Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Delkurs
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Rumsplacering tentamen
v 34, 2022 
Ons24/8 09:00 - 17:00 ALB Hörsal 5, Albano Hus 2, Vån 2 Konferens Åsa Maria Wikforss
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FITF10
FITF1L
Introduktion
Upprop
Mattias Högström
Sama Agahi
10:00 - 11:00 Utställningsyta A, Albano Hus 2, Vån 2 Josefin Klöfvermark
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FI10P1 Politisk filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla grupper Niklas Möller Digital salstentamen
Omtentamen
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FIPF10 Metaetik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Gunnar Björnsson Digital salstentamen
Omtentamen
Tors25/8 08:00 - 12:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FI10P1 Metaetik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla grupper Jonas Olson Digital salstentamen
Omtentamen
08:00 - 12:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FIPF10 Metafysik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Björn Eriksson Digital salstentamen
Omtentamen
09:00 - 15:00 ALB Hörsal 5, Albano Hus 2, Vån 2 Konferens Åsa Maria Wikforss
09:00 - 10:00 Utställningsyta A, Albano Hus 2, Vån 2 Josefin Klöfvermark
18:00 - 19:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Introduktion
Upprop
Mattias Högström
Sama Agahi
Fre26/8 09:15 - 12:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 Konferens Björn Eriksson
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FI10P1 Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla grupper Erik Angner Digital salstentamen
Omtentamen
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FITF10
FITF1L
Den teoretiska filosofins historia del 2 Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Miira Tuominen Digital salstentamen
Omtentamen
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FIFY10
FITF20
FITF30
Fysikens filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Richard Dawid Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 18:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FITF10
FITF1L
Den teoretiska filosofins historia del 2 Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Miira Tuominen Digital salstentamen
Omtentamen
18:00 - 22:00 **Obestämd skrivsal FIPF10 Metaetik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Victor Moberger Digital salstentamen
Omtentamen
18:00 - 22:00 **Obestämd skrivsal FIPF10 Metafysik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Björn Eriksson Digital salstentamen
Omtentamen
18:00 - 22:00 **Obestämd skrivsal FIPF10 Normativ etik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Isaac Taylor Digital salstentamen
Omtentamen
Lör27/8 09:00 - 13:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FITF10 Metafysik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sören Häggqvist Papperstentamen
Omtentamen
09:00 - 13:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FIMC10
FITF20
FITF30
Mentalt innehåll Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sören Häggqvist Papperstentamen
Omtentamen
09:00 - 13:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FIVE1G Inledning till vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Henning Strandin
Simon Allzén
Digital salstentamen
Omtentamen
09:00 - 13:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FITF10 Metafysik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sören Häggqvist Papperstentamen
Omtentamen
09:00 - 13:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FIVE1G Inledning till vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Henning Strandin
Simon Allzén
Digital salstentamen
Omtentamen
v 35, 2022 
Mån29/8 09:00 - 10:00 E319, Södra huset E, Vån 3 FI10P1 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Upprop ordinarie
OBS! Du måste delta på uppropet för att bli registrerad på programmet.
10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Simon Allzén
10:00 - 11:00 D320, Södra huset D, Vån 3 FITF20 Information
Upprop
Mattias Högström
Sama Agahi
11:00 - 12:00 F497, Södra huset F, Vån 4 FI10P1 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Upprop reserv.
OBS Du måste delta vid uppropet för att kunna ta din eventuella plats i anspråk.
13:00 - 15:00 B419, Södra huset B, Vån 4 FI10P1 Föreläsning Erik Angner Introduktionsföreläsning
13:00 - 14:00 F497, Södra huset F, Vån 4 FIPF10 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Upprop ordinarie
OBS! Du måste delta på uppropet för att bli registrerad på kursen.
13:00 - 14:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FITF30 Examensarbete Upprop Mattias Högström
Åsa Maria Wikforss
Allmän information om terminens kurser.
14:00 - 15:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN2 Introduktion
Upprop
Kathrin Glüer-Pagin
15:00 - 17:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
15:00 - 16:00 C497, Södra huset C, Vån 4 FIPF10 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Reservupprop
18:00 - 19:00 FIPF10 Upprop Elisabeth Furberg
Åsa Burman
Tis30/8 09:00 - 10:00 D215, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Upprop Elisabeth Furberg
Jonas Olson
10:00 - 12:00 D289, Södra huset D, Vån 2 FIPF10 Föreläsning
Introduktion
Jonas Olson
10:00 - 12:00 D207, Södra huset D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 D271, Södra huset D, Vån 2 FI4MN1 Examensarbete Introduktion
Upprop
Elisabeth Furberg
Katharina Berndt Rasmussen
Krister Bykvist
13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 UCG32K Kunskap och vetenskap Föreläsning Niklas Möller
13:00 - 15:00 B419, Södra huset B, Vån 4 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
15:00 - 17:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
18:00 - 20:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Mikael Janvid
Ons31/8 10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Simon Allzén
10:00 - 12:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 F271, Södra huset F, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Introduktion
Upprop
Elisabeth Furberg
Håkan Salwén
12:00 - 15:00 ALB Hörsal 3 (Casesal), Albano Hus 2, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 14:00 Lärosal 5, Albano Hus 1, Vån 2 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 15:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
14:00 - 16:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Seminarium
15:00 - 17:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
15:00 - 17:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 UCG32K Kunskap och vetenskap Föreläsning Niklas Möller
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FIPF10 Föreläsning
Introduktion
Jonas Olson
Tors1/9 10:00 - 12:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Simon Allzén
10:00 - 12:00 D320, Södra huset D, Vån 3 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 F239, Södra huset F, Vån 2
F255, Södra huset F, Vån 2
UCG32K Kunskap och vetenskap Seminarium Niklas Möller Grupp 1: F239 Albin
Grupp 2: F255 Jesper
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
13:00 - 16:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 15:00 F231, Södra huset F, Vån 2
F255, Södra huset F, Vån 2
UCG32K Kunskap och vetenskap Seminarium Niklas Möller Grupp 3: F231 Albin
Grupp 4: F255 Jesper
14:00 - 15:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
15:00 - 17:00 Hörsal 6, Södra huset C, Vån 3 FI100L Föreläsning Håkan Salwén
15:00 - 17:00 D220, Södra huset D, Vån 2
D299, Södra huset D, Vån 2
D307, Södra huset D, Vån 3
HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Seminarium Grupp 1: D220 Hanna
Grupp 2: D299 Mac
Grupp 3: D307 Madeleine
18:00 - 20:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Mikael Janvid
Fre2/9 09:00 - 10:00 D499, Södra huset D, Vån 4 FI100L SI-möte Sophia Grupp 1,2 och 5
10:00 - 12:30 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
13:00 - 15:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
v 36, 2022 
Mån5/9 10:00 - 12:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Simon Allzén
10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
10:00 - 12:00 F315, Södra huset F, Vån 3 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FITF30 Litteraturseminarium Seminarium Sören Häggqvist
13:00 - 15:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 UCG32K Kunskap och vetenskap Föreläsning Niklas Möller
13:00 - 16:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning James Nguyen
13:00 - 16:00 D499, Södra huset D, Vån 4 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 14:30 D263, Södra huset D, Vån 2 FITF1L Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Grupparbete
13:00 - 14:30 D271, Södra huset D, Vån 2
F263, Södra huset F, Vån 2
F271, Södra huset F, Vån 2
Karta
Karta
FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Grupparbete D271. TFI frist. gr 1
F263. TFI frist. gr 2
F271. FOL
13:00 - 15:00 D700, Södra huset D, Vån 7 FITF30 Examensarbete Seminarium Åsa Maria Wikforss Om uppsatsskrivandet. Handledare tilldelas.
13:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
15:00 - 17:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 FI10P1
FIPF10
FITF10
FITF1L
Föreläsning Sama Agahi Om lästeknik för filosofi på universitetsnivå.
Tis6/9 10:00 - 13:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 F320, Södra huset F, Vån 3 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
11:00 - 12:00 E306, Södra huset E, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 14:00 E487, Södra huset E, Vån 4 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning Hanna Sonidsson SI-möte Hanna Grupp 3,4 och 6
SI-möte
13:00 - 15:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 Föreläsning Staffan Carlshamre
14:00 - 15:30 F320, Södra huset F, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Övning Agnes Forell SI-möte
14:00 - 15:00 F255, Södra huset F, Vån 2 FITF1L Övning Love Lanneborn SI-möte
14:00 - 16:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 UCG32K
UCG34K
Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Niklas Möller Digital salstentamen
14:00 - 16:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 UCG32K
UCG34K
Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Niklas Möller Digital salstentamen
15:00 - 17:00 Hörsal 10, Södra huset E, Vån 3 FI100L Föreläsning Håkan Salwén
15:00 - 17:00 D207, Södra huset D, Vån 2
D263, Södra huset D, Vån 2
D320, Södra huset D, Vån 3
Karta
Karta
HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Seminarium Grupp 1: D207
Grupp 2: D263
Grupp 3: D320
18:00 - 20:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Mikael Janvid
Ons7/9 10:00 - 12:00 D289, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 13:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Simon Allzén
10:00 - 12:00 F320, Södra huset F, Vån 3 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Övning Jesper Olsson SI-möte
11:00 - 12:00 E319, Södra huset E, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning Ann-Sofie Jägerskog
13:00 - 14:30 F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Simon Allzén TFI fristående
13:00 - 15:00 D220, Södra huset D, Vån 2
D263, Södra huset D, Vån 2
D307, Södra huset D, Vån 3
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium Grupp 1: D220 Albin
Grupp 2: D263 Hanna
Grupp 3: D307 Madeleine
13:00 - 15:00 F307, Södra huset F, Vån 3 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
14:00 - 16:00 F397, Södra huset F, Vån 3 FI10P1 Övning Mac Willners SI-möte
14:30 - 16:00 F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Simon Allzén FOL och LFM
15:00 - 17:00 D207, Södra huset D, Vån 2
D220, Södra huset D, Vån 2
D247, Södra huset D, Vån 2
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium Grupp 4: D207 Albin
Grupp 5: D220 Hanna
Grupp 6: D247 Madeleine
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Elisabeth Furberg
Tors8/9 10:00 - 12:00 E306, Södra huset E, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 13:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 E413, Södra huset E, Vån 4 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
11:00 - 12:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 15:00 Hörsal 6, Södra huset C, Vån 3 FI100L Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 14:00 E420, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Övning Malcolm Jensen SI-möte
13:00 - 14:00 D307, Södra huset D, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Övning Madeleine Ribé FOL
SI-möte
18:00 - 20:00 E306, Södra huset E, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Mikael Janvid
Fre9/9 09:00 - 10:00 D499, Södra huset D, Vån 4 FI100L SI-möte Sophia Grupp 1,2 och 5
10:00 - 12:30 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
10:00 - 12:00 F247, Södra huset F, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Föreläsning Elisabeth Furberg Kandidatuppsats
13:00 - 16:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 15:00 Hörsal 10, Södra huset E, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning Johan Sandahl
13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Björn Brunnander
13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning James Nguyen
13:00 - 15:00 F263, Södra huset F, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:30 - 14:30 D307, Södra huset D, Vån 3 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Övning Albin Thörn Cleland SI-möte
14:00 - 15:00 B419, Södra huset B, Vån 4 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
Lör10/9 12:00 - 14:00 UCG32K
v 37, 2022 
Mån12/9 10:00 - 13:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 F263, Södra huset F, Vån 2 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
11:00 - 12:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 16:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 16:00 D499, Södra huset D, Vån 4 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning James Nguyen
13:00 - 14:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Övning Jesper Olsson SI-möte
13:00 - 14:30 F231, Södra huset F, Vån 2 FITF1L Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Grupparbete
13:00 - 14:30 F255, Södra huset F, Vån 2
F263, Södra huset F, Vån 2
F271, Södra huset F, Vån 2
FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Grupparbete F255: TFI frist. gr 1
F263: TFI frist. gr 2
F271: FOL
13:15 - 14:30 E355, Södra huset E, Vån 3 FI20N1 Övning David Lindqvist SI-möte
14:00 - 15:30 B487, Södra huset B, Vån 4 FI10P1 Övning Mac Willners SI-möte
15:00 - 17:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
Tis13/9 10:00 - 12:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
18:00 - 20:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Mikael Janvid
Ons14/9 10:00 - 13:00 Hörsal 10, Södra huset E, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 E339, Södra huset E, Vån 3 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Seminarium Elisabeth Furberg
Håkan Salwén
Kandidatuppsats ämnesval
10:00 - 12:00 D263, Södra huset D, Vån 2
D289, Södra huset D, Vån 2
E487, Södra huset E, Vån 4
Karta
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium Grupp 1: D263 Albin
Grupp 2: D289 Hanna
Grupp 3: E487 Madeleine
10:00 - 12:00 F397, Södra huset F, Vån 3 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
11:00 - 12:00 E319, Södra huset E, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 15:00 E371, Södra huset E, Vån 3
E487, Södra huset E, Vån 4
F331, Södra huset F, Vån 3
Karta
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium Grupp 4: E371 Albin
Grupp 5: E487 Hanna
Grupp 6: F331 Madeleine
13:00 - 14:30 D215, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Sören Häggqvist TFI fristående
13:00 - 15:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
14:00 - 15:00 F497, Södra huset F, Vån 4 FIPF10 Övning Agnes Forell SI-möte
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
14:00 - 18:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
14:30 - 16:00 D215, Södra huset D, Vån 2 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Sören Häggqvist FOL och LFM
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Sama Agahi
Tors15/9 10:00 - 13:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 F279, Södra huset F, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
11:00 - 12:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 15:00 Hörsal 10, Södra huset E, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 14:00 E420, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Övning Malcolm Jensen SI-möte
13:00 - 15:00 D215, Södra huset D, Vån 2 FITF1L Övning Love Lanneborn SI-möte
13:00 - 14:00 D247, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Övning Madeleine Ribé FOL
SI-möte
15:00 - 16:00 D289, Södra huset D, Vån 2 FI100L SI-möte Sophia Grupp 1,2 och 5
15:15 - 16:15 F397, Södra huset F, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning Hanna Sonidsson SI-möte Hanna Grupp 3,4 och 6
SI-möte
18:00 - 20:00 E306, Södra huset E, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Mikael Janvid
Fre16/9 10:00 - 12:30 D499, Södra huset D, Vån 4 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
10:00 - 12:00 E397, Södra huset E, Vån 3
E413, Södra huset E, Vån 4
E420, Södra huset E, Vån 4
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium Grupp 1: E397 Albin
Grupp 2: E413 Hanna
Grupp 3: E420 Madeleine
10:00 - 12:00 via Zoom FILO1G
FILOCS
Logik I
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens
Övning Mikael Eriksson SI-möte
13:00 - 16:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Björn Brunnander
13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning James Nguyen
13:00 - 15:00 E413, Södra huset E, Vån 4
E420, Södra huset E, Vån 4
F220, Södra huset F, Vån 2
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium Grupp 4: E397 Albin
Grupp 5: E413 Hanna
Grupp 6: E420 Madeleine
13:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
15:30 - 16:30 F331, Södra huset F, Vån 3 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Övning Albin Thörn Cleland SI-möte
v 38, 2022 
Mån19/9 09:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
10:00 - 12:00 F247, Södra huset F, Vån 2 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 D700, Södra huset D, Vån 7 FITF30 Litteraturseminarium Seminarium Sören Häggqvist
12:30 - 14:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Övning David Lindqvist SI-möte
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning Björn Brunnander
13:00 - 16:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 15:00 D416, Södra huset D, Vån 4 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Sören Häggqvist
13:00 - 15:00 D700, Södra huset D, Vån 7 FITF30 Examensarbete Seminarium Åsa Maria Wikforss Synopsis färdigt.
15:00 - 17:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Övning Madeleine Ribé SI-möte
18:00 - 20:00 D220, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Siska De Baerdemaeker
Tis20/9 10:00 - 13:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 Hörsal 6, Södra huset C, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Adrian Thomasson
10:00 - 12:00 F497, Södra huset F, Vån 4 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 F355, Södra huset F, Vån 3 FITF1L Övning Love Lanneborn SI-möte
10:00 - 12:00 FI30N1 Examensarbete Elisabeth Furberg Biblioteket informationssökning
11:00 - 12:00 F420, Södra huset F, Vån 4 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
12:30 - 13:30 D271, Södra huset D, Vån 2 FI100L SI-möte Sophia Grupp 1,2 och 5
13:00 - 15:00 B419, Södra huset B, Vån 4 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 14:00 E487, Södra huset E, Vån 4 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning Hanna Sonidsson SI-möte Hanna Grupp 3,4 och 6
SI-möte
13:00 - 16:00 4204 (seminarierum 56p), Albano Hus 3, Vån 4 Disputation Mattias Högström Bokad av Mattias Högström
Mattias Högström
13:00 - 16:00 4203 (lounge), Albano Hus 3, Vån 4
13:30 - 15:00 F397, Södra huset F, Vån 3 FIPF10 Övning Agnes Forell SI-möte
14:00 - 16:00 E413, Södra huset E, Vån 4 FI10P1 Övning Mac Willners SI-möte
Ons21/9 10:00 - 13:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Katharina Berndt Rasmussen
10:00 - 12:00 F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 D220, Södra huset D, Vån 2
D289, Södra huset D, Vån 2
D320, Södra huset D, Vån 3
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium Grupp 1: D220 Albin
Grupp 2: D289 Hanna
Grupp 3: D320 Madeleine
10:00 - 12:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Klassiska texter i praktisk filosofi Föreläsning Jonas Olson
11:00 - 12:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
13:00 - 15:00 D220, Södra huset D, Vån 2
D271, Södra huset D, Vån 2
F413, Södra huset F, Vån 4
Karta
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium Grupp 4: D220 Albin
Grupp 5: D271 Hanna
Grupp 6: E371 Madeleine
13:00 - 15:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Elisabeth Furberg
Tors22/9 10:00 - 12:00 E339, Södra huset E, Vån 3 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
13:00 - 15:00 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 FI100L Föreläsning Isabelle Letellier
13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sören Häggqvist Digital salstentamen
14:00 - 18:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sören Häggqvist Digital salstentamen
18:00 - 20:00 E319, Södra huset E, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Siska De Baerdemaeker
Fre23/9 10:00 - 12:30 F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
10:00 - 11:15 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 11:00 F299, Södra huset F, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 12:00 via Zoom FILO1G
FILOCS
Logik I
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens
Övning Mikael Eriksson SI-möte
11:00 - 13:00 D289, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Jesper Olsson
13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning Greg Bognar
13:00 - 15:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:30 - 14:30 F347, Södra huset F, Vån 3 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Övning Albin Thörn Cleland SI-möte
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FI10P1
FIPF10
Inledning till argumentation, semantik och logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Katharina Berndt Rasmussen Digital salstentamen
v 39, 2022 
Mån26/9 10:00 - 12:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
10:00 - 12:00 Hörsal 2, Södra huset A, Vån 3 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 11:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 11:15 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 F247, Södra huset F, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
11:00 - 13:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Jesper Olsson
12:30 - 16:00 Lärosal 17, Albano Hus 2, Vån 2 Disputation Henrik Lagerlund Karl Nygren disputerar
12:30 - 14:00 D320, Södra huset D, Vån 3 FI100L SI-möte Sophia Grupp 1,2 och 5
13:00 - 15:00 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 16:00 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning Björn Brunnander
13:00 - 15:00 F347, Södra huset F, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning Hanna Sonidsson Grupp 3,4 och 6
SI-möte
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
14:00 - 15:00 D247, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Övning Malcolm Jensen SI-möte fristående
Tis27/9 10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 11:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 12:00 F497, Södra huset F, Vån 4 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 F231, Södra huset F, Vån 2 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral relativism
10:00 - 11:15 F363, Södra huset F, Vån 3 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
11:00 - 13:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
14:00 - 16:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Frågestund Alice Damirjian
Karl Nygren
14:00 - 16:00 F279, Södra huset F, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
18:00 - 20:00 E413, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Siska De Baerdemaeker
Ons28/9 10:00 - 11:15 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 11:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 12:00 E413, Södra huset E, Vån 4 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 F279, Södra huset F, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
10:00 - 14:00 FI100L Digital hemtentamen Håkan Salwén Digital hemtenta i Exia
11:00 - 13:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Jesper Olsson
13:00 - 15:00 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
13:00 - 15:00 F289, Södra huset F, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
13:00 - 15:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:30 - 15:30 F355, Södra huset F, Vån 3 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Övning Jesper Olsson SI-möte
15:00 - 16:30 D247, Södra huset D, Vån 2 FITF1L Övning Love Lanneborn SI-möte
18:00 - 20:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Elisabeth Furberg
Tors29/9 10:00 - 11:00 E306, Södra huset E, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 12:00 F307, Södra huset F, Vån 3 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 F371, Södra huset F, Vån 3 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
11:00 - 13:00 E306, Södra huset E, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Jesper Olsson
12:30 - 13:45 D231, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Övning David Lindqvist SI-möte
13:00 - 15:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 15:00 D289, Södra huset D, Vån 2 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
13:00 - 15:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
14:00 - 15:00 D320, Södra huset D, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Övning Madeleine Ribé SI-möte
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FI17N2 Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Katharina Berndt Rasmussen Digital salstentamen
Omtentamen
15:00 - 16:00 D207, Södra huset D, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Övning Agnes Forell SI-möte
15:30 - 17:00 D247, Södra huset D, Vån 2 FI10P1 Övning Mac Willners SI-möte
16:00 - 18:00 D289, Södra huset D, Vån 2 Gästföreläsning Krister Bykvist
18:00 - 20:00 E306, Södra huset E, Vån 3 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Siska De Baerdemaeker
Fre30/9 09:00 - 10:00 D499, Södra huset D, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 12:30 C497, Södra huset C, Vån 4 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
10:00 - 12:00 F231, Södra huset F, Vån 2
F239, Södra huset F, Vån 2
FI10P1 Normativ etik Seminarium Romy Suzanna Eskens
10:00 - 12:00 via Zoom FIEP1G
FILD10
FILOCS
FITF20
FITF30
Logik I
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens
Övning Mikael Eriksson SI-möte
11:00 - 13:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Jesper Olsson
13:00 - 16:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 16:00 D416, Södra huset D, Vån 4 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning Greg Bognar
13:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:30 - 14:30 D231, Södra huset D, Vån 2 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Övning Albin Thörn Cleland SI-möte
v 40, 2022 
Mån3/10 09:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
10:00 - 11:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Alice Damirjian
10:00 - 11:15 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 F397, Södra huset F, Vån 3 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 12:00 F231, Södra huset F, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
10:00 - 12:00 F263, Södra huset F, Vån 2
F289, Södra huset F, Vån 2
Karta
Karta
FIPF10 Normativ etik Seminarium Greg Bognar
10:00 - 12:00 D700, Södra huset D, Vån 7 FITF30 Litteraturseminarium Seminarium Sören Häggqvist
11:00 - 13:00 E319, Södra huset E, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Jesper Olsson
13:00 - 16:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Björn Brunnander
13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning James Nguyen
13:00 - 15:00 D207, Södra huset D, Vån 2 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
Tis4/10 10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
13:00 - 15:00 via Zoom FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Webbaserat
Sebastian Enqvist
14:00 - 15:00 F220, Södra huset F, Vån 2
F307, Södra huset F, Vån 3
F315, Södra huset F, Vån 3
F397, Södra huset F, Vån 3
F4204, Södra huset F, Vån 4
F487, Södra huset F, Vån 4
Karta
Karta
Karta
Information
Skolbesök
Elisabeth Furberg
Håkan Salwén
18:00 - 20:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Seminarium Siska De Baerdemaeker
Ons5/10 08:00 - 11:00 Brunnsvikssalen, Södra huset A, Vån 5 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alice Damirjian Papperstentamen
10:00 - 12:00 D299, Södra huset D, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
10:00 - 11:15 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 F231, Södra huset F, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
12:30 - 13:45 D255, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Övning David Lindqvist SI-möte
12:30 - 14:00 E413, Södra huset E, Vån 4 FITF1L Övning Love Lanneborn SI-möte
13:00 - 15:00 B497, Södra huset B, Vån 4 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
13:00 - 15:00 F331, Södra huset F, Vån 3 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
13:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:00 - 15:00 via Zoom FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Webbaserat
Sebastian Enqvist
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
18:00 - 20:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Sama Agahi
Tors6/10 10:00 - 12:00 D416, Södra huset D, Vån 4 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 11:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:00 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 F263, Södra huset F, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
11:00 - 13:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Karl Nygren
13:00 - 15:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
13:00 - 14:30 F497, Södra huset F, Vån 4 FI10P1 Övning Mac Willners SI-möte
15:00 - 16:00 D207, Södra huset D, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Övning Agnes Forell SI-möte
15:00 - 16:30 D307, Södra huset D, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning Sophia Eriksson SI-möte
18:00 - 20:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Föreläsning Siska De Baerdemaeker
Fre7/10 09:00 - 10:00 E319, Södra huset E, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:30 E306, Södra huset E, Vån 3 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
10:00 - 11:15 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 11:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Övning Madeleine Ribé SI-möte FOL
10:00 - 11:00 F397, Södra huset F, Vån 3 FITF10 Övning Malcolm Jensen SI-möte fristående
10:00 - 12:00 F331, Södra huset F, Vån 3
F347, Södra huset F, Vån 3
FI10P1 Normativ etik Seminarium Romy Suzanna Eskens
10:00 - 12:00 via Zoom FIEP1G
FILD10
FILOCS
FITF20
FITF30
Logik I
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens
Övning Mikael Eriksson SI-möte
11:00 - 12:00 D247, Södra huset D, Vån 2 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning Hanna Sonidsson SI-möte Fritidshem
13:00 - 16:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning Niklas Möller
13:00 - 15:00 Lärosal 31, Albano Hus 4, Vån 2 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium Grupp 2 Mac Aräng Willners
13:00 - 15:00 E397, Södra huset E, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium Grupp 1 Madeleine Ribé
13:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
13:15 - 14:15 D231, Södra huset D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Övning Jesper Olsson SI-möte
13:30 - 14:30 F331, Södra huset F, Vån 3 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Övning Albin Thörn Cleland SI-möte
14:00 - 16:00 C497, Södra huset C, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
v 41, 2022 
Mån10/10 10:00 - 11:15 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 E306, Södra huset E, Vån 3 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 11:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:00 F299, Södra huset F, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
10:00 - 12:00 F231, Södra huset F, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
11:00 - 13:00 B413, Södra huset B, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
12:30 - 14:00 D247, Södra huset D, Vån 2 FITF1L Övning Love Lanneborn SI-möte
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Björn Brunnander
13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning James Nguyen
13:00 - 14:00 D215, Södra huset D, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Övning Agnes Forell SI-möte
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
14:00 - 16:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 UCG32K
UCG33K
UCG34K
Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Niklas Möller Digital salstentamen
Omtentamen
Tis11/10 10:00 - 11:00 D299, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:00 E371, Södra huset E, Vån 3 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
10:00 - 12:00 D307, Södra huset D, Vån 3 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
11:00 - 13:00 D416, Södra huset D, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
13:00 - 15:00 via Zoom FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Webbaserat
Sebastian Enqvist
14:00 - 16:00 F263, Södra huset F, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Frågestund Alice Damirjian
Karl Nygren
15:30 - 16:30 D247, Södra huset D, Vån 2 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning Hanna Sonidsson SI-möte Fritidshem
18:00 - 22:00 Brunnsvikssalen, Södra huset A, Vån 5 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mikael Janvid Digital salstentamen
Ons12/10 10:00 - 11:15 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 11:00 E319, Södra huset E, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:00 D320, Södra huset D, Vån 3 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
10:00 - 12:00 F255, Södra huset F, Vån 2
F279, Södra huset F, Vån 2
Karta
Karta
FIPF10 Normativ etik Seminarium Greg Bognar
10:00 - 12:00 F271, Södra huset F, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
11:00 - 13:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
12:30 - 13:30 D247, Södra huset D, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Övning Agnes Forell SI-möte
13:00 - 15:00 F420, Södra huset F, Vån 4 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
13:00 - 14:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Övning Jesper Olsson SI-möte
13:00 - 15:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
13:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILD10
FILOCS
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Föreläsning
Övning
Valentin Goranko
14:00 - 16:00 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
14:00 - 15:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Övning Madeleine Ribé SI-möte FOL
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Sama Agahi
Tors13/10 09:00 - 10:00 D499, Södra huset D, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:00 Hörsal 2, Södra huset A, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 11:15 458 (Flex-sal), Biblioteket, Vån 4 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 11:00 D207, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Övning Malcolm Jensen SI-möte fristående
10:00 - 12:00 E387, Södra huset E, Vån 3
F397, Södra huset F, Vån 3
Karta
Karta
FI10P1 Normativ etik Seminarium Romy Suzanna Eskens
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
12:00 - 13:30 D231, Södra huset D, Vån 2 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning Sophia Eriksson SI-möte
13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
13:00 - 14:30 D255, Södra huset D, Vån 2 FI10P1 Övning Mac Willners SI-möte
14:00 - 16:00 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
14:00 - 16:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
15:00 - 17:00 via Zoom FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Webbaserat
Sebastian Enqvist
18:00 - 20:30 E413, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Staffan Carlshamre
Fre14/10 10:00 - 12:30 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
10:00 - 12:00 E420, Södra huset E, Vån 4 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium Grupp 2 Mac Aräng Willners
10:00 - 11:15 E225 (ALC), Södra huset E, Vån 2 FITF1L Satslogik Föreläsning Sama Agahi
10:00 - 12:00 via Zoom FILO1G
FILOCS
Logik I
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens
Övning Mikael Eriksson SI-möte
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 15:00 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 FITF1L Satslogik Övning Sama Agahi
13:00 - 16:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning Niklas Möller
13:00 - 15:00 E413, Södra huset E, Vån 4 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium Grupp 1 Madeleine Ribé
13:00 - 15:00 via Zoom FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Webbaserat
Sebastian Enqvist
13:30 - 14:30 D231, Södra huset D, Vån 2 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Övning Albin Thörn Cleland SI-möte
15:00 - 17:00 via Zoom FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Webbaserat
Sebastian Enqvist
Lör15/10 09:00 - 13:00 Brunnsvikssalen, Södra huset A, Vån 5 HVUKV3
HVUVK3
UM7107
US170G-H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
Omtentamen
09:00 - 13:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 HVUKV3
HVUVK3
UM7107
US170G-H
US170Ä
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
Omtentamen
v 42, 2022 
Mån17/10 10:00 - 12:00 Lärosal 38, Albano Hus 2, Vån 3 FI100L Föreläsning Anna Klerfelt
10:00 - 12:00 C497, Södra huset C, Vån 4 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
10:00 - 12:00 E339, Södra huset E, Vån 3 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
10:00 - 11:00 E371, Södra huset E, Vån 3 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning Karl Nygren
10:00 - 12:00 F413, Södra huset F, Vån 4 FI10P1 Normativ etik Föreläsning Krister Bykvist
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FITF30 Litteraturseminarium Seminarium Sören Häggqvist
11:00 - 13:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Övning Alice Damirjian
Karl Nygren
12:45 - 13:45 D320, Södra huset D, Vån 3 FITF10 Övning Madeleine Ribé SI-möte FOL
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Björn Brunnander
13:00 - 16:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning James Nguyen
13:00 - 15:00 D207, Södra huset D, Vån 2 FITF1L Övning Love Lanneborn SI-möte
13:00 - 14:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning Hanna Sonidsson SI-möte Fritidshem
13:00 - 15:00 F231, Södra huset F, Vån 2 FIEP1G
FITF20
FITF30
Kunskapsteori Föreläsning Mikael Janvid
14:00 - 15:00 D320, Södra huset D, Vån 3 FITF10 Övning Malcolm Jensen SI-möte fristående
14:00 - 15:30 D247, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Övning Madeleine Ribé SI-möte FOL
Tis18/10 10:00 - 12:30 Lärosal 31, Albano Hus 4, Vån 2 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Kari Trost
10:00 - 12:00 E420, Södra huset E, Vån 4 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
13:00 - 15:00 via Zoom FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Webbaserat
Sebastian Enqvist
14:00 - 18:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 FITF1L Satslogik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi Papperstentamen
14:00 - 18:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FITF1L Satslogik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi Papperstentamen
18:00 - 20:30 D307, Södra huset D, Vån 3 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Staffan Carlshamre
Ons19/10 10:00 - 12:00 E319, Södra huset E, Vån 3 FI10P1 Normativ etik Seminarium Romy Suzanna Eskens
10:00 - 12:00 F299, Södra huset F, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Greg Bognar
10:00 - 12:00 D215, Södra huset D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 11:15 D231, Södra huset D, Vån 2 FITF1L Predikatlogik Föreläsning Anders Lundstedt
10:00 - 12:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Politisk filosofi Föreläsning Nils Sylvan
10:00 - 12:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Seminarium Elisabeth Furberg
Håkan Salwén
Materialseminarium
12:30 - 14:00 E355, Södra huset E, Vån 3 FI20N1 Övning David Lindqvist SI-möte
13:00 - 14:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Övning Jesper Olsson SI-möte
13:00 - 14:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FIPF10 Normativ etik Övning Agnes Forell SI-möte
13:00 - 15:00 F397, Södra huset F, Vån 3 FI10P1 Övning Mac Willners SI-möte
15:00 - 17:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FI10P1
FIPF10
Föreläsning Håkan Salwén Om att skriva tentamen
15:00 - 17:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FITF1L Predikatlogik Övning Anders Lundstedt
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Sama Agahi
Tors20/10 08:00 - 11:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Karl Nygren Papperstentamen
10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 D320, Södra huset D, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Föreläsning Anders Lundstedt
10:00 - 12:00 F231, Södra huset F, Vån 2
F239, Södra huset F, Vån 2
FIPF10 Normativ etik Seminarium Greg Bognar
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
12:00 - 13:30 D207, Södra huset D, Vån 2 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning Sophia Eriksson SI-möte
13:00 - 15:00 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 UCG33K
UCG34K
UCG43K
Kunskap och vetenskap Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 15:00 458 (Flex-sal), Biblioteket, Vån 4 FI30N1 Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
13:00 - 15:00 via Zoom FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Föreläsning
Övning
Webbaserat
Sebastian Enqvist
15:00 - 17:00 D271, Södra huset D, Vån 2 FITF1L Predikatlogik Övning Anders Lundstedt
16:00 - 18:00 F389, Södra huset F, Vån 3 Gästföreläsning Krister Bykvist
18:00 - 20:30 D271, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Staffan Carlshamre
Fre21/10 10:00 - 12:00 Hörsal 10, Södra huset E, Vån 3 UCG33K
UCG34K
UCG43K
Kunskap och vetenskap Föreläsning Håkan Salwén
10:00 - 12:30 B413, Södra huset B, Vån 4 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Föreläsning Siska De Baerdemaeker
10:00 - 12:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FITF1L Predikatlogik Föreläsning Anders Lundstedt
10:00 - 12:00 D247, Södra huset D, Vån 2
D307, Södra huset D, Vån 3
Karta
Karta
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium D247: Grupp 1 (Madeleine)
D307 Grupp 2 (Mac)
10:00 - 12:00 via Zoom FILO1G
FILOCS
Logik I
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens
Övning Mikael Eriksson SI-möte
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Håkan Salwén
13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning Niklas Möller
13:00 - 15:00 E487, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metafysik Föreläsning Sören Häggqvist
13:30 - 14:30 D255, Södra huset D, Vån 2 FITF20
FITF30
FIVE10
Vetenskapsfilosofi I Övning Albin Thörn Cleland SI-möte
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FI10P1 Normativ etik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Krister Bykvist Digital salstentamen
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FI20N1 Politisk filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Nils Sylvan Digital salstentamen
14:00 - 18:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FIPF10 Normativ etik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Greg Bognar Digital salstentamen
14:00 - 18:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FI10P1 Normativ etik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Krister Bykvist Digital salstentamen
14:00 - 18:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FI20N1 Politisk filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Nils Sylvan Digital salstentamen
15:00 - 17:00 D271, Södra huset D, Vån 2 FITF1L Predikatlogik Övning Anders Lundstedt
15:00 - 17:00 via Zoom FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Webbaserat
Sebastian Enqvist
v 43, 2022 
Mån24/10 10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Niklas Möller
10:00 - 12:00 F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3 FITF10 Metafysik Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 E487, Södra huset E, Vån 4 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
10:00 - 12:00 D255, Södra huset D, Vån 2
D263, Södra huset D, Vån 2
D271, Södra huset D, Vån 2
F231, Södra huset F, Vån 2
Karta
Karta
UCG33K
UCG34K
UCG43K
Kunskap och vetenskap Seminarium Grupp 1: D255 Albin
Grupp 2: D263 David
Grupp 3: D271 Hanna
Grupp 4: F231 Jesper
10:00 - 12:00 E355, Södra huset E, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Föreläsning Anders Lundstedt
10:00 - 12:00 F397, Södra huset F, Vån 3
F487, Södra huset F, Vån 4
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Seminarium F397 Grupp 1 (Madeleine)
F487 Grupp 2 (Mac)
10:00 - 12:00 via Zoom FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Föreläsning
Övning
Webbaserat
Sebastian Enqvist
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning
13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
13:00 - 15:00 D499, Södra huset D, Vån 4 FI20N1 Metaetik Föreläsning Timothy Campbell
13:00 - 15:00 E387, Södra huset E, Vån 3
E397, Södra huset E, Vån 3
F255, Södra huset F, Vån 2
F397, Södra huset F, Vån 3
Karta
Karta
Karta
UCG33K
UCG34K
UCG43K
Kunskap och vetenskap Seminarium Grupp 5: E387 Albin
Grupp 6: E397 David
Grupp 7: F255 Hanna
Grupp 8: F397 Jesper
13:00 - 15:00 D700, Södra huset D, Vån 7 FITF30 Examensarbete Seminarium Åsa Maria Wikforss Första utkast.
15:00 - 17:00 D271, Södra huset D, Vån 2 FITF1L Predikatlogik Övning Anders Lundstedt
Tis25/10 10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Föreläsning Mikael Janvid
10:00 - 12:00 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 UCG33K
UCG34K
UCG43K
Kunskap och vetenskap Föreläsning Håkan Salwén
10:00 - 12:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Niklas Möller
10:00 - 12:00 F331, Södra huset F, Vån 3 FI30N1
FI4MN1
Aktuellt forskningsområde 1
Litteraturkurs 1
Seminarium Greg Bognar Moral Relativism
10:00 - 12:00 F355, Södra huset F, Vån 3 FI20N1 Metaetik Föreläsning Timothy Campbell
12:00 - 13:30 D215, Södra huset D, Vån 2 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning Sophia Eriksson SI-möte
13:00 - 14:00 F397, Södra huset F, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Övning Hanna Sonidsson SI-möte Fritidshem
14:00 - 18:00 Ugglevikssalen, Södra huset E, Vån 5 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sören Häggqvist Digital salstentamen
Omtentamen
14:00 - 18:00 Ugglevikssalen, Södra huset E, Vån 5 FILO1G
FITF20
FITF30
Logik I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sebastian Enqvist Papperstentamen
14:00 - 18:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FITF10
FITF1L
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sören Häggqvist Digital salstentamen
Omtentamen
18:00 - 20:30 D307, Södra huset D, Vån 3 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Seminarium Staffan Carlshamre
Ons26/10 08:00 - 12:00 Brunnsvikssalen, Södra huset A, Vån 5 FIFM10
FITF20
FITF30
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sebastian Enqvist Papperstentamen
09:00 - 18:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 Peter Pagin
09:00 - 18:00 4203 (lounge), Albano Hus 3, Vån 4
4204 (seminarierum 56p), Albano Hus 3, Vån 4
Symposium Mattias Högström
Peter Pagin
Bokning av Mattias Högström åt Peter Pagin
fixar catering själva
vill ha tekniks support, ska boka in bengt
STÄD BESTÄLLT
entre öppet, kod 2244 till sal
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Niklas Möller
10:00 - 12:00 E497, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metafysik Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 F289, Södra huset F, Vån 2 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
13:00 - 14:30 F320, Södra huset F, Vån 3 FI10P1 Övning Mac Willners SI-möte
13:00 - 14:30 F231, Södra huset F, Vån 2
F247, Södra huset F, Vån 2
F397, Södra huset F, Vån 3
Karta
Karta
FITF10 Metafysik Grupparbete Fristående grupp 1: F397
Fristående grupp 2: F247
FOL: F231
13:00 - 14:00 F331, Södra huset F, Vån 3 FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Övning Jesper Olsson SI-möte
14:30 - 15:30 D320, Södra huset D, Vån 3 FITF10 Övning Malcolm Jensen SI-möte fristående
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FIPF10 Inledning till argumentation, semantik och logik Föreläsning Elisabeth Furberg
Tors27/10 08:00 - 10:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 UCG33K
UCG34K
UCG43K
Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
08:00 - 10:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 UCG33K
UCG34K
UCG43K
Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
08:00 - 10:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 UCG33K
UCG34K
UCG43K
Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Håkan Salwén Digital salstentamen
10:00 - 12:00 E420, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Metafysik Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 D315, Södra huset D, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Föreläsning Anders Lundstedt
10:00 - 12:00 E387, Södra huset E, Vån 3 FIPF10 Metaetik Föreläsning Conrad Bakka
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN1-2 Aktuellt forskningsområde 1-2 Föreläsning
Seminarium
Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
12:45 - 13:45 E413, Södra huset E, Vån 4 FITF10 Övning Madeleine Ribé SI-möte FOL
13:00 - 15:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 FI10P1
FI11N1
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Föreläsning Torbjörn Tännsjö
13:00 - 14:00 D320, Södra huset D, Vån 3 FIPF10 Övning Agnes Forell SI-möte
13:00 - 14:30 D215, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Metafysik Seminarium Sören Häggqvist Grupper 1A,1B,1C och 2A
13:00 - 15:00 E355, Södra huset E, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Övning Love Lanneborn SI-möte
13:00 - 15:00 F315, Södra huset F, Vån 3 FI20N1 Metaetik Föreläsning Timothy Campbell
14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal FIPL1G
FITF20
FITF30
Språkfilosofi I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Peter Pagin Digital salstentamen
14:30 - 16:00 D215, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Metafysik Seminarium Sören Häggqvist Grupper 2B, 2C, FOL1 och FOL2.
15:00 - 17:00 E355, Södra huset E, Vån 3 FITF1L Predikatlogik Övning Anders Lundstedt
15:00 - 16:00 F315, Södra huset F, Vån 3 FI20N1 Övning David Lindqvist SI-möte
18:00 - 20:30 D255, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 1 Föreläsning Staffan Carlshamre
Fre28/10 10:00 - 12:00 F247, Södra huset F, Vån 2 FITF1L Predikatlogik Föreläsning Anders Lundstedt
10:00 - 11:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FITF20 Information Mattias Högström
Sama Agahi
14:00 - 18:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mikael Janvid Digital salstentamen
14:00 - 18:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mikael Janvid Digital salstentamen