Tid Kurs Kurstillfälle Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 12, 2021 
Tis23/3 10:00 - 11:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur
Ons24/3 11:00 - 12:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Föreläsning
Fre26/3 13:00 - 14:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Föreläsning
v 13, 2021 
Mån29/3 10:00 - 11:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Föreläsning
v 14, 2021 
Ons7/4 10:00 - 12:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Seminarium
13:00 - 15:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Seminarium
15:00 - 17:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Seminarium
Tors8/4 13:00 - 14:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Föreläsning
Fre9/4 10:00 - 11:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Föreläsning
v 15, 2021 
Mån12/4 13:00 - 14:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Föreläsning
Ons14/4 10:00 - 11:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Föreläsning
v 16, 2021 
Mån19/4 10:00 - 12:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Seminarium
Ons21/4 10:00 - 12:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Föreläsning
v 17, 2021 
Mån26/4 10:00 - 11:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Föreläsning
Tors29/4 10:00 - 15:00 ATF012 45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Tentamen Digital ordinarie tentamen
v 22, 2021 
Lör5/6 10:00 - 15:00 ATF012 45169,VT21,v:2117/2122,100% DAG,NML
45172,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
Charlotta Magnusson Löner, lönebildning och lönestruktur Digital tentamen Digital tenta/omtenta
Digital tentamen på fristående Löner, lönebildning och lönestruktur grupp 45169.
Digital omtentamen för
PAO och fristående Löner, lönebildning och lönestruktur grupp 45172.
KurskodNamn