erik Angner Digital salstentamen
Omtentamen
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FITF10
FITF1L
Den teoretiska filosofins historia del 2 Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Miira Tuominen Digital salstentamen
Omtentamen
18:00 - 22:00 **Obestämd skrivsal FIPF10 Metaetik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Victor Moberger Digital salstentamen
Omtentamen
18:00 - 22:00 **Obestämd skrivsal FIPF10 Metafysik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Björn Eriksson Digital salstentamen
Omtentamen
18:00 - 22:00 **Obestämd skrivsal FIPF10 Normativ etik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Isaac Taylor Digital salstentamen
Omtentamen
18:00 - 22:00 **Obestämd skrivsal FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi
Åsa Burman
Digital salstentamen
Omtentamen
Lör27/8 09:00 - 13:00 Obestämd skrivsal FITF10 Metafysik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sören Häggqvist Papperstentamen
Omtentamen
09:00 - 13:00 Obestämd skrivsal FIMC10
FITF20
FITF30
Mentalt innehåll Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sören Häggqvist Papperstentamen
Omtentamen
09:00 - 13:00 *Obestämd skrivsal FIVE1G Inledning till vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Henning Strandin
Simon Allzén
Digital salstentamen
Omtentamen
v 35, 2022 
Mån29/8 09:00 - 10:00 E319, Södra huset hus E, Vån 3 FI10P1 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Upprop ordinarie
OBS! Du måste delta på uppropet för att bli registrerad på programmet.
10:00 - 11:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 FITF20 Information
Upprop
Mattias Högström
Sama Agahi
10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Simon Allzén
11:00 - 12:00 F497, Södra huset hus F, Vån 4 FI10P1 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Upprop reserv.
OBS Du måste delta vid uppropet för att kunna ta din eventuella plats i anspråk.
13:00 - 15:00 B419, Södra huset hus B, Vån 4 FI10P1 Föreläsning Erik Angner Introduktionsföreläsning
13:00 - 14:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2 FITF30 Examensarbete Upprop Mattias Högström
Åsa Maria Wikforss
Allmän information om terminens kurser.
13:00 - 14:00 F497, Södra huset hus F, Vån 4 FIPF10 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Upprop ordinarie
OBS! Du måste delta på uppropet för att bli registrerad på kursen.
14:00 - 15:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN2 Introduktion
Upprop
Kathrin Glüer-Pagin
15:00 - 16:00 C497, Södra huset hus C, Vån 4 FIPF10 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Reservupprop
15:00 - 17:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning
18:00 - 19:00 FIPF10 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Tis30/8 09:00 - 10:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 FI20N1 Upprop Elisabeth Furberg
Jonas Olson
Åsa Burman
10:00 - 12:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 D271, Södra huset hus D, Vån 2 FI4MN1 Examensarbete Introduktion
Upprop
Elisabeth Furberg
Katharina Berndt Rasmussen
Krister Bykvist
10:00 - 12:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 FIPF10 Föreläsning
Introduktion
Jonas Olson
13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 UCG32K Kunskap och vetenskap Föreläsning Niklas Möller
13:00 - 15:00 B413, Södra huset hus B, Vån 4 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
15:00 - 17:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Mikael Janvid
Ons31/8 10:00 - 12:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 D263, Södra huset hus D, Vån 2 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 F271, Södra huset hus F, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Introduktion
Upprop
Elisabeth Furberg
Håkan Salwén
10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Simon Allzén
13:00 - 15:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2
D299, Södra huset hus D, Vån 2
FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
15:00 - 17:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning
15:00 - 17:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 UCG32K Kunskap och vetenskap Föreläsning Niklas Möller
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FIPF10 Föreläsning
Introduktion
Jonas Olson
Tors1/9 10:00 - 12:00 Hörsal 4, Södra huset hus B, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Simon Allzén
10:00 - 12:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
10:00 - 12:00 F239, Södra huset hus F, Vån 2
F255, Södra huset hus F, Vån 2
UCG32K Kunskap och vetenskap Seminarium Niklas Möller
13:00 - 16:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 15:00 F231, Södra huset hus F, Vån 2
F255, Södra huset hus F, Vån 2
UCG32K Kunskap och vetenskap Seminarium Niklas Möller
15:00 - 17:00 B497, Södra huset hus B, Vån 4 UCG32K Kunskap och vetenskap Seminarium Niklas Möller
15:00 - 17:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2
D299, Södra huset hus D, Vån 2
D307, Södra huset hus D, Vån 3
HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Seminarium
15:00 - 17:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
18:00 - 20:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Mikael Janvid
Fre2/9 10:00 - 12:30 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
13:00 - 16:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Björn Brunnander
13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
13:00 - 15:00 Hörsal 12, Södra huset hus F, Vån 2 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning
v 36, 2022 
Mån5/9 10:00 - 12:00 D263, Södra huset hus D, Vån 2 FITF30 Litteraturseminarium Seminarium Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 Hörsal 8, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Simon Allzén
10:00 - 12:00 F315, Södra huset hus F, Vån 3 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
13:00 - 15:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 UCG32K Kunskap och vetenskap Föreläsning
13:00 - 14:30 D231, Södra huset hus D, Vån 2
D263, Södra huset hus D, Vån 2
FITF1L Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Grupparbete
13:00 - 14:30 D271, Södra huset hus D, Vån 2
F263, Södra huset hus F, Vån 2
F271, Södra huset hus F, Vån 2
Karta
Karta
FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Grupparbete
13:00 - 16:00 D499, Södra huset hus D, Vån 4 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 15:00 D700, Södra huset hus D, Vån 7 FITF30 Examensarbete Seminarium Åsa Maria Wikforss Om uppsatsskrivandet. Handledare tilldelas.
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:00 - 16:00 Hörsal 12, Södra huset hus F, Vån 2 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
15:00 - 17:00 Hörsal 4, Södra huset hus B, Vån 3 FI10P1
FIPF10
FITF10
FITF1L
Föreläsning Sama Agahi Om lästeknik för filosofi på universitetsnivå.
15:00 - 17:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning
Tis6/9 10:00 - 13:00 Hörsal 12, Södra huset hus F, Vån 2 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 F320, Södra huset hus F, Vån 3 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 15:00 D263, Södra huset hus D, Vån 2 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 Föreläsning Staffan Carlshamre
14:00 - 16:00 *Obestämd skrivsal UCG32K Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Niklas Möller Digital salstentamen
15:00 - 17:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2
D263, Södra huset hus D, Vån 2
D320, Södra huset hus D, Vån 3
Karta
Karta
HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Seminarium
15:00 - 17:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
18:00 - 20:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Mikael Janvid
Ons7/9 10:00 - 13:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Simon Allzén
13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2
D263, Södra huset hus D, Vån 2
D307, Södra huset hus D, Vån 3
F231, Södra huset hus F, Vån 2
F4204, Södra huset hus F, Vån 4
Karta
Karta
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:00 - 15:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 14:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Simon Allzén
14:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Simon Allzén
15:00 - 17:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4
D207, Södra huset hus D, Vån 2
D220, Södra huset hus D, Vån 2
D247, Södra huset hus D, Vån 2
D307, Södra huset hus D, Vån 3
Karta
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
15:00 - 16:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FITF1L Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Simon Allzén
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Elisabeth Furberg
Tors8/9 10:00 - 12:00 Hörsal 4, Södra huset hus B, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 13:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
10:00 - 12:00 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
18:00 - 20:00 E306, Södra huset hus E, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Mikael Janvid
Fre9/9 10:00 - 12:30 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
13:00 - 16:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Björn Brunnander
13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:00 - 15:00 Hörsal 10, Södra huset hus E, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning
13:00 - 15:00 F263, Södra huset hus F, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
Lör10/9 12:00 - 14:00 UCG32K
v 37, 2022 
Mån12/9 10:00 - 13:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 F263, Södra huset hus F, Vån 2 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Sören Häggqvist
13:00 - 16:00 D499, Södra huset hus D, Vån 4 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
13:00 - 14:30 F231, Södra huset hus F, Vån 2
F279, Södra huset hus F, Vån 2
Karta
Karta
FITF1L Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Grupparbete
13:00 - 14:30 F255, Södra huset hus F, Vån 2
F263, Södra huset hus F, Vån 2
F271, Södra huset hus F, Vån 2
FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Grupparbete
13:00 - 16:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
15:00 - 17:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning
Tis13/9 10:00 - 12:00 Hörsal 4, Södra huset hus B, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
18:00 - 19:30 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Mikael Janvid
19:30 - 21:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Mikael Janvid
Ons14/9 10:00 - 12:00 B419, Södra huset hus B, Vån 4
D263, Södra huset hus D, Vån 2
D289, Södra huset hus D, Vån 2
E487, Södra huset hus E, Vån 4
F255, Södra huset hus F, Vån 2
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
10:00 - 12:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Seminarium Elisabeth Furberg
Håkan Salwén
Ämnesval
10:00 - 12:00 Hörsal 8, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 13:00 Hörsal 10, Södra huset hus E, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 E339, Södra huset hus E, Vån 3 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 F397, Södra huset hus F, Vån 3 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
13:00 - 14:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Sören Häggqvist
13:00 - 15:00 D263, Södra huset hus D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:00 - 15:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3
E487, Södra huset hus E, Vån 4
F231, Södra huset hus F, Vån 2
F299, Södra huset hus F, Vån 2
F331, Södra huset hus F, Vån 3
Karta
Karta
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
14:00 - 15:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Sören Häggqvist
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
15:00 - 16:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 FITF1L Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Sören Häggqvist
18:00 - 21:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FI10N1 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Peter Ryman
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Sama Agahi
Tors15/9 10:00 - 13:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
10:00 - 12:00 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
13:00 - 15:00 Hörsal 10, Södra huset hus E, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
18:00 - 20:00 E306, Södra huset hus E, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Mikael Janvid
Fre16/9 10:00 - 12:30 D499, Södra huset hus D, Vån 4 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
10:00 - 12:00 E397, Södra huset hus E, Vån 3
E413, Södra huset hus E, Vån 4
E420, Södra huset hus E, Vån 4
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
13:00 - 16:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:00 - 15:00 E397, Södra huset hus E, Vån 3
E413, Södra huset hus E, Vån 4
E420, Södra huset hus E, Vån 4
F247, Södra huset hus F, Vån 2
F355, Södra huset hus F, Vån 3
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
v 38, 2022 
Mån19/9 10:00 - 13:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3
F299, Södra huset hus F, Vån 2
Karta
Karta
FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 F239, Södra huset hus F, Vån 2 FITF30 Litteraturseminarium Seminarium Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 F247, Södra huset hus F, Vån 2 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
13:00 - 16:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
13:00 - 15:00 D700, Södra huset hus D, Vån 7 FITF30 Examensarbete Seminarium Åsa Maria Wikforss Synopsis färdigt.
13:00 - 15:00 Hörsal 10, Södra huset hus E, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Sören Häggqvist
Tis20/9 10:00 - 12:00 Hörsal 6, Södra huset hus C, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
10:00 - 12:00 F497, Södra huset hus F, Vån 4 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 16:00 4204 (seminarierum 56p), Albano Hus 3, Vån 4 Disputation Mattias Högström Bokad av Mattias Högström
Mattias Högström
13:00 - 15:00 B419, Södra huset hus B, Vån 4 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
13:00 - 16:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 Disputation Henrik Lagerlund Simon Allzén disputerar
18:00 - 20:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Siska De Baerdemaeker
Ons21/9 10:00 - 13:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2
D289, Södra huset hus D, Vån 2
D320, Södra huset hus D, Vån 3
F239, Södra huset hus F, Vån 2
F247, Södra huset hus F, Vån 2
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
10:00 - 12:00 D263, Södra huset hus D, Vån 2 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2
D271, Södra huset hus D, Vån 2
E371, Södra huset hus E, Vån 3
F413, Södra huset hus F, Vån 4
F497, Södra huset hus F, Vån 4
Karta
Karta
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
13:00 - 15:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
18:00 - 21:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FI10N1 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Peter Ryman
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Elisabeth Furberg
Tors22/9 10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
10:00 - 12:00 E339, Södra huset hus E, Vån 3 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 13:00 Hörsal 12, Södra huset hus F, Vån 2 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sören Häggqvist Digital salstentamen
18:00 - 20:00 E319, Södra huset hus E, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Siska De Baerdemaeker
Fre23/9 10:00 - 11:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 11:15 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:30 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
11:00 - 13:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2
F299, Södra huset hus F, Vån 2
Karta
Karta
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 15:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning Greg Bognar
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Katharina Berndt Rasmussen Digital salstentamen
v 39, 2022 
Mån26/9 10:00 - 12:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
10:00 - 12:00 Hörsal 2, Södra huset hus A, Vån 3 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 11:15 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 11:00 Hörsal 12, Södra huset hus F, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 12:00 F247, Södra huset hus F, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
11:00 - 13:00 E413, Södra huset hus E, Vån 4
E420, Södra huset hus E, Vån 4
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
12:30 - 16:00 Lärosal 17, Albano Hus 2, Vån 2 Disputation Henrik Lagerlund Karl Nygren disputerar
13:00 - 15:00 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
13:00 - 16:00 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
Tis27/9 10:00 - 11:00 Hörsal 12, Södra huset hus F, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 12:00 F231, Södra huset hus F, Vån 2 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral relativism
10:00 - 12:00 F497, Södra huset hus F, Vån 4 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
11:00 - 13:00 E497, Södra huset hus E, Vån 4
F299, Södra huset hus F, Vån 2
Karta
Karta
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
14:00 - 16:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Frågestund Alice Damirjian
Karl Nygren
18:00 - 20:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Siska De Baerdemaeker
Ons28/9 10:00 - 11:15 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 12:00 D263, Södra huset hus D, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Seminarium Elisabeth Furberg
Håkan Salwén
10:00 - 12:00 E413, Södra huset hus E, Vån 4 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 11:00 Hörsal 12, Södra huset hus F, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 12:00 F279, Södra huset hus F, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
11:00 - 13:00 E339, Södra huset hus E, Vån 3
E497, Södra huset hus E, Vån 4
Karta
Karta
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
13:00 - 15:00 D263, Södra huset hus D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:00 - 15:00 F289, Södra huset hus F, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
18:00 - 20:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Elisabeth Furberg
Tors29/9 10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
10:00 - 11:00 E306, Södra huset hus E, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 12:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 11:15 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 F371, Södra huset hus F, Vån 3 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
11:00 - 13:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5
E306, Södra huset hus E, Vån 3
Karta
Karta
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
13:00 - 15:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 15:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
13:00 - 15:00 E497, Södra huset hus E, Vån 4 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
14:00 - 16:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
14:00 - 18:00 Obestämd skrivsal FI17N2 Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Katharina Berndt Rasmussen Digital salstentamen
Omtentamen
18:00 - 20:00 E306, Södra huset hus E, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Siska De Baerdemaeker
Fre30/9 09:00 - 10:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 12:30 C497, Södra huset hus C, Vån 4 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
10:00 - 12:00 FI10P1 Normativ etik Seminarium Romy Suzanna Eskens
11:00 - 13:00 E497, Södra huset hus E, Vån 4
F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3
Karta
Karta
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
13:00 - 16:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 16:00 D416, Södra huset hus D, Vån 4 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning Greg Bognar
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
v 40, 2022 
Mån3/10 10:00 - 11:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 11:15 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 F231, Södra huset hus F, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
10:00 - 12:00 F239, Södra huset hus F, Vån 2 FITF30 Litteraturseminarium Seminarium Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 F263, Södra huset hus F, Vån 2
F389, Södra huset hus F, Vån 3
Karta
Karta
FIPF10 Normativ etik Seminarium Greg Bognar
10:00 - 12:00 F397, Södra huset hus F, Vån 3 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
11:00 - 13:00 E319, Södra huset hus E, Vån 3
E487, Södra huset hus E, Vån 4
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
13:00 - 16:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Björn Brunnander
13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
13:00 - 15:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
Tis4/10 10:00 - 12:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
18:00 - 19:30 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Siska De Baerdemaeker
19:30 - 21:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Siska De Baerdemaeker
Ons5/10 08:00 - 11:00 Obestämd skrivsal FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi Papperstentamen
10:00 - 12:00 B419, Södra huset hus B, Vån 4 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 12:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
10:00 - 11:15 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 F231, Södra huset hus F, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
13:00 - 15:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:00 - 15:00 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
18:00 - 20:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Sama Agahi
Tors6/10 10:00 - 11:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:00 D416, Södra huset hus D, Vån 4 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
10:00 - 11:15 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 F263, Södra huset hus F, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
11:00 - 13:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5
D289, Södra huset hus D, Vån 2
Karta
Karta
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
13:00 - 15:00 Hörsal 4, Södra huset hus B, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
14:00 - 16:00 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2
D263, Södra huset hus D, Vån 2
Karta
Karta
FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
15:00 - 17:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
18:00 - 20:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Siska De Baerdemaeker
Fre7/10 09:00 - 10:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:30 E306, Södra huset hus E, Vån 3 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
10:00 - 12:00 F331, Södra huset hus F, Vån 3
F347, Södra huset hus F, Vån 3
FI10P1 Normativ etik Seminarium Romy Suzanna Eskens
13:00 - 16:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning Niklas Möller
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
14:00 - 16:00 F247, Södra huset hus F, Vån 2
F279, Södra huset hus F, Vån 2
Karta
Karta
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
15:00 - 17:00 E387, Södra huset hus E, Vån 3
E397, Södra huset hus E, Vån 3
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
v 41, 2022 
Mån10/10 10:00 - 11:15 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 11:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:00 E306, Södra huset hus E, Vån 3 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 12:00 F231, Södra huset hus F, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
10:00 - 12:00 F299, Södra huset hus F, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
11:00 - 13:00 B413, Södra huset hus B, Vån 4
B419, Södra huset hus B, Vån 4
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Björn Brunnander
13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
14:00 - 16:00 *Obestämd skrivsal UCG32K Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Niklas Möller Digital salstentamen
Omtentamen
Tis11/10 10:00 - 12:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 11:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
11:00 - 13:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2
D416, Södra huset hus D, Vån 4
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
14:00 - 16:00 F263, Södra huset hus F, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Frågestund Alice Damirjian
Karl Nygren
18:00 - 22:00 **Obestämd skrivsal FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mikael Janvid Digital salstentamen
Ons12/10 10:00 - 11:15 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 B497, Södra huset hus B, Vån 4 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 11:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
10:00 - 12:00 F255, Södra huset hus F, Vån 2
F279, Södra huset hus F, Vån 2
Karta
Karta
FIPF10 Normativ etik Seminarium Greg Bognar
10:00 - 12:00 F271, Södra huset hus F, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
11:00 - 13:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2
F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3
Karta
Karta
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
13:00 - 15:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 15:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Elisabeth Furberg
Tors13/10 09:00 - 10:00 Hörsal 8, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 11:15 458 (Flex-sal), Biblioteket, Vån 4 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 Hörsal 2, Södra huset hus A, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
10:00 - 12:00 E387, Södra huset hus E, Vån 3 FI10P1 Normativ etik Seminarium Romy Suzanna Eskens
13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
14:00 - 16:00 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
14:00 - 16:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3
D315, Södra huset hus D, Vån 3
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
18:00 - 20:30 E306, Södra huset hus E, Vån 3 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Guido Rey Alt
Miira Tuominen
Fre14/10 10:00 - 11:15 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:30 Hörsal 12, Södra huset hus F, Vån 2 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
13:00 - 15:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 16:00 Hörsal 8, Södra huset hus D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning Niklas Möller
13:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset hus E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
15:00 - 17:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2
D220, Södra huset hus D, Vån 2
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
Lör15/10 09:00 - 13:00 *Obestämd skrivsal HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
Omtentamen
v 42, 2022 
Mån17/10 10:00 - 12:00 Lärosal 38, Albano Hus 2, Vån 3 FI100L Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
10:00 - 11:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:00 F239, Södra huset hus F, Vån 2 FITF30 Litteraturseminarium Seminarium Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 F413, Södra huset hus F, Vån 4 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 12:00 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
11:00 - 13:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3
E497, Södra huset hus E, Vån 4
Karta
Karta
FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
13:00 - 16:00 Hörsal 4, Södra huset hus B, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Björn Brunnander
13:00 - 15:00 F231, Södra huset hus F, Vån 2 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
Tis18/10 10:00 - 12:00 Lärosal 31, Albano Hus 4, Vån 2 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 E420, Södra huset hus E, Vån 4 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
14:00 - 18:00 Obestämd skrivsal FITF1L Satslogik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi Papperstentamen
18:00 - 20:30 E306, Södra huset hus E, Vån 3 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Guido Rey Alt
Miira Tuominen
Ons19/10 10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 12:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
10:00 - 11:15 D499, Södra huset hus D, Vån 4 FITF1L Predikatlogik Föreläsning
10:00 - 12:00 F299, Södra huset hus F, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
13:00 - 15:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
15:00 - 17:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 FITF1L Predikatlogik Övning
15:00 - 17:00 FI10P1
FIPF10
Föreläsning Håkan Salwén Om att skriva tentamen
18:00 - 21:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FI10N1 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Peter Ryman
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Sama Agahi
Tors20/10 08:00 - 11:00 Obestämd skrivsal FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi Papperstentamen
10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
10:00 - 12:00 F231, Södra huset hus F, Vån 2
F239, Södra huset hus F, Vån 2
FIPF10 Normativ etik Seminarium Greg Bognar
10:00 - 11:15 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Föreläsning
13:00 - 15:00 458 (Flex-sal), Biblioteket, Vån 4 FI30N1 Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
13:00 - 15:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
15:00 - 17:00 B413, Södra huset hus B, Vån 4 FITF1L Predikatlogik Övning
15:00 - 17:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 UCG33K
UCG34K
Kunskap och vetenskap Föreläsning Håkan Salwén
18:00 - 20:30 E306, Södra huset hus E, Vån 3 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Guido Rey Alt
Miira Tuominen
Fre21/10 10:00 - 12:00 D247, Södra huset hus D, Vån 2
D307, Södra huset hus D, Vån 3
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
10:00 - 12:30 D289, Södra huset hus D, Vån 2 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
10:00 - 12:00 Hörsal 10, Södra huset hus E, Vån 3 UCG33K
UCG34K
Kunskap och vetenskap Föreläsning Håkan Salwén
10:00 - 11:15 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Föreläsning
13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FITF10 Metafysik Föreläsning Sören Häggqvist
13:00 - 15:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning
13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning Niklas Möller
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FI10P1 Normativ etik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Krister Bykvist Digital salstentamen
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FI20N1 Politisk filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Nils Sylvan Digital salstentamen
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FIPF10 Normativ etik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Greg Bognar Digital salstentamen
15:00 - 17:00 B413, Södra huset hus B, Vån 4 FITF1L Predikatlogik Övning
v 43, 2022 
Mån24/10 10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Niklas Möller
10:00 - 11:15 C497, Södra huset hus C, Vån 4 FITF1L Predikatlogik Föreläsning
10:00 - 12:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2
D263, Södra huset hus D, Vån 2
D271, Södra huset hus D, Vån 2
F231, Södra huset hus F, Vån 2
Karta
Karta
UCG33K
UCG34K
Kunskap och vetenskap Seminarium
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metafysik Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 E487, Södra huset hus E, Vån 4 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
10:00 - 12:00 F397, Södra huset hus F, Vån 3
F487, Södra huset hus F, Vån 4
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning
13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
13:00 - 15:00 D499, Södra huset hus D, Vån 4 FI20N1 Metaetik Föreläsning Victor Moberger
13:00 - 15:00 D700, Södra huset hus D, Vån 7 FITF30 Examensarbete Seminarium Åsa Maria Wikforss Första utkast.
13:00 - 15:00 E387, Södra huset hus E, Vån 3
E397, Södra huset hus E, Vån 3
F255, Södra huset hus F, Vån 2
F397, Södra huset hus F, Vån 3
Karta
Karta
Karta
UCG33K
UCG34K
Kunskap och vetenskap Seminarium
15:00 - 17:00 D499, Södra huset hus D, Vån 4 FITF1L Predikatlogik Övning
Tis25/10 10:00 - 12:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Niklas Möller
10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3
F347, Södra huset hus F, Vån 3
F397, Södra huset hus F, Vån 3
F487, Södra huset hus F, Vån 4
Karta
Karta
UCG33K
UCG34K
Kunskap och vetenskap Seminarium
10:00 - 12:00 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
13:00 - 15:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3
F347, Södra huset hus F, Vån 3
F397, Södra huset hus F, Vån 3
F487, Södra huset hus F, Vån 4
Karta
Karta
UCG33K
UCG34K
Kunskap och vetenskap Seminarium
14:00 - 18:00 Obestämd skrivsal FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sebastian Enqvist Papperstentamen
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sören Häggqvist Digital salstentamen
Omtentamen
18:00 - 19:30 D289, Södra huset hus D, Vån 2 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Seminarium Guido Rey Alt
Miira Tuominen
19:30 - 21:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Seminarium Guido Rey Alt
Miira Tuominen
Ons26/10 08:00 - 12:00 Obestämd skrivsal FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sebastian Enqvist Papperstentamen
09:00 - 18:00 4203 (lounge), Albano Hus 3, Vån 4
4204 (seminarierum 56p), Albano Hus 3, Vån 4
Symposium Mattias Högström
Peter Pagin
Bokning av Mattias Högström åt Peter Pagin

Vill ha catering frukost + eftermiddagsfika

vill ha tekniks support, ska boka in bengt

inte frågat inpassage
09:00 - 18:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 Peter Pagin
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metafysik Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 11:15 D320, Södra huset hus D, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Föreläsning
10:00 - 12:00 F289, Södra huset hus F, Vån 2 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
13:00 - 14:30 D320, Södra huset hus D, Vån 3
F231, Södra huset hus F, Vån 2
F247, Södra huset hus F, Vån 2
Karta
Karta
FITF10 Metafysik Grupparbete
13:00 - 15:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 FI20N1 Metaetik Föreläsning Victor Moberger
15:00 - 17:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 UCG33K
UCG34K
Kunskap och vetenskap Föreläsning Håkan Salwén
15:00 - 17:00 F497, Södra huset hus F, Vån 4 FITF1L Predikatlogik Övning
18:00 - 21:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FI10N1 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Peter Ryman
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Elisabeth Furberg
Tors27/10 08:00 - 10:00 *Obestämd skrivsal UCG33K
UCG34K
Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
10:00 - 12:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FITF10 Metafysik Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 11:15 D315, Södra huset hus D, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Föreläsning
10:00 - 12:00 E387, Södra huset hus E, Vån 3 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
13:00 - 15:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Torbjörn Tännsjö
13:00 - 14:30 D215, Södra huset hus D, Vån 2 FITF10 Metafysik Seminarium Sören Häggqvist
13:00 - 15:00 F315, Södra huset hus F, Vån 3 FI20N1 Metaetik Föreläsning Victor Moberger
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Peter Pagin Digital salstentamen
14:30 - 16:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 FITF10 Metafysik Seminarium Sören Häggqvist
15:00 - 17:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 FITF1L Predikatlogik Övning
18:00 - 20:30 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Guido Rey Alt
Miira Tuominen
Fre28/10 14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mikael Janvid Digital salstentamen
v 44, 2022 
Mån31/10 10:00 - 12:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FITF30 Litteraturseminarium Seminarium Sören Häggqvist
10:00 - 11:15 D289, Södra huset hus D, Vån 2 FITF1L Predikatlogik Föreläsning
10:00 - 12:00 D416, Södra huset hus D, Vån 4 FITF10 Metafysik Föreläsning Anandi Hattiangadi
10:00 - 12:00 E497, Södra huset hus E, Vån 4 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 FI20N1 Metaetik Föreläsning Victor Moberger
13:00 - 14:30 D307, Södra huset hus D, Vån 3
F231, Södra huset hus F, Vån 2
F255, Södra huset hus F, Vån 2
Karta
Karta
FITF10 Metafysik Grupparbete
13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Torbjörn Tännsjö
14:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FIFS10
FITF20
FITF30
Introduktion till formell semantik Föreläsning
Övning
Dag Westerståhl
15:00 - 17:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 FITF1L Predikatlogik Övning
Tis1/11 10:00 - 12:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2 FIOV10
FITF20
FITF30
Originalverk i teoretisk filosofi Föreläsning Miira Tuominen
10:00 - 12:00 D416, Södra huset hus D, Vån 4 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Isaac Taylor
10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN2 Aktuellt forskningsområde 2 Föreläsning
Seminarium
Anandi Hattiangadi Naming and Necessity
10:00 - 12:00 F413, Södra huset hus F, Vån 4 FIPF10 Metaetik Seminarium Conrad Bakka
18:00 - 22:00 **Obestämd skrivsal FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi Digital salstentamen
Ons2/11 08:00 - 12:00 *Obestämd skrivsal FI100L Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
Omtentamen
10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Isaac Taylor
10:00 - 12:00 B419, Södra huset hus B, Vån 4 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metafysik Föreläsning Anandi Hattiangadi
10:00 - 12:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 FIMC10
FITF20
FITF30
Mentalt innehåll Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 11:15 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Föreläsning
13:00 - 15:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 FI20N1 Metaetik Föreläsning Victor Moberger
15:00 - 17:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 FITF1L Predikatlogik Övning
15:00 - 17:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 UCG32K Kunskap och vetenskap Föreläsning Björn Brunnander
18:00 - 21:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 FI10N1 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Peter Ryman
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Isaac Taylor
Tors3/11 10:00 - 12:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 FIMF10
FITF20
FITF30
Matematikens filosofi Föreläsning Henrik Lagerlund
10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metafysik Föreläsning Anandi Hattiangadi
10:00 - 12:00 D416, Södra huset hus D, Vån 4 UCG32K Kunskap och vetenskap Föreläsning
10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN2 Aktuellt forskningsområde 3 Föreläsning Siska De Baerdemaeker Philosophy of experiment
10:00 - 11:15 F307, Södra huset hus F, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Föreläsning
13:00 - 15:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2
D320, Södra huset hus D, Vån 3
UCG32K Kunskap och vetenskap Seminarium
13:00 - 14:30 F299, Södra huset hus F, Vån 2 FITF10 Metafysik Seminarium Anandi Hattiangadi
14:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FIFS10
FITF20
FITF30
Introduktion till formell semantik Föreläsning
Övning
Dag Westerståhl
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Katharina Berndt Rasmussen Digital salstentamen
Omtentamen
14:30 - 16:00 F299, Södra huset hus F, Vån 2 FITF10 Metafysik Seminarium Anandi Hattiangadi
15:00 - 17:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2
D220, Södra huset hus D, Vån 2
UCG32K Kunskap och vetenskap Seminarium
15:00 - 17:00 F497, Södra huset hus F, Vån 4 FITF1L Predikatlogik Övning
Fre4/11 10:00 - 12:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2
D263, Södra huset hus D, Vån 2
UCG32K Kunskap och vetenskap Seminarium
10:00 - 12:30 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILO2G
FITF20
FITF30
Logik II Föreläsning
Övning
13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
13:00 - 15:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3
E497, Södra huset hus E, Vån 4
Karta
Karta
UCG32K Kunskap och vetenskap Seminarium
v 45, 2022 
Mån7/11 10:00 - 11:15 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FITF1L Predikatlogik Föreläsning
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Erik Angner
10:00 - 12:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 FIMC10
FITF20
FITF30
Mentalt innehåll Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 F289, Södra huset hus F, Vån 2 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
13:00 - 15:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 FI20N1 Metaetik Föreläsning Victor Moberger
13:00 - 15:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 UCG32K Kunskap och vetenskap Föreläsning
14:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10 Metafysik Föreläsning Anandi Hattiangadi
14:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FIFS10
FITF20
FITF30
Introduktion till formell semantik Föreläsning
Övning
Dag Westerståhl
15:00 - 17:00 E319, Södra huset hus E, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Övning
15:00 - 17:00 via Zoom FI17N2 Föreläsning
Gruppövning
Elisabeth Furberg
Tis8/11 10:00 - 12:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 FIOV10
FITF20
FITF30
Originalverk i teoretisk filosofi Föreläsning Miira Tuominen
10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN2 Aktuellt forskningsområde 2 Föreläsning
Seminarium
Anandi Hattiangadi Naming and Necessity
10:00 - 12:00 E339, Södra huset hus E, Vån 3 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 3
Litteraturkurs 2
Seminarium Stina Björkholm Metaethics
13:00 - 15:30 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 FILVE2
FITF20
FITF30
Vetenskapsfilosofi II Föreläsning Richard Dawid
13:00 - 15:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 FITF10 Metafysik Föreläsning Anandi Hattiangadi
Sören Häggqvist
14:00 - 17:00 Obestämd skrivsal FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 16:00 *Obestämd skrivsal UCG32K
UCG39K
Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Björn Brunnander Digital salstentamen
18:00 - 20:30 E306, Södra huset hus E, Vån 3 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Guido Rey Alt
Miira Tuominen
Ons9/11 10:00 - 12:00 Hörsal 4, Södra huset hus B, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 FIMC10
FITF20
FITF30
Mentalt innehåll Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 11:15 D320, Södra huset hus D, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Föreläsning
10:00 - 12:00 D416, Södra huset hus D, Vån 4 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
10:00 - 12:00 F231, Södra huset hus F, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Seminarium Elisabeth Furberg
Håkan Salwén
13:00 - 15:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 FI20N1 Metaetik Föreläsning Victor Moberger
13:00 - 15:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILO2G
FITF20
FITF30
Logik II Föreläsning
Övning
15:00 - 17:00 E319, Södra huset hus E, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Övning
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Isaac Taylor
18:00 - 20:00 E319, Södra huset hus E, Vån 3 FI10N1 Normativ etik Föreläsning Anders Herlitz
Tors10/11 10:00 - 12:00 B497, Södra huset hus B, Vån 4 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
10:00 - 12:00 D271, Södra huset hus D, Vån 2 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 3
Litteraturkurs 2
Seminarium Stina Björkholm Metaethics
10:00 - 12:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 FIMF10
FITF20
FITF30
Matematikens filosofi Föreläsning Henrik Lagerlund
10:00 - 12:00 Hörsal 8, Södra huset hus D, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN2 Aktuellt forskningsområde 3 Föreläsning Siska De Baerdemaeker Philosophy of experiment
13:00 - 14:00 via Zoom FI17N2 Gruppövning
14:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FIFS10
FITF20
FITF30
Introduktion till formell semantik Föreläsning
Övning
Dag Westerståhl
18:00 - 20:30 E306, Södra huset hus E, Vån 3 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Guido Rey Alt
Miira Tuominen
Tomas Ekenberg
Fre11/11 08:00 - 12:00 Obestämd skrivsal FITF1L Predikatlogik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Anders Lundstedt Papperstentamen
10:00 - 12:30 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILO2G
FITF20
FITF30
Logik II Föreläsning
Övning
13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FITF10 Metafysik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Anandi Hattiangadi
Sören Häggqvist
Digital salstentamen
Lör12/11 09:00 - 13:00 *Obestämd skrivsal FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mikael Janvid Digital salstentamen
Omtentamen
v 46, 2022 
Mån14/11 10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10
FITF1L
Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Miira Tuominen
10:00 - 12:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
10:00 - 12:00 Hörsal 12, Södra huset hus F, Vån 2 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Niklas Möller
10:00 - 12:00 F271, Södra huset hus F, Vån 2 FITF30 Litteraturseminarium Seminarium Sören Häggqvist
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 FI20N1 Metaetik Föreläsning Victor Moberger
13:00 - 14:30 E413, Södra huset hus E, Vån 4 FITF1L Den teoretiska filosofins historia del 1 Grupparbete
13:00 - 15:00 F239, Södra huset hus F, Vån 2 FIMF10
FITF20
FITF30
Matematikens filosofi Föreläsning Henrik Lagerlund
15:00 - 17:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FIFS10
FITF20
FITF30
Introduktion till formell semantik Föreläsning
Övning
Dag Westerståhl
15:00 - 17:00 via Zoom FI17N2 Föreläsning
Gruppövning
Sama Agahi
Tis15/11 10:00 - 12:00 B419, Södra huset hus B, Vån 4 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
10:00 - 12:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2 FIOV10
FITF20
FITF30
Originalverk i teoretisk filosofi Föreläsning Miira Tuominen
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Niklas Möller
10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN2 Aktuellt forskningsområde 2 Föreläsning
Seminarium
Anandi Hattiangadi Naming and Necessity
10:00 - 12:00 E339, Södra huset hus E, Vån 3 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 3
Litteraturkurs 2
Seminarium Stina Björkholm Metaethics
13:00 - 15:30 D271, Södra huset hus D, Vån 2 FILVE2
FITF20
FITF30
Vetenskapsfilosofi II Föreläsning Richard Dawid
18:00 - 19:30 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Seminarium Guido Rey Alt
Miira Tuominen
19:30 - 21:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Seminarium Guido Rey Alt
Miira Tuominen
Ons16/11 08:00 - 12:00 *Obestämd skrivsal FI10P1 Politisk filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonas Olson Digital salstentamen
10:00 - 12:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 FIMC10
FITF20
FITF30
Mentalt innehåll Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 D255, Södra huset hus D, Vån 2
D271, Södra huset hus D, Vån 2
FIPF10 Metaetik Seminarium Conrad Bakka
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FITF10
FITF1L
Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Miira Tuominen
13:00 - 15:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 FI20N1 Metaetik Föreläsning Victor Moberger
14:00 - 16:00 F271, Södra huset hus F, Vån 2 FIOV10
FITF20
FITF30
Originalverk i teoretisk filosofi Föreläsning Miira Tuominen
18:00 - 20:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 FI10N1 Normativ etik Föreläsning Anders Herlitz
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Isaac Taylor
Tors17/11 08:00 - 12:00 *Obestämd skrivsal FIPF10 Metaetik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) JU217L Alla Conrad Bakka Digital salstentamen
10:00 - 12:00 Hörsal 4, Södra huset hus B, Vån 3 FITF10
FITF1L
Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Miira Tuominen
10:00 - 12:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 FIMF10
FITF20
FITF30
Matematikens filosofi Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 FI10P1 Metaetik Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FI4MN2 Aktuellt forskningsområde 3 Föreläsning Siska De Baerdemaeker Philosophy of experiment
10:00 - 12:00 E339, Södra huset hus E, Vån 3 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 3
Litteraturkurs 2
Seminarium Stina Björkholm Metaethics
13:00 - 14:00 E487, Södra huset hus E, Vån 4 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Seminarium Miira Tuominen FOL
13:00 - 14:00 via Zoom FI17N2 Gruppövning
14:00 - 16:00 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FIFS10
FITF20
FITF30
Introduktion till formell semantik Föreläsning
Övning
Dag Westerståhl
14:00 - 15:00 E487, Södra huset hus E, Vån 4 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Seminarium Miira Tuominen TFI fristående
15:00 - 16:00 E487, Södra huset hus E, Vån 4 FITF1L Den teoretiska filosofins historia del 1 Seminarium Miira Tuominen
18:00 - 20:30 E306, Södra huset hus E, Vån 3 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Guido Rey Alt
Miira Tuominen
Fre18/11 10:00 - 12:30 D734, Södra huset hus D, Vån 7 FILO2G
FITF20
FITF30
Logik II Föreläsning
Övning
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
13:00 - 15:30 F271, Södra huset hus F, Vån 2 FILVE2
FITF20
FITF30
Vetenskapsfilosofi II Föreläsning Richard Dawid
v 47, 2022 
Mån21/11 10:00 - 12:00 B413, Södra huset hus B, Vån 4 FI11N1 Politisk filosofi I Föreläsning Elisabeth Furberg
10:00 - 12:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 FI10P1 Metaetik Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3