Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp
v 4, 2019 
21/1 13:00 - 15:00 SOA100, SOB100, SOC100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 6. Södra huset hus C Introduktion Alla, SOB100 Alla, SOC100 Alla
On23/1 13:00 - 15:00 SOA100, SOB100, SOC100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 6. Södra huset hus C Michael Gähler Grundläggande sociologi Föreläsning Alla, SOB100 Alla, SOC100 Alla
To24/1 10:00 - 12:00 SOA100, SOB100, SOC100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Grundläggande sociologi Föreläsning Alla, SOB100 Alla, SOC100 Alla
Fr25/1 10:00 - 12:00 SOA100, SOB100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F289. Södra huset hus F Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 1, SOB100 Alla
10:00 - 12:00 SOA100 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E319. Södra huset hus E Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 3
13:00 - 15:00 SOA100, SOC100 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F299. Södra huset hus F Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 2, SOC100 Alla
13:00 - 15:00 SOA100 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F289. Södra huset hus F Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 4
v 5, 2019 
Ti29/1 13:00 - 15:00 SOA100, SOB100, SOC100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Grundläggande sociologi Föreläsning Alla, SOB100 Alla, SOC100 Alla
On30/1 13:00 - 15:00 SOA100, SOB100, SOC100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 2. Södra huset hus A Grundläggande sociologi Föreläsning Alla, SOB100 Alla, SOC100 Alla
Fr1/2 10:00 - 12:00 SOA100, SOB100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B307. Södra huset hus B Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 1, SOB100 Alla
10:00 - 12:00 SOA100 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B419. Södra huset hus B Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 3
13:00 - 15:00 SOA100, SOC100 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B419. Södra huset hus B Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 2, SOC100 Alla
13:00 - 15:00 SOA100 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F299. Södra huset hus F Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 4
v 6, 2019 
4/2 13:00 - 15:00 SOA100, SOB100, SOC100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 6. Södra huset hus C Grundläggande sociologi Föreläsning Alla, SOB100 Alla, SOC100 Alla
On6/2 13:00 - 15:00 SOA100, SOB100, SOC100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 2. Södra huset hus A Grundläggande sociologi Föreläsning Alla, SOB100 Alla, SOC100 Alla
Fr8/2 10:00 - 12:00 SOA100, SOB100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 1, SOB100 Alla
10:00 - 12:00 SOA100 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E487. Södra huset hus E Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 3
13:00 - 15:00 SOA100, SOC100 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B419. Södra huset hus B Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 2, SOC100 Alla
13:00 - 15:00 SOA100 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 4
v 7, 2019 
11/2 13:00 - 15:00 SOA100, SOB100, SOC100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 2. Södra huset hus A Grundläggande sociologi Föreläsning Alla, SOB100 Alla, SOC100 Alla
On13/2 10:00 - 12:00 SOA100, SOB100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F299. Södra huset hus F Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 1, SOB100 Alla
10:00 - 12:00 SOA100 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E319. Södra huset hus E Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 3
13:00 - 15:00 SOA100, SOC100 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F497. Södra huset hus F Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 2, SOC100 Alla
13:00 - 15:00 SOA100 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F389. Södra huset hus F Grundläggande sociologi Seminarium SOA100 Grupp 4
To14/2 11:00 - 12:00 SOA100, SOB100, SOC100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 6. Södra huset hus C Grundläggande sociologi Frågestund Alla, SOB100 Alla, SOC100 Alla
v 8, 2019 
On20/2 08:30 - 12:30 SOA100 38114,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38115,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Grundläggande sociologi Tentamen Alla
08:30 - 12:30 SOB100, SOC100 38097,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 38101,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 2. Södra huset hus A Grundläggande sociologi Tentamen SOB100 Alla, SOC100 Alla